Po pozivu Grada Choisy Le Roi, Francuska, delegacija Udruženja “Obrazovanje Gradi Bi H bila je u posjeti ovom gradu, kao i na konferenciji pod nazivom “Saradnja Francuska – Balkan”, koja se održavala u Dijonu, 16.-17.03.2018.
Za vrijeme boravka u Choisy Le Roi, nadomak Pariza, delegacija Udruženja imala je sastanke sa predstavnicima gradske uprave i gradonačelnikom, kako bi se proširila dosadašnja saradnja: ljetovanje mladih iz Choisy Le Roi u Bosni Hercegovini i ljetovanje djece i mladih iz BiH u Choisy Le Roi i kampu Morillon.
Također, razgovaralo se i o drugim projektima koje bi mogli realizovati, kao što je učešće mladih iz BiH u međunarodnom projektu koji se tiče obilježavanja stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata.
U Dijonu, 16. i 17.03.2018. delegacija Udruženja učestvovala je na konferenciji “Saradnja Francuska – Balkan”, koje je dio Programa trogodišnje saradnje Francuske i Balkana uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja za razdoblje 2016.-2018.
Cilj konferencije bio je poticaj i podrška organizaciji susreta mladih ljudi do 26 godina između Francuske i zemalja koje nisu članice EU na Balkanu, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija.