U subotu, 23.06.2018., s početkom u 11,00 sati održana je redovna godišnja Skupština Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”.

Dnevni red Skupštine bio je:

  1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
  2. Usvajanje Poslovnika o radu XVII skupštine Udruženja
  3. Izvještaj o radu Udruženja za period između XVI i XVII skupštine sa Finansijskim izvještajem, izvještajem izvršnog direktora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora za period XVI – XVII skupština
  4. Rasprava o izvještajima i usvajanje izvještaja
  5. Odluka o dodjeli priznanja Udruženja
  6. Odluka o izmjeni Statuta Udruženja
  7. Plan rada Udruženja za period juni 2018.–juni 2019. godine
  8. Finansijski plan Udruženja za period juni 2018.–juni 2019. godine
  9. Tekuća pitanja

Brošuru sa detaljima možete pogledati ovdje.