custom essay writing service uk

Rođen: 11.03.1937. u Beogradu
Telefon udruženje: +387 33 710 580 / 710
Email posao: ogbh@bih.net.ba
Web stranica: www.ogbh.com.ba

OBRAZOVANJE

1980.-1981. Ratna škola, Beograd

1969.-1971. Komandno štabna akademija, Beograd

1964.-1965. Francuska štabna škola, Pariz

1963.-1964. Škola francuskog jezika

1956.-1959. Vojna akademija u Beogradu

1950.-1956. Gimnazija i matura, Zrenjanin

KVALIFIKACIJE

2012. – i dalje Član Glavnog odbora SUBNOAR-a BiH

2004. Član Upravnog odbora referentne grupe NVO, Sarajevo.

1998. Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99, Sarajevo

1997. Član Helsinškog komiteta BiH, Sarajevo

1996.-1997. Član Upravnog odbora Fakulteta za fizičku kulturu, Sarajevo

1992.-1995. Predsjednik Streljačkog saveza R BiH, Sarajevo

1992.-1994. Član Izvršnog odbora Košarkaškog saveza R BiH

KNJIGE

2012. “Očekujući istinu i pravdu- Bečki dnevnik”, izdavač: Oslobođenje

2007. “Sarajevo, mon amour”, izdata na italijanskom jeziku, izdavač: Infinito edizioni-Direzione editoriale, Italiija. Predgovor Paolo Rumiz.

2004. “Sarajevo, mon amour”, izdata na francuskom jeziku Entretin Florens La Bruyere; izdavač Buchet-Chastel 2004. Predgovor Bernard Henry Levy.

2000. “Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini” 1991-1995. Separat agresija na BiH. Izdavač Dani i Jesenski i Tura 1999.

1999. – 2017. Napisao predgovore i recenzije za stručnu literaturu i i knjige beletristike u preko 50 slučajeva

FILMOVI

2013. „Sarajevo my love“, Al Jazeera World (dokumentarni film)

2012. „Venuto al mondo“ (igrani film)

2005. „Bosna“, Vivet Kanetti, (dokumetarni film), Turska

1995. „Bosnia“ Bernard Henry Levy (dokumetarni film)

AKTIVNOST U OBLASTI NVO

2007. Sarajevo: Konferencija “Civilno društvo u jačanju socijalne uključenosti”

2007. Sarajevo: Konferencija o aktivnom građanstvu na Balkanu

2007. Sarajevo: Okrugli sto “Regionalna saradnja za razvoj i evropske integracije”

2005. Sarajevo: Obrazovni forum “Poboljšanje obrazovnih standarda u školama”

2005. Sarajevo: Konferencija “Sedmi obrazovni forum”, organizatori: OSCE, OHR, UNICEF

2005. Sarajevo: Radionica “Prema održivom sutra-partnerstvo, učešće i uključivanje. Organizator UMCOR BiH”

2004. Sarajevo: Konferencija “Bosna i Hercegovina na putu ka funkcionirajućoj državi: vizije, perspektive, koncepti”

2004. Sarajevo: Radionica “Prema održivom sutra-partnerstvo, učešže i uključivanje. Organizator UMCOR BiH”

2004. Sarajevo: Konferencija NVO BiH, Organizator Centar za promociju civilnog društva

2004. Sarajevo: Okrugli sto “Dječija prava i strategija u BiH” Organizator Helsinški komitet za ljudska prava BiH

2002-2005 Sarajevo: 1. (do 7) Međunarodne konferencije “Obrazovanje za kulturu mira”, organizator “Sarajevska trbina”, Sarajevo

2002. Sarajevo: Seminar “Aktivno građanstvo”. Projekat Sarajevo zdravi grad. Gradsko vijeće Sarajevo.

2001. Sarajevo: Radionica “NVO razvoj stabilizacionog programa i liderstvo”. Organizator USAID DEM/NET

2001. Sarajevo: Okrugli sto “Karakteristike rata u BiH”

2000. Sarajevo: Simpozijum o nastavnim planovima i programima u BiH. Organizator UNESCO, OHR, UN Sarajevo

2000. Sarajevo: Obuka NVO “samoodrživost NVO. Organizator USAID DEM/NET”

2000. Dubrovnik: Radionica “Jedinstvenost uspješne NVO”. Organizator USAID DEM/NET

1997. Sarajevo: Konferencija “Strateško planiranje obnose obrzovanja nasavnika u BiH. Organizator Evropska komisija, OSCE.”

1994. Sarajevo: Osnivačka skupština NVO Fondacije/Udruženja “Obrazovanje gradi BiH

U INOSTRANSTVU

2017. Washington: “Gala svečanost Savjetodavnog vijeća BiH”

2008-2017. Učesnik raznih konferencija o obrazovanju, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti BiH (Kolumbija, Francuska, Italija, Njemačka, Španija, Švedska, Norveška, Hrvatska, Belgija)

2007. Mirovni kamp, Barcelona

2007. Touluse, Francuska: 3. Forum mladih svijeta

2007. Offenbach – Frakfurt na Majni: Sedmica kulture – BiH na putu za budućnost

2006. Rim, Italija: Međunarodna konferencija “Healing the war”

2006. Torino, Italija: Međunarodna konferencija “Spiritualita, pitanje Bogu, pitanja čovjeku”

2005. Ženeva: Međunarodna konferencija: “BiH deset godina poslije Dejtona i dalje”. Organizator: Asocijacija “Deyton 2005”, Švicarska

2004. Bruxelles: Seminar “Humanitarci u ratu heroji ili žrtve” Organizator MKCK

2000. Brisel, Belgija: Međunarodni seminar “Disolucija Jugoslavije 1991.-1995.”

2000. Texas, Austin, SAD. Međunarodna konferencija:”Demokratske promjene na prostoru ex Jugoslavije”

2003. Albertville, Francuska: Konferencija “Pomirenje i rekonstrukcija”

1999. Budimpešta, Mađarska: Konferencija:”Ratovi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”. Izlagao temu:”Karakteristike rata u BiH”

1999. Grac, Austrija: Konferencija:”Evropska iskustva i razvoj demokratije u Bosni i Hercegovini”. Izlagao temu:”Nacionalni mitovi u BiH”

1999. Barcelona, Španija: Konferencija: “Evropski gradovi za ljudska prava”

1998. Barcelona: Evropska konferencija: “Gradovi za ljudska prava”. Organizator Grad Barcelona

1998. Nant, Francuska: “Susret umjetnosti i istorije”

1997. Graz: Simpozijum: “Ostvarivanje ljudskih prava u BiH – znanost i praksa” Organizator Univerzitet Graz

1997. Barcelona, Španija: Konferencija: “Evropa za Bosnu” (Europa per Bosnia). Izložio teme: “Agresija na Bosnu i Hercegovinu” i “Budućnost BiH”

1997. London, Velika Britanija: Međunarodni seminar na temu: “Pomirenje u BiH”, Organizator Asocijacija za centralnu i istočnu Evropu

1997. Crikvenica, Republika Hrvatska: IV ljetna škola demokratije

1996. Kopenhagen, Danska, Konferencija: “Budućnost BiH”. Organizator Danski institut za međunarodnu politiku

1996. London: Seminar: “Pomirenje u Bosni”. Fondacija za civilno društvo New York i Britanska asocijacija za centralnu i Istočnu Evropu

1996. Beč, Austrija: Okrugli sto: “Dijalog mira”, Izložio temu:”Šanse Dejtonskog mira i budućnost Bosne”. Organizator Vlada Austrije

1995. Bon, Njemačka: Konferencija “Međunardoni kongres za dokumentaciju genocida u BiH 1992-1995.” Organizator Društvo za ugrožene narode, Savezne Republike Njemačke. Izložio temu: Uloga JNA u agresiji na BiH”

PROFESIJA

1994.– …. Izvršni direktor Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“

28.07.1994. Osnivač Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“

April 1992. – Mart 1997. Zamjenik/pomoćnik komandanta TO /Armije RBiH

1989.-1991. Komandant TO Okruga Sarajevo

1984.-1989. Komandant TO Okruga Mostar

1981.-1984. Načelnik Katedre taktike, Kasarna “Maršal Tito”, Sarajevo

1976.-1981. Nastavnik u katedri taktike, Kasarna “Maršal Tito”, Sarajevo

1971.-1976. Načelnik pitomačke klase, Kasarna “Maršal Tito”, Sarajevo

1966.-1969. Komandant pitomačkog voda, Kasarna “Maršal Tito”, Sarajevo

1963.-1966. Oficirski bataljon Garde, Beograd

1959.-1966. Komandir voda u Gardijskoj brigadi, Beograd

NAGRADE I PRIZNANJA

2017. Nagrada „Sloboda“, Savjetodavno vijeće za BiH, Washington D.C., SAD, za izniman doprinos suverenitetu, teritorijalnom integritetu i slobodi BiH.

2014. Nagrada “Graditelj mira 2013”, Međunarodni institut za mir, Barcelona, Katalonija, Španija

2010. Povelja počasni građanin Općine Bosanska Krupa, BIH

2009. Plaketa Općine Stari Grad-Sarajevo, za doprinos razvoju i funkcionisanju općine

2009. Orden LAFAYETTE, Francuska

2008. Nagrada Victor Gollancz, Berlin

2008. Plaketa Kantona Sarajevo

2007. Dobitnik priznanja za ličnost godine, povelja Kulin ban, od Udruženja B-H, Manhajm, Njemacka

2007. Dobitnik priznanja Takunda, ličnost godine na Balkanu u oblasti tolerancije i suživota od asocijacije Cesvi-Bergamo, Italija

2006. Dobitnik priznanja od strane Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix – Universal

2005. Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, Sarajevo

2003. Plaketa počasnog građanina Montesilvano, Italija.

2003. Medalja počasnog građanina Grenobl, Francuska.

2003. Medalja počasnog građanina Villerest, Francuska.

2003. Medalja počasnog građanina Saumur, Francuska.

2001. Medalja počasnog građanina Padova, Italija.

2001. Plaketa i novčana nagrada grada Padove, Italija.

2001. Legija časti, Francuska.

2001. Nagrada grada Vicence, Italija.

1999. Plaketa „Humanista godine“ Međunarodne lige humanista, Sarajevo.

UČEŠĆA NA MEĐUNARDNIM KONFERENCIJAMA

U BOSNI I HERCEGOVINI

2008-2017 Sarajevo: Učešće na raznim konferencijama o obrazovanju, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti BiH

2017. Washington: „Gala svečanost Savjetodavnog vijeća BiH“

2008. Sarajevo: Konferencija “Mirovni aktivizam”

2007. Sarajevo: Konferencija o budućnosti “Školstvo u BiH 2007”

2005. Sarajevo: Seminar “EUFOR Integracije”

2005. Sarajevo: Međunarodna konferencija: “Siromaštvo u Bosni i Hercegovini. Deset godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma” Organizator Caritas Biskupske konferencije BiH

2005. Sarajevo: Međunarodna konferencija: “Dijalog i partnerstvo kao poluge razvoja Bosne i Hercegovine”. Organizatori: Confrontations Europe, Association Sarajevo, FIPA Sarajevo

2005. Sarajevo: Međunarodna naucna konferencija: “Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica jula 1995>. Organizator Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

2004. Sarajevo: Okrugli sto “Dječija prava – praksa i strategija u BiH

2004. Sarajevo: Međunarodna konferencija: “Bosna i Hercegovina ka funkcionalnoj državi: vizije, perspektive, koncepti”. Organizator OHR, OSCE

2004. Sarajevo: Okrugli sto: “Status volonterskog rada u BiH i postojeće pravne prepreke za njegovu daljnu promociju i razvoj” Organizator Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo

2004. Sarajevo: Regionalna konferencija: “U Evropu kroz prigovor savjesti i civilnu službu”

2003. Sarajevo: Međunarodna konferencija “Španska tranzicija ka demokratiji”. Organizator Ambasada Španije u BiH

2002. Sarajevo: SOROŠ Fondacija. Međunarodna konferencija “Razvijanje novih politika medunarodne zajednice (ne) naučene lekcije”

2001. Sarajevo: Međunarodna konferencija:”Djece žrtve rata i mira” Organizator “Istraživački centar za ratne zločine, Sarajevo”

1999. Sarajevo: Konferencija podjeljenih gradova (Bejrut, Belfast, Berlin, Jerusalem , Nicosia, Sarajevo)

1998. Sarajevo: Viktimološki simpozijum: “Stradalaštvo u Bosni i Hercegovini i ublažavanje njegovih posljedica”. Organizator “Viktimološko društvo Bosne i Hercegovine”

1998. Sarajevo: Informacioni seminar NATO

1998. Sarajevo: Međunarodna konferencija: “Bosanska paradigma” Organizator Forum Bosna , Sarajevo

essay writers