1995

Asocijacija “Sprofondo”, Italija; Adem Jež, Sarajevo; Zdenko Pavić,Sarajevo; BH banka, Sarajevo; NIŠRO “Oslobođenje”, Sarajevo; GIK“OKO”; Sarajevo; FOD BiH, Sarajevo; “Energoinvest-Birotehnika”, Sarajevo;“Foto-optik”, Sarajevo; TKP “Šahinpašić”, Sarajevo; Caritas, Sarajevo;Merhamet, Sarajevo; Sead Arslanagić-Šišalo, Sarajevo; Preduzeće “Klas” Sarajevo; “Stiftung Leden”, Švajcarska; HO “Naša djeca”; Sarajevo; JP PTTsaobraćaja, Sarajevo; Crveni krst/križ BiH, Sarajevo; “Velefarmacija”Sarajevo; Damir-Dado Dragulj, Sarajevo; Goran Maglajlić, Sarajevo.UNHCR.

1996

UNHCR, Sarajevo; “Network for fred”, Norveška; Gerhard i Ruth Miksche, Švedska; Multinacionalna divizija Jugoistok; NIŠRO “Oslobođenje”, Sarajevo; Henry Tham, Švedska; UMCOR, Sarajevo; Dirk van Gorp, SAD; “Svjetlost-komerc”, Sarajevo; HO “Leben”, Halida Baškić, Sarajevo; “Zeba” Sarajevo, HO “Equilibre” Sarajevo; FOD BiH, Sarajevo; Massimo Tesei, Italija; HO “France Liberte”, Sarajevo; Italijanska divizija IFOR; Državna založba Slovenije, Ljubljana; Sead Arslanagić-Šišalo, Sarajevo; “Begraf” d.j.l.,Sarajevo; GIK “Oko”, Sarajevo; “Energoinvestbirotehnika”, Sarajevo; Preduze}e “Klas”, Sarajevo; “Foto-optik”, Sarajevo; JP PTT saobraćaja, Sarajevo; “Velefarmacija”; Sarajevo; “DIA”, Sarajevo; “Ikarkomerc”, Sarajevo; “Šipad-komerc”, Sarajevo; Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, Sarajevo; Kuvajtski komesarijat, Sarajevo; Crveni krst/križ Njemačke; Milovan Mračević, Kanada; Maria Pass, Švedska; Sofia Barbel; Margareta Viklund, Švedska; Ernest Bukhard, Švedska; Timothi Yodl; “Feroelektro” d.d., Sarajevo; Italijanska fudbalska Federacija; UNICEF, ured Mostar; “Hilfswerk”, Austrija; Adem Jež, Sarajevo; IBHI, Sarajevo; Ester Tule, Švedska; Senad Mutap, Sarajevo; major Navaro, Vojska SAD; Kulturni forum Maribor, Slovenija; PP “Futura”, Sarajevo; Sirađ Dumandžić, Austrija; Gunn Kokkonen, Švedska; DSZ d.d. “Trgovina” Ljubljana, Slovenija; “Love in action”, SAD; “Samaritans Purse”, SAD; Uni Rustad, Norveška; “Fundacio pere ters”, Španija; “Rogner”,Austrija.

1997

“Hors” d.j.l., Sarajevo; “Samaritans Purse”, SAD; “Hilfswerk”, Austrija; Marco Valentini, Italija; Sead Arslanagić-Šišalo, Sarajevo; “Budi moj prijatelj”, Sarajevo; Ester Tulle, Norveška; Crveni krst/križ, Njemačka; Store Bergam Skole, Norveška; Nadia Pizzuti, Italija; Barbara Gruden, Italija; Alma Polić, Sarajevo; “Šahinpašić” d.d., Sarajevo;Adem Jež, Sarajevo; Sofia Berbel; Ernest Fimahxi, Švedska; HO “Leben”, Njemačka; HO “Equilibre”, Francuska; HO “Frans liberte”, Francuska; “Oslobođenje”, Sarajevo; UNHCR, Sarajevo; UMCOR, Sarajevo; PP “Marketi”, Sarajevo; JP PTT Sarajevo; Gabriele Jeiger; Piero Gindice, Italija; William Hunt, SAD; jedinica SFOR-a, Norveška; Lutvo Rizah, Danska; Jean-Claude Carreau, Luksemburg; Senad Mutap, Sarajevo; “Centrotrans” Sarajevo; Frode Bjornstad, Danska; “Hjaelp Sarajevos Born”, Danska; Sindikat Francuske; Kristova crkva “Živa riječ”, Zagreb; “Reebock”, SAD; Reinhold Locmann, Njemačka; Ministarstvo obrazovanja Austrije; Ambasada Francuske; “Notverk for fred”, Norveška; Theatre du Radeau, Danska; Škola “Nepomncemum”, Njemačka; Rotary Club Amsterdam-Halfweg, Holandija; Vlada Kantona Sarajevo; “Velefarmacija”, Sarajevo; Tarik Kotorić, Švajcarska; Nancy Rue, SAD, Edina Rešidović, Sarajevo; Ljiljana Piroljić, Sarajevo; Lions Club Wien Belvedere, Austrija; Mubina Isović, Holandija; “Partage Avec Enfants”, Francuska; Mehmed Teljigović, Danska; Eva X. Mober, SAD; FOD BiH, Sarajevo; Frode Bronstad, Norveška; Ambasada Švajcarske; Cyntia Me Murex, SAD; Ray England, SAD; porodica Rogner, Austrija; Francuski kulturni centar “Andre Marleaux”, Sarajevo; Lary J. Clayton, SAD; Škola Hareberg, Njemačka; Fudbalska reprezentacija Danske; “Students working for international developmnent”, SAD; “Skandinavises Storsta Dagstidning”, Norveška; Fudbalska reprezentacija Italije; Margareta Vuklund, Švedska; “Siročići Bosne”, Luksemburg; “Volks hilfe”,Austrija.

1998

“BH osiguranje”d.d., Sarajevo; “Air commerce” Sarajevo; Dagmar Gisberte, Danska; Helena Krag, Norveška; “Bosanska knjiga” Sarajevo; Juno i gospođa Kumrow, Livia Kingl, Austrija; Koordinacioni odbor bosanskih udruženja, Luksemburg; Vlada Kantona Sarajevo; Maruf Mrzić, Holandija; Vera Jovanović, Sarajevo; porodica Kontić, Sarajevo; Aleksandra Godffrey, Velika Britanija; Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH; porodica Golubović,Sarajevo; Nihada Lomigora, Sarajevo; Darko Spasojević, Prnjavor; Amira Kapetanović, Sarajevo; “Relax tours”, Sarajevo; “ZOI 84”, Sarajevo; “Hasanbegović company”, Sarajevo; William Hunt, SAD, Pat Fuhrer, SAD; Ambasada Velika Britanije, Sarajevo; Danko Mlađenović, Holandija; Slavica Martinović, Velika Britanija; Grad Sarajevo; Vlada Federacije BiH; Opština Novi Grad, Sarajevo; Samira i Nihad Alihodžić, Sarajevo; “Sudetusche Zeitung”, Njemačka; UN Trust For the Restoration; Ambasada Francuske, Sarajevo; La Benevolencija, Sarajevo; “Love in Action”, SAD; “Solidarite”, Francuska; ISC, Sarajevo; Radio “Libertas”, Danska; “Samaritan purse”, SAD; Brits Aid Fer, Velika Britanija; Caritas, Sarajevo; “Sagmina”, Francuska; Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo; Opština Tuzla; JPRTV BiH; OBN TV; Maria Pass, Jean-Claude Carreau, Luksemburg; preduzeće “Klas”, Sarajevo; “Sarajevska pivara”; “Pliva”, Sarajevo; Apoteke “Sarajevo”; “Forum pour la demokration dans les balkans Grenobl”, Francuska; Jean Materne, Francuska; “Oslobođenje”, Sarajevo; TPK “Šahinpašić”,Sarajevo; “Foto-optik”, Sarajevo; “Velefarmacija”, Sarajevo; d.j.l. “Begraf”, Sarajevo; Adem Jež, Sarajevo; “Hilfswerk”, Austrija; Crveni krst/križ Njemačka; Store Bergam Skole, Norveška; Rotary Club, Holandija, Lions Club, Austrija; “Partage avec des enfants”, Francuska; “Siročići Bosne”, Luksemburg; Mehmed Teljigović, Danska; Mubina Isović, Luksemburg; Frode Bronstad, Norveška; Ambasada Švajcarske; Edina Rešidović, Sarajevo; Eva X. Mober, SAD; Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije; Helena Krag, Norveška; UN trust found, Sarajevo; Slavica i Pol Talbort, Velika Britanija; Dječije pozorište “Pinokio”, Švajcarska; “Elektroprivreda BiH”, Sarajevo.

1999

“Braun Helfen Bauern”, Austrija; Jedinica SFOR-a Francuske; Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije; “Tajmhol Sports Co.”; SAD; “Samaritan Purse”, SAD; porodica Khon, Velika Britanija; Ljubica Kovač-Tomić; Francuska; Tobi Glickman, SAD; Srđan Dizdarević, Sarajevo; “Librarie Galeric”, Francuska; UN Trust Found Restoration; Sanja Kulenović, SAD; porodica Meterić, Sarajevo; SUBNOAR BiH; Edina Rešidović, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Adem Jež, Sarajevo; “Petrolinvest” Sarajevo; Grad Sarajevo; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; “Šipad-France”, Francuska; Vlada Kantona Sarajevo; “Siročići Bosne”, Luksemburg; Hotel “Saraj”, Sarajevo; Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; Opština Centar, Sarajevo; Patrik. R. Marina, Njemačka; porodica Golubović, Sarajevo; “Inge projekt”, Austrija; USAID-projekt privatizacije; “BH osiguranje” d.d., Sarajevo; Assotiation “Aide Humanitarie Bosnie-Herzegovine”, Francuska; porodica Kontić, Sarajevo; TPK “Šahinpašić”, Sarajevo; “Sagmina”, Francuska; “Bosnia S.G.” Canada; Escola Municipal de musica; Udruženje “Barcelona-Sarajevo”, Španija; Asocijacija “Dobro pile”, Španija; Dagmar Gisberte, Njemačka; Maruf Mrzić, Holandija; Juno i Kumrov, Austrija; Slavica i Pol Talbort, Velika Britanija; Jean-Claude Carreau, Luksemburg; Apoteke “Sarajevo”; Koordinacioni odbor bosanskih udruženja, Luksemburg; Amira Kapetanović, Sarajevo; “ZOI 84”, Sarajevo; “Hasanbegović company”, Sarajevo; Pat Fuhrer, SAD; Dječije pozorište “Pinokio”, Švajcarska; Toby Glickman, SAD; “Cemeti”, Španija; “Inge projekt”, Austrija; USAID, Sarajevo; SFOR, Rajlovac; Livia Kingl, Austrija; Predrag Matvejević, Italija; “Sarajevska pivara”; Ljiljana Pirolić, Sarajevo; Škola Xamaks, Njemačka; “Mestres per Bosnia”, Španija; Mirza Ibrahimpa{ić, Sarajevo; Peter Stocker, Sarajevo; Asocijacija “Humanitarna pomoć BiH”, Francuska; Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH; Organizacija “Mir Evropa”, Francuska; Gines Lopez-Oliver R., Španija; Kulturni centar “Andre Marleaux”, Sarajevo; Comune de Franerges, Belgija; Nada Denić, Pančevo, SCG; Milan Jakšić, Pančevo, SCG; Ambasada Norveške, Sarajevo, HO “Nant”, Francuska; Stadtisches Stiftsgymnasium Xanten,Austrija.

2000

“Siročići Bosne”, Luksemburg; “BH osiguranje”; Sarajevo; Hotel “Saraj” Sarajevo; “Lovački dom” d.j.l., Jablanica; BIHAMK Sarajevo; SUBNOAR BiH; UG “Žene ženama”, Sarajevo; SFOR Sarajevo; “Bahaji”, Francuska; Muzička akademija, Sarajevo; Ured Evropske unije, Sarajevo; porodica Khon, Velika Britanija; Glynis Watkins, Velika Britanija; Richard P. Cirrie, SAD; Marcus Thoendle, Švajcarska; Šandor Tenze, Italija; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; William Hunt, SAD; Mubina Isović, Luksemburg; Adem Kapur, Njemačka; Patrick Trauman, SAD; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Ismet Kapor, Sarajevo; Nora Petrič, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Faruk Hujić, Sarajevo; Slavko Šantić, Sarajevo; Adem Jež, Sarajevo; Jasna Šaković, Sarajevo; Lejla Omeragić, Sarajevo; Senada Kahriman, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Melita Sultanović, Sarajevo; porodica Koluder, Sarajevo, porodica Koristović, Sarajevo; Senka Nožica, Sarajevo; IBHI, Sarajevo; USAID, Sarajevo; NVB Sarajevo; Alija Behmen, Sarajevo; PLC London; Velika Britanija; Michel, SAD; Nageli, Švajcarska; “Pliva”, Sarajevo; Suisc sad, Lucas, Francuska; “Megamix”, Sarajevo; Market banka, Sarajevo; Policija Barcelone, Španija; Vlada Kantona Sarajevo; Grad Sarajevo; Opština Centar, Sarajevo; Udruženje “Barcelona-Sarajevo”; Asocijacija “Dobro pile” Španija, Asocijacija BiH-Nant, Francuska; Šapčanin Akala, Sarajevo; Mestres per Bosnia”, Španija; Marcus, Švajcarska; Gottvik, Njemačka; Asocijacija “Raveneav”, Francuska; Asocijacija “Pour que vive Sarajevo”, Francuska; “L isola di Petar Pan”, Italija; Global Childrens, SAD; UCJG, Francuska; Omladinski dom “Erpfingen”, Njemačka; HO “Sagmina”, Francuska, Mladen Milosavljević, Sarajevo; Suada Buljubašić, Sarajevo; Nada Simić, Sarajevo.

2001

“BH osiguranje”; Sarajevo; Coca-cola, Sarajevo; “Dom” d.o.o., Sarajevo; “Bud import”, Sarajevo; Hotel “Saraj” Sarajevo; WVP, Sarajevo; Paraolimpijski komitet BiH; “Sinkro mebl štof”, Sarajevo; Muzička akademija, Sarajevo; Grad Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; FOD Soroš, Sarajevo; GIK “Hidrogradnja”, Sarajevo; Tržni centar “Merkator”, Sarajevo, Vita media, Sarajevo; Fondacija “Heinrich Boll”, Austrija; Opština Centar, Sarajevo, Opština Stari Grad, Sarajevo; Vlada Federacije BiH; Vlada Kantona Sarajevo; Apoteke Sarajevo; JP PTT BiH, Sarajevo; Coca-cola, Sarajevo; Aerodrom Sarajevo; GP Butmir”, Sarajevo; d.d. “Dom”; Sarajevo; Adem Jež, Sarajevo; Miomir-Mile Plakalović, Sarajevo; Mubina Isović, Luksemburg; Igor Baroš, Sarajevo; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; Adem Karup, Njemačka; Sabahudin Hadžijalić, Bugojno; IPA, Barcelona, Španija; Ecoliers du Monde, Belgija; Asocijacija “Puor que vive Sarajevo”, Francuska; Orphelin do Bosnie, Luksemburg; Masters per Bosnia, Barcelona, Španija; UCJG, Francuska; Association Aide humanitare Bosnie-Herzegovine, Nant, Francuska; Association Promethe Bosnie, Francuska; Ambasada Njemačke; Davor Mucić, SAD; Jean-Caude Carreau, Luksemburg; William Hunt, SAD; italijanska četa veze Lionesa u sastavu SFOR-a; Husein Dropić, Tuzla; Fuad Strik, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Nora Petrič, Sarajevo; Edin Omerbegović, Sarajevo; Nedžad Kapidžić, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Jasna Šaković, Sarajevo; Lejla Omeragić, Sarajevo; Melita Sultanović, Sarajevo; Miroslava Bučar, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Snežana Tankosić, Sarajevo; porodica Koluder, Sarajevo; Fika Popović, Sarajevo, Zdravko Grebo, Sarajevo; Jovan Divjak, Sarajevo, Livia Kingl, Austrija; Šandor Tenze, Italija; Slavko Šantić, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Kulturni centar “Andre Marleaux”, Sarajevo; Glynis Watkins, Velika Britanija; Enrico Pietromarchio, Italija.; Amir Gunić, Norveška; porodica Koristović, Sarajevo; IMG, Sarajevo, Judith Yenyia, SAD; Medicins Sans Frontiers, Belgija; Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo.

2002

Savez bh. žena, Švedska; porodica Kuruzović, Sarajevo; Udruženje “Bosanska Krajina”; Švedska; “Vendomatik”, Sarajevo; “Bud import”, Sarajevo; “Dom” d.o.o., Sarajevo; “Sinkro-mebl štof” d.o.o., Sarajevo; “Dalting” d.o.o., Sarajevo; “Grafičar promet” d.o.o., Sarajevo; Hotel “Saraj”, Sarajevo; Lyce experimental, Francuska; Fabrika duhana, Sarajevo; Vildana Aljović, Sarajevo; Sabina Maričić, Sarajevo; “Artour” d.o.o., Sarajevo; Bosansko-hercegovačko udruženje žena, Švedska; “Elektroprivreda BiH”, Sarajevo; Coca-cola, Sarajevo; Fondacija “Heinrich Boll”, Austrija; Adil Zulfikarpašić, Sarajevo; Vlada Federacija BiH; Grad Sarajevo; Opština Centar, Sarajevo; Suad Lakača, SAD; Ambasada Švajcarske u BiH; Zaklada “Zemlja mira i pijateljstva”, Rakovica; “Vita media”, Sarajevo; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; Adem Jež, Sarajevo; Safet Zec, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Miroslava Bučar, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Snježana Kapidžić, Sarajevo; porodica Koluder, Sarajevo; Rotary ClubAlbertville, Francuska; Igor Baroš, Sarajevo; Dragan Marković, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; Mubina Isović, Luksemburg; “Sarajevotekstil”; Sarajevo; Milovan Mračević, Kanada; Polisportiva juventina, Berestina, Italija; Željko Ivanković, Sarajevo; Žarko Bulić, Sarajevo; Zdravko Grebo, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Jean Francois Doulas, Belgija; Nijaz Hadžimusić, Sarajevo; Silvia Baig i Elain Owen, SAD; Sally Eifert, SAD, Nancy Always, SAD; Gwen Frericks, SAD; Denis Mulić, SAD; Christ Child of Dayton, SAD; Danijela Wolf, Sarajevo; Azra Džajić, Sarajevo; Mirko Šagolj, Sarajevo; Janis Milisav-Buturović ,Sarajevo; Maja i Atos Mrkavelj, Beograd, SCG; Miksche i Gerhard Ruth, Švedska; Muhamed i Fatima Sarić, Sarajevo; Mehmed Kuraja, Sarajevo; Suada Kapić, Sarajevo; Muhamed Granov, Sarajevo; Muhamed Dučić Sarajevo; Miloš Tvrtković, Sarajevo; Feriz Željković, Sarajevo; Opština Centar, Sarajevo; Dario Novalić, Sarajevo; Grad Sarajevo; Patricia Baber, Velika Britanija; Sadeta Murić, Švedska; Udruženje “Vrbas”, Švedska; Dževad Murić, Švedska; Ismet Džerlak, Mostar; Andre i Catherine Mage, Francuska; Enver Trepić, Sarajevo; Sarajevska tribina, Sarajevo; Vlada Federacije BiH; “Živex”, Sarajevo; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Tareq Sadat, SAD.; Edina Rešidović, Sarajevo; Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo; Save The Children, SAD; “Stol eneterijer”, Sarajevo; UCJG, Francuska; Swiss help for peace in Bosnia, Lugano, Švajcarska; Husein Gandura, Sarajevo; Azra Karabegović, Sarajevo.

2003

“Artour” d.o.o., Sarajevo; “Bud import”, Sarajevo; Agnes B,, Francuska; Natalija Vitas, Sarajevo; Wiliam Hunt, SAD; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Snježana Kapidžić, Sarajevo; porodica Koluder, Sarajevo; Gaby Thibault, Velika Britanija; Igor Baroš, Sarajevo; Dragan Marković, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; Milovan Mračević, Kanada; Zdravko Grebo, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Nijaz Hadžimusić, Sarajevo; “ Grafičar promet”, d.o.o., Sarajevo; Amra i Ozren Kebo, Sarajevo; Udruženje bh. žena, Švedska; ASA i Prevent invest, Sarajevo; WVP, Sarajevo; Amir Gunić, Švedska; Dario Novalić, Sarajevo; Ismet Džerlek, Mostar; “Vendomatik”, Sarajevo; Nadin Blanchon, Francuska; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Tareq Sadat, SAD; Edina Rešidović, Sarajevo; Bosnia-American Cultural Association; BH gas, Sarajevo; EŠ kompany, Sarajevo; Žarko Bulić, Sarajevo; Pravni fakultet, Sarajevo; Rotary Club Thonon Leman; James Chephard, Francuska.; Haris Lakača, SAD; Murat Prašo, Sarajevo; Šemso Turković, Sarajevo; Abdulah Jabučar, Sarajevo; Kemal Herceglić, Sarajevo; Bernard Bagolete, Sarajevo; Paulo Zuccon, Italija; Oliver Carron, Francuska; Alain Jouve; Francuska; Ado Mehanović, SAD; Sanela Behlić, SAD; Sabina Kamenčić, SAD; Ahmed Terzić, SAD; Fahrudin Muminović SAD; Sejad Kararić, SAD ;Francuski kulturni centar “Andre Marlaux”, Sarajevo; Rizah Rupić, Švedska; M.Tham AB, Švedska; Miksche i Gerhard Ruth, Švedska; Ranka Cvijić, Sarajevo; Jose van Dam, Belgija; Ari van Lisbeth, Belgija; Nova banka, Sarajevo, UPI banka, Sarajevo; Bosnia Bank International, Sarajevo, Bernard Henri Levy, Francuska; Middle Point, Sarajevo; Emmaus, Grenoble, Francuska; Općina Tuzla; Tarik Jašarević, Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu; Sophie Massal, Francuska; Daniel Lindvall, Švedska; Grad Sarajevo; “Privredna štampa”, Sarajevo; Matica iseljenika BiH, Švajcarska; Hasan Krnić, Sarajevo; Šerif Jevrić, Sarajevo; Sarajevski gudački kvartet; Jovan Kolundžija, Beograd, SCG; Vlada Federacije BiH; Mirza Hadžić, Sarajevo; Barbel i Dragan Lukić, Omiš, Hrvatska; Asocijacija “Swiss help for peace in Bosnia”, Lugano, Švajcarska; UNITIC, Sarajevo, Narodno pozorište Sarajevo; Ambasada Belgije, Beč; Sarajevska filharmonija; Udruženje “Vrbas”, Švedska; Stomatološka ordinacija Bičakčić, Sarajevo; Ured Svjetske banke, Sarajevo; “Upit”, Sarajevo; BH gas, Sarajevo; Apoteke Sarajevo; Dom zdravlja Kantona Sarajevo; Privredna komora, Sarajevo; Grad Mostar; Ecoliers du Monde, Belgija; Hilfswerk, Austrija; Kantonalni odbor SDP, Sarajevo; “Domino”, Sarajevo; Učiteljska škola, Sarajevo; BiH EHO, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Apoteka “Delfin”, Sarajevo; Farmaceutska komora, Sarajevo; Aerodrom Sarajevo; “Orbico”, Sarajevo; PKB, Sarajevo; San komerc, Sarajevo; FCE mural, Sarajevo; Farma mac, Sarajevo; SA ART, Sarajevo; JU “Vladimir Nazor”, Sarajevo; Forum pour la demokration dans les balkans, Grenobl, Francuska; “Pokop”, Sarajevo; Farma vita, Sarajevo; Messer, Sarajevo; Privredna komora Federacije BiH, Sarajevo; Incieme Vićenca, Italija; “Cipos 007”, Sarajevo; Media plan, Sarajevo; Bosna Reosiguranje, Sarajevo; Metalka trade, Sarajevo;Arhitekt, Sarajevo; KSC Skenderija, Sarajevo; “Stanić trade”, Sarajevo; “Hoše comerc”, Sarajevo; “Pliva”, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; AC quatro, Sarajevo; Fadila Jašarević, Sarajevo; Ambasada SAD, Sarajevo; Helsinški komitet, Sarajevo; “ATACO”, Sarajevo; LM Ericsson international, Sarajevo; Grad Sarajevo; “Logo soft”, Sarajevo; HPT Mostar; Udruženje građana “Žene ženama”, Sarajevo; Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; SKD “Prosvjeta”, Sarajevo; Ekonomski fakultet, Sarajevo; TPK “Šahinpašić”, Sarajevo; Interex, Sarajevo; Raiffeisen banka, Sarajevo; “Oslobo|enje”, Sarajevo; Holiday Inn, Sarajevo.

2004

“Artoour” d.o.o, Sarajevo; Bud import, Sarajevo; Natalija Vitas, Sarajevo; William Hunt, SAD; Agnes B., Francuska; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Snježana Kapidžić, Sarajevo; porodica Koluder, Sarajevo; Gaby Thibault, Velika Britanija; Igor Baroš, Sarajevo Dragan Marković, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; Milovan Mračević, Kanada; Zdravko Grebo, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Nijaz Hadžimusić, Sarajevo; “Grafičar promet” d.o.o., Sarajevo;Amra i Ozren Kebo, Sarajevo; Udruženje bh. žena, Švedska; ASA i Prevent invest, Sarajevo; WVP, Sarajevo; Ismet Džerlek, Mostar; Amir Gunić, Švedska; “Vendomatik”, Sarajevo; Nadin Blanchon, Francuska; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Tareq Sadat, SAD.; Edina Rešidović, Sarajevo: BH gas, Sarajevo; Žarko Bulić, Sarajevo; Pravni fakultet, Sarajevo; Rotary Club Thonon Leman; James Chephard, Francuska.; Haris Lakača, SAD; Ado Mehanović, SAD; Sanela Behlić, SAD; Sabina Kamenčić, SAD; Ahmed Terzić, SAD; Fahrudin Muminović, SAD; Sejad Kararić, SAD; Rizah Rupić, Švedska; M.Tham AB, Švedska; Miksche i Gerhard Ruth, Švedska; Ranka Cvijić, Sarajevo; Jose van Dan, Belgija; Bernard Henri Levy, Francuska; Middle Point, Sarajevo; Emmaus, Francuska; Opština Tuzla; Tarik Jašarević, Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu; Sophie Massal, Francuska; Daniel Lindvall, Švedska; “ Privredna štampa”, Sarajevo; Matica iseljenika BiH, Švajcarska; Hasan Krnić, Sarajevo; Šerif Jevrić, Sarajevo; Sarajevski Gudački kvartet; Jovan Kolundžija, Beograd, SCG; Vlada Federacije BiH; Mirza Hadžić, Sarajevo; “Živex”, Sarajevo; Službeni list Federacije BiH, Sarajevo; Mustafa Tanović, Sarajevo; Central profit banka, Sarajevo; Opština Centar, Sarajevo; Milena Marić, Sarajevo; “Kruh Svetog Ante”, Sarajevo; Info magazin, Sarajevo; Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo; La Benevolencija, Sarajevo; “AS kompani”, Goražde; Parker Weterman; Francuska; Barbel i Dragan Lukić, Omiš, Hrvatska; IMIC, Sarajevo; Aerodrom, Sarajevo; Apoteke Sarajevo; Opština Konjic; MVP BiH, Sarajevo; Učiteljska škola, Sarajevo; “Centrotrans bus”, Sarajevo; “Klas”, Sarajevo; Krug 99, Sarajevo; BH gas, Sarajevo; “Foto optik”, Sarajevo; Triglav BH osiguranje, Sarajevo; SKD “Prosvjeta”, Sarajevo; Tarik Hodžić, Sarajevo; Kantonalna agencija za privatizaciju, Sarajevo; Agencija za privatizaciju BiH, Sarajevo; “Bosnalijek”, Sarajevo; “Šabić”, Sarajevo; “Naša djeca”, Zenica; Biblioteka Grada Sarajeva; Opština Novo Sarajevo; Prva OŠ “Ismet Buljubašić”, Srebrenik; Gospodarska banka; Federalni zavod PIO/MIO, Sarajevo; Grad Mostar; Šahbaz Džihanović, Sarajevo, Desnica Radivojević, Sarajevo; Filozofski fakultet, Sarajevo; Kantonalni centar za socijalni rad, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; GP “Put”, Sarajevo; Ekonomski fakultet, Sarajevo; “Gadžo komerc”, Sarajevo; “CIPOS 077”, Sarajevo; Gender centar, Sarajevo; “Sankomerc”, Sarajevo; PKB Sarajevo; “Albera”, Sarajevo; GIK “Hidrogradnja”, Sarajevo; Sudska policija Federacija BiH, Sarajevo; “Digital line”, Sarajevo; “Stela” d.o.o., Sarajevo; “Pokop”, Sarajevo; Narodna tehnika, Sarajevo; “Buybook”, Sarajevo; “Energoinvest IEE”, Sarajevo; “Defter”, Sarajevo; Federalna radio televizija, Sarajevo; Dom zdravlja “Vrazova”, Sarajevo; “Velux”, Sarajevo; Vlada Federacije BiH; “Eurocolor”, Sarajevo; Sindikat šumarstva, Sarajevo; Dom zdravlja Kantona Sarajevo; Državna komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima, Sarajevo; Kamerni tetar 55, Sarajevo; Ambasada Njemačke, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; “Muna comerce”, Sarajevo; JU Studentski centar, Sarajevo; “Dallas”, Sarajevo; “Farma vita”, Sarajevo; Kantonalni fond za izgradnju stanova, Sarajevo; “FC MIRAL”, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; “Merkur osiguranje”, Sarajevo; “Pliva”, Sarajevo; “CO.Farmus commerce”, Sarajevo; JOB sekcija BH Telecom, Sarajevo; JOB sekcija BH Pošta, Sarajevo; SDP, Sarajevo; Nova banjalučka banka, Sarajevo; “General servis”, Sarajevo;Ambasada Švajcarske, Sarajevo; “Neuron comerce”, Sarajevo; Arhiv BiH, Sarajevo; “Telepartner”, Sarajevo; Ecoliers du Monde, Belgija; “Pobjeda-sport”, Goražde; Forum pour la demokration dans les Balkan, Grenobl, Francuska; “Ambijent”, Tuzla; Muzička akademija, Sarajevo; BH klub Brent, Velika Britanija; BH UK Network, Velika Britanija; Birmingham BH asocijacija, Velika Britanija; BH comuniti UK, Velika Britanija; BH comuniti “Ljiljan”, Velika Britanija; ; BH comuniti Hrt for children, Velika Britanija; Bh udruženje Derby; Velika Britanija; Lutrija BiH, Sarajevo; “Lek”, Sarajevo; “Berlin chemie”, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo; Ambasada Francuske, Sarajevo; “Tehnika holding”, Tuzla; “Prijatelji BiH”, San Francisko, SAD; “Pharma mac”, Sarajevo; SA ART, Sarajevo; Sindikat srednjeg obrazovanja, Sarajevo; Srpsko građansko vijeće, Tuzla; Kantonalna privredna komora, Tuzla, “Giprom”, Tuzla; “Projekt”, Tuzla; Hilfswerk, Austrija; Helsinški komitet, Sarajevo; “Europromet”, Sarajevo; “Media plan”, Sarajevo; Privredna komora Federacije BiH, Sarajevo; “Ginex”, Goražde; Privredna komora Kantona Sarajevo; “Sarajevotekstil”, Sarajevo; Općina Vogošća; Hotel “Astra” Sarajevo; Murat Bajrić, Švedska; Šemso Turkić, Sarajevo; Andre Prochasson, Francuska; Annette Cornille, Francuska; Jodri Rodri, Španija; Julie Biro, Francuska; CCFD, Francuska; Polisportiva juventina, Berestina, Italija; Međukantonalna farmaceutska komora, Sarajevo; Hotel “Holiday Inn”, Sarajevo; Bosna Re osiguranje, Sarajevo; La viva, Francuska; UCJG, Francuska; Vlada Kantona Tuzla; Andre Bonte, Francuska; Pour que vive Sarajevo, Francuska; Emmaus, Francuska; Službeni list BiH, Sarajevo; UG “BH inicijativa žena”, Sarajevo; Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo; Medius film, Sarajevo; Hotel“Saraj”, Sarajevo; “Energoinvest SUE”, Sarajevo; “Kema puconci”, Sarajevo; “Siemens”, Sarajevo; “Ilidžanski dijamant”, Sarajevo; Grad Sarajevo; Fondacija “Konrad Adenauer”, Sarajevo; UNITIC, Sarajevo; “Vita media”, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; UPI banka, Sarajevo; Bosnia Bank International, Sarajevo; Damir Šagolj, Sarajevo; Udruženje likovnih umjetnika BiH, Sarajevo.

2005

Federacija BiH (potpredsjednik Federacije Šahbaz Džihanović; Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH; Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH; Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; Uprava Grada Sarajeva; MUP Kantona Sarajevo; Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Kantona Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo; Energoinvest SUE; Raifesen banka; Ericson doo; Mebius film; BH Telecom; Lutrija BiH; JP Elektroprivreda BiH; Federalna radio televizija; Vanjsko-trgovinska komora BiH; Merkur osiguranje; Bosnalijek doo; BIHAMK; Vita Media doo; JP Sarajevoputevi; Pliva doo; Fabrika duhana Sarajevo; Aerodrom Sarajevo; JU Apoteke “Sarajevo”; Udruženje »Žene ženama«; Sportski savez Kantona Sarajevo; Bošnjački institut; Aid Net fondacija; Žarko Bulić; Edina Rešidović; Selma Galičić; Ibrahim Koluder; Ranka Cvijić; Srđan Dizdarević; Vera Jovanović; Jasna Kopčić; Husein Dropić; Emir Kapidžić; Ozren i Amra Kebo; Lejla Hrasnica; Milena Marić; Lejla Omeragić; Plamenko Čustović; Fatima i Slobodan Trninić; Snježana Kapidžić; Bahrija Murga; Elmedin Bajramović; Hasan Muratović. Ambasada Švicarske; Ambasada Kraljevine Holandije; USAID/UMCOR Bosna, SAD; Emmaus, Grenoble, Francuska; Together Still, Danska; Comite catholique contre la faim et pour le developpement, Francuska; Fond otvoreno društvo BiH; Secours Populaire Francais, Francuska; Fundacio Forum Universal de les Cultures, Barcelona, Španija. Daniel Lindval, Švedska; Rasema Bašić, Švedska; Slavica Talbot, Engleska; Milovan Mračević, SAD i William Hunt, SAD.

2006

Fond otvoreno društvo BiH; SPKD “Prosvjeta”; Comitte chatoliqe contra la faim et pour le developpment, Francuska; Asocijacija “La Rotlana”, Španija; Asocijacija “Emmaus”, Francuska, Fondacija “Namekata”, Japan; Udruženje “BH 92”, Švedska; Koordinacioni odbor “Bosna-Luksemburg”, Luksemburg; Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH; Gradska uprava Grada Sarajeva; OŠ “Gata Ilidža Vrsta” Bihać; Ambasada Republike Slovačke u BiH., Ambasada Švicarske u BiH.; “Vita Media”; “Bud import”; “Grafičar promet”; “ASA i Prevent invest”; WVP, “Vendomatik”; “Privredna štampa”; JOB BH Pošta; JP “Elektroprivreda BiH”; BIHAMK; “Živex”; “Mediline”; “Oslobođenje”; “Midlle point”; JP “Energoinvest”; “Fruktas”; Srđan Dizdarević; Jasna Kopčić; porodica Ibrahima Koludera; Husein Dropić; Emir Kapidžić; Ozren i Amra Kebo; Lejla Hranica; Edina Rešidović; Žarko Bulić; Ranka Cvijić; Lejla Omeragić; Redina Filipović, Fatima Smajić; Plamenko Čustović; Snežana Kapidžić, Bahrija Murga, Elmedin Bajramović, Aida Jahić, Ahmet Hadžipašić, Redžad Ćatić; Mirna Milanović-Lalić; Elma Krajčin; Mario Veršić; Hasan Muratović; Braco Bećirović; Salem Trebo; Josip Frančić; Marijana Mavrak; Sabrina i Saša Savić; Alen Rais; “Bosancar”, Italija; Nadin Blanchon, Francuska; Daniel Lindval, Švedska; Rasema Bašić, Švicarska; Murat Bajrić, Švedska; Slavica Talbot, Engleska; Francois Voltz, Francuska; Nataša Lanšćak, Slovenija; William Hunt, SAD; Aleksandar Hemon, SAD.

2007

Srđan Dizdarević; Jasna Kopčić; porodica Ibrahima Koludera; Husein Dropić; Emir Kapidžić; Lejla Hranica; Edina Rešidović; Ozren i Amra Kebo, Ahmet Hadžipašić; Ranka Cvijić; Lejla Omeragić; Albijana Domanagić; Fatima Smajić; Plamenko Čustović; Snežana Kapidžić; Azijada Arnautović; Elmedin Bajramović; Hajra Borovina; Redžad Ćatić; Mario Veršić; Hasan Muratović; Braco Bećirović; Jasminko Halilović; Josip Frančić; Jasenko Galijašević; Jovan Divjak; Marijana Mavrak; Žarko Bulić, Redina Filipović, Bahrija Murga, Aida Jahić, Ahmet Hadžipašić, Redžad Ćatić, Mirna Milanović-Lalić, Elma Krajčin, Salem Trebo, Sabrina i Saša Savić, Alen Rais. Fond otvoreno društvo BiH; JOB BH Pošta; BH-4 Jajce; Fondacija “Mozaik”, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“*; SPKD “Prosvjeta”, “Merkur BH osiguranje”, Aerodrom Sarajevo,; “Živex”; „Bosancar“; „Vita Media“; „Bud import”; “Grafičar promet”; “ASA i Prevent invest”; WVP; “Vendomatik”; “Privredna štampa”; “Neretva rafting”, Konjic, JP “Elektroprivreda BiH”; BIHAMK; “Mediline”; “Merhamet BiH”;UPI banka; JP “Energoinvest”; “Fruktas”; “Vendomatik”,”Merkator BH”, “Vegafruit”, “Oslobođenje”, “Sinalko”, “Ovako”, “Lijanovići”, “Vispak”, “Inretex”, “Argeta”.Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH; Gradska uprava Grada Sarajeva; Općina Doboj; Mješovita srednja drvno-šumarska škola Sarajevo; OŠ “Gata Ilidža Vrsta” Bihać, Općina Konjic, Turistička zajednica Konjic; Ministarstvo obrazovanja i sporta Kantona Sarajevo,Nadin Blanchon, Francuska; Rasema Bašić, Švicarska; Braco Bećirović; Slavica Talbot, Engleska; Francois Voltz, Francuska; Henry Tham, Švedska; William Hunt, SAD; Julia Bogoeva, Holandija; Michael Humphres, Holandija; Michael Hehn, Holandija; Mirjana Oklobdžija, Holandija; Nena Tromp, Holandija; Petar Amhof, Švicarska; Sabrina Saša Savić, SAD; Samir Mulasailović, Švedska; Aleksandar Hemon, SAD; Daniel Lindval, Švedska; Murat Bajrić, Švedska, Nataša Lanšćak, Slovenija; Comite chatoliqe contra la faim et pour le developpment, Francuska; “La Rotlana”, Španija; “Emmaus”, Francuska; “Bosancar”, Italija; Fondacija “Namekata”, Japan; Bosanskohercegovačko-belgijsko udruženje Gent, Belgija; Swiss cooperation, Švicarska; Lions club, Italija. ; Udruženje “BH 92”, Švedska, Koordinacioni odbor “Bosna-Luksemburg”, Luksemburg, “Sprofondo, Italija; Ecoriers du Monde, Belgija. Ambasada Švicarske u BiH, Ambasada Slovačke Republike u BiH, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH; Bosansko-hercegovačko udruženje “Minhen”, Minhen; Fudbalski klub “Nirnberg”, Nirnberg; Udruženje “Zlatni ljiljan” Manhajm. OSCE BiH (DONACIJA TERENSKOG VOZILA.

2008

Fond otvoreno društvo BiH; Fondacija “Mozaik”; SPKD “Prosvjeta”; “Neretva rafting”; Konjic; “Merhamet BiH”; Comite chatoliqe contra la faim et pour le developpment, Francuska; Asocijacija “La Rotlana”, Španija; Asocijacija “Emmaus”, Francuska; Fondacija “Namekata”, Japan; Udruženje “BH 92”, Švedska; Koordinacioni odbor “Bosna-Luksemburg”, Luksemburg; “Sprofondo, Italija; Ecoriers du Monde, Belgija. Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH; Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH; Gradska uprava Grada Sarajeva; Ministarstvo obrazovanja i sporta Kantona Sarajevo; OŠ “Gata Ilidža Vrsta” Bihać; Općina Doboj; Općina Konjic; Turistička zajednica Konjic; Ambasada Švicarske u BiH; Ambasada Slovačke Republike u BiH; Ambasada Kraljevine Holandije u BiH; “Merkur BH osiguranje”; “Vita Media”; “Bud import”; “Grafičar promet”; “ASA i Prevent invest”; WVP; “Vendomatik”; “Privredna štampa”; JOB BH Pošta; JP “Elektroprivreda BiH”; BIHAMK; “Živex”; “Mediline”; “Oslobođenje”; “Midlle point”; JP “Energoinvest”; “Fruktas”; “Merkator BH”; “Vegafruit”; “Sinalko”; “Ovako”; “Lijanovići”; “Vispak”; “Inretex”; “Argeta”; Srđan Dizdarević; Jasna Kopčić; porodica Ibrahima Koludera; Husein Dropić; Emir Kapidžić; Ozren i Amra Kebo; Lejla Hranica; Edina Rešidović; Žarko Bulić; Ranka Cvijić; Lejla Omeragić; Redina Filipović; Fatima Smajić; Plamenko Čustović; Snežana Kapidžić; Bahrija Murga; Elmedin Bajramović; Aida Jahić; Ahmet Hadžipašić; Redžad Ćatić; Mirna Milanović-Lalić; Elma Krajčin; Mario Veršić; Hasan Muratović; Braco Bećirović; Salem Trebo; Josip Frančić; Marijana Mavrak; Sabrina i Saša Savić; Alen Rais; “Bosancar”, Italija; Nadin Blanchon, Francuska; Daniel Lindval, Švedska; Rasema Bašić, Švicarska; Murat Bajrić, Švedska; Slavica Talbot, Engleska; Francois Voltz, Francuska; Nataša Lanšćak, Slovenija; Bosanskohercegovačko udruženje “Minhen”, Minhen; Fudbalski klub “Nirnberg”,Nirnberg; Udruženje “Zlatni ljiljan” Manhajm I Bosankohercegovačko-belgijsko udruženje Gent.

2009

2M inžinjering, Sarajevo; ACIPS, Sarajevo; Agencija za državnu službu BiH, Sarajevo; Akt online doo, Sarajevo; Al Shiddi international, Sarajevo; Alessandro Falavollitta, Sarajevo; Al’konigstahl doo, Sarajevo; Ambasada Crne Gore, Sarajevo; Ambasada Francuske, Sarajevo; Ambasada kraljevine Nizozemske, Sarajevo; Ambasada Španije, Sarajevo; Ambasada Španije AECID -OTC, Sarajevo; Ambasada Švicarske, Sarajevo; Američki univerzitet u Tuzli; ANU BiH, Sarajevo; Apomedical,Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Associazione Onlus, Italija; Astarea, Sarajevo; Atlant BiH, Sarajevo; Auto moto centar Viba, Tuzla ; Basket doo, Sarajevo; Berlin Chemie, Sarajevo BH Mac, Sarajevo; BH Telecom, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; Biotehnički fakultet, Bihać; BOOC doo, Sarajevo; Bosnia hoteli, Sarajevo; Branko Gudaraš, Sarajevo; Brštanica doo, Sarajevo; Bujice Konjic, Konjic; Buybook doo, Sarajevo; Caritas BiH, Sarajevo; CDE B-H Interex, Sarajevo; Centralna Banka BiH, Sarajevo; Centralna izborna komisija, Sarajevo; Centri civilnih inicijativa, Sarajevo; Centroprevoz, Sarajevo; Cobra, Srebrenik; Connit, Tuzla; E+E+E energy, Sarajevo; Ecoliers du Monde, Belgija; Ecoton, Sarajevo; Emmaus, Francuska; Energogas doo, Sarajevo; Energoinvest dd, Sarajevo; Eurodis, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta, Sarajevo; Familie Berbezier, Francuska; Farmavita, Sarajevo; Federalna uprava civ.zaštite, Sarajevo; Ferijalni savez BiH, Sarajevo; Filozofski fakultet, Sarajevo; FIMA banka, Sarajevo; Fortex doo, Goražde; Frizerland, Sarajevo; Fructas, Sarajevo; Gadžo comerc, Sarajevo; GPD Drina Goražde; Gradur TGI doo, Sarajevo; Grafikon doo, Sarajevo; Grafički atelje AM, Sarajevo; Granit dd, Jablanica; GZP Monter, Jablanica; Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Sarajevo; Hidro termo centar, Sarajevo; Hidrogradnja DD, Sarajevo; Hilsfwerk Austria, Sarajevo; IN Trade energija, Sarajevo; Institut za genetički inžinjering, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina, Sarajevo; Interagent doo, Sarajevo; Iris print, Sarajevo; Iskraemeco, Sarajevo; Istraživačko Dokum.Centar, Sarajevo; JP Bosanskohercegovačke šume, Sarajevo; JP Bosansko-podrinjske šume, Goražde; JP Elektroprivreda, Sarajevo; Termoelektrana Kakanj; JP Međunarodni aerodrom, Sarajevo; JP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo; JP Zavod za saobraćaj, Sarajevo; JU Apoteke Sarajevo, Sarajevo; JU Biblioteka Grada Sarajeva, Sarajevo; JU Dom zdravlja, Sarajevo; JU MS ugost.-turistička škola, Sarajevo; JU OŠ Alija Nametak, Sarajevo; JU OŠ Čengić vila I, Sarajevo; JU OŠ Džakule, Gračanica; JU OŠ Edhem Mulabdić, Sarajevo; JU OŠ H. Kreševljaković, Sarajevo; JU OŠ Hašim Spahić, Ilijaš; JU OŠ Nafija Sarajlić, Sarajevo; JU OŠ Podlugovi; JU OŠ Porodice Ef Ramić, Sarajevo; JU OŠ Porodice Ef Ramić, Sarajevo; JU OŠ Safvet-beg Bašagić, Sarajevo; JU prva osnovna škola Srebrenik; JU Studentski centar, Sarajevo; JU Turističko ugostiteljska škola, Sarajevo; JU Zavod za alkoh.i dr.toksikomanije, Sarajevo; Kantonalni centar za soc.rad, Sarajevo; Kantonalni odbor SDA, Sarajevo; Kantonalni odbor SDP Tuzla; Kazneno popravni zavod SA, Sarajevo; Kazneno popravni zavod ZE; KJKP Pokop, Sarajevo; Kolba doo, Sarajevo; Konis, Sarajevo; Konmont Tuzla; Konjictrans, Konjic; Krug doo, Sarajevo; Lamela, Široki brijeg; LISCA, Sarajevo; Logosoft, Sarajevo; LORA, Sarajevo; Luca di Gianfrancesco, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Međukantonalna farm.komora, Sarajevo; Merhamet Tuzla; Metalka trade, Sarajevo; MF Mikro Aldi, Goražde; MF Partner, Tuzla; Midddle point, Sarajevo, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH, Sarajevo; Ministarstvo Finansija KS, Sarajevo; Ministarstvo finansija USK; Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, Sarajevo; Ministarstvo pravde FBiH, Sarajevo; Ministarstvo privrede KS, Sarajevo; Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, Sarajevo; Ministarstvo raseljenih osoba FBiH, Sarajevo; Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Sarajevo; Ministarstvo trgovine FBiH, Sarajevo; Miprogradnja doo, Sarajevo; Mirel doo, Visoko, OŠ Harmani, Bihać, MKF LOK, Sarajevo; MKF Sunrise, Sarajevo; MPI Mlin dd, Goražde; MR Export import, Zenica; MS drvno-šumarska škola, Sarajevo; MS Građevinsko-geodetska škola, Sarajevo; MS Polj.-vet. i prehram. škola, Sarajevo; MS Saobraćajna škola, Sarajevo; Mup KS , Sarajevo; Neuron komerc, Sarajevo; NLB Tuzlanska banka, Sarajevo; Nogometni savez BiH, Sarajevo; Novo Nordisk, Sarajevo; Nusret Nune Arnautović, SAD; Oktal Pharma doo, Sarajevo ; OMV, Sarajevo; Oniprom, Goražde; Općina Gračanica; Općina Kladanj; Općina Konjic; Općina Konjic; Općina Stari Grad, Sarajevo; Općina Vogošća, Sarajevo; Ortopedija International, Sarajevo; OSCE, Sarajevo; Osmex doo, Fojnica; OŠ Hasan Turčalo Brzi, Goražde; OŠ Mehmedalija M.Dizdar, Sarajevo; OŠ Muzička škola Goražde; OŠ Osman Nakaš, Sarajevo; OŠ Silvije S.Kranjčević, Sarajevo; Palace group, Sarajevo; Pliva Hrvatska doo, Sarajevo; Pobjeda Rudet dd, Goražde; Pobjeda Sport dd, Goražde; Polikom ading, Goražde; Prevent Cutting doo, Visoko; Prevent Sarajevo doo, Sarajevo; Privredna komora FBiH, Sarajevo; Privredna komora FBiH, Sarajevo; Privredna komora Sarajevo; Privredna komora Tuzla; Proma doo, Sarajevo; QS consulting group, Sarajevo; Robot general trading, Sarajevo; Sam.sindikat šumarstva, Sarajevo; Sarajevo osiguranje DD, Sarajevo; Sarajevo osiguranje, Mostar; Sarajevogas, Sarajevo; Sarajevolijek, Sarajevo; Sarajevotekstil, Sarajevo; Sarajevska berza, Sarajevo; Savez sam.sindikata BiH, Sarajevo; Scutum, Sarajevo; SDP Stari Grad, Sarajevo; Serda, Sarajevo; Sind.org JKP Komunalac, Sarajevo; Sindikat općine Ilijaš; Sindikat tekstila, kože, obuće i gume, Sarajevo; Solid State Production, Sarajevo; Srednja zubotehnička škola, Sarajevo; Stomatološka ordinacija Dr Pehilj, Sarajevo; Stranka BOSS, Sarajevo; Šeh in doo, Sarajevo; Šipad komerc, Sarajevo; Tapetar dd, Sarajevo; Teleh, Sarajevo; Telix, Tuzla; Tobacna grosist boss doo, Sarajevo; Tommaso Andria, Sarajevo; Turistička zajednica FBiH, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj; TZS Export import, Goražde; Udruženje Org.porodica šehida i pog.boraca Ilidža, Sarajevo; Uniqa osiguranje, Sarajevo; Unis Ginex dd, Goražde; Unis Valjčići, Konjic; UPI poslovni sistemi, Sarajevo; Uprava civilne zaštite FBiH, Sarajevo; Uprava civilne zaštite KS, Sarajevo; Vavlica, Goražde; Veterinarski fakultet, Sarajevo; Ekonomsko-socijalno vijeće F BiH, Fondacija Mozaik, Asocijacija Emmaus, Francuska; Vlada Kantona Sarajevo, Ecoliers du Monde, Belgija; Općina Konjic, Turistička zajednica HNK, Podružnica Konjic-Jablanica, Murat Bajrić, Švedska, Mercator BH, Vegafruit, Sinalco, Akova Impex – Ovako, Lijanovići, Vispak, Interex, Merhamet, Tvornica Argeta, Sprofondo, Teloptik, Klas, Sprofondo, La Benevolencija; Azel France, Peace action children team, SAD, Šahbaz Džihanović, potpredsjednik F BiH; Polisportiva juventiva, Italija; VIBAU građ.tehnika, Konjic; VIBAU građ.tehnika, Konjic; Vinojug, Sarajevo; Vipox, Sarajevo; Vodostan, Sarajevo; Vrhovni sud FBiH, Sarajevo; Wolf Theiss doo, Sarajevo; Zavod za planiranje razvoja KS, Sarajevo; Zlatko Lagumdžija, Sarajevo; ZOI 84, Sarajevo; ZTR Gama, Sarajevo; Željeznički školski centar, Sarajevo; Željko Komšić, Sarajevo; BUD IMPORT, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Porodica Koluder, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; Advokat Emir Kapidžić, Sarajevo; BH Udruženja, Švedska; GRAFIČAR PROMET, Sarajevo; Vendomatik, Sarajevo; Nadin Blanchon; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Ranka Cvijić, Sarajevo; EMMAUS-Grenoble, Francuska; Privredna štampa, Sarajevo; VITA MEDIA, Sarajevo; Advokat Plamenko Čustović, Sarajevo; Rasema Bašić, Švedska; Slavica Talbot, Velika Britanija; Snežana Kapidžić, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; Francois Voltz, Belgija; Aleksandar Saša Hemon, SAD; Julija Bogoeva, Holandija; Michael Hehn, Holandija; Nena Tromp, Holandija; Mirjana Oklobdžija, Holandija; Jesenko Galijašević, Holandija; Mješovita srednja drvna šumarska škola, Sarajevo; Triglav BH osiguranje; Sarajevo; Udruženje Pravnik, Sarajevo; La Rotllana, Španija; Srđan Vuletić, Sarajevo; Muhamed Konjić, BiH; Josip Katalinski, BiH; Sabahudin Saša Vugdalić, BiH; Elbisa Leko, Sarajevo; Žan Marlot, Sarajevo; Fond Namekata, Japan; FOD BiH, Sarajevo; CCFD, Francuska; Aerodrom Sarajevo; MKCK, Sarajevo; Jovan Divjak, nagrada Victor Golanz, Sarajevo; Zulfikar Ališpago, Sarajevo; LA VIVA, Francuska; Josip Frančić, Sarajevo; Sabrina Saša Savić, SAD; Hajra Borovina, Sarajevo; Festival MESS; Daniel Lindval, Švedska ; David Ayres, SAD; Helena Habreken; Holandija; Bill Tomljanović, Holandija; MUP KS, Sarajevo; Marc Jeffrey, Holandija; Amra Ćenanović i Amar Hadžić, Švedska; Jasmina Pašalić, Sarajevo; Amra Serdarević-Offermann, Sarajevo; Fadila Safić, Bihać, Belmana Trivunić, Bihać.

2010

Abdulah Jabučar; Adem Jež; Adil Aličehajić; Adil Zulfikarpa{ić; Adin Hebib; Adis Alić; Admir Mujkić; Admir Toskić; Adnan Silajdžić; Affan Ramić; Ahmed Karić; Ahmet Hadžipa{ić; Ahmet Pinži-Pinjić; Aida i Senad Kapetanović; Aida Jahić; Aida Prozorac; Aida Sadiković; Ajla Ramić; Akala Šapćanin; Albijana Domanagić; Aldin Čolić; Aleksandar Saša Hemon; Alen Kešo; Alen Reis; Alica Jakirović; Alija Behmen; Alija Hafizović-Haf; Alija Ramić; Alma Karić; Alma Polić; Amir Dedić; Amir Durmišević; Amira Kapetanović; Amna Demirović; Amra Ćenanović i Amar Hadžić; Amra i Adem Slipac; Amra i Ozren Kebo; Amra Serdarević-Offermann; Anida Hasanović; Asim Đelilović; Azijada Arnautović; Azra Džajić; Azra Kalesić; Azra Karabegović; Bahrija Murga; Biljana i Mustafa Trklja; Božana Cvijanović; Branko Guduraš; Dajana Legin; Damir Šagolj; Damir Fazlić; Damir Milkunić; Damir-Dado Dragulj; Danijela Wolf; Dario Novalić; Darko Spasojević; David Ayres; Desnica Radivojević; Dijana Vejo; Dina i Bato Bostandžić; Dino Kalesić; Dragan Marković; Džana Grcić; Dženan Ibrahimagić; Dženan Spahović; Đeneta Đen|o; Đuro Fi{er; Edhem Veleder; Edin Numankadić; Edin Omerbegović; Edina Dervišević; Edina Muhić; Edina Re{idović; Edis Kolar; Edna Lukač; Edo Hozić; Elbisa Leko; Elhida Nuhanović; Ellen Elias Bursać; Elma Krajčin; Elmedin Bajramović; Emina Kečo; Emir Kapidžić; Emira Ćutuk; Emira i Mustafa Pajević; Enida Tahirović; Enisa i Seud Džihić; Enisa Ibrahimović; Enver Šuvalija; Enver Trepić; Esad Kovačević; Fadila Safić; Faik Dizdarević; Faik Nuhović; Faruk Hujić; Fatima Smajić; Fehim i Sulejman Perendija; Feriz Željković; Fika Popović; Fuad Arifhodžić; Fuad Prohić; Fuad Strik; Goran Maglajlić; Hajrija Borovina; Hajro Turkić; Hajrudin Dino Ba{ić; Halida Ba{kić; Halida Bojadžić; Halima Prežić; Hamid Muhović; Hasan Krnić; Hasan Muratović; Hazim ]i{ić; Husein Balić; Husein Dropić; Husein Gandura; Ibrahim Bečaj; Ibrahim Halvadžija; Ibrahim Novalić; Igor Baro{; Ilijas Kru{kić; Ilma Ibrišević; Inal Soltani; Irfan Hozo; Ismet Džerlak; Ismet Kapor; Jadranko Muftić; Janis Milisav-Buturović; Jasak Ilonka; Jasmin Halilović; Jasmina Balija; Jasmina Pašalić; Jasminko Halilović; Jasna Šaković; Jasna Kopčić; Jesenko Galijašević; Josip Frančić; Josip Katalinski; Jovan Divjak; Kemal Herceglić; Kemal Muftić; Kreso Pandžić; Ksenija i Amir Ibrahimbegović; Lamija Džubur; Lamija i Mirko Bašić; Lejla Hrasnica; Lejla Korjenić; Lejla Ma{alić; Lejla Omeragić; Lejla Somun Krupalija; Ljiljana Piroljić; Ljiljana Vidaković; Maja Behmen-Novalić; Marijana Mavrak; Mario Ver{ić; Marko Oršolić; Marsela Tinjak; Martina Dmitrijević; Mehmed Kuraja; Melita Sultanović; Mensur Kečo; Milena i Neno Pervan; Milena Marić; Milo{Tvrtković; Miomir-Mile Plakalović; Mirsada Baljić; Mirela Lucević; Mirjana Vidović; Mirko Šagolj; Mirko Pejanović; Mirna Milanović-Lalić; Miroslava Bučar; Mirsada i Damir Lisac; Mirza Delić; Mirza Hadžić; Mirza Ibrahimpa{ić; Mladen Milosavljević; Mubera Rizvić; Muhamed Dučić; Muhamed Granov; Muhamed i Fatima Sarić; Muhamed Konjić; Muhamed Mujkanović; Muhamed Nalić; Murat Pra{o; Mustafa Bisčević; Mustafa Pajević; Mustafa Tanović; Nada Martinović; Nada Simić; Nata{a Lan{čak; Natalija Vitas; Nedžad Kapidžić; Nedžad Taletović; Nedžad Branković; Nedžad Hamzić; Nedžad Mutevelić; Nermin Bravić; Nesib Delibegović; Nevena Jevremović; Nihada Lomigora; Nijaz Hadžimusić; Nora Petrić; Omer i Besim Mehmedagić; Petar Perica Vidić; Petar Skert; Plamenko Čustović; porodica Golubović-Cavini; porodica Koluder; porodica Kontić; porodica Koristović; porodica Kuruzović; porodica Meterić; Ramiza Milkunić; Ranka Cvijić; Redžad ]atić; Redina Filipović; Renata Marković; Reuf Džinović; Rinko Golubović; Sabahudin Vugdalić; Sabahudun Hadžijalić; Sabina Maričić; Sabina Turulja; Sabrina i Saša Savić; Sadeta Murić; Safet Dedajić; Safet Šiljak; Safet Tokača; Safet Zec; Saida Džihić; Saida Milo{ević; Salem Trebo; Salim Obralić; Salko Mehremić; Samir Hasanbegović; Samir Kadrić; Samira i Nihad Alihodžić; Samira Šabić; Samira Turulja; Sanela i Zoran Bašić; Sanin Hadžiomerović; Sanja i Toni Šinunac; Sead Arslanagić-Ši{alo; Sead Miljković; Sead Polimac; Seida Kapo; Sejo Spahović; Seka i Hamo Masleša; Selma Bakal; Selma i Omer Sulejmanagić; Semir Ramadanović; Senad Glasić; Senad Mutap; Senada Kahriman; Senka Nožica; Slavko Šantić; Smail Iftić; Snežana Kapidžić; Snežana Tankosić; Snježana Ćosić; Sr|an Dizdarević; Sr|an Vuletić; Srđan Martinović; Suada Buljuba{ić; Suada Kapić; Suki Meden|ević; Šahbaz Džihanović; Šemso Turković; Šemsudin Bećović; Šerif Jevrić; Taida Ja{arević; Tarik Hodžić; Tarik Kuštrić; Tarik Ja{arević; Tomislav Perazić; Vera Jovanović; Vezira Čikić; Vildana Aljović; Vildana Kaltak; Vladimir Divjak; Zada i Ferid Selimović; Zana i Faruk Gutić; Zdenko Pavić; Zdravko Grebo; Zekija Suman; Zemira i Nune Arnautović; Zlatan Fazlić-Fazla; Zoran Džuretić; Zulfikar Ališpago; Žarko Bulić; Željko Filipović; Željko Ivanković; Željko Komšić; Rasema Bašić; Lejla Agić; Amira i Amina Čehić; Muriz Softić; Ferid Jakupović; Sulejman Tihić; Muhamed Mujagić; Fatima Spahović; Ehlimana Memišević; Damir Karahasanović; Timur Delić; 2 M inžinjering, Sarajevo; „Air commerce“, Sarajevo; AC Quatro, Sarajevo; Agencija za državnu službu; Agencija za privatizaciju BiH; Agencija za privatizaciju KS; „AISEC“, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo; Akova group, Sarajevo; Alarm West, Sarajevo; „Albera“, Sarajevo; Al-Shiddi international, Sarajevo; Alukonigstahl doo, Sarajevo; „Ambijent“, Tuzla; Apoteka „Delfin“, Sarajevo; Apoteka „Leko“, Sarajevo; Argeta doo, Sarajevo; „Arhitekt“, Sarajevo; Arhiv BiH; „Artour“ doo, Sarajevo; „AS kompani“, Goražde; ASA i Prevent invest, Sarajevo; ASK Fondacija, Sarajevo; ATACO, Sarajevo; Atlant BiH, Sarajevo; Automoto centar VIBA, Tuzla; Azel France doo, Sarajevo; „Begraf“, Sarajevo; Berlin-Chemie Menarini, Sarajevo; BH Banka, Sarajevo; BH Gas, Sarajevo; BH osiguranje, Sarajevo; BH Šume; BH Telecom; BH4, Jajce; BHRT, Sarajevo; Biblioteka Grada Sarajeva; „Bičakčić“ doo, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; BIHEHO, Sarajevo; Biografika“, Sarajevo; Birotehnika-Energoinvest, Sarajevo; BKC, Tuzla; „Booc“ doo, Sarajevo; „Bosancar“ doo, Bosanska Krupa; Bosanska knjiga“, Sarajevo; Bosanskohercegovačko-belgijsko udruženje Gent; Bosansko-švedski savez žena; „Bosmekni trans“, Sarajevo; Bosna Reosiguranje dd, Sarajevo; „Bosnalijek“dd, Sarajevo; Bosnia Bank International, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; „Brštanica“ doo, Sarajevo; Bud import, Sarajevo; „Budi moj prijatelj“, Sarajevo; „Buybook“, Sarajevo; Caffe „Epoha“, Sarajevo; Caffe „Giannini“, Sarajevo; „Caritas“, Sarajevo; CCI, Sarajevo; Centar za liječenje i rehabilitaciju M.H.S.; Centar za postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu; Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo; Centrotrans, Sarajevo; Centrotrans-holding, Sarajevo; „Cipos 007“, Sarajevo; „CO Farmus commerce“, Sarajevo; „Cobra“ doo, Srebrenik; „Coca-Cola“ company BH, Sarajevo; Coloseum club, Sarajevo; „Connit“ doo, Tuzla; Crveni krst/križ BiH, Sarajevo; D.D. „Konzum“, Sarajevo; „Dallas“, Sarajevo; „Dalting“ doo, Sarajevo; „Defter“doo, Sarajevo; DES, Sarajevo; „DIA“, Sarajevo; „Digital line“, Sarajevo; „Dom“ doo, Sarajevo; „Domino“, Sarajevo; Doncafe international doo, Sarajevo; Ecoliers du Monde, Brisel; EEE energy, Sarajevo; Ekonomski fakultet, Sarajevo; Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH; Elektroprivreda dd, Sarajevo; „Elementar“, Sarajevo; Energoinvest dd Sektor IDV, Sarajevo; Energoinvest IEE, Sarajevo; Energoinvest SUE, Sarajevo; Energoinvest, Sarajevo; Energopetrol, Sarajevo; „EŠ company“, Sarajevo; „Eurocolor“, Sarajevo; Europronet, Sarajevo; Ezalm doo, Sarajevo; Fabrika duhana Sarajevo; Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita, Sarajevo; „FCE Miral“, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalni zavod PIO/MIO; Federalno pravobranilaštvo; „Feroelektro“, Sarajevo; Festival MESS, Sarajevo; Filozofski fakultet, Sarajevo; Fima banka, Sarajevo; FIPA, Sarajevo; FOD Soroš, Sarajevo; Fond za izgradnju stanova KS; Fondacija „BH Inicijativa žena“, Sarajevo; Fondacija „Konrad Adenauer“, Sarajevo; Fondacija „Mozaik“, Sarajevo; Fondacija za bibliotečku djelatnost, Sarajevo; Forma nouva, Tuzla; „Foto-optik“, Sarajevo; FRT, Sarajevo; „Fructas“, Sarajevo; Fudbalski klub Sarajevo; „Gadžo komerc“, Sarajevo; „Gender centar“, Sarajevo; „General servis“, Sarajevo; GIK „OKO“, Sarajevo; „Ginex“, Goražde; „Giprom“, Tuzla; GKUD „Bosna“, Tuzla; GP „Butmir“, Sarajevo; GP „Put“, Sarajevo; GPD Drina, Goražde; Grad Mostar; Grad Sarajevo; Grad Sarajevo – služba za društvene djelatnosti; Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, Sarajevo; Grafičar promet“ doo, Sarajevo; Grafikon, Sarajevo; Granit, Jablanica; GRAS, Sarajevo; GZP Monter, Konjic; „Hasanbegovićcompany“, Sarajevo; HD „La Benevolencija“, Sarajevo; Helsinški komitet za ljudska prava BiH; Hidrogradnja dd., Sarajevo; Hilfswerk Austria, Sarajevo; Hitna pomoć, Sarajevo; HO „Merhamet“, Sarajevo; HO „Naša djeca“, Sarajevo; HO „Sprofondo“; Sarajevo; „Holiday Inn“, Sarajevo; „Hors“ djl, Sarajevo; „Hoše komerc“, Sarajevo; Hotel „Astra“, Sarajevo; Hotel „Saraj“, Sarajevo; HT Mostar; HVB Central profit banka, Sarajevo; IBHI, Sarajevo; „Ikar-komerc“, Sarajevo; „Ilidžanski dijamant“, Sarajevo; IMG, Sarajevo; IMIC, Sarajevo; Independent, Zenica; „Info magazin“, Sarajevo; Interagent, Sarajevo; Interex, Sarajevo; Intrade energija, Sarajevo; IPSA institut, Sarajevo; Iris Del, Sarajevo; IRIS, Sarajevo; ISC, Sarajevo; Izborna komisija BiH; Javni servisi BiH; JKP „Gradska groblja“, Visoko; JKP „Pokop“, Sarajevo; JKP „Vodostan“, Ilijaš; JOB BH Pošte, Sarajevo; JOB Sekcija BH pošta, Sarajevo; JOB Sekcija BH telecom, Sarajevo; JP Geodetski zavod, Sarajevo; JP PTT, Sarajevo; JU „Apoteke Sarajevo“; JU „SA ART“, Sarajevo; JU „Vladimir Nazor“, Sarajevo; JU Centar za socijalni rad KS, Sarajevo; JU Dom za zaštitu starih lica, Sarajevo; JU Dom zdravlja „Vrazova“, Sarajevo; JU Dom zdravlja KS, Sarajevo; JU Osnovna muzička škola, Tuzla; JU OŠ „Edhem Mulbdić“, Sarajevo; JU OŠ „Gata Ilidža Vrsta“, Bihać; JU OŠ „Grbavica I“, Sarajevo; JU OŠ „Osman Nakaš“, Sarajevo; JU OŠ „Šesti mart“, Sarajevo; JU Srednja muzička škola, Tuzla; JU Studentski centar, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Kantonalni sud Sarajevo; Kantonalno tužilaštvo, Sarajevo; „Kema puconci“, Sarajevo; Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; Kolba, Sarajevo; Komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima BiH; Komision „Lav“, Sarajevo; „Konis“ doo, Sarajevo; „Konmont“ doo, Tuzla; Konrad Adenauer Stiftung, Aubenstelle Sarajevo; „Konto mex“, Sarajevo; Konjictrans; Kristal dd, Sarajevo; Krug 99, Sarajevo; „Krug“ doo, Sarajevo; Kruh Sv.Ante“, Sarajevo; KSC Skenderija, Sarajevo; KUK doo, Sarajevo; Lamela. Široki Brijeg; Lek“, Sarajevo; Lijanovići doo, Široki Brijeg; Lisca, Sarajevo; „LM Ericsson international“, Sarajevo; Logosoft, Sarajevo; LOK Mikro, Sarajevo; Lovački dom“, djl, Jablanica; Lovačko društvo „Velež“, Podveležje; LT Gospodarska banka, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Magma Oil, Sarajevo; Mahir doo, Visoko; MAK Invest, Sarajevo; Market banka, Sarajevo; „Mebius film“, Sarajevo; „Media plan“, Sarajevo; „Mediline“, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutska komora; Međunarodni aerodrom, Sarajevo; „Megamix“, Sarajevo; Merkur BH Osiguranje, Sarajevo; Mesnica „Kulin“, Sarajevo; Messer, Sarajevo; Metalka trade, Sarajevo; Middle point, Sarajevo; Ministarstvo civilnih poslova BiH; Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH; Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja KS; Ministarstvo prostronog uređenja i zaštite okološa KS; Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH; Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH; Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH; Ministarstvo vanjskih poslova BiH; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica KS; „Mirel“ doo, Visoko; Mješovita srednja drvno-šumarska škola, Sarajevo; Mješovita srednja ugostiteljsko-turistička škola, Sarajevo; MKF Aldi, Goražde; MKF LOK, Sarajevo; MKF Partner, Tuzla; Mlin dd, Goražde; MR Export Import, Zenica; Muhićtrans, Sarajevo; „Muna commerce“, Sarajevo; MUP Kantona Sarajevo; Muzička akademija, Sarajevo; „Narodna tehnika“, Sarajevo; Narodno pozorište, Sarajevo; Neretva rafting, Konjic; „Neuron commerce“, Sarajevo; NIŠRO „Oslobo|enje“, Sarajevo; NLB Tuzlanska banka; Nogometni savez BiH; Nova banka, Sarajevo; Nova Banjalučka banka, Sarajevo; NVB, Sarajevo; NVO „Altruista svjetlo“, Sarajevo; „Oaza“, Sarajevo; Oktal pharma, Sarajevo; Olimpijski centar Sarajevo; „Omaner“ doo, Sarajevo; Općina Centar, Sarajevo; Općina Doboj jug; Općina Donji Vakuf; Općina Gračanica; Općina Kladanj; Općina Ključ; Općina Konjic; Općina Novi Grad, Sarajevo; Općina Novo Sarajevo, Sarajevo; Općina Stari Grad, Sarajevo; Općina Tuzla; Općina Vogošća, Sarajevo; Općina ZavidovićI; Općinski sud II, Sarajevo; Orbico, Sarajevo; Osmex, Goražde; Palace group, Sarajevo; Paraolimpijski komitet BiH; Pedagoška akademija, Sarajevo; Pekara „Panini“, Sarajevo; PEN Centar, Sarajevo; Petrolinvest, Sarajevo; Pharma mac, Sarajevo; Picerija „Giardini“, Sarajevo; PKB, Sarajevo; Pliva, Sarajevo; „Pobjeda-sport“, Goražde; Poliklinika „Atrijum“, Sarajevo; Pomodrino“ doo, Sarajevo; „Pozder nekropoling“, Sarajevo; Pozorište mladih, Sarajevo; PP „Edimerc“, Sarajevo; PP „Futura“, Sarajevo; PP „Kubat“, Sarajevo; PP „Marketi“, Sarajevo; PP „Saldžak“, Sarajevo; PP „Šuškić“, Sarajevo; Pragma print, Sarajevo; Pravni fakultet, Sarajevo; Preduzeće „Klas“, Sarajevo; Prevent cutting, Visoko; Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; Privredna komora FBiH; Privredna komora KS; Privredna komora TK; Privredna štampa, Sarajevo; „Projekt“, Tuzla; Prva OŠ „Ismet Buljubašić“, Srebrenik; QS Consulting group, Sarajevo; R & S, Sarajevo; Rabic, Sarajevo; Radio „M“, Sarajevo; „Radost života“, Sarajevo; Raiffeisen bank dd, Sarajevo; Raiffeisen osiguranje, Sarajevo; RAK BiH; Redakcija lista „Bosmer“, Sarajevo; „Relax tours“, Sarajevo; Restoran „Kan-Kan“, Sarajevo; Rock'n'Roll association, Sarajevo; RTV FBiH; Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH; „Samson“, Sarajevo; „San komerc“, Sarajevo; Sarajevo osiguranje; Sarajevo šume; Sarajevolijek, Sarajevo; Sarajevostan; „Sarajevotekstil“, Sarajevo; Sarajevska filharmonija; Sarajevska pivara, Sarajevo; „Sarajevska tribina“, Sarajevo; Sarajevski gudački kvartet; Scutum, Sarajevo; SDP kantonalni odbor, Sarajevo; SDP, Sarajevo; Serda doo, Sarajevo; „Sfela“ doo, Sarajevo; „Siemens“, Sarajevo; Sinalco, Sarajevo; Sindikat metalaca BiH; Sindikat Općine Ilijaš; Sindikat policije, Sarajevo; Sindikat srednjeg obrazovanja BiH; „Sinkro mebl štof“, Sarajevo; SKD „Prosvjeta“, Sarajevo; Službeni list FBiH; SMBH doo, Ilijaš; Srednja mašinsko-tehnička škola, Sarajevo; Srednja škola za med.sestre-tehničare, Sarajevo; Srednja tekstilna škola, Sarajevo; Srpsko gra|ansko vijeće, Tuzla; „Stanićtrade“, Sarajevo; „Stela media“, Sarajevo; Stomatološka ordinacija „Bičakčić“; SUBNOAR BiH; Sudska policija FBiH; Svjetlost komerc, Sarajevo; SVRSA, Sarajevo; „Šabić“, Sarajevo; „Šipad-komerc“, Sarajevo; „Tehnika holding“, Sarajevo; Teleh, Sarajevo; „Telepartner“, Sarajevo; „Telix“doo, Tuzla; Teloptik doo, Sarajevo; Terme Ilidža, Sarajevo; „The club“ doo, Sarajevo; TKD “Šahinpašić“, Sarajevo; „Tobačna grosist boss“ doo, Sarajevo; Triglav BH osiguranje, Sarajevo; Tržni centar „Mercator“, Sarajevo; Turistička zajednica HNK- podružnica Konjic; TV OBN, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj; TZS doo, Goražde; Učiteljska škola, Sarajevo; Udruženje „Behar“, Hamšad; Udruženje „Miris“, Orebro; Udruženje „Osmijeh“, Gislaved; Udruženje „Sarajevskih likovnih umjetnika“; Udruženje BH 92, Švedska; Udruženje likovnih umjetnika BiH; Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo; Udruženje RVI Centar, Sarajevo; UG „Naša djeca“, Zenica; UG „Žene ženama“, Sarajevo; Uniline, Sarajevo; Union banka, Sarajevo; Unis tours, Sarajevo; UNITIC, Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu; UPI banka, Sarajevo; Upi poslovni sistemi; „Upit“, Sarajevo; Ured Svjetske banke, Sarajevo; Vanjsko-trgovinska komora BiH; Vegafruit, Gračanica; Velefarmacija, Sarajevo; „Velux“, Sarajevo; „Vendomatik“, Sarajevo; Veterinarski fakultet, Sarajevo; Vibau, Sarajevo; Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca; Vinojug, Sarajevo; „Vipox“ doo, Sarajevo; Vita Media, Sarajevo; Vlada Federacije BiH; Vlada Kantona Sarajevo; Vlada Kantona Tuzla; Vrhovni sud BiH; WVP, Sarajevo; Zaklada „Zemlja mira i prijateljstva“, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za planiranje, Sarajevo; Zavod za zdravsteno osiguranje KS; ZOI ‘84, Sarajevo; Željeznički školski centar, Sarajevo; ŽGP, Sarajevo; „Živex“, Sarajevo; Ministarstvo sigurnosti BiH; Udruženje PRAVNIK; Hotel Hollywood; Ministarstvo kulture i sporta FBiH; Tasali Group d.o.o. Ilidža; Vispak Visoko; „Norfish Blagaj“ d.o.o Mostar; Adem Kapur; Ado Mehanović; Agnes B; Ahmed Terzić; Alain Jouve; Aleksandra Godfrey; Alessandro Fallavollita; Amir Gunić; Amis Goldingham; Ande Cuenot; Andre Bonte; Andre i Catherine Mage; Andre Prochasson; Annette Cornille; Ari van Lisbeth; Aude Cuenton; Barbara Gruden; Barbel i Dragan Lukić; Bernard Bagolete; Bernard Henri Levy; Bill Tomljanović; Cqril Hauland Gronneberg; Cristian Beltran; Cristian Pavioni; Cyntia Me Murex; Dagmar Gisberte; Daniel Lindvall; Danko Mla|enović; Davor Mucić; Denis Mulić; Dirk van Gorp; Dževad Murić; Ebhardt Horst Dr.; Elain Owen; Emiliano Malgeri; Enrico Pietromarchio; Ernest Bukhard; Ernest Fimahxi; Ester Tulle; Eva X Mober; Fahrudin Muminović; Famille Berbezier; Francois Voltz; Francois Laumonier; Frank Levasseur; Frode Bronstad; Gabriele Jeiger; Gaby Thibault; Georges Gaussen; Gerd Rop; Gerhard i Ruth Miksche; Gines Lopez-Oliver R.; Glinis Watkins; Gordana Božović; Gottvik; Gunn Kokkonen; Gwen Frericks; Haris Lakača; Heidinger Markus Dr.; Helena Krag; Hönig Christian Dr.; Hutin Herve; James Chephard; Jean Claude Luttmann; Jean Francois Doulas; Jean Luc Giobin; Jean Paul Vienne; Jean-Claude Carreau; Jemes Shepherd; Jodri Rodri; Jose van Dam; Josef Weidenholzer; Jovan Kolundžija; Juan Octavio Prenz; Judith Yenyia; Julie Biro; Juliette Laroche; Julija Bogoeva; June Kunugi; Juno i gospo|a Kumrow; Knötzl Bettina Mag.; Kresbach Georg Dr.; Lary J. Clayton; Laura Lombard; Liceo Minghetti; Lidija Perišić; Liebscher Christoph Dr.; Livia Kingl; Louise Lambrichs; Luca di Gianfrancesco; Lutvo Rizah; Ljubica Kovač-Tomić; Maja i Atos Mrkavelj; Major Navaro, Vojska SAD; Marc Jeffrey; Marco Valentini; Marcus Thoendle; Margareta Viklund; Maria Pass; Marianne i Henry Tham; Marion Clemens; Maruf Mrzić; Massimo Tesei; Maya Bantigen; Mehmed Teljigović; Michael Docherty; Michael Hehn; Michael Humphreys; Milan Jak{ić; Milovan Marčević; Mirjana Oklobdžija; Mubina Isović: Murat Bajrić; Nada Denić; Nadia Pizzuti; Nadin Blanchon; Nancy Always; Nancy Rue; Nena Tromp; Oberlechner Peter Dr.; Odette Roffin; Oliver Carron; Oliver Claudon; Parker Weterman; Pat Fuhrer; Patricia Baber; Patrick Trauman; Patrik. R. Marina; Peschek Ralph Dr.; Petar Amhof; Peter Stocker; Piero Gindice; Pierre Drevon; porodica Khon; porodica Rogner; Poulo Zuccon; Predrag Matvejević; Ray England; Reinhold Locmann; Richard P. Cirrie; Rihard Molard; Robert Dieziger; Roser Loire; Saba Risaluddin; Sabina Kamenčić; Sadeta Murić; Sally Eifert; Sanela Behlić; Sanja Kulenović; Schmid Andreas Dr.; Schmidt Niklas Dr.; Sejad Kararić; Sestak Paul Dr.; Silvia Baig; Sira| Dumandžić; Slavica i Pol Talbot; Slavica Martinović; Sofia Berbel; Sophie Massal; Spranz Dieter Dr.; Steger Erik Dr.; Suad Lakača; Šandor Tenze; Tareq Sadat; Tarik Kotorić; Theiss Andreas Dr.; Tie Sosnowski; Timothi Yodl; Toby Glickman; Tomaso Andria; Uni Rustad; Wachter Lothar Dr.; Wagner Buehler Toni; William Hunt; Wolf Richard Dr.; Zoran Pantelić; Helena Habreken; Catherine Flex; Benardeau Gilles; Mirna i Michael Doyle; Ambasada Belgije, Beč; Ambasada Crne Gore u BiH; Ambasada Francuske; Ambasada Kraljevine Holandije; Ambasada lokalne demokratije; Ambasada Norve{ke; Ambasada Republike Njemačke; Ambasada Republike Slovačke; Ambasada SAD; Ambasada Španije; Ambasada Švicarske; Ambasada Velika Britanije; Američka vazduhoplovna {kola, SAD; Amici di Vocin, Italija; Asocijacija “BiH-Nant”, Francuska; Asocijacija “Dobro pile”, Španija; Asocijacija “Humanitarna pomoćBiH”, Francuska; Asocijacija “Pour que vive Sarajevo”, Francuska; Asocijacija “Raveneav”, Francuska; Asocijacija Sprofondo, Italija; Asocijacija “Swiss help for peace in Bosnia”, Lugano, Švicarska; Association Aide “Humanitarie Bosnie-Herzegovine”, Nant, Francuska; Association “Promethe Bosnie”, Francuska; Association du Cercle du Rhin, Strasbourg; Association La croisee des Chemins; “Bahaie”, Francuska; “Bosnia S.G.” Canada; Barcelona-Sarajevo; “Berlin chemie”, Sarajevo; “BH comuniti asocijacija Ljiljan”, Velika Britanija; “BH comuniti asocijacija”, Velika Britanija; “BH comuniti UK”, Velika Britanija; “BH klub Brent”, Velika Britanija; “BH udruženje Derby”, Velika Britanija; “BH UK Network”, Velika Britanija; “Birmingham BH asocijacija”, Velika Britanija; Bosansko-hercegovačko udruženje žena, Švedska; “Bosnia-American Cultural Association”, SAD; “Braun Helfen Bauern”, Austrija; “Brits Aid Fer”, Velika Britanija; CCFD, Francuska; “Cemeti”, Španija; “Christ Child of Dayton”, SAD; Collectif Solidatite B-H; Comune de Framerie, Belgija; Crveni krst/križ Njemačke; Dječije pozori{te “Pinokio” Švajcarska; Državna založba Slovenije, Ljubljana; DSZ d.d. “Trgovina” Ljubljana, Slovenija; “Ecoliers du Monde”, Brisel, Belgija; “Emmaus”, Grenoble, Francuska; Enfant Europe Bosnie; Escola Municipal de musica; Fond Namekata; Fondacija “Heinrich Boll”, Njemačka; “Forum pour la demokrati dans les balkans”, Grenobl, Francuska; Francuski kulturni centar “Andre Marleaux”, Sarajevo; Fudbalska reprezentacija Danske; Fudbalska reprezentacija Italije; “Fundacio pere ters”, Španija; “Global Childrens”, SAD; “Gottvik”, Njemačka; Grup estudis pedagogics; “Hjaelp Sarajevos Born”, Danska; HO “Equilibre” Francuska; HO “France Liberte”, Francuska; HO “Leben” Njemačka; HO “Nant”, Francuska; “Incieme Vićenca”, Italija; Inge projekt, Austrija; International organization for migration; IPA, Barcelona, Španija; Italijanska četa veze Lionesa u sastavu SFOR-a; Italijanska divizija IFOR; Italijanska fudbalska Federacija; Jedinica SFOR-a, Francuske; Jedinica SFOR-a, Norve{ka; Koordinacionali odbor Bosna-Luksemburg; Koordinacioni odbor bosanskih udruženja, Luksemburg; Kristova crkva “Živa riječ”, Zagreb; Kulturni forum Maribor, Slovenija; Kuvajtski komesarijat, Sarajevo; Kvinna till Kvinna; “La viva”, Francuska; “L isola di Petar Pan”, Grenoble, Italija; La Rotllana, Španija; “Les balkans”, Grenobl, Francuska; Librarie Galeric, Francuska; Lions club Legnano; Lions Club Wien; Belvedere, Austrija; Livia Kingl, Austrija; “Love in action”, SAD; Lyce experimental, Francuska; Margareta Vuklund, Švedska; Matica BiH, Swiss; Matica iseljenika BiH, Švajcarska; “Medicins Sans Frontere”, Belgija; “Mestres per Bosnia”, Španija; Ministarstvo obrazovanja Austrije; Ministarstvo unutra{njih poslova Austrije; Mir sada, Francuska; Multinacionalna divizija Jugoistok; “Netverk for fred”, Norve{ka; Omladinski dom “Erpfingen”, Njemačka; Organizacija “Mir Evropa”, Francuska; “Orphelin do Bosnie”, Luksemburg; “Partage Avec Enfants”, Francuska; PLC London, Velika Britanija; Policija Barcelone, Španija; “Polisportiva juventina”, Berestina, Italija; “Prijatelji BiH”, San Francisko, SAD; Radio Libertas, Danska; “Reebock”, SAD; “Rogner”, Austrija; Rotary Club Albertvil, Francuska; Rotary Club Amsterdam- Halfweg, Holandija; Rotary Club Thonon Leman; “Sagmina”, Francuska; “Samaritans Purse”, SAD; Savez bh. žena, Švedska; SFOR, Rajlovac; Shuler Helfen Leben, Sarajevo; Sindikat Francuske; “Siročići Bosne”, Luksemburg; “Skandinavises Storsta Dagstidning”, Norve{ka; Societe Generale, Francuska; “Solidarite”, Francuska; Stadtisches Stiftsgymnasium Xanten, Austrija; Stiftung Leden, Švajcarska; Store Bergam Skole, Norve{ka; Students working for international development, SAD; “Sudeutsche Zeitung”, Njemačka; “Suisc sad”, Lucas, Francuska; Swiss cooperation, Sarajevo; “Šipad-France”, Francuska; Škola Xamaks, Njemačka; Škola Hareberg, Njemačka; Škola “Nepomncemum” Njemačka; “Tajmhol Sports Co.” SAD; Temoinage, Francuska; Theatre du Radeau, Danska; Triland Development; Turkish ziraat bank Bosnia; UCJG, Francuska; Udruženje “Barcelona-Sarajevo”, Španija; Udruženje “Bosanska Krajina”, Švedska; Udruženje “Vrbas”, Švedska; UMCOR, Sarajevo; UN Trust For the Restoration; UN trust found, Sarajevo; UNHCR, Sarajevo; UNICEF, ured Mostar; Ured Evropske unije, Sarajevo; USAID, Sarajevo; USAID-projekt privatizacije; “Volks hilfe”, Austrija; Wolf Theiss, Austrija; Koncert Ricardo Muti-Amadeus; Monografija “Zbogom Bosno odoh u Sarajevo”; CRS; Ski klub AlpenSkandSarajevo 84, Švedska; Crninolog Caco Raković, Švedska; IVZ Štokholm, Švedska; Fondacija Total, Francuska; OHR BiH; Internacionalna škola Štutgart; Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd; Tenda per la pace e i diritti, Italija.

2012

Abdulah Jabučar; Adem Jež; Adil Aličehajić; Adil Zulfikarpašić; Adin Hebib; Adis Alić; Admir Mujkić; Admir Toskić; Adnan Silajdžić; Affan Ramić; Ahmed Karić; Ahmet Hadžipašić; Ahmet Pinži-Pinjić; Aida Čikić; Aida i Senad Kapetanović; Aida Jahić; Aida Prozorac; Aida Sadiković; Ajla Ramić; Akala Šapćanin; Albijana Domanagić; Aldin Čolić; Aleksandar Saša Hemon; Alen Kešo; Alen Reis; Alica Jakirović; Alija Behmen; Alija Hafizović-Haf; Alija Ramić; Alija Šabanović; Alma Karić; Alma Polić; Amar Hadžić; Amela Belko; Amina Rizvanbegović; Amir Dedić; Amir Durmišević; Amir Tiro; Amira i Amina Čehić; Amira Kapetanović; Amira Petrović; Amira Sadiković; Amna Demirović; Amra Ćenanović; Amra Ćenanovići Amar Hadžić; Amra i Adem Slipac; Amra i Ozren Kebo; Amra Serdarević-Offermann; Anida Hasanović; Asim Alikadić; Asim Đelilović; Azijada Arnautović; Azra Džajić; Azra Kalesić; Azra Karabegović; Azra Kavazović; Bahrija Murga; Biljana i Mustafa Trklja; Božana Cvijanović; Boro Kontić; Branko Guduraš; Džana Grcić; Dženan Ibrahimagić; Dženan Spahović; Dajana Legin; Damir Šagolj; Damir Fazlić; Damir Milkunić; Damir-Dado Dragulj; Danijela Wolf; Dario Novalić; Darko Spasojević; David Ayres; Desnica Radivojević; Dijana Vejo; Dina i Bato Bostandžić; Dino Kalesić; Dragan Marković; Đeneta Đenđo; Đuro Fišer; Edhem Veleder; Edin Forto; Edin Numankadić; Edin Omerbegović; Edina Džubur; Edina Dervišević; Edina Mašić; Edina Muhić; Edina Rešidović; Edis Kolar; Edna Lukač; Edo Hozić; Ehlimana Memišević; Elbisa Leko; Elhida Nuhanović; Ellen Elias Bursać; Elma Krajčin; Elmedin Bajramović; Elvir Crvenjak; Emina Kečo; Emir Kapidžić; Emira Ćutuk; Emira i Mustafa Pajević; Enida Tahirović; Enisa i Seud Džihić; Enisa Ibrahimović; Enver Šuvalija; Enver Trepić; Esad Kovačević; Esma Habul-Velagić; Fadila Safić; Faik Dizdarević; Faik Nuhović; Faruk Hujić; Fatima Hadžalić; Fatima Smajić; Fatima Spahović; Fehim i Sulejman Perendija; Ferid i Gordana Jakupović; Ferid Selimović; Ferida Osmić-Hadžimuratović; Feriz Željković; Fika Popović; Fuad Arifhodžić; Fuad Prohić; Fuad Strik; Goran Maglajlić; Hajrija Borovina; Hajro Turkić; Hajrudin Dino Bašić; Halida Baškić; Halida BojadžI; Halima Prežić; Hamid Muhović; Hasan Krnić; Hasan Muratović; Hatidža Car Drnda; Hazim Ćišić; Husein Balić; Husein Dropić; Husein Gandura; Ibrahim Bečaj; Ibrahim Halvadžija; Ibrahim Novalić; Igor Baroš; Ilijas Kruškić; Ilma Ibrišević; Inal Soltani; Irfan Hozo; Ismet Džerlak; Ismet Kapor; Jadranko Muftić; Janis Milisav-Buturović; Jasak Ilonka; Jasmin Halilović; Jasmina Balija; JasminaPašalić; Jasminka Dajić; Jasminko Halilović; Jasna Šaković; Jasna Kopčić; Jesenko Galijašević; Josip Frančić; Josip Katalinski; Jovan Divjak; Kemal Hanjalić; Kemal Herceglić; Kemal Muftić; Kreso Pandžić; Ksenija i Amir Ibrahimbegović; Lamija Džubur; Lamija i Mirko Bašić; Lejla Agić; Lejla Hrasnica; Lejla Korjenić; Lejla Mašalić; Lejla Omeragić; Lejla Somun Krupalija; Ljiljana Piroljić; Ljiljana Vidaković; Ljubica Kovač; Maida Aličehajić; Maja Behmen-Novalić; Marijana Mavrak; Mario Veršić; Marko Oršolić; Marsela Tinjak; Martina Dmitrijević; Mehmed Kuraja; Melisa Selesković-Kapić; Melita Sultanović; Mensur Kečo; Milena i Neno Pervan; Milena Marić; MilošTvrtković; Miomir-Mile Plakalović; Mirela Lucević; Mirjana Vidović; Mirko Šagolj; Mirko Pejanović; Mirna Milanović-Lalić; Miroslava Bučar; Mirsad Agić; Mirsada Baljić; Mirsada i Damir Lisac; Mirza Delić; Mirza Hadžić; Mirza Ibrahimpašić; Mišel Mehmedović; Mladen Milosavljević; Mubera Rizvić; Muhamed Dučić; Muhamed Granov; Muhamed i Fatima Sarić; Muhamed Konjić; Muhamed Mujagić; Muhamed Mujkanović; Muhamed Nalić; Muradija Plakalović; Murat Ibrović; Murat Prašo; Mustafa Bisčević; Mustafa Pajević; Mustafa Tanović; Nada Martinović; Nada Simić; Nađa i Hajrudin Pašić; Nataša Lanščak; Natalija Vitas; Nedžad Branković; Nedžad Hamzić; Nedžad Kapidžić; Nedžad Mutevelić; Nedžad Taletović; Nermin Bravić; Nesib Delibegović; Nevena Jevremović; Nihada Lomigora; Nijaz Hadžimusić; Nora Petrić; Omer i Besim Mehmedagić; Petar Perica Vidić; Petar Skert; Plamenko Čustović; porodica Golubović-Cavini; porodica Koluder; porodica Kontić; porodica Koristović; porodica Kuruzović; porodica Meterić; Ramiza Milkunić; Ranka Cvijić; Redžad Ćatić; Redina Filipović; Renata Marković; Reuf Džinović; Rinko Golubović; Sabahudin Vugdalić; Sabahudun Hadžijalić; Sabina Maričić; Sabina Turulja; Sabrina i Saša Savić; Sadeta Murić; Safet Šiljak; Safet Dedajić; Safet Tokača; Safet Zec; Saida Džihić; Saida Milošević; Salem Trebo; Salim Obralić; Salko Mehremić; Samir Hasanbegović; Samir Kadrić; Samira Šabić; Samira i Nihad Alihodžić; Samira Turulja; Sanela i Zoran Bašić; Sanin Hadžiomerović; Sanjin Bilalagić; Sanja i Toni Šinunac; Sead Arslanagić-Šišalo; Sead Miljković; Sead Polimac; Seida Kapo; Sejo Spahović; Seka i Hamo Masleša; Selma Bakal; Selma i Omer Sulejmanagić; Semin Petrović; Semir Ramadanović; Senad Glasić; Senad Mutap; Senada Kahriman; Senka Nožica; Slavko Šantić; Smail Iftić; Snežana Kapidžić; Snežana Tankosić; Snježana Ćosić; Srđan Dizdarević; Srđan Martinović; Srđan Vuletić; Suada Buljubašić; Suada Kapić; Suki Medenđević; Sulejman Tihić; Šahbaz Džihanović; Šemso Turković; Šemsudin Bećović; Šerif Jevrić; Taida Jašarević; Tarik Hodžić; Tarik Jašarević; Tarik Kuštrić; Timur Delić; Tomislav Perazić; Vehid Gunić; Vera Jovanović; Vezira Čikić; Vildana Aljović; Vildana Kaltak; Vladimir Divjak; Zada i Ferid Selimović; Zana i Faruk Gutić; Zdenko Pavić; Zdravko Grebo; Zehra Badić; Zekija Suman; Zemira i Nune Arnautović; Zlatan Fazlić-Fazla; Zlatko Dajić; Zlatko Hurtić; Zoran Džuretić; Zulfikar Ališpago; Žarko Bulić; Željko Filipović; Željko Ivanković; Željko Komšić; Rasema Bašić; Nermin Zijadić; Biljana Radulović; Nidžara Beganović; Samra Voljevica; Adela Čemer; Deila Dedić; 2 M inžinjering, Sarajevo; 5 th dimension ; AC Quatro, Sarajevo; Agencija za državnu službu; Agencija za privatizaciju BiH; Agencija za privatizaciju KS; Alba; Almy; Air commerce, Sarajevo; AISEC, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Akademija scenskih umjetnosti; Akova group, Sarajevo; Alarm West, Sarajevo; Albera, Sarajevo; Almy doo; Al-Shiddi international, Sarajevo; Alukonigstahl doo, Sarajevo; Ambijent, Tuzla; Apoteka „Delfin“, Sarajevo; Apoteka „Leko“, Sarajevo; Argeta doo, Sarajevo; Arhitekt, Sarajevo; Arhiv BiH; Artour doo, Sarajevo; AS kompani, Goražde; ASA i Prevent invest, Sarajevo; ASDŽ; ASK Fondacija, Sarajevo; ATACO, Sarajevo; Atlant BiH, Sarajevo; Automoto centar VIBA, Tuzla; AVC; Azel France doo, Sarajevo; BBI real estate; Begraf, Sarajevo; Berlin-Chemie Menarini, Sarajevo; BH Banka, Sarajevo; BH Gas, Sarajevo; BH osiguranje, Sarajevo; BH Šume; BH Telecom; BH4, Jajce; BHRT, Sarajevo; Bičakčićdoo, Sarajevo; Biblioteka Grada Sarajeva; BIHAMK, Sarajevo; BIHEHO, Sarajevo; Biografika“, Sarajevo; Birotehnika-Energoinvest, Sarajevo; BKC, Tuzla; Booc doo, Sarajevo; Bor banka; Bosancar doo, Bosanska Krupa; Bosanska knjiga“, Sarajevo; Bosanskohercegovačko-belgijsko udruženje Gent; Bosansko-švedski savez žena; Bosmekni trans, Sarajevo; Bosna Reosiguranje dd, Sarajevo; Bosnalijekdd, Sarajevo; Bosnia Bank International, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; Brštanica doo, Sarajevo; Bud import, Sarajevo; Budi moj prijatelj, Sarajevo; Buybook, Sarajevo; Caffe „Epoha“, Sarajevo; Caffe „Giannini“, Sarajevo; Caritas, Sarajevo; CCI, Sarajevo; Centar za liječenje i rehabilitaciju M.H.S.; Centar za postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu; Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo; Centrotrans, Sarajevo; Centrotrans-holding, Sarajevo; Cetex; Cipos 007, Sarajevo; CO Farmus commerce, Sarajevo; Cobra doo, Srebrenik; Coca-Cola company BH, Sarajevo; Coloseum club, Sarajevo; Connit doo, Tuzla; Crveni krst/križ BiH, Sarajevo; D.D. „Konzum“, Sarajevo; Dallas, Sarajevo; Dalting doo, Sarajevo; Dani; Defter doo, Sarajevo; DES, Sarajevo; DIA, Sarajevo; Digital line, Sarajevo; Direkcija za Evropske integracije; Dom doo, Sarajevo; Domino, Sarajevo; Doncafe international doo, Sarajevo; DSM trade; DTP Studio Aries; DUF Naprijed Invest; Ecoliers du Monde, Brisel; EEE energy, Sarajevo; Ekin; Ekonomski fakultet, Sarajevo; Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH; Elektroprivreda dd, Sarajevo; Elementar, Sarajevo; Energoinvest dd Sektor IDV, Sarajevo; Energoinvest IEE, Sarajevo; Energoinvest SUE, Sarajevo; Energoinvest, Sarajevo; Energopetrol, Sarajevo; Ercrio; EŠ company, Sarajevo; Eurocolor, Sarajevo; Europronet, Sarajevo; Ezalm doo, Sarajevo; Fabrika duhana Sarajevo; Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita, Sarajevo; FCE Miral, Sarajevo; FDS; Federalna uprava civilne zaštite; Federalni zavod PIO/MIO; Federalni zavod za agropedologiju; Federalno pravobranilaštvo; Feroelektro, Sarajevo; Festival MESS, Sarajevo; Filozofski fakultet, Sarajevo; Fima banka, Sarajevo; FIPA, Sarajevo; FOD Soroš, Sarajevo; Fond za izgradnju stanova KS; Fondacija „BH Inicijativa žena“, Sarajevo; Fondacija „Konrad Adenauer“, Sarajevo; Fondacija Krila nade; Fondacija „Mozaik“, Sarajevo; Fondacija za bibliotečku djelatnost, Sarajevo; Fondacija za izdavaštvo; Forma nouva, Tuzla; Forum mladih Stolac; Foto-optik, Sarajevo; FRT, Sarajevo; Fructas, Sarajevo; Fudbalski klub Sarajevo; Gadžo komerc, Sarajevo; Gender centar, Sarajevo; General servis, Sarajevo; GIK „OKO“, Sarajevo; Ginex, Goražde; Giprom, Tuzla; GKUD „Bosna“, Tuzla; Golijat; GP „Butmir“, Sarajevo; GP „Put“, Sarajevo; GP Bosna; Gramas; GPD Drina, Goražde; Grad Mostar; Grad Sarajevo; Grad Sarajevo – služba za društvene djelatnosti; Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, Sarajevo; Grafičar promet“ doo, Sarajevo; Grafikon, Sarajevo; Granit, Jablanica; GRAS, Sarajevo; GZP Monter, Konjic; Hasanbegovićcompany, Sarajevo; HD „La Benevolencija“, Sarajevo; Helsinški komitet za ljudska prava BiH; Hidrogradnja dd., Sarajevo; Hilfswerk Austria, Sarajevo; Hitna pomoć, Sarajevo; HO „Merhamet“, Sarajevo; HO „Naša djeca“, Sarajevo; HO „Sprofondo“; Sarajevo; Holiday Inn, Sarajevo; Hors djl, Sarajevo; Hoše komerc, Sarajevo; Hotel „Astra“, Sarajevo; Hotel „Saraj“, Sarajevo; Hotel Europe; Hotel Hollywood; HT Mostar; HVB Central profit banka, Sarajevo; IBHI, Sarajevo; IGM; Ikar-komerc, Sarajevo; Ilidžanski dijamant, Sarajevo; IMG, Sarajevo; IMIC, Sarajevo; Independent, Zenica; Info magazin, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije; Interagent, Sarajevo; Interex, Sarajevo; Intrade energija, Sarajevo; IPSA institut, Sarajevo; Iris Del, Sarajevo; IRIS, Sarajevo; ISC, Sarajevo; Izborna komisija BiH; Javni servisi BiH; JKP „Gradska groblja“, Visoko; JKP „Pokop“, Sarajevo; JKP „Vodostan“, Ilijaš; JOB BH Pošte, Sarajevo; JOB Sekcija BH pošta, Sarajevo; JOB Sekcija BH telecom, Sarajevo; JP Geodetski zavod, Sarajevo; JP HT Mostar; JP Olimpijski bazen Otoka; JP PTT, Sarajevo; JU „Apoteke Sarajevo“; JU „SA ART“, Sarajevo; JU „Vladimir Nazor“, Sarajevo; JU Centar za socijalni rad KS, Sarajevo; JU Dom za zaštitu starih lica, Sarajevo; JU Dom zdravlja „Vrazova“, Sarajevo; JU Dom zdravlja KS, Sarajevo; JU OŠ „Edhem Mulbdić“, Sarajevo; JU OŠ „Gata Ilidža Vrsta“, Bihać; JU OŠ „Grbavica I“, Sarajevo; JU OŠ „Osman Nakaš“, Sarajevo; JU OŠ „Šesti mart“, Sarajevo; JU Osnovna muzička škola, Tuzla; JU Srednja muzička škola, Tuzla; JU Studentski centar, Sarajevo; Jupiter company; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Kantonalni sud Sarajevo; Kantonalno tužilaštvo, Sarajevo; Kema puconci, Sarajevo; Klimotehna; Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; Kolba, Sarajevo; Komar gips; Komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima BiH; Komision „Lav“, Sarajevo; Konis doo, Sarajevo; Konjictrans; Konmont doo, Tuzla; Konrad Adenauer Stiftung, Aubenstelle Sarajevo; Konto mex, Sarajevo; Krajinalijek; Kristal dd, Sarajevo; Krug 99, Sarajevo; Krug doo, Sarajevo; Kruh Sv.Ante“, Sarajevo; KSC Skenderija, Sarajevo; KUK doo, Sarajevo; Lamela. Široki Brijeg; Lek“, Sarajevo; Lijanovići doo, Široki Brijeg; Lisca, Sarajevo; LM Ericsson international, Sarajevo; Logosoft, Sarajevo; LOK Mikro, Sarajevo; Lok mikrokreditna fondacija; Lovački dom“, djl, Jablanica; Lovačko društvo „Velež“, Podveležje; LT Gospodarska banka, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Magma Oil, Sarajevo; Mahir doo, Visoko; MAK Invest, Sarajevo; Market banka, Sarajevo; Mebius film, Sarajevo; Media plan, Sarajevo; Mediline, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutska komora; Međunarodni aerodrom, Sarajevo; Megamix, Sarajevo; Merkur BH Osiguranje, Sarajevo; Mesnica „Kulin“, Sarajevo; Messer, Sarajevo; Metalka trade, Sarajevo; Middle point, Sarajevo; Ministarstvo civilnih poslova BiH; Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH; Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja KS; Ministarstvo prostronog uređenja i zaštite okološa KS; Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH; Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH; Ministarstvo sigurnosti BiH; Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH; Ministarstvo vanjskih poslova BiH; Ministartsvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica KS; Mirel doo, Visoko; Mješovita srednja drvno-šumarska škola, Sarajevo; Mješovita srednja ugostiteljsko-turistička škola, Sarajevo; MKF Aldi, Goražde; MKF LOK, Sarajevo; MKF Partner, Tuzla; Mlin dd, Goražde; Moding junior; MR Export Import, Zenica; Muhićtrans, Sarajevo; Muna commerce, Sarajevo; MUP Kantona Sarajevo; Muzička akademija, Sarajevo; Narodna tehnika, Sarajevo; Narodno pozorište, Sarajevo; Neretva rafting, Konjic; Neuron commerce, Sarajevo; New Horizons; NIŠRO „Oslobođenje“, Sarajevo; NLB Tuzlanska banka; Nogometni savez BiH; Norveška narodna pomoć; Nova Banjalučka banka, Sarajevo; Nova banka, Sarajevo; NVB, Sarajevo; NVO „Altruista svjetlo“, Sarajevo; Oaza, Sarajevo; Oktal pharma; Oktal pharma, Sarajevo; Olimpijski centar Sarajevo; Olimpijski komitet BiH; Omaner doo, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Breza; Općina Centar, Sarajevo; Općina Doboj jug; Općina Donji Vakuf; Općina Gračanica; Općina Kakanj; Općina Kladanj; Općina Ključ; Općina Konjic; Općina Novi Grad, Sarajevo; Općina Novo Sarajevo, Sarajevo; Općina Stari Grad, Sarajevo; Općina Tuzla; Općina Visoko; Općina Vogošća, Sarajevo; Općina ZavidovićI; Općinski sud II, Sarajevo; Opera Cubo in; Orbico, Sarajevo; Osmex, Goražde; Palace group, Sarajevo; Paraolimpijski komitet BiH; Pedagoška akademija, Sarajevo; Pekara „Panini“, Sarajevo; PEN Centar, Sarajevo; Perutnina Ptuj; Petrolinvest, Sarajevo; Pharma mac, Sarajevo; Picerija „Giardini“, Sarajevo; PKB, Sarajevo; Pliva, Sarajevo; Pobjeda-sport, Goražde; Podravka; Poliklinika „Atrijum“, Sarajevo; Poliklinika Sunce-Agram; Pomodrino“ doo, Sarajevo; Pozder nekropoling, Sarajevo; Pozorište mladih, Sarajevo; PP „Edimerc“, Sarajevo; PP „Futura“, Sarajevo; PP „Kubat“, Sarajevo; PP „Marketi“, Sarajevo; PP „Saldžak“, Sarajevo; PP „Šuškić“, Sarajevo; Pragma print, Sarajevo; Pravni fakultet, Sarajevo; Preduzeće „Klas“, Sarajevo; Prevent cutting, Visoko; Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora FBiH; Privredna komora KS; Privredna komora TK; Privredna štampa, Sarajevo; Projekt, Tuzla; Prva OŠ „Ismet Buljubašić“, Srebrenik; QS Consulting group, Sarajevo; R & S, Sarajevo; Rabic, Sarajevo; Radio „M“, Sarajevo; Radost života, Sarajevo; Raiffeisen bank dd, Sarajevo; Raiffeisen leasing; Raiffeisen osiguranje, Sarajevo; RAK BiH; Redakcija lista „Bosmer“, Sarajevo; Relax tours, Sarajevo; Restoran „Kan-Kan“, Sarajevo; Rock'n'Roll association, Sarajevo; RTV FBiH; Rudis BH; Šabić, Sarajevo; Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH; Samson, Sarajevo; San komerc, Sarajevo; Sarajevo osiguranje; Sarajevo putevi; Sarajevo šume; Sarajevolijek, Sarajevo; Sarajevostan; Sarajevotaxi; Sarajevotekstil, Sarajevo; Sarajevska filharmonija; Sarajevska pivara, Sarajevo; Sarajevska tribina, Sarajevo; Sarajevski gudački kvartet; Scutum, Sarajevo; SDP kantonalni odbor, Sarajevo; SDP, Sarajevo; Serda doo, Sarajevo; Sfela doo, Sarajevo; Siemens, Sarajevo; Sinalco, Sarajevo; Sindikat metalaca BiH; Sindikat Općine Ilijaš; Sindikat policije, Sarajevo; Sindikat srednjeg obrazovanja BiH; Sinkro mebl štof, Sarajevo; Šipad-komerc, Sarajevo; SKD „Prosvjeta“, Sarajevo; Službeni list FBiH; SMBH doo, Ilijaš; Srednja mašinsko-tehnička škola, Sarajevo; Srednja škola za med.sestre-tehničare, Sarajevo; Srednja tekstilna škola, Sarajevo; Srpsko građansko vijeće, Tuzla; Stanićtrade, Sarajevo; Stela media, Sarajevo; Stomatološka ordinacija „Bičakčić“; SUBNOAR BiH; Sudska policija FBiH; Svjetlost komerc, Sarajevo; SVRSA, Sarajevo; TBO SBK; Tehnika holding, Sarajevo; Teleh, Sarajevo; Telepartner, Sarajevo; Telixdoo, Tuzla; Teloptik doo, Sarajevo; Terme Ilidža, Sarajevo; The club doo, Sarajevo; TKD “Šahinpašić“, Sarajevo; Tobačna grosist boss doo, Sarajevo; Trgoprodukt; Triglav BH osiguranje, Sarajevo; Tržni centar „Mercator“, Sarajevo; Turistička zajednica HNK- podružnica Konjic; TV 1; TV OBN, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj; TZS doo, Goražde; Učiteljska škola, Sarajevo; Udruženje PRAVNIK; Udruženje „Behar“, Hamšad; Udruženje Infohouse; Udruženje „Miris“, Orebro; Udruženje „Osmijeh“, Gislaved; Udruženje „Sarajevskih likovnih umjetnika“; Udruženje BH 92, Švedska; Udruženje likovnih umjetnika BiH; Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo; Udruženje RVI Centar, Sarajevo; UG „Naša djeca“, Zenica; UG „Žene ženama“, Sarajevo; Unigradnja; Unija veterana JOB DF PIO; Unilab; Uniline, Sarajevo; Union banka, Sarajevo; Unis tours, Sarajevo; Unis valjčići; UNITIC, Sarajevo; Unitrade; Univerzitet u Sarajevu; UPI banka, Sarajevo; Upi poslovni sistemi; Upit, Sarajevo; Ured Svjetske banke, Sarajevo; Vanjsko-trgovinska komora BiH; Vegafruit, Gračanica; Velefarmacija, Sarajevo; Velux, Sarajevo; Vendomatik, Sarajevo; Vermont; Veterinarski fakultet, Sarajevo; Vibau, Sarajevo; Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca; Vinojug, Sarajevo; Vipox doo, Sarajevo; Vita Media, Sarajevo; Vlada Federacije BiH; Vlada Kantona Sarajevo; Vlada Kantona Tuzla; Vrhovni sud BiH; Window ar. des.; WVP, Sarajevo; Zaklada „Zemlja mira i prijateljstva“, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za planiranje, Sarajevo; Zavod za vodoprivredu; Zavod za zdravsteno osiguranje KS; ZOI ‘84, Sarajevo; Željeznički školski centar, Sarajevo; ŽGP, Sarajevo; Žica dd; Živex, Sarajevo; Fond Pavao Jusuf Urban-Ibruljević; Ministarstvo za boračka pitanja FbiH; TV1; Indox Sistemi; Obrtnička radnja „Leon“; Udruženje poslodavaca FBiH; Meggle d.o.o.; Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo; Akova Impex d.o.o.; Adem Kapur; Ado Mehanović; Agnes B; Ahmed Terzić; Alain Jouve; Albert Lazaro; Aleksandra Godfrey; Alessandro Fallavollita; Amir Gunić; Amis Goldingham; Ande Cuenot; Andre Bonte; Andre i Catherine Mage; Andre Prochasson; Annette Cornille; Ari van Lisbeth; Armin Bešlija; Aude Cuenton; Barbara Gruden; Barbel i Dragan Lukić; Bernard Bagolete; Bernard Henri Levy; Bill Tomljanović; Catherine Flex; Cqril Hauland Gronneberg; Cristian Beltran; Cristian Pavioni; Cyntia Me Murex; Dževad Murić; Dagmar Gisberte; Daniel Lindvall; Daniele Casasola; Danko Mlađenović; Darko Pajović; Davor Mucić; Denis Mulić; Dirk van Gorp; Ebhardt Horst Dr.; Elain Owen; Emiliano Malgeri; Enrico Pietromarchio; Ernest Bukhard; Ernest Fimahxi; Ester Tulle; Eva X Mober; Fadil Dizdarević; Fahrudin Muminović; Famille Berbezier; Francis Voltz; Francois Laumonier; Frank Levasseur; Frode Bronstad; Gabriele Jeiger; Gaby Thibault; Georges Gaussen; Gerard Cardone; Gerd Rop; Gerhard i Ruth Miksche; Gertraude Gauss-Mayer; Gines Lopez-Oliver R.; Glinis Watkins; Gordana Božović; Gottvik; Gunn Kokkonen; Gwen Frericks; Haris Lakača; Heidinger Markus Dr.; Helena Krag; Hönig Christian Dr.; Hutin Herve; James Chephard; Jean Claude Luttmann; Jean Francois Doulas; Jean Luc Giobin; Jean Paul Vienne; Jean-Claude Carreau; Jemes Shepherd; Jodri Rodri; Jose van Dam; Josef Weidenholzer; Jovan Kolundžija; Joze Rauh; Juan Octavio Prenz; Judith Yenyia; Julie Biro; Juliette Laroche; Julija Bogoeva; June Kanagi; June Kunugi; Juno i gospođa Kumrow; Knötzl Bettina Mag.; Kresbach Georg Dr.; Lary J. Clayton; Laura Lombard; Lazare Pauperet; Liceo Minghetti; Lidija Perišić; Liebscher Christoph Dr.; Livia Kingl; Ljubica Kovač-Tomić; Louise Lambrichs; Luca di Gianfrancesco; Lutvo Rizah; Maja i Atos Mrkavelj; Major Navaro, Vojska SAD; Marc Jeffrey; Marcel, Gilles, Augnette Kraemer; Marco Valentini; Marcus Thoendle; Margareta Viklund; Maria Pass; Marianne i Henry Tham; Maria-Tobias Verne; Marion Clemens; Maruf Mrzić; Massimo Tesei; Maya Bantigen; Mehmed Teljigović; Michael Docherty; Michael Hehn; Michael Humphreys; Michel Tatarat; Milan Jakšić; Milovan Marčević; Mirjana Oklobdžija; Mubina Isović; Murat Bajrić; Nada Denić; Nadia Pizzuti; Nadin Blanchon; Nancy Always; Nancy Rue; Nedžad Ljeskovica; Nena Tromp; Oberlechner Peter Dr.; Odette Roffin; Oliver Carron; Oliver Claudon; Paolo Poti; Parker Weterman; Pat Fuhrer; Patricia Baber; Patrick Trauman; Patrik. R. Marina; Peschek Ralph Dr.; Petar Amhof; Peter Stocker; Piero Gindice; Pierre Drevon; porodica Khon; porodica Rogner; Poulo Zuccon; Predrag Matvejević; Radovan Nježić; Ray England; Reinhold Locmann; Richard P. Cirrie; Rihard Molard; Robert Dieziger; Roser Loire; Saba Risaluddin; Sabina Kamenčić; Sadeta Murić; Sally Eifert; Sanela Behlić; Sanin i Muhamed Hadžiomerović; Sanja Kulenović; Schmid Andreas Dr.; Schmidt Niklas Dr.; Sejad Kararić; Selma Tiro; Sestak Paul Dr.; Silvia Baig; Sirađ Dumandžić; Slavica i Pol Talbot; Slavica Martinović; Sofia Berbel; Sophie Massal; Spranz Dieter Dr.; Steger Erik Dr.; Stephane Beloy; Suad Lakača; Šandor Tenze; Tareq Sadat; Tarik Kotorić; Theiss Andreas Dr.; Thierry et Perrine Potel; Tie Sosnowski; Timothi Yodl; Toby Glickman; Tomaso Andria; Uni Rustad; Vahid Kapo; Vladimir Divjak; Zoran Pantelić; Wachter Lothar Dr.; Wagner Buehler Toni; William Hunt; Wolf Richard Dr.; Helena Habreken; Benardeau Gilles; Peter Scheuerer; Rasema Delić; Jenny Judith; Delila Dedić; Mirna i Michael Doyle; Tarik Bushnak; A.G.E.S.C.I.; Alpinascand Sarajevo 84; Ambasada Belgije, Beč; Ambasada BIH U Češkoj; Ambasada Crne Gore u BiH; Ambasada Francuske; Ambasada Kraljevine Holandije; Ambasada lokalne demokratije; Ambasada Norveške; Ambasada Republike Njemačke; Ambasada Republike Slovačke; Ambasada SAD; Ambasada Španije; Ambasada Švicarske; Ambasada Velika Britanije; Američka vazduhoplovna škola, SAD; Amici di Vocin, Italija; Asocijacija “BiH-Nant”, Francuska; Asocijacija “Dobro pile”, Španija; Asocijacija “Humanitarna pomoćBiH”, Francuska; Asocijacija Mir sada; Asocijacija “Pour que vive Sarajevo”, Francuska; Asocijacija “Raveneav”, Francuska; Asocijacija Sprofondo, Italija; Asocijacija “Swiss help for peace in Bosnia”, Lugano, Švicarska; Association Aide “Humanitarie Bosnie-Herzegovine”, Nant, Francuska; Association “Promethe Bosnie”, Francuska; Association du Cercle du Rhin, Strasbourg; Association La croisee des Chemins; “Bahaie”, Francuska; “Bosnia S.G.” Canada; Barcelona-Sarajevo; “Berlin chemie”, Sarajevo; “BH comuniti asocijacija Ljiljan”, Velika Britanija; “BH comuniti asocijacija”, Velika Britanija; “BH comuniti UK”, Velika Britanija; “BH klub Brent”, Velika Britanija; “BH udruženje Derby”, Velika Britanija; “BH UK Network”, Velika Britanija; “Birmingham BH asocijacija”, Velika Britanija; Bosansko-hercegovačko udruženje žena, Švedska; “Bosnia-American Cultural Association”, SAD; “Braun Helfen Bauern”, Austrija; “Brits Aid Fer”, Velika Britanija; CCFD, Francuska; “Cemeti”, Španija; “Christ Child of Dayton”, SAD; Collectif Solidatite B-H; Comune de Framerie, Belgija; Community Advice Centre-London; CRS, SAD; Crveni krst/križ Njemačke; Dječije pozorište “Pinokio” Švajcarska; Državna založba Slovenije, Ljubljana; DSZ d.d. “Trgovina” Ljubljana, Slovenija; “Ecoliers du Monde”, Brisel, Belgija; “Emmaus”, Grenoble, Francuska; Enfant Europe Bosnie; Escola Municipal de musica; Fond Namekata; Fondacija “Heinrich Boll”, Njemačka; Fondacija Total; “Forum pour la demokrati dans les balkans”, Grenobl, Francuska; Francuski kulturni centar “Andre Marleaux”, Sarajevo; Fudbalska reprezentacija Danske; Fudbalska reprezentacija Italije; “Fundacio pere ters”, Španija; “Global Childrens”, SAD; “Gottvik”, Njemačka; Grup estudis pedagogics; “Hjaelp Sarajevos Born”, Danska; HO “Equilibre” Francuska; HO “France Liberte”, Francuska; HO “Leben” Njemačka; HO “Nant”, Francuska; IMG; “Incieme Vićenca”, Italija; Inge projekt, Austrija; International organization for migration; IPA, Barcelona, Španija; Italijanska četa veze Lionesa u sastavu SFOR-a; Italijanska divizija IFOR; Italijanska fudbalska Federacija; Jedinica SFOR-a, Francuske; Jedinica SFOR-a, Norveška; Koordinacionali odbor Bosna-Luksemburg; Koordinacioni odbor bosanskih udruženja, Luksemburg; Kristova crkva “Živa riječ”, Zagreb; Kulturni forum Maribor, Slovenija; Kuvajtski komesarijat, Sarajevo; Kvinna till Kvinna; “La viva”, Francuska; “L isola di Petar Pan”, Grenoble, Italija; La Rotllana, Španija; “Les balkans”, Grenobl, Francuska; Librarie Galeric, Francuska; Lions club Legnano; Lions Club Wien Belvedere, Austrija; Livia Kingl, Austrija; “Love in action”, SAD; Lyce experimental, Francuska; Magny Loisirs; Margareta Vuklund, Švedska; Matica BiH, Swiss; Matica iseljenika BiH, Švajcarska; “Medicins Sans Frontere”, Belgija; “Mestres per Bosnia”, Španija; Ministarstvo obrazovanja Austrije; Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije; Mir sada, Francuska; Multinacionalna divizija Jugoistok; “Netverk for fred”, Norveška; Omladinski dom “Erpfingen”, Njemačka; Organizacija “Mir Evropa”, Francuska; “Orphelin do Bosnie”, Luksemburg; “Partage Avec Enfants”, Francuska; PLC London, Velika Britanija; Policija Barcelone, Španija; “Polisportiva juventina”, Berestina, Italija; “Prijatelji BiH”, San Francisko, SAD; Radio Libertas, Danska; “Reebock”, SAD; “Rogner”, Austrija; Rotary Club Albertvil, Francuska; Rotary Club Amsterdam- Halfweg, Holandija; Rotary Club Thonon Leman; Rotary Club Treviso; “Sagmina”, Francuska; “Samaritans Purse”, SAD; Savez bh. žena, Švedska; SFOR, Rajlovac; Shuler Helfen Leben, Sarajevo; Sindikat Francuske; “Siročići Bosne”, Luksemburg; “Skandinavises Storsta Dagstidning”, Norveška; Societe Generale, Francuska; “Solidarite”, Francuska; Stadtisches Stiftsgymnasium Xanten, Austrija; Stiftung Leden, Švajcarska; Store Bergam Skole, Norveška; Students working for international development, SAD; “Sudeutsche Zeitung”, Njemačka; “Suisc sad”, Lucas, Francuska; Swiss cooperation, Sarajevo; “Šipad-France”, Francuska; Škola Xamaks, Njemačka; Škola Hareberg, Njemačka; Škola “Nepomncemum” Njemačka; “Tajmhol Sports Co.” SAD; Temoinage, Francuska; Theatre du Radeau, Danska; Til kvina; Triland Development; Turkish ziraat bank Bosnia; UCJG, Francuska; Udruženje “Barcelona-Sarajevo”, Španija; Udruženje “Bosanska Krajina”, Švedska; Udruženje “Vrbas”, Švedska; UMCOR, Sarajevo; UN Trust For the Restoration; UN trust found, Sarajevo; UNHCR, Sarajevo; UNICEF, ured Mostar; Ured Evropske unije, Sarajevo; USAID, Sarajevo; USAID-projekt privatizacije; “Volks hilfe”, Austrija; Wolf Theiss, Austrija; Diplomatski zimski sajam; Prijatelji iz Splita; GDF SUEZ Fondation Francuska; Sarajevo Quilters; NK „Željezničar“, Sarajevo Andante See.

2013

Abdulah Jabučar; Adem Jež; Adil Aličehajić; Adil Zulfikarpašić; Adin Hebib; Adis Alić; Admir Mujkić; Admir Toskić; Adnan Silajdžić; Affan Ramić; Ahmed Karić; Ahmet Hadžipašić; Ahmet Pinži-Pinjić; Aida Čikić; Aida i Senad Kapetanović; Aida Jahić; Aida Prozorac; Aida Sadiković; Ajla Ramić; Akala Šapćanin; Albijana Domanagić; Aldin Čolić; Aleksandar Saša Hemon; Alen Kešo; Alen Reis; Alem i Suad Borić; Alica Jakirović; Alija Behmen; Alija Hafizović-Haf; Alija Ramić; Alija Šabanović; Alma Karić; Alma Polić; Amar Hadžić; Amela Belko; Amina Rizvanbegović; Amir Dedić; Amir Durmišević; Amir Tiro; Amira i Amina Čehić; Amira Kapetanović; Amira Petrović; Amira Sadiković; Amna Demirović; Amra Ćenanović; Amra Ćenanovići Amar Hadžić; Amra i Adem Slipac; Amra i Ozren Kebo; Amra Serdarević-Offermann; Anida Hasanović; Asim Alikadić; Asim Đelilović; Azijada Arnautović; Azra Džajić; Azra Kalesić; Azra Karabegović; Azra Kavazović; Bahrija Murga; Biljana i Mustafa Trklja; Božana Cvijanović; Boro Kontić; Branko Guduraš; Džana Grcić; Dženan Ibrahimagić; Dženan Spahović; Dževad Duraković; Dajana Legin; Damir Šagolj; Damir Fazlić; Damir Milkunić; Damir-Dado Dragulj; Danijela Wolf; Dario Novalić; Darko Spasojević; David Ayres; Desnica Radivojević; Dijana Vejo; Dina i Bato Bostandžić; Dino Kalesić; Dragan Marković; Đeneta Đenđo; Đuro Fišer; Edhem Veleder; Edin Forto; Edin Numankadić; Edin Omerbegović; Edina Džubur; Edina Dervišević; Edin Mašić; Edina Mašić; Edina Muhić; Edina Rešidović; Edis Kolar; Edna Lukač; Edo Hozić; Ehlimana Memišević; Elbisa Leko; Elhida Nuhanović; Ellen Elias Bursać; Elma Krajčin; Elmedin Bajramović; Elvir Crvenjak; Emina Kečo; Emir Kapidžić; Emira Ćutuk; Emira i Mustafa Pajević; Enida Tahirović; Enisa i Seud Džihić; Enisa Ibrahimović; Enver Šuvalija; Enver Trepić; Esad Kovačević; Esma Habul-Velagić; Fadila Safić; Faik Dizdarević; Faik Nuhović; Faruk Hujić; Fatima Hadžalić; Fatima Smajić; Fatima Spahović; Fehim i Sulejman Perendija; Ferid i Gordana Jakupović; Ferid Selimović; Ferida Osmić-Hadžimuratović; Feriz Željković; Fika Popović; Fuad Arifhodžić; Fuad Prohić; Fuad Strik; Goran Maglajlić; Hajrija Borovina; Hajro Turkić; Hajrudin Dino Bašić; Halida Baškić; Halida Bojadžić; Halima Prežić; Hamid Muhović; Hasan Krnić; Hasan Muratović; Hatidža Car Drnda; Hazim Ćišić; Husein Balić; Husein Dropić; Husein Gandura; Ibrahim Bečaj; Ibrahim Halvadžija; Ibrahim Novalić; Igor Baroš; Ilijas Kruškić; Ilma Ibrišević; Inal Soltani; Irfan Hozo; Ismet Džerlak; Ismet Kapor; Jadranko Muftić; Janis Milisav-Buturović; Jasak Ilonka; Jasmin Halilović; Jasmina Balija; Jasmina Pašalić; Jasminka Dajić; Jasminko Halilović; Jasna Šaković; Jesenko Galijašević; Josip Frančić; Josip Katalinski; Jovan Divjak; Kemal Hanjalić; Kemal Herceglić; Kemal Kozarić; Kemal Muftić; Kenan Muftić; Kreso Pandžić; Ksenija i Amir Ibrahimbegović; Lamija Džubur; Lamija i Mirko Bašić; Lejla Agić; Lejla Hrasnica; Lejla Korjenić; Lejla Mašalić; Lejla Omeragić; Lejla Somun Krupalija; Ljiljana Piroljić; Ljiljana Vidaković; Ljubica Kovač; Maida Aličehajić; Maja Behmen-Novalić; Marijana Mavrak; Mario Veršić; Marko Oršolić; Marsela Tinjak; Martina Dmitrijević; Mehmed Kuraja; Melisa Selesković-Kapić; Melita Sultanović; Mensur Kečo; Milena i Neno Pervan; Milena Marić; MilošTvrtković; Miomir-Mile Plakalović; Mirela Lucević; Mirjana Vidović; Mirko Šagolj; Mirko Pejanović; Mirna Milanović-Lalić; Miroslava Bučar; Mirsad Agić; Mirsada Baljić; Mirsada i Damir Lisac; Mirza Delić; Mirza Hadžić; Mirza Ibrahimpašić; Mišel Mehmedović; Mladen Milosavljević; Mubera Rizvić; Muhamed Dučić; Muhamed Granov; Muhamed i Fatima Sarić; Muhamed Konjić; Muhamed Mujagić; Muhamed Mujkanović; Muhamed Nalić; Muradija Plakalović; Murat Ibrović; Murat Prašo; Mustafa Bisčević; Mustafa Pajević; Mustafa Tanović; Nada Martinović; Nada Simić; Nađa i Hajrudin Pašić; Nataša Lanščak; Natalija Vitas; Nedžad Branković; Nedžad Hamzić; Nedžad Kapidžić; Nedžad Mutevelić; Nedžad Taletović; Nermin Bravić; Nermin Zijadić; Nesib Delibegović; Nevena Jevremović; Nidžara Beganović; Nihada Lomigora; Nijaz Hadžimusić; Nora Petrić; Omer i Besim Mehmedagić; Petar Perica Vidić; Petar Skert; Plamenko Čustović; porodica Golubović-Cavini; porodica Koluder; porodica Kontić; porodica Koristović; porodica Kuruzović; porodica Meterić; Ramiza Milkunić; Ranka Cvijić; Rasema Delić; Redžad Ćatić; Redina Filipović; Renata Marković; Reuf Džinović; Rinko Golubović; Sabahudin Saša Vugdalić; Sabahudun Hadžijalić; Sabina Maričić; Sabina Turulja; Sabrina i Saša Savić; Sadeta Murić; Safet Šiljak; Safet Dedajić; Safet Tokača; Safet Zec; Saida Džihić; Saida Milošević; Salem Trebo; Salim Obralić; Salko Mehremić; Samir Hasanbegović; Samir Kadrić; Samira Šabić; Samira i Nihad Alihodžić; Samira Turulja; Sanela i Zoran Bašić; Sanin Hadžiomerović; Sanjin Bilalagić; Sanja i Toni Šinunac; Sead Arslanagić-Šišalo; Sead Miljković; Sead Polimac; Seida Kapo; Sejo Spahović; Seka i Hamo Masleša; Selma Bakal; Selma i Omer Sulejmanagić; Semin Petrović; Semir Ramadanović; Senad Glasić; Senad Mutap; Senada Kahriman; Senka Nožica; Slavko Šantić; Smail Iftić; Snežana Kapidžić; Snežana Tankosić; Snježana Ćosić; Srđan Dizdarević; Srđan Martinović; Srđan Vuletić; Suada Buljubašić; Suada Kapić; Suki Medenđević; Sulejman Tihić; Šahbaz Džihanović; Šemso Turković; Šemsudin Bećović; Šerif Jevrić; Taida Jašarević; Tarik Hodžić; Tarik Jašarević; Tarik Kuštrić; Timur Delić; Tomislav Perazić; Vehid Gunić; Vera Jovanović; Vezira Čikić; Vildana Aljović; Vildana Kaltak; Vladimir Divjak; Zada i Ferid Selimović; Zana i Faruk Gutić; Zdenko Pavić; Zdravko Grebo; Zehra Badić; Zekija Suman; Zemira i Nune Arnautović; Zlatan Fazlić-Fazla; Zlatko Dajić; Zlatko Hurtić; Zoran Džuretić; Zulfikar Ališpago; Žarko Bulić; Željko Filipović; Željko Ivanković; Željko Komšić; Porodica Kopčić; Rasema Bašić; Samra Voljevica; Adela Čemer; Svetozar Pudarić; Faruk Jabučar; Deila Dedić; Senada Alibegović; Suada Hanjalić; Haris Halilović; Meliha Zivčić; Hafa Ćimić; Emina Mrguda; Admir Jazvin; Kenan Begić; Senad Kapetanović; 2 M inžinjering, Sarajevo; 5 th dimension; AC Quatro, Sarajevo; Agencija za državnu službu; Agencija za privatizaciju BiH; Agencija za privatizaciju KS; Alba; Almy; Air commerce, Sarajevo; AISEC, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Akademija scenskih umjetnosti; Akova group, Sarajevo; Akova Impex; Alarm West, Sarajevo; Albera, Sarajevo; Alma ras Olovo; Almy doo; Al-Shiddi international, Sarajevo; Alukonigstahl doo, Sarajevo; Ambijent, Tuzla; AN-KA; Apoteka „Delfin“, Sarajevo; Apoteka „Leko“, Sarajevo; Apoteke M Gradačac; Argeta doo, Sarajevo; Arhitekt, Sarajevo; Arhiv BiH; Artour doo, Sarajevo; AS kompani, Goražde; ASA i Prevent invest, Sarajevo; ASDŽ; ASK Fondacija, Sarajevo; ATACO, Sarajevo; Atlant BiH, Sarajevo; Automoto centar VIBA, Tuzla; AVC; Azel France doo, Sarajevo; Bayer; BBI real estate; Begraf, Sarajevo; Berlin-Chemie Menarini, Sarajevo; BH Banka, Sarajevo; BH Gas, Sarajevo; BH osiguranje, Sarajevo; BH Šume; BH Telecom; BH4, Jajce; BHRT, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; Biblioteka Grada Sarajeva; BIHAMK, Sarajevo; BIHEHO, Sarajevo; Biografika“, Sarajevo; Birotehnika-Energoinvest, Sarajevo; BKC, Tuzla; Booc doo, Sarajevo; Bor banka; Bosancar doo, Bosanska Krupa; Bosanska knjiga“, Sarajevo; Bosanskohercegovačko-belgijsko udruženje Gent; Bosansko-švedski savez žena; Bosmekni trans, Sarajevo; Bosna Reosiguranje dd, Sarajevo; Bosnalijekdd, Sarajevo; Bosnia Bank International, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; Brštanica doo, Sarajevo; Bud import, Sarajevo; Budi moj prijatelj, Sarajevo; Buybook, Sarajevo; Caffe „Epoha“, Sarajevo; Caffe „Giannini“, Sarajevo; Caritas, Sarajevo; CCI, Sarajevo; Centar za liječenje i rehabilitaciju M.H.S.; Centar za postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu; Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo; Centrotrans, Sarajevo; Centrotrans-holding, Sarajevo; Cetex; Cipos 007, Sarajevo; CO Farmus commerce, Sarajevo; Cobra doo, Srebrenik; Coca-Cola company BH, Sarajevo; Coloseum club, Sarajevo; Comodi passi Gradačac; Connit doo, Tuzla; Crveni krts/križ BiH, Sarajevo; D.D. „Konzum“, Sarajevo; Dallas, Sarajevo; Dalting doo, Sarajevo; Dani; Defter doo, Sarajevo; DES, Sarajevo; DIA, Sarajevo; Digital line, Sarajevo; Direkcija za Evropske integracije; Dom doo, Sarajevo; Dom za soc. zbrinjavanje osoba sa invali. i dr. osoba; Domino, Sarajevo; Doncafe international doo, Sarajevo; DSM trade; DTP Studio Aries; DUF Naprijed Invest; Ecoliers du Monde, Brisel; EEE energy, Sarajevo; Ekin; Ekonomski fakultet, Sarajevo; Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH; Eldis tehnika; Elektroprivreda dd, Sarajevo; Elementar, Sarajevo; Energoinvest dd Sektor IDV, Sarajevo; Energoinvest IEE, Sarajevo; Energoinvest SUE, Sarajevo; Energoinvest, Sarajevo; Energopetrol, Sarajevo; Ercrio; EŠ company, Sarajevo; Eurocolor, Sarajevo; Europronet, Sarajevo; Ezalm doo, Sarajevo; Fabrika duhana Sarajevo; Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita, Sarajevo; FCE Miral, Sarajevo; FDS; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod PIO/MIO; Federalni zavod za agropedologiju; Federalno pravobranilaštvo; Feroelektro, Sarajevo; Festival MESS, Sarajevo; Filozofski fakultet, Sarajevo; Fima banka, Sarajevo; FIPA, Sarajevo; FOD Soroš, Sarajevo; Fond za izgradnju stanova KS; Fondacija „BH Inicijativa žena“, Sarajevo; Fondacija Irnis Čatić; Fondacija „Konrad Adenauer“, Sarajevo; Fondacija Krila nade; Fondacija „Mozaik“, Sarajevo; Fondacija za bibliotečku djelatnost, Sarajevo; Fondacija za izdavaštvo; Forma nouva, Tuzla; Forum mladih Stolac; Foto-optik, Sarajevo; FRT, Sarajevo; Fructas, Sarajevo; Fudbalski klub Sarajevo; Gadžo komerc, Sarajevo; Gender centar, Sarajevo; Genera; General servis, Sarajevo; GIK „OKO“, Sarajevo; Ginex, Goražde; Giprom, Tuzla; GKUD „Bosna“, Tuzla; Golijat; GP „Butmir“, Sarajevo; GP „Put“, Sarajevo; GP Bosna; Gramas; GPD Drina, Goražde; Grad Mostar; Grad Sarajevo; Grad Sarajevo – služba za društvene djelatnosti; Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, Sarajevo; Grafičar promet“ doo, Sarajevo; Grafikon, Sarajevo; Granit, Jablanica; GRAS, Sarajevo; GZP Monter, Konjic; Hasanbegovićcompany, Sarajevo; HD „La Benevolencija“, Sarajevo; Helsinški komitet za ljudska prava BiH; Hidrogradnja dd., Sarajevo; Hidrogradnja Sigma; Hilfswerk Austria, Sarajevo; Hitna pomoć, Sarajevo; HO „Merhamet“, Sarajevo; HO „Naša djeca“, Sarajevo; HO „Sprofondo“; Sarajevo; Holiday Inn, Sarajevo; Hors djl, Sarajevo; Hoše komerc, Sarajevo; Hotel „Astra“, Sarajevo; Hotel „Saraj“, Sarajevo; Hotel Europe; Hotel Hollywood; HP-FLUID-Gradačac; HT Mostar; HVB Central profit banka, Sarajevo; IBHI, Sarajevo; IGM; Ikar-komerc, Sarajevo; Ilidžanski dijamant, Sarajevo; IMG, Sarajevo; IMIC, Sarajevo; Independent, Zenica; Indox sistemi; Info magazin, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije; Interagent, Sarajevo; Interex, Sarajevo; Intrade energija, Sarajevo; IPSA institut, Sarajevo; Iris Del, Sarajevo; IRIS, Sarajevo; ISC, Sarajevo; Izborna komisija BiH; Javni servisi BiH; JKP „Gradska groblja“, Visoko; JKP „Pokop“, Sarajevo; JKP „Vodostan“, Ilijaš; JOB BH Pošte, Sarajevo; JOB Sekcija BH pošta, Sarajevo; JOB Sekcija BH telecom, Sarajevo; JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine; JP Geodetski zavod, Sarajevo; JP HT Mostar; JP Olimpijski bazen Otoka; JP PTT, Sarajevo; JU „Apoteke Sarajevo“; JU „SA ART“, Sarajevo; JU „Vladimir Nazor“, Sarajevo; JU Centar za socijalni rad KS, Sarajevo; JU Dom za zaštitu starih lica, Sarajevo; JU Dom zdravlja Olovo; JU Dom zdravlja „Vrazova“, Sarajevo; JU Dom zdravlja KS, Sarajevo; JU OŠ „Edhem Mulbdić“, Sarajevo; JU OŠ „Gata Ilidža Vrsta“, Bihać; JU OŠ „Grbavica I“, Sarajevo; JU OŠ „Osman Nakaš“, Sarajevo; JU OŠ „Šesti mart“, Sarajevo; JU Osnovna muzička škola, Tuzla; JU Srednja muzička škola, Tuzla; JU Studentski centar, Sarajevo; Jupiter company; JZU BRC Aquaterm Olovo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Kantonalni sud Sarajevo; Kantonalno tužilaštvo, Sarajevo; Kema puconci, Sarajevo; Klimotehna; Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; Kolba, Sarajevo; Komar gips; Komisija za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima BiH; Komision „Lav“, Sarajevo; Konis doo, Sarajevo; Konjictrans; Konmont doo, Tuzla; Konrad Adenauer Stiftung, Aubenstelle Sarajevo; Konto mex, Sarajevo; Krajinalijek; Kristal dd, Sarajevo; Krug 99, Sarajevo; Krug doo, Sarajevo; Kruh Sv.Ante“, Sarajevo; KSC Skenderija, Sarajevo; KUK doo, Sarajevo; Lamela, Široki Brijeg; Lek“, Sarajevo; Lijanovići doo, Široki Brijeg; Lisca, Sarajevo; LM Ericsson international, Sarajevo; Logosoft, Sarajevo; LOK Mikro, Sarajevo; Lok mikrokreditna fondacija; Lovački dom“, djl, Jablanica; Lovačko društvo „Velež“, Podveležje; LT Gospodarska banka, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Magma Oil, Sarajevo; Mahir doo, Visoko; MAK Invest, Sarajevo; Market banka, Sarajevo; Mebius film, Sarajevo; Media plan, Sarajevo; Mediline, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutska komora; Međunarodni aerodrom, Sarajevo; Megamix, Sarajevo; Merkur BH Osiguranje, Sarajevo; Mesnica „Kulin“, Sarajevo; Messer, Sarajevo; Metalka trade, Sarajevo; Middle point, Sarajevo; Ministarstvo civilnih poslova BiH; Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH; Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja KS; Ministarstvo prostronog uređenja i zaštite okološa KS; Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH; Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH; Ministarstvo sigurnosti BiH; Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH; Ministarstvo vanjskih poslova BiH; Ministartsvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica KS; Mirel doo, Visoko; Mješovita srednja drvno-šumarska škola, Sarajevo; Mješovita srednja ugostiteljsko-turistička škola, Sarajevo; MKF Aldi, Goražde; MKF LOK, Sarajevo; MKF Partner, Tuzla; Mlin dd, Goražde; Moding junior; MR Export Import, Zenica; Muhićtrans, Sarajevo; Muna commerce, Sarajevo; MUP Kantona Sarajevo; Muzička akademija, Sarajevo; Narodna tehnika, Sarajevo; Narodno pozorište, Sarajevo; Neretva rafting, Konjic; Neuron commerce, Sarajevo; New Horizons; NIŠRO „Oslobođenje“, Sarajevo; NLB banka; NLB Tuzlanska banka; Nogometni savez BiH; Norveška narodna pomoć; Nova Banjalučka banka, Sarajevo; Nova banka, Sarajevo; Novartis pharma services inc; NVB, Sarajevo; NVO „Altruista svjetlo“, Sarajevo; Oaza, Sarajevo; Oktal pharma, Sarajevo; Olimpijski centar Sarajevo; Olimpijski komitet BiH; Omaner doo, Sarajevo; Oner; Općina Bosanska Krupa; Općina Breza; Općina Centar, Sarajevo; Općina Doboj jug; Općina Donji Vakuf; Općina Gračanica; Općina Kakanj; Općina Kladanj; Općina Ključ; Općina Konjic; Općina Novi Grad, Sarajevo; Općina Novo Sarajevo, Sarajevo; Općina Olovo; Općina Stari Grad, Sarajevo; Općina Tuzla; Općina Visoko; Općina Vogošća, Sarajevo; Općina ZavidovićI; Općinski sud II, Sarajevo; Opera Cubo in; Orbico, Sarajevo; Osmex, Goražde; Palace group, Sarajevo; Paraolimpijski komitet BiH; Pedagoška akademija, Sarajevo; Pekara „Panini“, Sarajevo; Pekara Pastrik Olovo; PEN Centar, Sarajevo; Perutnina Ptuj; Petrolinvest, Sarajevo; Pharma mac, Sarajevo; Picerija „Giardini“, Sarajevo; PKB, Sarajevo; Planet doo Teekane; Pliva, Sarajevo; Pobjeda-sport, Goražde; Podravka; Poliklinika „Atrijum“, Sarajevo; Poliklinika Sunce-Agram; Pomodrino“ doo, Sarajevo; Pozder nekropoling, Sarajevo; Pozorište mladih, Sarajevo; PP „Edimerc“, Sarajevo; PP „Futura“, Sarajevo; PP „Kubat“, Sarajevo; PP „Marketi“, Sarajevo; PP „Saldžak“, Sarajevo; PP „Šuškić“, Sarajevo; Pragma print, Sarajevo; Pravni fakultet, Sarajevo; Preduzeće „Klas“, Sarajevo; Prevent cutting, Visoko; Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora FBiH; Privredna komora KS; Privredna komora TK; Privredna štampa, Sarajevo; Projekt, Tuzla; Prva OŠ „Ismet Buljubašić“, Srebrenik; QS Consulting group, Sarajevo; R & S, Sarajevo; Rabic, Sarajevo; Radio „M“, Sarajevo; Radost života, Sarajevo; Raiffeisen bank dd, Sarajevo; Raiffeisen leasing; Raiffeisen osiguranje, Sarajevo; RAK BiH; Redakcija lista „Bosmer“, Sarajevo; Refresh Production; Relax tours, Sarajevo; Restoran „Kan-Kan“, Sarajevo; Rock'n'Roll association, Sarajevo; RTV FBiH; Rudis BH; Šabić, Sarajevo; Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH; Samson, Sarajevo; San komerc, Sarajevo; Saplast; Sarajevo osiguranje; Sarajevo putevi; Sarajevo šume; Sarajevolijek, Sarajevo; Sarajevostan; Sarajevotaxi; Sarajevotekstil, Sarajevo; Sarajevska filharmonija; Sarajevska pivara, Sarajevo; Sarajevska tribina, Sarajevo; Sarajevski gudački kvartet; Schiedel; Scutum, Sarajevo; SDP kantonalni odbor, Sarajevo; SDP, Sarajevo; Serda doo, Sarajevo; Sfela doo, Sarajevo; Siemens, Sarajevo; Sinalco, Sarajevo; Sindikalna organizacija „Energoinvest“; Sindikat metalaca BiH; Sindikat Općine Ilijaš; Sindikat policije, Sarajevo; Sindikat srednjeg obrazovanja BiH; Sinkro mebl štof, Sarajevo; Šipad-komerc, Sarajevo; SKD „Prosvjeta“, Sarajevo; Službeni list FBiH; SMBH doo, Ilijaš; Srednja mašinsko-tehnička škola, Sarajevo; Srednja škola za med.sestre-tehničare, Sarajevo; Srednja tekstilna škola, Sarajevo; Srpsko građansko vijeće, Tuzla; Stanićtrade, Sarajevo; Stela media, Sarajevo; Stomatološka ordinacija „Bičakčić“; SUBNOAR BiH; Sudska policija FBiH; Svjetlost komerc, Sarajevo; SVRSA, Sarajevo; TBO SBK; Tehnika holding, Sarajevo; Teleh, Sarajevo; Telepartner, Sarajevo; Telix doo, Tuzla; Teloptik doo, Sarajevo; Terme Ilidža, Sarajevo; The club doo, Sarajevo; Thema Gradačac; TKD “Šahinpašić“, Sarajevo; Tobačna grosist boss doo, Sarajevo; Trgoprodukt; Triglav BH osiguranje, Sarajevo; Tržni centar „Mercator“, Sarajevo; Turistička zajednica HNK- podružnica Konjic; TV 1; TV OBN, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj; TZS doo, Goražde; Učiteljska škola, Sarajevo; Udruženje PRAVNIK; Udruženje „Behar“, Hamšad; Udruženje Infohouse; Udruženje „Miris“, Orebro; Udruženje „Osmijeh“, Gislaved; Udruženje „Sarajevskih likovnih umjetnika“; Udruženje BH 92, Švedska; Udruženje likovnih umjetnika BiH; Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo; Udruženje RVI Centar, Sarajevo; UG Unija veterana JOB DF PIO; UG „Naša djeca“, Zenica; UG „Žene ženama“, Sarajevo; Unigradnja; Unilab; Uniline, Sarajevo; Union banka, Sarajevo; Unis tours, Sarajevo; Unis valjčićI; UNITIC, Sarajevo; Unitrade; Univerzitet u Sarajevu; UPI banka, Sarajevo; Upi poslovni sistemi; Upit, Sarajevo; Ured Svjetske banke, Sarajevo; Vanjskotrgovinska komora BiH; Vegafruit, Gračanica; Velefarmacija, Sarajevo; Velux, Sarajevo; Vendomatik, Sarajevo; Vermont; Veterinarski fakultet, Sarajevo; Vibau, Sarajevo; Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca; Vinojug, Sarajevo; Vipox doo, Sarajevo; Vita Media, Sarajevo; Vizija; Vlada Federacije BiH; Vlada Kantona Sarajevo; Vlada Kantona Tuzla; Vrhovni sud BiH; Window ar. des.; WVP, Sarajevo; Zaklada „Zemlja mira i prijateljstva“, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za planiranje, Sarajevo; Zavod za vodoprivredu; Zavod za zdravsteno osiguranje KS; ZOI ‘84, Sarajevo; Željeznički školski centar, Sarajevo; ŽGP, Sarajevo; Žica dd; Živex, Sarajevo; Udruženje poslodavaca FBiH; Obrtnička radnja “Leon”; Hypo Alpe Adria Bankd.d. Mostar; Mann Hummel Tešanj; Meggle d.o.o.; Norfish Blagaj d.o.o. Mostar; Adem Kapur; Adil Bushnak; Ado Mehanović; Agnes B; Ahmed Terzić; Alain Jouve; Albert Lazaro; Aleksandra Godfrey; Alessandro Fallavollita; Amir Gunić; Amis Goldingham; Ande Cuenot; Andre Bonte; Andre i Catherine Mage; Andre Prochasson; Annette Cornille; Ari van Lisbeth; Armin Bešlija; Aude Cuenton; Barbara Gruden; Barbel i Dragan Lukić; Bernard Bagolete; Bernard Henri Levy; Bill Tomljanović; Catherine Flex; Cqril Hauland Gronneberg; Cristian Beltran; Cristian Pavioni; Cyntia Me Murex; Dževad Murić; Dagmar Gisberte; Daniel Lindvall; Daniele Casasola; Danko Mlađenović; Darko Pajović; Davor Mucić; Denis Mulić; Dirk van Gorp; Ebhardt Horst Dr.; Elain Owen; Emiliano Malgeri; Enrico Pietromarchio; Ernest Bukhard; Ernest Fimahxi; Ester Tulle; Eva X Mober; Fadil Dizdarević; Fahrudin Muminović; Famille Berbezier; Francis Voltz; Francois Laumonier; Frank Levasseur; Frode Bronstad; Gabriele Jeiger; Gaby Thibault; Georges Gaussen; Gerard Cardone; Gerd Rop; Gerhard i Ruth Miksche; Gertraude Gauss-Mayer; Gines Lopez-Oliver R.; Glinis Watkins; Gordana Božović; Gottvik; Gunn Kokkonen; Gwen Frericks; Haris Lakača; Hasan Šehović; Heidinger Markus Dr.; Helena Krag; Hönig Christian Dr.; Hutin Herve; Irena Urbić-Matelić; James Chephard; Jean Claude Luttmann; Jean Francois Doulas; Jean Luc Giobin; Jean Paul Vienne; Jean-Claude Carreau; Jemes Shepherd; Jenny Judith; Jodri Rodri; Jose van Dam; Josef Weidenholzer; Jovan Kolundžija; Joze Rauh; Juan Octavio Prenz; Judith Yenyia; Julie Biro; Juliette Laroche; Julija Bogoeva; June Kanagi; Juno i gospođa Kumrow; Kemal Baysak; Knötzl Bettina Mag.; Kresbach Georg Dr.; Lary J. Clayton; Laura Lombard; Lazare Pauperet; Liceo Minghetti; Lidija Perišić; Liebscher Christoph Dr.; Livia Kingl; Ljubica Kovač-Tomić; Louise Lambrichs; Luca di Gianfrancesco; Lutvo Rizah; Maja i Atos Mrkavelj; Major Navaro, Vojska SAD; Marc Jeffrey; Marcel, Gilles, Augnette Kraemer; Marco Valentini; Marcus Thoendle; Margareta Viklund; Maria Pass; Marianne i Henry Tham; Maria-Tobias Verne; Marion Clemens; Maruf Mrzić; Massimo Tesei; Maya Bantigen; Mehmed Teljigović; Michael Docherty; Michael Hehn; Michael Humphreys; Michel Tatard; Milan Jakšić; Milovan Marčević; Mirjana Oklobdžija; Mompiani Massimiliano; Mubina Isović; Murat Bajrić; Nada Denić; Nadia Pizzuti; Nadin Blanchon; Nancy Always; Nancy Rue; Nedžad Ljeskovica; Nena Tromp; Nicolas Thery; Oberlechner Peter Dr.; Odette Roffin; Oliver Carron; Oliver Claudon; Paolo Poti; Parker Weterman; Pat Fuhrer; Patricia Baber; Patrick Trauman; Patrik. R. Marina; Peschek Ralph Dr.; Petar Amhof; Peter Scheuerer; Peter Stocker; Piero Gindice; Pierre Drevon; porodica Khon; porodica Rogner; Poulo Zuccon; Predrag Matvejević; Radovan Nježić; Ray England; Reinhold Locmann; Richard P. Cirrie; Rihard Molard; Robert Dieziger; Roser Loire; Saba Risaluddin; Sabina Kamenčić; Sadeta Murić; Sally Eifert; Sanela Behlić; Sanin i Muhamed Hadžiomerović; Sanja Kulenović; Schmid Andreas Dr.; Schmidt Niklas Dr.; Sejad Kararić; Selma Tiro; Sestak Paul Dr.; Silvia Baig; Sirađ Dumandžić; Slavica i Pol Talbot; Slavica Martinović; Sofia Berbel; Sophie Massal; Spranz Dieter Dr.; Steger Erik Dr.; Stephane Beloy; Suad Lakača; Šandor Tenze; Tareq Sadat; Tarik Kotorić; Theiss Andreas Dr.; Thierry et Perrine Potel; Tie Sosnowski; Timothi Yodl; Toby Glickman; Tomaso Andria; Uni Rustad; Vahid Kapo; Vladimir Divjak; Zoran Pantelić; Wachter Lothar Dr.; Wagner Buehler Toni; William Hunt; Wolf Richard Dr.; Helena Habreken; Prijatelji iz Splita; Daniel Schnyder; Andre i Brigitte Schaller; Morin Chrystel; Jonathan i Almira Broome; Miralem Bećirović; A.G.E.S.C.I.; Alpinascand Sarajevo 84; Ambasada Belgije, Beč; Ambasada BIH U Češkoj; Ambasada Crne Gore u BiH; Ambasada Francuske; Ambasada Kraljevine Holandije; Ambasada lokalne demokratije; Ambasada Norveške; Ambasada Republike Njemačke; Ambasada Republike Slovačke; Ambasada SAD; Ambasada Španije; Ambasada Švicarske; Ambasada Velika Britanije; Američka vazduhoplovna škola, SAD; Amici di Vocin, Italija; Asocijacija “BiH-Nant”, Francuska; Asocijacija “Dobro pile”, Španija; Asocijacija “Humanitarna pomoćBiH”, Francuska; Asocijacija Mir sada; Asocijacija “Pour que vive Sarajevo”, Francuska; Asocijacija “Raveneav”, Francuska; Asocijacija Sprofondo, Italija; Asocijacija “Swiss help for peace in Bosnia”, Lugano, Švicarska; Association Aide “Humanitarie Bosnie-Herzegovine”, Nant, Francuska; Association “Promethe Bosnie”, Francuska; Association du Cercle du Rhin, Strasbourg; Association La croisee des Chemins; “Bahaie”, Francuska; “Bosnia S.G.” Canada Barcelona-Sarajevo; “Berlin chemie”, Sarajevo; “BH comuniti asocijacija Ljiljan”, Velika Britanija; “BH comuniti asocijacija”, Velika Britanija; “BH comuniti UK”, Velika Britanija; “BH klub Brent”, Velika Britanija; “BH udruženje Derby”, Velika Britanija; “BH UK Network”, Velika Britanija; Bilhallen ab Orebro; “Birmingham BH asocijacija”, Velika Britanija; Bosansko-hercegovačko udruženje žena, Švedska; “Bosnia-American Cultural Association”, SAD; “Braun Helfen Bauern”, Austrija; “Brits Aid Fer”, Velika Britanija; Campus-Mathim Busch; CCFD, Francuska; “Cemeti”, Španija; Centar Andre Malraux; Cercle du Rhin International; “Christ Child of Dayton”, SAD; Collectif Solidatite B-H; Comune de Framerie, Belgija; Community Advice Centre-London; Confrontations Europe; CRS; Crveni krst/križ Njemačke; Diplomatski zimski sajam 2011; Dječije pozorište “Pinokio” Švajcarska; Državna založba Slovenije, Ljubljana; DSZ d.d. “Trgovina” Ljubljana, Slovenija; “Ecoliers du Monde”, Brisel, Belgija; “Emmaus”, Grenoble, Francuska; Enfant Europe Bosnie; Escola Municipal de musica; Fond Namekata; Fond Pavao Jusuf Urban-Ibruljević; Fondacija “Heinrich Boll”, Njemačka; Fondacija Total; “Forum pour la demokrati dans les balkans”, Grenobl, Francuska; Francuski kulturni centar “Andre Marleaux”, Sarajevo; Fudbalska reprezentacija Danske; Fudbalska reprezentacija Italije; “Fundacio pere ters”, Španija; GDF SUEZ Fondation; “Global Childrens”, SAD; “Gottvik”, Njemačka; Grup estudis pedagogics; Hafjell vaktmester kompani; “Hjaelp Sarajevos Born”, Danska; HO “Equilibre” Francuska; HO “France Liberte”, Francuska; HO “Leben” Njemačka; HO “Nant”, Francuska; IMG; “Incieme Vićenca”, Italija; Inge projekt, Austrija; International organization for migration; IPA, Barcelona, Španija; Italijanska četa veze Lionesa u sastavu SFOR-a; Italijanska divizija IFOR; Italijanska fudbalska Federacija; Jedinica SFOR-a, Francuske; Jedinica SFOR-a, Norveška; Koordinacionali odbor Bosna-Luksemburg; Koordinacioni odbor bosanskih udruženja, Luksemburg; Kristova crkva “Živa riječ”, Zagreb; Kulturni forum Maribor, Slovenija; Kuvajtski komesarijat, Sarajevo; Kvinna till Kvinna; “La viva”, Francuska; “L isola di Petar Pan”, Grenoble, Italija; La Rotllana, Španija; “Les balkans”, Grenobl, Francuska; Librarie Galeric, Francuska; Lions club Legnano; Lions Club Wien Belvedere, Austrija; Livia Kingl, Austrija; “Love in action”, SAD; Lyce experimental, Francuska; Magny Loisirs; Mara fondation-Amsderdam; Margareta Vuklund, Švedska; Matica BiH, Swiss; Matica iseljenika BiH, Švajcarska; “Medicins Sans Frontere”, Belgija; “Mestres per Bosnia”, Španija; Ministarstvo obrazovanja Austrije; Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije; Mir sada, Francuska; Multinacionalna divizija Jugoistok; “Netverk for fred”, Norveška; Omladinski dom “Erpfingen”, Njemačka; Organizacija “Mir Evropa”, Francuska; “Orphelin do Bosnie”, Luksemburg; Osterbil Orebro; “Partage Avec Enfants”, Francuska; PLC London, Velika Britanija; Policija Barcelone, Španija; “Polisportiva juventina”, Berestina, Italija; “Prijatelji BiH”, San Francisko, SAD; Radio Libertas, Danska; “Reebock”, SAD; “Rogner”, Austrija; Rotary Club Albertvil, Francuska; Rotary Club Amsterdam- Halfweg, Holandija; Rotary Club Thonon Leman; Rotary Club Treviso; “Sagmina”, Francuska; “Samaritans Purse”, SAD; Savez bh. žena, Švedska; SFOR, Rajlovac; Shuler Helfen Leben, Sarajevo; Sindikat Francuske; “Siročići Bosne”, Luksemburg; “Skandinavises Storsta Dagstidning”, Norveška; Societe Generale, Francuska; “Solidarite”, Francuska; Stadtisches Stiftsgymnasium Xanten, Austrija; Stiftung Leden, Švajcarska; Store Bergam Skole, Norveška; Students working for international development, SAD; “Sudeutsche Zeitung”, Njemačka; “Suisc sad”, Lucas, Francuska; Svjetski Savez dijaspore BiH; Swiss cooperation, Sarajevo; “Šipad-France”, Francuska; Škola Xamaks, Njemačka; Škola Hareberg, Njemačka; Škola “Nepomncemum” Njemačka; “Tajmhol Sports Co.” SAD; Temoinage, Francuska; Theatre du Radeau, Danska; Til kvina; Triland Development; Trenkalos; Turkish ziraat bank Bosnia; UCJG, Francuska; Udruženje “Barcelona-Sarajevo”, Španija; Udruženje “Bosanska Krajina”, Švedska; Udruženje ratnih vojnih invalida u dijaspori; Udruženje “Vrbas”, Švedska; UMCOR, Sarajevo; UN Trust For the Restoration; UN trust found, Sarajevo; UNHCR, Sarajevo; UNICEF, ured Mostar; Ured Evropske unije, Sarajevo; USAID, Sarajevo; USAID-projekt privatizacije; “Volks hilfe”, Austrija; Wolf Theiss, Austrija; BH KULTURNO UDRUŽENJE Drammen, Norveška; BiH-Forbundet, Norveška; Ski klub AlpinaScand 84, Švedska; Ambasada Češke; Udruženje za istraživanje i studije ruralne historije, St. Romain, Francuska.

2014

Adela Čemer, Admir Jazvin, Albijana Domanagič, Amira Sadiković, Amra Ćenanović i Amar Hodžić, Edina Rešidović, Elmedin Bajramović, Džemila Arnautovič, Emina Mrguda, Emir Kapidžić, Faruk Jabučar, Fatima Spahović, Hafa Ćimić, Hajra Borovina, Halima Prežić, Haris Halilović, Haris Tarabar, Husein Dropić, Jasmina Pašalić, Josip Frančić, Jovan Divjak, Kemal i Suada Hanjalić, Kenan Begić, Kenan Nalbantić, Mađira Pavlović, Meliha Živčić, Mirza Kušljugić, Nađa Pašić, Nedžad Mutavelić, Nermin Zijadić, Nidžara Beganović, porodica Koluder, porodica Kopčić, Ranka Cvijić, Semin Petrović, Senada Alibegović, Svetozar Pudarić, Tarik Jašarevič, Vildana Kaltak, Vlatko Doleček, Zulfikar Ališpago; Andre-Brigite Schaller, Bill Tomljenović, Daniel Schneyder, Enes Kisija, Gisbert Burns, Helena Habriken, Jasenko Galijašević, Jonathan Almira Broome, Julia Bogoeva, Marc Jeffrey, Morin Chrystel, Mubina Isović, Nadin Blanchon, Peter Schenere-Rasema Delić, Rasema Bašić, Sabrina Saša Savić; Fond otvoreno društvo BiH, Fond „Pavo Jusuf Urban-Ibruljević “, CSR Deventa-Brod, CSR Ilidža-Foča, CSR Mostar-Prijedor, CSR Olovo-Goražde, CRS Mostar, CRS-Senad Kapetanović, CRS Srebrenica, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH, La Benevolancija-Fond Tanje Mihač, Udruženje poslodavaca F BiH, UG Unija veterana JOB DF PIO; Ambasada Lokalne Demokratije, Barcelona (Španija), Association Emmaus, Grenoble (Francuska); BH kulturno društvo Drammen (Norveška), BiH-Forbundet-Miralem Bećirović (Norveška) Cercle Du Rhin International (Francuska), Comite catholique contra la Faim et pour le Development (Francuska), Fond „Namekata“ (Japan), La Viva (Francuska), Transkultural Association Bosnia (Turska i BiH); Adazal d.o.o, Bud Import-Vendomatik d.o.o., Grafičar Promet d.o.o., Hypo Adria Alpe Bank d.d. Mostar, NLB banka d.d., Indox sistemi d.o.o., Mann Humel d.d., Vita Media d.o.o., BH Telecom d.d.; International Management Group (Belgija), Fimshare eV Frankfurt (Njemačka); Adazal D.O.O., Sarajevo; Agency Plus D.O.O., Mostar; Ahsun D.O.O., Ilijaš; Almy D.O.O., Zenica; Alukoenigstahl D.O.O., Sarajevo; Ambasada Češke Republike u Sarajevu; Ambasada Republike Francuske u Sarajevu; Ambasada Republike Indonezije u Sarajevu; Ambasada Republike Italije u Sarajevu; Ambasada Republike Turske u Sarajevu; Ambasada Švajcarske Konfederacije u Sarajevu; An-Ka D.O.O., Sarajevo; Apomedical D.O.O., Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Apoteka Dina P.Z.U., Sarajevo; Apoteka M, Gradačac; Apoteka Nova, Gradačac; Apoteka Remedia, Sarajevo; Apoteke Eurofarm-Edal P.Z.U., Tuzla; Association Emmaus Grenoble, Francuska; Associazione Onlus Piacenza, Italija; Berlin Chemie Ag, Sarajevo; Besser D.O.O., Sarajevo; BH Telecom D.D., Sarajevo; Bičakčić D.O.O., Sarajevo; Boa, Sarajevo; Booc D.O.O., Sarajevo; Bor Banka D.D., Sarajevo; Boscert D.O.O., Sarajevo; Bosna Reosiguranje D.D., Sarajevo; Bošnjački Ins. Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo; Butmir D.O.O., Sarajevo; Centralna Banka BiH, Sarajevo; Centrotrans Eurolines D.O.O., Sarajevo; Comodi Passi D.O.O., Gradačac; Conti Pro D.O.O., Sarajevo; Crveni Križ Općine Novi Grad, Sarajevo; Dedimix D.O.O., Gradačac; Dolfarm D.O.O., Sarajevo; Eco Company D.O.O., Sarajevo; Ecoliers Du Monde, Brisel; Elektrotehnički Fakultet u Sarajevu; Elko-Marić D.O.O., Mostar; Elkomont D.O.O., Sarajevo; Esso Petrol D.O.O., Gornji Vakuf; Euro-Asfalt D.O.O., Sarajevo; Farmavita D.O.O., Sarajevo; Federalna Direkcija Robnih Rezervi, Sarajevo; Federalna Uprava Civilne Zaštite, Sarajevo; Federalna Uprava za Inspekcijske Poslove, Sarajevo; Federalni Zavod za Agropedologiju, Sarajevo; Federalno Ministarstvo Pravde, Sarajevo; Federalno Ministarstvo Raseljenih Osoba i Izbjeglica, Sarajevo; Fond Otvoreno Društvo Bih, Sarajevo; Fond za Zaštitu Okoliša FBiH, Sarajevo; Fondacija za socijalno uključivanje u BiH, Sarajevo; Građevinski Fakultet u Sarajevu; Hercegovinalijek D.O.O., Mostar; Hotel Europe D.D., Sarajevo; HP Fluid D.O.O., Gradačac; Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije D.O.O., Sarajevo; Intrade Energija D.O.O., Sarajevo; Iskraemeco D.O.O., Sarajevo; JKP Radnik D.O.O., Zavidovići, JKP Vodostan D.O.O., Ilijaš, JP Autoceste FBiH D.O.O, Mostar, JP Bosanskohercegovačke Šume, Sarajevo; JP Rudnik Mrkog Uglja “Kakanj” D.O.O., Kakanj; JP Zavisno Društvo Eldis Tehnika D.O.O., Sarajevo; JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo; JU Druga Gimnazija, Sarajevo; JU Elektrotehnička škola za Energetiku, Sarajevo; JU Gimnazija Dobrinja, Sarajevo; JU OŠ Aleksa Šantić, Sarajevo; JU OŠ Čengić Vila I, Sarajevo; JU OŠ Ćamil Sijarić, Sarajevo; JU OŠ Edhem Mulabdić, Sarajevo; JU OŠ Grbavica II, Sarajevo; JU OŠ Ćamil Sijarić, Sarajevo; JU OŠ Edhem Mulabdić, Sarajevo; JU OŠ Grbavica Ii, Sarajevo; JU OŠ Hrasno, Sarajevo; JU OŠ Meša Selimović, Sarajevo; JU OŠ Mula Mustafa Bašeskija, Sarajevo; JU OŠ Osman Nakaš, Sarajevo; JU OŠ Osman Nuri Hadžić, Sarajevo; JU OŠ Podlugovi, Podlugovi; JU OŠ Pofalići, Sarajevo; JU OŠ Safvet-Beg Bašagić, Sarajevo; JU OŠ Semizovac, Semizovac; JU OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, Sarajevo; JU OŠ Skender Kulenović, Sarajevo; JU OŠ Srednje, Ilijaš; JU OŠ Vladislav Skarić, Sarajevo; Ju Peta Gimnazija, Sarajevo; Ju Sedma Osnovna Škola, Ilidža; JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo; JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; JU Srednja Zubotehnička Škola, Sarajevo; JU Zavod za Hitnu Medicinsku Pomoć Kantona Sarajevo; Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijska i prirodna naslijeđa, Sarajevo; Kjkp Park, Sarajevo; Kjp Sarajevošume, Sarajevo; Kju Gerontološki Centar, Sarajevo; Klinički Centar Univerziteta U Sarajevu; Kulturni Centar “Kralj Fahd”, Sarajevo; Krug D.O.O., Sarajevo; La Viva, Francuska; Laikert D.O.O., Zenica; Lutrija BiH, Sarajevo; Magna Oil D.O.O., Sarajevo; Matica BiH, Cirih – Švicarska; Mims Group, Sarajevo; Ministarstvo Kulture i sporta Kantona Sarajevo; Ministarstvo Privrede Kantona Sarajevo; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo; Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH; MUP Kantona Sarajevo; Ministarstvo vanjske trgovine i ekonosmkih odnosa BiH, Sarajevo; Mkf Lider, Sarajevo; Narodno Pozorište Sarajevo; Nidea D.O.O., Sarajevo; Norveška Narodna Pomoć-Npa, Sarajevo; Novartis Pharma Services Inc., Sarajevo; Oi Neretva, Konjic; Općina Bosanska Krupa; Općina Gornji Vakuf – Uskoplje; Općina Stari Grad; Oslobođenje, Sarajevo; Poljoprivredno-Prehrambeni Fakultet u Sarajevu; Pre-Line D.O.O., Sarajevo; Privredna Komora Kantona Sarajevo; Privredna/Gospodarska Komora Fbih, Sarajevo; Projektni Zavod Hercegovina D.O.O., Mostar; Proma D.O.O., Sarajevo; Pršeš Faruk; Pzu Apoteka Leko, Sarajevo; Pzu Poliklinika Sunce-Agram, Sarajevo; Radio Kameleon, Tuzla; Restoran Izvor Bosne, Sarajevo; Restoran Park Prinčeva, Sarajevo; Rfk Valjčići D.D., Konjic; Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državnih službi u FBiH, Sarajevo; Saraj Inženjering D.O.O., Sarajevo; Sarajevofarm D.O.O., Sarajevo; Savez Samostalnih Sindikata Bih, Sarajevo; Schiedel D.O.O., Ilijaš; Senigor D.O.O., Sarajevo; Serda, Sarajevo; Shl, Sarajevo; Sindikalna Organizacija Jkp Komunalac D.O.O., Sarajevo; Sindikat Općine Ilijaš; Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Sarajevo; Skijaški Klub Igman, Sarajevo; Srednja Ekonomska Škola, Sarajevo; Sur Din, Sarajevo; Šipad Komerc D.D., Sarajevo; Td Nova Trgovina D.O.O., Kakanj; Televizija Tv1, Sarajevo; Thema D.O.O., Gradačac; Trgoprodukt D.O.O., Konjic; Triglav Osiguranje D.D., Sarajevo; Tvornica Cementa Kakanj D.D., Kakanj; Udruženje Građana Penzionera Centar, Sarajevo; Ug Bihamk, Sarajevo; Ug Unija Veterana Job Df Pio, Sarajevo; Unicredit Leasing D.O.O., Sarajevo; Unioninvest D.D., Sarajevo; Unis D.D., Sarajevo; Upi Poslovni Sistemi D.D., Sarajevo; Vita Media D.O.O., Sarajevo; Vlada Federacije Bih, Sarajevo; Wiltehnik D.O.O., Sarajevo; Zada Pharmaceuticals D.O.O., Lukavac; Zavod Za Izgradnju Kantona Sarajevo; Zavod Za Planiranje Razvoja Kantona Sarajevo; Zavod Zdravstvenog Osiguranja Kantona Sarajevo; Žuti Taxi D.O.O., Sarajevo; Emmaus, Sassenage, Francuska; Diplomatski zimski sajam; Emmaus, Sassenage, Francuska; O Sprofondo; Argeta d.o.o.; Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo; Akova Impex; Udruženje “Pomozi.ba”; Turistička zajednica HNK – Podružnica Konjic – Jablanica; Comite Catholique contra la Faim et pour le developement, Francuska.

2015

Adela Čemer; Adi Tunović; Admir Jazvin; Almir Razić; Amir Hadžiahmetović; Amira Sadiković; Amra Ćenanović i Amar Hodžić; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder; Ćamila Ademović; Edina Mašić; Edina Rešidović; Edvin Dervišević; Elmedin Bajramović; Emir Kapidžić; Fadil Dizdarević; Faruk Jabučar; Fatima Spahović; Hajra Borovina; Halima Prežić; Haris Halilović; Haris Tarabar; Haris Kremo; Husein Dropić; Jasmina Pašalić; Josip Frančić; Kemal i Suada Hanjalić; Kemal Jakić; Kenan Nalbantić; Mario Cvitković; Mirza Kušljugić; Nađa Pašić; Nedžad Mutavelić; Nihad Borovina; porodica Abazović; porodica Kopčić; Samir Geko; Selma Mameledžija; Semin Petrović; Senada Alibegović; Suad Ibranović; Suada Muminagić; Svjetlan Filipović; Vesna Cwielong; Vlatko Doleček; Zulfikar Ališpago; Brigitte Schaller-Schoepf; Enes Kisija; Julia Mubina Isović; Nijaz Mujkanović; Prijatelji iz Barcelone; Rasema Bašić; Rocco Lioy; Sabrina Saša Savić; Samir Sevlić; Fond otvoreno društvo BiH; Fond „Pavo Jusuf Urban-Ibruljević “; CSR Derventa-Brod; CSR Ilidža-Foča; CSR Mostar-Prijedor; CSR Olovo-Goražde; CRS Mostar; CRS-Senad Kapetanović; CRS Srebrenica; Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“; La Benevolencija-Fond Tanje Mihać; UG Unija veterana JOB DF PIO; Association Emmaus; Grenoble (Francuska); Cercle Du Rhin International (Francuska); Comite catholique contra la Faim et pour le Development (Francuska); Grad Barcelona-City to City (Španija); La Viva (Francuska); Udruženje logoraša Geteborg (Švedska); Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo; Adazal d.o.o; BH Telecom d.d.; BosnaRe osiguranje; Bud Import-Vendomatik d.o.o.; Fond za zaštitu okoliša FBiH; Grafičar Promet d.o.o.; Pivnica Brew; International Management Group (Belgija); VCAG-KMAG; ACIPS, Sarajevo; Adazal doo, Sarajevo; AFIP dd, Sarajevo; Agencija poslovnost doo, Sarajevo; Ahsun, Ilijaš; Aida Commerce doo, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Almy doo, Sarajevo; Alukoenigstahl doo, Sarajevo; Ambasada Kraljevine Španije, Sarajevo; Ambasada Republike Francuske, Sarajevo; Ambasada Republike Italije, Sarajevo; Ambasada Republike Turske, Sarajevo; Ambasada Švicarske, Sarajevo; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka “Dina”, Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Apoteka Delfin Ogranak, Sarajevo; Apoteka M, Gradačac; Apoteka Unipharm, Zavidovići; Arhiv Federacije BiH; Belif doo, Jelah; Berlin-chemie AG, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; BOOC doo, Sarajevo; Bosmal City Centar doo, Sarajevo; Bosna reosiguranje dd, Sarajevo; Bosna Sunce Osiguranje, Sarajevo; Bošnjački institut – Fondacija Adil-beg Zulfikarpašić, Sarajevo; Butmir doo, Sarajevo; Centralna banka BiH; Centrotrans Eurolines doo, Sarajevo; Comodi passi doo, Gradačac; Conti pro, Sarajevo; Crveni križ Novi Grad, Sarajevo; Delta petrol doo, Kakanj; Direkcija za ekonomsko planiranje BiH; Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo; Druga gimnazija Sarajevo; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo; Elektrotehnički fakultet Sarajevo; Elkomont, Sarajevo; Elsa trade doo, Sarajevo; Emina Abaz, Sarajevo; Esso Petrol, Gornji Vakuf – Uskoplje; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Faruk Pršeš, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod za PIO/MIO; Federalni zavod za programiranje razvoja; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Fond za zaštitu okoliša FbiH; Fondacija za izdavaštvo, Sarajevo; Gender centar FbiH; Grad Zenica; Gradmont doo,Gradačac; Građevinski fakultet, Sarajevo; Grafikon doo, Sarajevo; Hajrudin Isović, Minhen, Njemačka; Hercegovinalijek doo, Mostar; Hidroinvest doo, Sarajevo; Hifa Petrol doo, Tešanj; Hilfswerk Austria International, Sarajevo; HMI Inženjering doo, Sarajevo; HO Karitas Švicarske, Sarajevo; IGM Visoko; In time doo, Sarajevo; Infohouse, Sarajevo; Institut za istoriju, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Intrade energija doo, Sarajevo; Intrade pharm doo, Sarajevo; Iskraemeco doo, Sarajevo; Izvor Bosne, Sarajevo; Jasmila Talić, Sarajevo; JKP Radnik doo, Zavidovići; JKP Vodostan doo, Ilijaš; JP BH pošta; JP Elektroprivreda BiH; JP Elektroprivreda BiH ZD – Rudnik mrkog uglja; JP HT dd; JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u FbiH; JU Dom zdravlja KS; JUB doo, Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; Kablovska televizija HS doo, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; KJKP Park doo, Sarajevo; KJKP Rad, Sarajevo; KJKP Tržnice – Pijace, Sarajevo; Komar tvornica gipsa doo, Donji Vakuf; Krug doo, Sarajevo; Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo; La Benevolencija, Sarajevo; Lagermax, Blažuj; Laikert doo, Zenica; Laser doo, Sarajevo; Lutrija BiH; M&H Company doo, Sarajevo; MI Sistem doo, Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta KS; Ministarstvo privrede KS; Ministarstvo prostornog uređenja KS; Ministarstvo za boračka pitanja ZD Kantona; Montaža, Tuzla; MUP FbiH; MUP KS; Neuron commerc doo, Sarajevo; Nidea doo, Sarajevo; Nobel ilac, predstavništvo u BiH; Norveška narodna pomoć – Program za deminiranje; Novo Nordisk Pharma, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Donji Vakuf; Općina Gornji Vakuf – Uskoplje; Općina Konjic; Općina Stari Grad Sarajevo; Općina Vareš; Općina Vogošća Sarajevo; OŠ Aleksa Šantić, Sarajevo; OŠ Ćamil Sijarić, Sarajevo; OŠ Grbavica II, Sarajevo; OŠ Hašim Spahić, Ilijaš; OŠ Meša Selimović, Sarajevo; OŠ Mirsad Prnjavorac, Sarajevo; OŠ Musa Ćazim Ćatić,Sarajevo; OŠ Osman Nuri Hadžić, Sarajevo; OŠ Podlugovi, Podlugovi; OŠ Pofalići, Sarajevo; OŠ Semizovac, Semizovac; OŠ Silvije S. Kranjčević, Sarajevo; OŠ Srednje, Srednje; OŠ Umihana Čuvidina, Sarajevo; OŠ Vladislav Skarić, Sarajevo; Partner mikrokreditne fondacije; Pavlović Aida, Sarajevo; Pedagoški fakultet Sarajevo; Pharmas doo, Sarajevo; PM Company, Mostar; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo; Potpredsjednik Federacije BiH; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora KS; Privredna-gospodarska komora FbiH; Proma doo, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce – Agram, Sarajevo; PZU VIVA apoteka “Viva 7”, Sarajevo; Radio Kameleon, Tuzla; Radio Stari Grad, Sarajevo; Remedia doo, Sarajevo; Restoran Park prinčeva, Sarajevo; Revicon doo, Sarajevo; Reviform doo, Sarajevo; RFK Valjčići, Konjic; Sajam knjiga, Sarajevo; Salveo doo, Sarajevo; Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FbiH; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH; Saraj inženjering doo, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Sarajevofarm doo, Sarajevo; Sedma osnovna škola Ilidža; Sela doo, Sarajevo; SHL, Sarajevo; Sindikalna organizacija JKP Komunalac doo; Sindikat Općine Ilijaš; Sotamec Fashion, Maroko; Srednja stručna-tehnička škola Bugojno; Srednja tehnička škola Bugojno; SSVOONK BiH; Šipad komerc doo, Sarajevo; Tapetar doo, Sarajevo; Transkultural, Sarajevo; Trgoprodukt doo, Konjic; Triglav osiguranje dd, Sarajevo; TTI doo, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj dd, Kakanj; U.R. DIN, Sarajevo; Udruženje “Farmaceutsko društvo u FBiH”, Sarajevo; Udruženje “Prijatelji srednje ekonomske škole”, Sarajevo; Udruženje „Osmijeh“ Olovo; Udruženje NIPPON, Sarajevo; Udruženje penzionera Centar; Udruženje Vijeće roditelja OŠ Kantona Sarajevo; UG Unija veterana JOB DF PIO; Unicredit leasing doo, Sarajevo; Unioninvest dd, Sarajevo; Unitic doo, Sarajevo; UPI poslovni sistemi dd, Sarajevo; Vijeće ministara BiH – Ured koordinatora reforme javne uprave; Vita Media, Sarajevo; Vlada FbiH; Vrhovni sud FbiH; Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju; ZD Kanton – Kabinet Premijera Vlade; ZD Kanton – Kantonalna direkcija za robne reserve; ZD Kanton – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove; ZD Kanton – Služba za zajedničke poslove; ZU Apoteka “Zeni-lijek”, Zenica; Željezničarska štedno kreditna zadruga Sarajevo; Žuti Taxi, Sarajevo; Emmaus, Sassenage, Francuska; Azel France d.o.o; Fondacija Dokukino-UNICEF BiH; Erasmus Plus-OFAJ; HO Sprofondo; Argeta d.o.o.; Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo; Akova Impex; Udruženje “Pomozi.ba”; Turistička zajednica HNK – Podružnica Konjic – Jablanica; Comite Catholique contra la Faim et pour le developement, Francuska.

2016

Adela Čemer; Adi Tunović; Admir Jazvin; Almir Razić; Amir Hadžiahmetović; Amira Sadiković; Amra Ćenanović i Amar Hodžić; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder; Ćamila Ademović; Edina Mašić; Edina Rešidović; Edvin Dervišević; Elmedin Bajramović; Emir Kapidžić; Fadil Dizdarević; Faruk Jabučar; Fatima Spahović; Hajra Borovina; Halima Prežić; Haris Halilović; Haris Tarabar; Haris Kremo; Husein Dropić; Jasmina Pašalić; Josip Frančić; Kemal i Suada Hanjalić; Kemal Jakić; Kenan Nalbantić; Mario Cvitković; Mirza Kušljugić; Nađa Pašić; Nedžad Mutavelić; Nihad Borovina; porodica Abazović; porodica Kopčić; Samir Geko; Selma Mameledžija; Semin Petrović; Senada Alibegović; Suad Ibranović; Suada Muminagić; Svjetlan Filipović; Vesna Cwielong; Vlatko Doleček; Zulfikar Ališpago; Brigitte Schaller-Schoepf; Enes Kisija; Julia Mubina Isović; Nijaz Mujkanović; Prijatelji iz Barcelone; Rasema Bašić; Rocco Lioy; Sabrina Saša Savić; Samir Sevlić; Fond otvoreno društvo BiH; Fond „Pavo Jusuf Urban-Ibruljević “; CSR Derventa-Brod; CSR Ilidža-Foča; CSR Mostar-Prijedor; CSR Olovo-Goražde; CRS Mostar; CRS-Senad Kapetanović; CRS Srebrenica; Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“; La Benevolencija-Fond Tanje Mihać; UG Unija veterana JOB DF PIO; Association Emmaus; Grenoble (Francuska); Cercle Du Rhin International (Francuska); Comite catholique contra la Faim et pour le Development (Francuska); Grad Barcelona-City to City (Španija); La Viva (Francuska); Udruženje logoraša Geteborg (Švedska); Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo; Adazal d.o.o; BH Telecom d.d.; BosnaRe osiguranje; Bud Import-Vendomatik d.o.o.; Fond za zaštitu okoliša FBiH; Grafičar Promet d.o.o.; Pivnica Brew; International Management Group (Belgija); VCAG-KMAG; ACIPS, Sarajevo; Adazal doo, Sarajevo; AFIP dd, Sarajevo; Agencija poslovnost doo, Sarajevo; Ahsun, Ilijaš; Aida Commerce doo, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Almy doo, Sarajevo; Alukoenigstahl doo, Sarajevo; Ambasada Kraljevine Španije, Sarajevo; Ambasada Republike Francuske, Sarajevo; Ambasada Republike Italije, Sarajevo; Ambasada Republike Turske, Sarajevo; Ambasada Švicarske, Sarajevo; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka “Dina”, Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Apoteka Delfin Ogranak, Sarajevo; Apoteka M, Gradačac; Apoteka Unipharm, Zavidovići; Arhiv Federacije BiH; Belif doo, Jelah; Berlin-chemie AG, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; BOOC doo, Sarajevo; Bosmal City Centar doo, Sarajevo; Bosna reosiguranje dd, Sarajevo; Bosna Sunce Osiguranje, Sarajevo; Bošnjački institut – Fondacija Adil-beg Zulfikarpašić, Sarajevo; Butmir doo, Sarajevo; Centralna banka BiH; Centrotrans Eurolines doo, Sarajevo; Comodi passi doo, Gradačac; Conti pro, Sarajevo; Crveni križ Novi Grad, Sarajevo; Delta petrol doo, Kakanj; Direkcija za ekonomsko planiranje BiH; Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo; Druga gimnazija Sarajevo; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo; Elektrotehnički fakultet Sarajevo; Elkomont, Sarajevo; Elsa trade doo, Sarajevo; Emina Abaz, Sarajevo; Esso Petrol, Gornji Vakuf – Uskoplje; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Faruk Pršeš, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod za PIO/MIO; Federalni zavod za programiranje razvoja; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Fond za zaštitu okoliša FbiH; Fondacija za izdavaštvo, Sarajevo; Gender centar FbiH; Grad Zenica; Gradmont doo,Gradačac; Građevinski fakultet, Sarajevo; Grafikon doo, Sarajevo; Hajrudin Isović, Minhen, Njemačka; Hercegovinalijek doo, Mostar; Hidroinvest doo, Sarajevo; Hifa Petrol doo, Tešanj; Hilfswerk Austria International, Sarajevo; HMI Inženjering doo, Sarajevo; HO Karitas Švicarske, Sarajevo; IGM Visoko; In time doo, Sarajevo; Infohouse, Sarajevo; Institut za istoriju, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Intrade energija doo, Sarajevo; Intrade pharm doo, Sarajevo; Iskraemeco doo, Sarajevo; Izvor Bosne, Sarajevo; Jasmila Talić, Sarajevo; JKP Radnik doo, Zavidovići; JKP Vodostan doo, Ilijaš; JP BH pošta; JP Elektroprivreda BiH; JP Elektroprivreda BiH ZD – Rudnik mrkog uglja; JP HT dd; JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u FbiH; JU Dom zdravlja KS; JUB doo, Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; Kablovska televizija HS doo, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; KJKP Park doo, Sarajevo; KJKP Rad, Sarajevo; KJKP Tržnice – Pijace, Sarajevo; Komar tvornica gipsa doo, Donji Vakuf; Krug doo, Sarajevo; Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo; La Benevolencija, Sarajevo; Lagermax, Blažuj; Laikert doo, Zenica; Laser doo, Sarajevo; Lutrija BiH; M&H Company doo, Sarajevo; MI Sistem doo, Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta KS; Ministarstvo privrede KS; Ministarstvo prostornog uređenja KS; Ministarstvo za boračka pitanja ZD Kantona; Montaža, Tuzla; MUP FbiH; MUP KS; Neuron commerc doo, Sarajevo; Nidea doo, Sarajevo; Nobel ilac, predstavništvo u BiH; Norveška narodna pomoć – Program za deminiranje; Novo Nordisk Pharma, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Donji Vakuf; Općina Gornji Vakuf – Uskoplje; Općina Konjic; Općina Stari Grad Sarajevo; Općina Vareš; Općina Vogošća Sarajevo; OŠ Aleksa Šantić, Sarajevo; OŠ Ćamil Sijarić, Sarajevo; OŠ Grbavica II, Sarajevo; OŠ Hašim Spahić, Ilijaš; OŠ Meša Selimović, Sarajevo; OŠ Mirsad Prnjavorac, Sarajevo; OŠ Musa Ćazim Ćatić,Sarajevo; OŠ Osman Nuri Hadžić, Sarajevo; OŠ Podlugovi, Podlugovi; OŠ Pofalići, Sarajevo; OŠ Semizovac, Semizovac; OŠ Silvije S. Kranjčević, Sarajevo; OŠ Srednje, Srednje; OŠ Umihana Čuvidina, Sarajevo; OŠ Vladislav Skarić, Sarajevo; Partner mikrokreditne fondacije; Pavlović Aida, Sarajevo; Pedagoški fakultet Sarajevo; Pharmas doo, Sarajevo; PM Company, Mostar; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo; Potpredsjednik Federacije BiH; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora KS; Privredna-gospodarska komora FbiH; Proma doo, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce – Agram, Sarajevo; PZU VIVA apoteka “Viva 7”, Sarajevo; Radio Kameleon, Tuzla; Radio Stari Grad, Sarajevo; Remedia doo, Sarajevo; Restoran Park prinčeva, Sarajevo; Revicon doo, Sarajevo; Reviform doo, Sarajevo; RFK Valjčići, Konjic; Sajam knjiga, Sarajevo; Salveo doo, Sarajevo; Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FbiH; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH; Saraj inženjering doo, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Sarajevofarm doo, Sarajevo; Sedma osnovna škola Ilidža; Sela doo, Sarajevo; SHL, Sarajevo; Sindikalna organizacija JKP Komunalac doo; Sindikat Općine Ilijaš; Sotamec Fashion, Maroko; Srednja stručna-tehnička škola Bugojno; Srednja tehnička škola Bugojno; SSVOONK BiH; Šipad komerc doo, Sarajevo; Tapetar doo, Sarajevo; Transkultural, Sarajevo; Trgoprodukt doo, Konjic; Triglav osiguranje dd, Sarajevo; TTI doo, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj dd, Kakanj; U.R. DIN, Sarajevo; Udruženje “Farmaceutsko društvo u FBiH”, Sarajevo; Udruženje “Prijatelji srednje ekonomske škole”, Sarajevo; Udruženje „Osmijeh“ Olovo; Udruženje NIPPON, Sarajevo; Udruženje penzionera Centar; Udruženje Vijeće roditelja OŠ Kantona Sarajevo; UG Unija veterana JOB DF PIO; Unicredit leasing doo, Sarajevo; Unioninvest dd, Sarajevo; Unitic doo, Sarajevo; UPI poslovni sistemi dd, Sarajevo; Vijeće ministara BiH – Ured koordinatora reforme javne uprave; Vita Media, Sarajevo; Vlada FbiH; Vrhovni sud FbiH; Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju; ZD Kanton – Kabinet Premijera Vlade; ZD Kanton – Kantonalna direkcija za robne reserve; ZD Kanton – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove; ZD Kanton – Služba za zajedničke poslove; ZU Apoteka “Zeni-lijek”, Zenica; Željezničarska štedno kreditna zadruga Sarajevo; Žuti Taxi, Sarajevo; Emmaus, Sassenage, Francuska; Azel France d.o.o; Fondacija Dokukino-UNICEF BiH; Erasmus Plus-OFAJ; HO Sprofondo; Argeta d.o.o.; Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo; Akova Impex; Udruženje “Pomozi.ba”; Turistička zajednica HNK – Podružnica Konjic – Jablanica; Comite Catholique contra la Faim et pour le developement, Francuska.

2017

Adela Čemer; Adi Tunović; Admir Jazvin; Almir Razić; Amir Hadžiahmetović; Amira Sadiković; Amra Ćenanović i Amar Hodžić; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder; Ćamila Ademović; Edina Mašić; Edina Rešidović; Edvin Dervišević; Elmedin Bajramović; Emir Kapidžić; Fadil Dizdarević; Faruk Jabučar; Fatima Spahović; Hajra Borovina; Halima Prežić; Haris Halilović; Haris Tarabar; Haris Kremo; Husein Dropić; Jasmina Pašalić; Josip Frančić; Kemal i Suada Hanjalić; Kemal Jakić; Kenan Nalbantić; Mario Cvitković; Mirza Kušljugić; Nađa Pašić; Nedžad Mutavelić; Nihad Borovina; porodica Abazović; porodica Kopčić; Samir Geko; Selma Mameledžija; Semin Petrović; Senada Alibegović; Suad Ibranović; Suada Muminagić; Svjetlan Filipović; Vesna Cwielong; Vlatko Doleček; Zulfikar Ališpago; Brigitte Schaller-Schoepf; Enes Kisija; Julia Mubina Isović; Nijaz Mujkanović; Prijatelji iz Barcelone; Rasema Bašić; Rocco Lioy; Sabrina Saša Savić; Samir Sevlić; Fond otvoreno društvo BiH; Fond „Pavo Jusuf Urban-Ibruljević “; CSR Derventa-Brod; CSR Ilidža-Foča; CSR Mostar-Prijedor; CSR Olovo-Goražde; CRS Mostar; CRS-Senad Kapetanović; CRS Srebrenica; Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“; La Benevolencija-Fond Tanje Mihać; UG Unija veterana JOB DF PIO; Association Emmaus; Grenoble (Francuska); Cercle Du Rhin International (Francuska); Comite catholique contra la Faim et pour le Development (Francuska); Grad Barcelona-City to City (Španija); La Viva (Francuska); Udruženje logoraša Geteborg (Švedska); Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo; Adazal d.o.o; BH Telecom d.d.; BosnaRe osiguranje; Bud Import-Vendomatik d.o.o.; Fond za zaštitu okoliša FBiH; Grafičar Promet d.o.o.; Pivnica Brew; International Management Group (Belgija); VCAG-KMAG; ACIPS, Sarajevo; Adazal doo, Sarajevo; AFIP dd, Sarajevo; Agencija poslovnost doo, Sarajevo; Ahsun, Ilijaš; Aida Commerce doo, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Almy doo, Sarajevo; Alukoenigstahl doo, Sarajevo; Ambasada Kraljevine Španije, Sarajevo; Ambasada Republike Francuske, Sarajevo; Ambasada Republike Italije, Sarajevo; Ambasada Republike Turske, Sarajevo; Ambasada Švicarske, Sarajevo; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka “Dina”, Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Apoteka Delfin Ogranak, Sarajevo; Apoteka M, Gradačac; Apoteka Unipharm, Zavidovići; Arhiv Federacije BiH; Belif doo, Jelah; Berlin-chemie AG, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; BOOC doo, Sarajevo; Bosmal City Centar doo, Sarajevo; Bosna reosiguranje dd, Sarajevo; Bosna Sunce Osiguranje, Sarajevo; Bošnjački institut – Fondacija Adil-beg Zulfikarpašić, Sarajevo; Butmir doo, Sarajevo; Centralna banka BiH; Centrotrans Eurolines doo, Sarajevo; Comodi passi doo, Gradačac; Conti pro, Sarajevo; Crveni križ Novi Grad, Sarajevo; Delta petrol doo, Kakanj; Direkcija za ekonomsko planiranje BiH; Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo; Druga gimnazija Sarajevo; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo; Elektrotehnički fakultet Sarajevo; Elkomont, Sarajevo; Elsa trade doo, Sarajevo; Emina Abaz, Sarajevo; Esso Petrol, Gornji Vakuf – Uskoplje; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Faruk Pršeš, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod za PIO/MIO; Federalni zavod za programiranje razvoja; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Fond za zaštitu okoliša FbiH; Fondacija za izdavaštvo, Sarajevo; Gender centar FbiH; Grad Zenica; Gradmont doo,Gradačac; Građevinski fakultet, Sarajevo; Grafikon doo, Sarajevo; Hajrudin Isović, Minhen, Njemačka; Hercegovinalijek doo, Mostar; Hidroinvest doo, Sarajevo; Hifa Petrol doo, Tešanj; Hilfswerk Austria International, Sarajevo; HMI Inženjering doo, Sarajevo; HO Karitas Švicarske, Sarajevo; IGM Visoko; In time doo, Sarajevo; Infohouse, Sarajevo; Institut za istoriju, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Intrade energija doo, Sarajevo; Intrade pharm doo, Sarajevo; Iskraemeco doo, Sarajevo; Izvor Bosne, Sarajevo; Jasmila Talić, Sarajevo; JKP Radnik doo, Zavidovići; JKP Vodostan doo, Ilijaš; JP BH pošta; JP Elektroprivreda BiH; JP Elektroprivreda BiH ZD – Rudnik mrkog uglja; JP HT dd; JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u FbiH; JU Dom zdravlja KS; JUB doo, Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; Kablovska televizija HS doo, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; KJKP Park doo, Sarajevo; KJKP Rad, Sarajevo; KJKP Tržnice – Pijace, Sarajevo; Komar tvornica gipsa doo, Donji Vakuf; Krug doo, Sarajevo; Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo; La Benevolencija, Sarajevo; Lagermax, Blažuj; Laikert doo, Zenica; Laser doo, Sarajevo; Lutrija BiH; M&H Company doo, Sarajevo; MI Sistem doo, Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta KS; Ministarstvo privrede KS; Ministarstvo prostornog uređenja KS; Ministarstvo za boračka pitanja ZD Kantona; Montaža, Tuzla; MUP FbiH; MUP KS; Neuron commerc doo, Sarajevo; Nidea doo, Sarajevo; Nobel ilac, predstavništvo u BiH; Norveška narodna pomoć – Program za deminiranje; Novo Nordisk Pharma, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Donji Vakuf; Općina Gornji Vakuf – Uskoplje; Općina Konjic; Općina Stari Grad Sarajevo; Općina Vareš; Općina Vogošća Sarajevo; OŠ Aleksa Šantić, Sarajevo; OŠ Ćamil Sijarić, Sarajevo; OŠ Grbavica II, Sarajevo; OŠ Hašim Spahić, Ilijaš; OŠ Meša Selimović, Sarajevo; OŠ Mirsad Prnjavorac, Sarajevo; OŠ Musa Ćazim Ćatić,Sarajevo; OŠ Osman Nuri Hadžić, Sarajevo; OŠ Podlugovi, Podlugovi; OŠ Pofalići, Sarajevo; OŠ Semizovac, Semizovac; OŠ Silvije S. Kranjčević, Sarajevo; OŠ Srednje, Srednje; OŠ Umihana Čuvidina, Sarajevo; OŠ Vladislav Skarić, Sarajevo; Partner mikrokreditne fondacije; Pavlović Aida, Sarajevo; Pedagoški fakultet Sarajevo; Pharmas doo, Sarajevo; PM Company, Mostar; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo; Potpredsjednik Federacije BiH; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora KS; Privredna-gospodarska komora FbiH; Proma doo, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce – Agram, Sarajevo; PZU VIVA apoteka “Viva 7”, Sarajevo; Radio Kameleon, Tuzla; Radio Stari Grad, Sarajevo; Remedia doo, Sarajevo; Restoran Park prinčeva, Sarajevo; Revicon doo, Sarajevo; Reviform doo, Sarajevo; RFK Valjčići, Konjic; Sajam knjiga, Sarajevo; Salveo doo, Sarajevo; Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FbiH; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH; Saraj inženjering doo, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Sarajevofarm doo, Sarajevo; Sedma osnovna škola Ilidža; Sela doo, Sarajevo; SHL, Sarajevo; Sindikalna organizacija JKP Komunalac doo; Sindikat Općine Ilijaš; Sotamec Fashion, Maroko; Srednja stručna-tehnička škola Bugojno; Srednja tehnička škola Bugojno; SSVOONK BiH; Šipad komerc doo, Sarajevo; Tapetar doo, Sarajevo; Transkultural, Sarajevo; Trgoprodukt doo, Konjic; Triglav osiguranje dd, Sarajevo; TTI doo, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj dd, Kakanj; U.R. DIN, Sarajevo; Udruženje “Farmaceutsko društvo u FBiH”, Sarajevo; Udruženje “Prijatelji srednje ekonomske škole”, Sarajevo; Udruženje „Osmijeh“ Olovo; Udruženje NIPPON, Sarajevo; Udruženje penzionera Centar; Udruženje Vijeće roditelja OŠ Kantona Sarajevo; UG Unija veterana JOB DF PIO; Unicredit leasing doo, Sarajevo; Unioninvest dd, Sarajevo; Unitic doo, Sarajevo; UPI poslovni sistemi dd, Sarajevo; Vijeće ministara BiH – Ured koordinatora reforme javne uprave; Vita Media, Sarajevo; Vlada FbiH; Vrhovni sud FbiH; Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju; ZD Kanton – Kabinet Premijera Vlade; ZD Kanton – Kantonalna direkcija za robne reserve; ZD Kanton – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove; ZD Kanton – Služba za zajedničke poslove; ZU Apoteka “Zeni-lijek”, Zenica; Željezničarska štedno kreditna zadruga Sarajevo; Žuti Taxi, Sarajevo; Emmaus, Sassenage, Francuska; Azel France d.o.o; Fondacija Dokukino-UNICEF BiH; Erasmus Plus-OFAJ; HO Sprofondo; Argeta d.o.o.; Hoše Komerc d.o.o. Sarajevo; Akova Impex; Udruženje “Pomozi.ba”; Turistička zajednica HNK – Podružnica Konjic – Jablanica; Comite Catholique contra la Faim et pour le developement, Francuska.

essay writers