POŠTOVANI GRAĐANI, podržite školovanje djece!

28. jula 1994. godine u najtežim danima za građane glavnog grada BiH u njegovom višestoljećnjem postojanju 58 građana Sarajeva – intelektualaca, pozorišnih, likovnih i književnih uposlenika, vojnika i policajaca i običnih građana formiralo je Fondaciju/Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“, s misijom djeca žrtava rata-naša trajna briga, to je krucijalna vizija koja je razaznala suštinske posljedica rata – razaranja obrazovnih institucija i urušavanje sistema edukacije.
U dvadeset i tri godine rada Udruženje je na svakodnevnoj usluzi djeci i mladima žrtava rata, invalidnoj i talentovanoj djeci i mladima, djeci i mladima romske nacionalne manjine i onima u socijalnim potrebama. Udruženje – otvorenih vrata, u potpunosti je ostvarilo osnovni dio misije – bili smo prvo moralna, a zatim materijalna podrška djeci i mladima u Bosni i Hercegovini.Udruženje nije na budžetu državnih institucija tako da sredstva za stipendiranje osigurava: kroz članarinu, organizovanje koncerata u humane svrhe, prodajnim izložbama, štampanjem i prodajom godišnjih kalendara (to radimo već 23. godinu) i knjiga.

Postanite članovi udruženja „obrazovanje gradi BiH“ i učinite srećnim djecu žrtava rata, invalidnu i talentovanu djecu

Ako popunite ovu pristupnicu i postanete član Udruženja bićete među stotinama drugih koji s ljubavlju pomažu ovoj djeci.Zahvaljujemo Vam što ste odlučili da postanete član Udruženja koje ima humane ciljeve – Pomoć djeci i mladima u nevolji i pomoć nadarenoj djeci.

Želim da platim godišnju članarinu od:

Članarinu ću uplatiti

Članarinu ću uplatiti:

Doniram jednokratnu pomoć od:

1 + 8 =

kolektivno učlanjenje

Kompanija će stipendirati:

Kompanija će donirati jednokratnu pomoć od:

3 + 15 =

resume writing