SJEDISTE

KONTAKTIRAJTE NAS 

ADRESA: SARAJEVO, DOBOJSKA BROJ 4

TELEFON387 33 710 580 / 387 33 710 581

E-MAIL: ogbh.bih.net.ba

WEB: http://37.60.224.20/~mdg17761/ogbh-staging.com

BANKOVNI RACUNI

Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo

1610000016260024 SWIFT CODE RZBABA 2S
IBAN CODE: BA391610000016260024

Registracioni broj:


RU-41/02

UniCredit Banka dd BiH Sarajevo

3389002205993313

Identifikacijski broj:


4200346610003

BBI Sarajevo

1410010000338307

Poreski broj:


01704109