MEMBERSHIP

Membership of the Association in the legal and factual sense is the foundation, the driving force and the most important factor in deciding on all important issues and program activities, without whose influence the achievement of the mission children victims of war-our constant concern would be unimaginable.

MEMBERS OF THE ASSOCIATION

Members of the Association are individuals and collectives from our country and abroad, which unites the idea of the need for strengthening philanthropy in Bosnia and Herzegovina and the efforts that in many ways their own material contributions and volunteer work will help the user groups of the Association in achieving educational and other needs.

ASSOCIATION

A member of the Associations can become every person who accepts the Statute and program goals, regardless of social background, ethnicity, political or religious beliefs. Scholarship holders sign the Code of Conduct of the Association and become its members with the responsibility to participate in activities and pay the annual membership fee on the day of receipt of the first scholarship grantee.

CLANSTVO 

Udruženja u pravnom i faktičkom smislu predstavlja temelj, pokretačku snagu i najvažniji faktor odlučivanja o svim bitnim programskim pitanjima i aktivnostima, bez čijeg je utjecaja ostvarivanje misije djeca žrtava rata-naša trajna briga nezamislivo.

CLANOVI UDRUZENJA

Članovi Udruženja su pojedinci i kolektivi iz zemlje i inozemstva koje ujedinjuje ideja o potrebi jačanja filantropije u Bosni i Hercegovini i u naporima da na razne načine, vlastitim materijalnim doprinosom i volonterskim radom pomognu korisničkim grupama Udruženja

UDRUZENJE

Udruženje je u pogledu članstva otvoreno za sve koji prihvataju statut i programske ciljeve bez obzira na socijalno porijeklo, etničku pripadnost, političko i religijsko uvjerenje, uključujući stipendiste koji danom prijema prve stipendije potpisuju Pravila ponašanja stipendista Udruženja.

MEMBERSHIP

Year Number of members Income u BAM
1994. 89 1.880
1995.
1996. 447 3.820
1997. 424 3.270
1998. 510 5.900
1999. 546 7.000
2000. 575 8.300
2001. 537 11.830
2002. 537 11.830
2003. 644 8.475
2004. 716 22.275
2005. 483 12.275
2006. 445 28.077
2007. 344 20.395
2008. 579 26.510
2009. 458 31.366
2010. 499 26.320
2011. 661 31.230
2012. 763 36.317
2013. 615 35.917
2014. 503 31.000
2015. 353 8.285
2016. 236 8.245