Prvi stipendisti – jednokratna pomoć (1994/1995)

Crnčalo Emina; Domuz Sanja; Domuz Teo;  Komilija Samra;  Komilija Selma; Korjenić Aida; Krajišnik Nenad; Pašić Samija; Plećko Sanja; Sijarić Sabina; Tanković Sanin; Tepić Samira; Tešendić Dijana.