1997.

 • Upravni odbor Fondacije je 3. januara donio Program rada Fondacije za 1997. godinu. Programom su utvrđene najvažnije aktivnosti Fondacije.
 • Uspostavljeni su funkcionalni odnosi sa ministarstvima za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica u svim kantonima u cilju preduzimanja mjera i zajedničkih aktivnosti na pružanju pomoći djeci žrtava rata.
 • Dugoročno je riješeno pitanje prostora za rad službe, nabavljena je birotehnička oprema i realizovano je uključenje u sistem Interneta. 
 • Iz finansijskih sredstava Fonda otvoreno društvo BiH u iznosu od 6.500 DEM štampan je prospekt Fondacije na bosanskom, engleskom francuskom i njemačkom jeziku.
 • Štampano je 3.000 kalendara za 1998. godinu čijom prodajom je planirano prikupljanje sredstava za 15 godišnjih stipendija. 
 • Ostvareno je stipendiranje za 62 studenta,153 učenika srednjih škola i 8 učenika osnovnih škola, odnosno, 220 učenika i studenata.
 • Raznim oblicima pomoći obuhvaćeno je oko 5.000 djece. 
 • Fondacija je, iz različitih donacija, pomogla: Dječiji dom “Bjelave”, Predškolsku ustanovu “Jekovac”, Udruženje slijepih Sarajevo, Udruženje paraplegičara Sarajevo i druge. Osnovnim školama “Hamdija Kreševljaković”, “Čengić Vila I” i “Mak Dizdar” Sarajevo podijelila je školski namještaj.
 • Na trećem Sarajevo Film Festivalu, kao suorganizator, Fondacija je podijelila nagrade u školskom priboru i sportskoj opremi za 30-tero djece.
 • Tokom godine Fondacija je ostvarila više od 100 kontakata sa međunarodnim organizacijama, institucijama o pojedincima iz: SAD, Njemačke, Austrije, Norveške, Danske, Francuske, Luksemburga, Holandije, Italije i sa ambasadama stranih zemalja u Sarajevu.
 • Četvrta skupština Fondacije je 27. septembra 1997. godine usvojila izvještaj o radu između zasjedanja i jednogodišnju aktivnost ocijenila uspješnom. 
 • Usvojen je prijedlog Upravnog odbora Udruženja o visini članarine u 1998. godini u iznosu od 30 DEM.
 • Donesen je Pravilnik ponašanja stipendista Fondacije.
 • U skupštinskom materijalu zabilježen je podatak da su u Fondaciju učlanjena 424 člana, uglavnom iz Sarajeva.

Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti. (Erazmo)