1997.

Donatori:

Adem Jež, Sarajevo; Alma Polić, Sarajevo; Ambasada Francuske; Ambasada Švicarske; Barbara Gruden, Italija; Budi moj prijatelj, Sarajevo; Centrotrans Sarajevo; Crveni krst/križ, Njemačka; Cyntia Me Murex, SAD; Edina Rešidović, Sarajevo; Ernest Fimahxi, Švedska; Ester Tulle, Norveška; Eva X. Mober, SAD; FOD BiH, Sarajevo; Francuski kulturni centar “Andre Marlaux”, Sarajevo; Frode Bjornstad, Danska; Fudbalska reprezentacija Danske; Fudbalska reprezentacija Italije; Gabriele Jeiger; Hilfswerk, Austrija; Hjaelp Sarajevos Born, Danska; HO “Equilibre”, Francuska; HO “Frans liberte”, Francuska; HO “Leben”, Njemačka; Hors djl, Sarajevo; JeanClaude Carreau, Luksemburg; jedinica SFOR-a, Norveška; JP PTT Sarajevo; Kristova crkva “Živa riječ”, Zagreb; Lary J. Clayton, SAD; Lions Club Wien Belvedere, Austrija; Ljiljana Pirolić, Sarajevo; Lutvo Rizah, Danska; Marco Valentini, Italija; Margareta Vuklund, Švedska; Mehmed Teljigović, Danska; Ministarstvo obrazovanja Austrije; Mubina Isović, Holandija; Nadia Pizzuti, Italija; Nancy Rue, SAD; Notverk for fred, Norveška; Oslobođenje, Sarajevo; Partage Avec Enfants, Francuska; Piero Giudice, Italija; porodica Rogner, Austrija; PP “Marketi”, Sarajevo; Ray England, SAD; Reebok, SAD; Reinhold Locmann, Njemačka; Rotary Club Amsterdam – Halfweg, Holandija; Samaritans Purse, SAD; Sead Arslanagić-Šišalo, Sarajevo; Senad Mutap, Sarajevo; Sindikat Francuske; Siročići Bosne, Luksemburg; Skandinavises Storsta Dagstidning, Norveška; Škola “Nepomncemum”, Njemačka; Škola Hareberg, Njemačka; Sofia Berbel; Store Bergam
Skole, Norveška; Students working for international development, SAD; Tarik Kotorić, Švicarska; Theatre du Radeau, Danska; TKD Šahinpašić d.d., Sarajevo; UMCOR, Sarajevo; UNHCR, Sarajevo; Velefarmacija, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; Volkshilfe,Austrija; William Hunt, SAD.