1998.

  • Tokom ove godine osigurana su sredstva za 212 godišnjih stipendija, i to za 106 studenata, 76 srednjoškolaca te 30 učenika osnovnih škola. Prodajom kalendara za 1998. godinu, Fondacija je osigurala 41 stipendiju.
  •  Donacijama u školskom priboru, sportskoj opremi i raznim robama u vrijednosti 546.490 KM pomognuto je 8.000 djece iz cijele Federacije BiH. Donatori koji su ovo omogućili su Ambasada Republike Francuske u Sarajevu, La Benevolencija, “Love in Action”SAD, “Solidarite” Francuska, ISC Sarajevo, Radio Libertas Danska, “Samaritan Purse” SAD, “Brits Aid For” Engleska, Maruf Mrzić iz Holandije i Caritas Sarajevo.
  •  Na ljetovanjima u Francuskoj, Luksemburgu, Austriji i na Boračkom jezeru boravilo je 150 djece, uz pomoć donatora Fondacije.
  •  Krajem 1998. godine, Fondacija “Obrazovanje gradi BiH” brojala je 510 članova, što je rast od prethodne godine.
  •  Održana je i peta Skupština u Domu policije Sarajevo uz prisustvo 258 članova i gostiju. Skupština je donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fondacije, kojom se naziv Fondacije mijenja u: Udruženje građana Obrazovanje gradi BiH. Skupština je za predsjednika Udruženja izabrala Jovana Divjaka, a za potpredsjednike Nediljka Bilića i Namika Silajdžića, a za generalnog sekretara izabran je Veljko Droca.
  •  Konstituirajuća sjednica upravnog odbora Udruženja održana je u novembru ove godine gdje je za predsjednika izabran Muhamed Abadžić, a za zamjenika predsjednika Petar Skert.

Korijeni učenja su gorki, ali plodovi slatki. (Aristotel)