1999.

  • Ministarstvo pravde Federacije BiH, 27. januara 1999. godine dostavilo je jedan primjerak Statuta Udruženja ovjerenog u skladu sa Članom 11. stav 3. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja registra udrzženja građana (Službene novine Federacije BiH)
  • Za manje od pet godina postojanja, stručna služba je imala na raspolaganju odgovarajuće prostorije, uredski namještaj i birotehnička sredstva ukupne vrijednosti 19.000 KM.
  • Krajem 1999. godine, Udruženje je na evidenciji imalo 193 stipendista od kojih: 82 studenta, 85 učenika srednjih škola i 26 učenika osnovnih škola.
  • Iz vlastitih sredstava, najviše prodajom kalendara za 2000. godinu, obezbijeđena su sredstva za 34 stipendije, tako da je u školskoj 1999/2000. godini ukupno stipendirano 227 učenika i studenata.
  • Funkcionalne troškove Udruženja finansijski su podržali: Mr. i Mrs Khan iz Engleske, Libralije Galrec, Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo, Patrik R. Marina iz Njemačke, USAID, JP PTT Saobraćaja BiH, Projekat psihorehabilitacije iz Danske, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Opština Centar Sarajevo.
  • Na ljetovanjima širom Europe boravilo je 65-ero djece.
  • U subotu, 25. septembra 1999. godine održana je svečana sjednica Skupštine Udruženja na kojoj je prisustvovalo 212 članova i 136 predstavnika stranih ambasada, donatora, partnerskih organizacija, organa Federacije BiH, Kantona Sarajevo, međunarodnih organizacija…
  • Promovisan je kalendar Udruženja za 2000. godinu. 
  • U okviru obilježavanja 5. godišnjice organizovana je izložba slika Nade Dimić i Milana Jakšića iz Pančeva. Od 22 prodate slike ostvaren je za stipendije prihod u iznosu od 7.000 KM.
  • Krajem godine Udruženje je imalo 546 članova, što je za 36 više u odnosu na stanje iz 1998. godine.

Čitanje je zapravo življenje još jednog paralelnog života. (Lj. Ršumović)