1999.

Donatori:


Adem Jež, Sarajevo; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; Ambasada Norveške, Sarajevo; Amira Kapetanović, Sarajevo; Asocijacija “Dobro pile”, Španija; Asocijacija “Humanitarna pomoć BiH”, Francuska; Association “Aide Humanitarie Bosnie-Herzegovine”, Francuska; BH osiguranje d.d.,  Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; Bosnia S.G., Canada; Braun Helfen Bauern, Austrija; Cemeti, Španija; Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo; Comune de Franerges, Belgija; Dagmar Gisberte, Njemačka; Dječije pozorište “Pinokio”, Švicarska; Edina Rešidović, Sarajevo; Escola Municipal de musica; Gines Lopez-Oliver R., Španija; Grad Sarajevo; Hasanbegović company, Sarajevo; HO “Nant”, Francuska; Hotel “Saraj”, Sarajevo; Inge projekt, Austrija; Inge projekt, Austrija; Jean-Claude Carreau, Luksemburg; Jedinica SFOR-a Francuske; JU Apoteke “Sarajevo”; Juno i Kumrov, Austrija; Koordinacioni odbor bosanskih udruženja, Luksemburg; Kulturni centar “Andre Marlaux”, Sarajevo; Librarie Galeric, Francuska; Livia Kingl, Austrija; Ljiljana Pirolić, Sarajevo; Ljubica Kovač-Tomić; Francuska; Maruf Mrzić, Holandija; Mestres per Bosnia, Španija; Milan Jakšić, Pančevo, SCG; Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije; Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH; Mirza Ibrahimpašić, Sarajevo; Nada Denić, Pančevo, SCG; Općina Centar, Sarajevo; Organizacija “Mir Evropa”, Francuska; Pat Fuhrer, SAD; Patrick. R. Marina, Njemačka; Peter Stocker, Sarajevo; Petrolinvest Sarajevo; porodica Golubović, Sarajevo; porodica Khon, Velika Britanija; porodica Kontić, Sarajevo; porodica Meterić, Sarajevo; Predrag Matvejević, Italija; Sagmina, Francuska; Samaritan Purse, SAD; Sanja Kulenović, SAD; Sarajevska pivara, Sarajevo; SFOR, Rajlovac; Šipad-France, Francuska; Siročići Bosne, Luksemburg; Škola Xamaks, Njemačka; Slavica i Pol Talbot, Velika Britanija; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Stadtisches Stiftsgymnasium Xanten, Austrija; SUBNOAR BiH; Tajmhol Sports Co.; SAD; Toby Glickman, SAD; TKD “Šahinpašić”, Sarajevo; Udruženje “Barcelona-Sarajevo”, Španija; UN Trust Found Restoration; USAID, Sarajevo; USAID-projekt privatizacije; Vera Jovanović, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; ZOI 84, Sarajevo.