2000.

  • Programom rada Udruženja sačinjeno je 20 zadataka kroz koje će se realizovati stalni projekti stipendiranja, nabavke školskog pribora i sportske opreme kao i ljetovanje djece žrtava rata.
  • U okviru USAID-ovog projekta „Program demokratske mreže“ prilagođena je unutrašnja organizacija prema međunarodnim standardima organizovanja i djelovanja nevladinih organizacija. Ovim projektom je definisana i misija Udruženja djeca žrtava rata-naša trajna briga.
  • Održana je i Šesta sjednica Skupštine Udruženja. Pored Izvještaja o radu iz prethodne godine, Programa rada, Plana prihoda i rashoda za 2000. godinu, Skupština je usvojila i odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja. Najznačajnije izmjene se odnose na jačanja upravljačke uloge Upravnog odbora i umjesto dotadašnje funkcije predsjednika, ustanovljenje funkcije izvršnog direktora.
  • Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora za predsjednika je izabran Ibrahim Koluder a za potpredsjednika Mehmed Agić. Jovan Divjak je izabran za izvršnog direktora Udruženja.
  • Na početku školske 2000/2001. godine, Udruženje je stipendiralo 216 korisnika, i to 70 studenata, 110 srednjoškolaca i 36 učenika osnovnih škola. Stipendije su omogućili: Organizacija „Siročići Bosne“, Luksemburg; „BH osiguranje“, Sarajevo; Hotel „Saraj“, Sarajevo; djl „Lovački dom“, Jablanica; BIHAMK, Sarajevo; SUBNOAR BiH, Sarajevo; Udruženje građana „Žene ženama“, Sarajevo; Jedinica SFOR-a, Sarajevo; „Bahaie“, Franuska; Muzička akademija Sarajevo; Ured Evropske unije Sarajevo; porodica Khan, Engleska; Glynis Watkins, Engleska; Richard P. Curie, SAD; Markus Troendle, Švicarska; Šandor Tenze, Italija; Alexandra Godffrey, Engleska; William Hunt, SAD; Mubina Isović, Luksemburg; Adem Karup, Njemačka; Patrick Traumann, SAD; Srđan Dizdarević; Nora Petrić; Vera Jovanović; Faruk Hujić; Slavko Šantić; Adem Jež; Jasna Šaković; Lejla Omeragić; Senada Kahriman; Edina Rešidović; Melita Sultanović; Senka Nožica; porodica Koluder i porodica Koristović, Sarajevo.
  • Ljetovanje za 123 djece i mladih je organizovano u Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Belgiji, Italiji i u našoj domovini. Troškovi ovih putovanja procijenjeni su na 56.9000 KM.
  • Iz donacije Masters per Bosnia iz Španije, podijeljeno je 250 kompleta školskog pribora i 280 torbi sa školskim priborom, dobijenih od grčkog bataljona SFOR-a.
  • Od prodaje kalendara, sredstvima u iznosu 101.000 KM stipendirano je 60 korisnika.

Znanje, samo znanje čini čovjeka slobodnim i velikim. (Pisarov)