2002.

Donatori:

Adem Jež, Sarajevo; Adil Zulfikarpašić, Sarajevo; Aleksandra Godfrey, Velika Britanija; Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo; Ambasada Švicarske u BiH; Andre i Catherine Mage, Francuska; Artour doo, Sarajevo; Azra Džajić, Sarajevo; Azra Karabegović, Sarajevo; Bosanskohercegovačko udruženje žena, Švedska; Bud import, Sarajevo; Christ Child of Dayton, SAD; Coca-cola, Sarajevo; Dalting doo, Sarajevo; Danijela Wolf, Sarajevo; Dario Novalić, Sarajevo; Denis Mulić, SAD; Dom doo, Sarajevo; Dragan Marković, Sarajevo; Dževad Murić, Švedska; Edina Rešidović, Sarajevo; Elektroprivreda BiH, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Enver Trepić, Sarajevo; Fabrika duhana, Sarajevo; Feriz Željković, Sarajevo; Fondacija “Heinrich Böll”, Austrija; Grad Sarajevo; Grafičar promet doo, Sarajevo; Gwen Frericks, SAD; Hotel “Saraj”, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; Husein Gandura, Sarajevo; Igor Baroš, Sarajevo; Ismet Džerlak, Mostar; Janis Milisav-Buturović, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Jean Francois Doulas, Belgija; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lyce experimental, Francuska; Maja i Atos Mrkavelj, Beograd, SCG; Mehmed Kuraja, Sarajevo; Miksche i Gerhard Ruth, Švedska; Miloš Tvrtković, Sarajevo; Milovan Mračević, Kanada; Mirko Šagolj, Sarajevo; Miroslava Bučar, Sarajevo; Mubina Isović, Luksemburg; Muhamed Dučić, Sarajevo; Muhamed Granov, Sarajevo; Muhamed i Fatima Sarić, Sarajevo; Nancy Always, SAD; Nijaz Hadžimusić, Sarajevo; Općina Centar, Sarajevo; Patricia Baber, Velika Britanija; Polisportiva juventina, Berestina, Italija; porodica Koluder, Sarajevo; porodica Kuruzović, Sarajevo; Rotary Club, Albertville, Francuska; Sabina Maričić, Sarajevo; Sadeta Murić, Švedska; Safet Zec, Sarajevo; Sally Eifert, SAD; Sarajevotekstil, Sarajevo; Sarajevska tribina, Sarajevo; Save The Children, SAD; Savez bh. žena, Švedska; Silvia Baig i Elain Owen, SAD; Sinkromebl štof doo, Sarajevo; Snježana Kapidžić, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Stol enterijer, Sarajevo; Suad Lakača, SAD; Suada Kapić, Sarajevo; Swiss help for peace in Bosnia, Lugano, Švicarska; Tareq Sadat, SAD; UCJG, Francuska; Udruženje “Bosanska Krajina”; Švedska; Udruženje “Vrbas”, Švedska; Vendomatik, Sarajevo; Vera Jovanović, Sarajevo; Vildana Aljović, Sarajevo; Vitamedia doo, Sarajevo; Vlada Federacija BiH; Vlada Federacije BiH; Zaklada “Zemlja mira i prijateljstva”, Rakovica; Žarko Bulić, Sarajevo; Zdravko Grebo, Sarajevo; Željko Ivanković, Sarajevo; Živex, Sarajevo.