2003.

 • Aktivnosti u ovoj godini bile su u funkciji ostvarivanja misije i programskih zadataka Udruženja. Upravni odbor je rad temeljio na Statutu, Programu rada Udruženja za period 2002-2004.  godine i Planu rada Odbora za 2003. godinu. 
 • Ostvaren je konkretan doprinos članova kroz prodaju kalendara i ostvarivanje saradnje sa inostranim irganizacijama: “Swiss help for peace in Bosnia”, Švicarska; “Emmaus”, Francuska; “Morska zvijezda”, Hrvatska; “Agnes B”, Francuska; zatim domaćim “BH inicijativa žena”, Sarajevo; Odred izviđača “Neretva”, Mostar; Savez izviđača Kantona Sarajevo i predstavnicima Vlade Federacije BiH, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva.
 • Radno osoblje je od juna realizovalo više od 250 zadataka.
 • U ovoj godini stipendirano je 199 učenika i studenta: 121 student, 45 učenika srednjih škola i 34 učenika osnovnih škola. 
 • Na ljetovanju u Švicarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini učestvovalo je 203-je djece.
 • Udruženje je realizovalo tri humanitarna koncerta od čijih prihoda su obezbijeđena sredstva za 21 stipendiju. Donatorski koncert opernog pjevača svjetskog renomea Jose van Damma, održan 2. maja predstavljao je izuzetan umjetnički događaj koji su podržali: Ministarstvo nauke, kulture i sporta Federacije BiH; Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Nova banka Sarajevo, “UPI banka” Sarajevo, Univerzal banka Sarajevo, Komerc banka Sarajevo, Gospodarska banka Sarajevo, BIHAMK Sarajevo, “Bosnia Bank International” Sarajevo i Ambasada Belgije u Beču.
 • UNITIC Sarajevo je bez naknade ustupio salu za koncerte Sarajevskog gudačkog kvarteta i violiniste Jovana Kolundžije.
 • Započeli smo aktivnosti iz projekta “Psihosocijalne i kreativne radionice za djecu, mlade i roditelje/staratelje” 01.03.2003. godine.
 • Kalendar za 2003. godinu štampan je u 12.000 primjeraka pod nazivom “Vjerujemo u BiH”.
 • Sredstva informisanja pratila su rad Udruženja u kontinuitetu.
 • U prostorije vlasništva Udruženja u ulici Dobojska 4. uselili smo 29.12.2003. godine.

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. (Ivo Andrić)