2005.

  • Kalendar za 2005. godinu štampan je u 20.000 primjerakapod nazivom “Obrazovanje, mladi i priroda” i njegovom prodajom osiguran je prihod za 42 godišnje stipendije.
  • Plan rada Upravnog odbora realizovan je u potpunosti
  •  Rad Udruženja u izvještajnom period u cijelosti je bio u skladu s misijom “Djeca žrtava rata – naša trajna briga”.
  • Radno osoblje činilo je jedan uposlenik na stalnim poslovima tehničkog sekretara, tri uposlenika na povremenim poslovima, izvršni director, finansijski knjigovođa, spremačica te 58 članova Udruženja u funkciji menadžmenta projekata.
  • Podjeljene su stipendije, realizovane psihosocijalne i edukativne radionice, prikupljene su članarine, organizovana ljetovanja…
  • Ažurirana je web stranica Udruženja
  •  U izvještajnom periodu Udruženje je značajno intenziviralo programske i projektne aktivnosti s ciljem prikupljanja sredstava za stipendiranje, edukaciju, ljetovanje i osiguranje obrazovnih i drugih potreba za sve korisničke grupe.
  • Iz donacija, preko obrazovnih institucija doprinjeli smo boljoj materijalnoj i tehničkog opremljenosti škola u Bosni i Hercegovini i udruženja građana, a preko ustanova koje brinu o socijalno ugroženim kategorijama pomogli smo drugim korisnicima da u kroatkoročnom periodu prevaziđu nepovoljnu ličnu i porodičnu ekonomsku i socijalnu situaciju.

Najveći talenti gube se u neradu. (Lav Nikolajević Tolstoj)