2005.

Donatori:

AidNet fondacija, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BIH; Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo; Ambasada Francuske u BiH; Ambasada Kraljevine Holandije; Ambasada Švicarske u BiH; Apoteka Leko, Sarajevo; Association Emmaus, Grenoble, Francuska; Außenstelle Sarajevo/Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo; Bahrija Murga, Sarajevo; Berlin Chemie AG, Sarajevo; BH Šume, Sarajevo; BH Telecom, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; Bosmekni trans, Sarajevo; Bosnalijek doo, Sarajevo; Bosne Reosiguranje, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; Branko Guduraš, Sarajevo; Centar za liječenje i rehabilitaciju MHS, Sarajevo; Centar za postdiplomske studije UNSA, Sarajevo; Cipos 007, Sarajevo; CO.-Farmus commerce, Sarajevo; Comite catholique contre la faim et pour le developpment, Francuska; Daniel Lindval, Švedska; Defter doo, Sarajevo; Doncaffe international doo, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Elementar, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Energoinvest dd, Sarajevo; Energoinvest SUE, Sarajevo; Energopetrol dd, Sarajevo; Ericson doo, Sarajevo; Ezalm doo promet, Sarajevo; Fabrika duhana Sarajevo; Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja; Farmavita doo, Sarajevo; Fatima i Slobodan Trninić, Sarajevo; Federalna Radio-televizija, Sarajevo; Federalna radiotelevizija; Federalna uprava civiline zaštite, Sarajevo; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Federalno pravobranilaštvo, Sarajevo; FIPA, Sarajevo; Fond otvoreno društvo BiH; Fond za izgradnju Kantona Sarajevo; Forma Nuova, Tuzla; Fundacio Forum Universal de les Cultures, Barcelona, Španija ; Gadžo Comerc, Sarajevo; General servis, Sarajevo; Giprom, Tuzla; GP Put, Sarajevo; Grad Sarajevo; GRAS, Sarajevo; Hasan Muratović; Helsinški komitet za ljudska prava u BIH, Sarajevo; Hilsfwerk Austria, Sarajevo; Holiday Inn, Sarajevo; Hotel Astra, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; IBHI, Sarajevo; Ibrahim Halvadžija, Sarajevo; Ibrahim Koluder, Sarajevo; IPSA Institut, Sarajevo; Iris Del, Sarajevo; IRIS, Sarajevo; Izborna komisija BiH, Sarajevo; Jadranko Muftić, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; JKP gradska groblja, Visoko; JKP vodostan, Ilijaš; JOB BH Pošte, Sarajevo; JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo; JP Geodetski zavod, Sarajevo; JP Međunarodni aerodrom Sarajevo; JP Sarajevoputevi, Sarajevo; JS BIH, Sarajevo; JU Apoteke “Sarajevo”; JU Dom za zaštitu starih lica, Sarajevo; JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo; JU Studentski centar, Sarajevo; JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Kantonalni sud, Sarajevo; Kantonalno tužilaštvo, Sarajevo; KJKP Pokop, Sarajevo; KJU Centar za socijalni rad, Sarajevo; Klinički centar univerziteta, Sarajevo; Konto mex, Sarajevo; Kristal dd, Sarajevo; Kuk DOO Sarajevo; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lejla Omeragić, Sarajevo; LOK mikro, Sarajevo; Lovačko društvo Velež, Podveležje; Lutrija BiH, Sarajevo; Mahir DOO, Visoko; MAK Invest, Sarajevo; Mebius film, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutska komora BIH, Sarajevo; Merkur osiguranje, Sarajevo; Milena Marić, Sarajevo; Milovan Mračević, SAD; Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH; Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo; Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo; Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH; Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Kantona Sarajevo; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i raseljena lica Kantona Sarajevo; Mirjana Vidović, Sarajevo; Mješovita srednja drvna – šumarska škola, Sarajevo; Mješovita srednja ugostiteljska turistička škola, Sarajevo; Mlin DD, Goražde; Muhićtrans doo, Sarajevo; MUP Kantona Sarajevo; Muzička akademija, Sarajevo; Nerdi Komerc, Sarajevo; Nermin Bravić, Sarajevo; Neuron komerc, Sarajevo; Nevena Jevremović, Sarajevo; Nogometni/Fudbalski savez BIH; Oaza, Sarajevo; Olimpijski centar, Sarajevo; Omaner doo, Sarajevo; Općina Doboj – jug; Općina Ključ; Općina Konjic; Općina Zavidovići; Općinski sud II, Sarajevo; OŠ “Edhem Mulabdić”, Sarajevo; OŠ “Grbavica I”, Sarajevo; OŠ “Osman Nakaš”, Sarajevo; OŠ “VI mart”, Sarajevo; Ozren i Amra Kebo, Sarajevo; Pedagoška akademija, Sarajevo; PEN centar, Sarajevo; PKB, Sarajevo; Plamenko Čustović, Sarajevo; Pliva doo, Sarajevo; Pobjeda sport, Goražde; potpredsjednik Federacije Šahbaz Džihanović; Poliklinika Atrium, Sarajevo; Pomodrino doo, Sarajevo; Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; Privredna gospodarska komora FBIH; QS Consulting group, Sarajevo; R & S, Sarajevo; Radost života, Sarajevo; Raiffeisen banka, Sarajevo; Raiffeisen osiguranje, Sarajevo; Ranka Cvijić, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Regulatorna agencija za komunikacije, Sarajevo; Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sarajevo; San komerc, Sarajevo; Sarajevo – osiguranje, Sarajevo; Sarajevo art, Sarajevo; Sarajevo stan, Sarajevo; Sarajevo Šume, Sarajevo; Sarajevo tekstil dd, Sarajevo; Sarajevolijek, Sarajevo; Secours Populaire Francais, Francuska; Selma Galičić, Sarajevo; Serda doo, Sarajevo; SGV, Tuzla; Sindikat metalaca BIH, Sarajevo; Slavica Talbot, Engleska; SMBH doo, Ilijaš; Snježana Kapidžić, Sarajevo; Sportski savez Kantona Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Srđan Martinović, Sarajevo; Srednja mašinska tehnička škola, Sarajevo; Srednja škola za medicinske sestre – tehničare, Sarajevo; Stomatološka ordinacija Bičakčić, Sarajevo; Tekstilna škola, Sarajevo; Telepartner, Sarajevo; The Club doo, Sarajevo; Together Still, Danska; Učiteljska škola, Sarajevo; Udruženje »Žene ženama«; Udruženje raseljenih lica i izbjeglica Novo Sarajevo, Sarajevo; Udruženje RVI centar, Sarajevo; Uniline Sarajevo; UNION Bank, Sarajevo; Unis ginex, Goražde; Unis tours, Sarajevo; Uprava Grada Sarajeva; USAID/UMCOR Bosna, SAD; Vanjskotrgovinska komora BIH; Vanjsko-trgovinska komora BiH; Vera Jovanović, Sarajevo; Veterinarski fakultet, Sarajevo; Vitamedia doo, Sarajevo; Vlada Kantona Sarajevo; Vrhovni sud Federacije BIH; William Hunt, SAD; Žarko Bulić, Sarajevo; Zavod za planiranje, Sarajevo; Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo; ŽGP, Sarajevo.