2006.

 • U sali Općine Stari Grad 17. juna 2006. godine održano je IX zasjedanje Skupštine Udruženja.
 • Kalendar za 2006. godinu štampan je u 18.000 primjeraka pod nazivom “Obrazovanje, mladi i sport” – ostvaren je prihod za 54 godišnje stipendije.
 • Izrađena su dva pamfleta o Udruženju, štampano je pismo-letak za donaciju Udruženju i distribuiralismo ga preko BH pošte u 490.000 primjeraka.
 • Uputili smo više od 2.000 pisama poziva za aukciju slika i otkup kalendara, te za VIII Skupštinu Udruženja.
 • Tehnički smo obradili i 18.000 primjeraka pristupnica uručili ili uputili na adrese članova Udruženja.
 • Organizovali smo štampanje i prodaju knjige poezije i organizovali smo prodaju slika.
 • Članovi Udruženja su učestvovalina 17 međunarodnih i lokalnih seminara, konferencija, i okruglih stolova.
 • Prihvatili smo 10 grupa iz inostranstva – partnera Udruženja, između ostalih: Emmaus, Grenoble, Francuska; Mir Sada, Lyon – Francuska; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Pour que vive Sarajevo, Albertvil, Francuska; La Rotllana, Španija i CCFD, Francuska. 
 • Posjetili smo i predstavili svoju misiju u partnerskim organizacijama u Italiji, Francuskoj, Belgiji i Španiji.
 • U prostorijama Udruženja obavljeni su razgovori sa preko 300 građana, novinara i prijatelja Udruženja o pitanjima materijalne pomoći i rada Udruženja.
 • Značajnu pomoć u radu Udruženja pruža 10-15 stipendista koji su s preko 7.000 sati dobrovoljnog rada efikasnost radnog osoblja podigli na viši nivo.

Uvijek je pravo vrijeme da se uradi ono što je ispravno. 

(Martin Luther King jr.)