2006.

Donatori:

AGS, Sarajevo; Ahmet Hadžipašić, Sarajevo; Ahsun, Ilijaš; Aida Jahić, Sarajevo; Air Bosna, Sarajevo; AK Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Aleksandar Hemon, SAD; Alen Rais, Sarajevo; Ambasada Republike Italije u BiH; Ambasada Republike Slovačke u BiH; Ambasada Švicarske u BiH; ASA i Prevent invest, Sarajevo; Asim Dolovčić, Sarajevo; Asocijacija “Emmaus”,, Grenoble, Francuska; Asocijacija “La Rotlana”, Badalona, Španija; Autoprevoz Mostar, Mostar; Bahrija Murga, Sarajevo; BH Šume, Sarajevo; BH Telecom dd, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; Boram, Sarajevo; Bosancar, Italija; Bosmekni trans, Sarajevo; Bosnainspekt, Sarajevo; Bosnalijek dd, Sarajevo; Bosnaputevi, Sarajevo; Bošnjački institut, Sarajevo; Braco Bećirović, Sarajevo; Branko Gudaraš, Sarajevo; Bristol; Sarajevo; Bud import, Sarajevo; Centrotrans – transport robe, Sarajevo; Čip sistemi, Sarajevo; Collegium artisticum, Sarajevo; Comite catholique contra la faim et pour le development, Pariz, Francuska; Daniel Lindval, Švedska; DCI; Sarajevo; Defter, Sarajevo; Društvo za ugrožene narode, Sarajevo; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Edina Rešidović, Sarajevo; Elekting, Sarajevo; Elma Krajčin, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Energoinvest, Sarajevo; Eurohaus, Sarajevo; Fabrika, Sarajevo; Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Fatima Smajić, Sarajevo; Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, Mostar; Federalna radio-televizija, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalno ministarstvo rada i socijalne politike; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Federalno ministarstvo za pitanja boraca; Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Fond za izgradnju Kantona Sarajevo; Fondacija “Namekata”, Japan; Francois Voltz, Francuska; Francuski kulturni centar “Andre Malraux”, Sarajevo; Fructas, Sarajevo; Gadžo komerc, Sarajevo; GP Bosna, Sarajevo; GP Put, Sarajevo; Gradska uprava Grada Sarajeva; Grafičar promet, Sarajevo; Group AM, Sarajevo; Hasan Muratović, Sarajevo; Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Sarajevo; Hidrotermo centar, Sarajevo; Hilfswerk Austria, Sarajevo; Hošekomerc, Sarajevo; Hotel Astra, Sarajevo; IBHI, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; IKB, Zenica; Integra, Sarajevo; Interex, Sarajevo; Iskra, Sarajevo; Izolater, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; JKP “Vodostan”, Ilijaš; JOB BH Pošta, Sarajevo; JOB, Sarajevo; Josip Frančić, Sarajevo; JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo; JP Međunarodni aerodrom Sarajevo; JU Apoteke Sarajevo; JU Kantonalni centar za socijalni rad, Sarajevo; JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Kantonalni sud Sarajevo; KJKP Pokop, Sarajevo; Koordinacioni odbor “Bosna-Luksemburg”, Luksemburg; Kristal, Sarajevo; Lora doo, Sarajevo; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lejla Omeragić, Sarajevo; Lovačko društvo Velež; Marijana Mavrak, Sarajevo; Mario Veršić, Sarajevo; Mebius film, Sarajevo; Mediline, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutska komora, Sarajevo; Merkur osiguranje, Sarajevo; Messer, Sarajevo; Midlle point, Sarajevo; Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH; Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo; Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo; Mirna Milanović-Lalić, Sarajevo; Miro Petrović, Sarajevo; Mlin, Ustikolina; Murat Bajrić, Švedska; Nadin Blanchon, Francuska; Nataša Lanšćak, Slovenija; Neuron commerce, Sarajevo; Nogometni/Fudbalski savez BiH; Nusret Arnautović, SAD; Omaner, Sarajevo; Općina Ilidža; Općina Ilijaš; Općina Konjic; Općina Novi Grad; Općina Novo Sarajevo; Općina Zenica; OŠ “6. Mart”, Sarajevo; OŠ “Džemaludin Čaušević”, Sarajevo; OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”, Goražde; OŠ “Gata Ilidža Vrsta” Bihać; OŠ “Grbavica I”, Sarajevo; OŠ “Hasan Kikić”, Sarajevo; OŠ “Hasan Turčalo”, Goražde; OŠ “Hašim Spahić”, Ilijaš; OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, Sarajevo; OŠ “Podlugovi”, Podlugovi; OŠ “Safvet-beg Bašagić”, Sarajevo; OŠ “Ustikolina”, Goražde; Oslobođenje, Sarajevo; Ozren i Amra Kebo, Sarajevo; Pedagoška akademija, Sarajevo; PKB, Sarajevo; Plamenko Čustović, Sarajevo; Pobjeda sport, Goražde; Polet, Sarajevo; Poljoprivredni fakultet, Sarajevo; Poreska uprava Kantona Sarajevo; porodica Ibrahima Koludera, Sarajevo; Privredna komora FBiH; Privredna štampa, Sarajevo; Prizma istraživanje, Sarajevo; Prva osnovna škola, Srebrenik; Putna laboratorija, Sarajevo; QS Group, Sarajevo; Radio Stari grad, Sarajevo; Raiffeisen osiguranje, Sarajevo; Ranka Cvijić, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Redina Filipović, Sarajevo; Srednja mješovita škola, Goražde; Redžad Ćatić; Sarajevo; RTV Servis, Sarajevo; Sabrina i Saša Savić, Sarajevo; Šahbaz Džihanović, Sarajevo; Salem Trebo, Sarajevo; Samostalni sindikat šumarstva, Sarajevo; San komerc, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Sarajevolijek, Sarajevo; Sarajevostan, Sarajevo; Sarajevotekstil, Sarajevo; Sarajevski kiseljak,
Sarajevo; SASE, Sarajevo; Serda, Sarajevo; Sindikat Energoinvesta, Sarajevo; Slavica Talbot, Engleska; Snežana Kapidžić, Sarajevo; Socijaldemokratska partija, Sarajevo; SPKD “Prosvjeta”, Sarajevo; Sprind, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Srednja mašinsko-tehnička škola, Sarajevo; Srednja škola za medicinske sestre-tehničare, Sarajevo; Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Sarajevo; Srpsko građansko vijeće, Sarajevo; Stolarija, Sarajevo; Studenski centar, Sarajevo; Tehnograd doo, Tuzla; Triglav BH osiguranje, Sarajevo; Turistička zajednica FBiH; Turistička zajednica Kantona Sarajevo; Tužilaštvo Kantona Sarajevo; Udruženje “BH 92”, Švedska; Union banka, Sarajevo; USAID, Sarajevo; Usluga Trans, Laktaši; Velux, Sarajevo; Vendomatik, Sarajevo; Veterinarski fakultet, Sarajevo; VGT osiguranje, Sarajevo; Vildana Mujezinović, Sarajevo; Vinojug, Sarajevo; Vitamedia doo, Sarajevo; Vitamedia doo, Sarajevo; Vrhovni sud BiH, Sarajevo; William Hunt, SAD; WVP, Sarajevo; Zavod za izgradnju, Sarajevo; Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo; Zepter banka, Sarajevo; Žarko Bulić, Sarajevo; Željeznice FBiH; Živex, Sarajevo.