2007.

  • Kalendar za 2007. godinu, pod nazivom “Obrazovanje, mladi i tehnika”, štampan je u 20.000 primjeraka te je ostvaren prihod za 54 godišnje stipendije.
  • Organizovana su ljetovanja za 265 korisnika i članova Udruženja, 89 članova nevladinih organizacija i ustanova iz BiH koje brinu o socijalnim aspektima korisnika i 26 učesnika iz Belgije, što je za 144 učesnika više u odnosu na 2006. godinu.
  • Organizovane su posjete s 44 učesnika Centru “Gaudeamus” Bratislava, Slovačka.
  • Organizovan je jednodnevni izlet sa 40 učesnika u Dubrovnik.
  • Doniran je namještaj Zavodu “Drin”, Fojnica i Zavodu “Pazarić”.
  • Od OSCE-a smo prihvatili donaciju terenskog vozila Mitsubischi.
  • U saradnji sa Općinom Stari Grad Udruženje je u aprilu učestvovalo u akciji čišćenja šetališta Bentbaša – Kozija ćuprija.
  • Uspostavili smo saradnju sa Udruženjem “Nutrivita” u vezi promocije zdrave ishrane.

Mudar čovjek sa podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede. 

(Konfucije)