2007.

Donatori:

Ahmet Hadžipašić, Sarajevo; Aida Jahić, Sarajevo; Albijana Domanagić, Sarajevo; Aleksandar Hemon, SAD; Alen Rais, Sarajevo; Ambasada Kraljevine Holandije u BiH; Ambasada Slovačke Republike u BiH; Ambasada Švicarske u BiH; Argeta, Sarajevo; ASA i Prevent invest, Sarajevo; Asocijacija “Emmaus”, Francuska; Asocijacija “La Rotlana”, Badalona, Španija; Azijada Arnautović, Sarajevo; Bahrija Murga, Sarajevo; BH-4 Jajce; BIHAMK, Sarajevo; Bosancar, Italija; Bosansko-hercegovačko udruženje “Minhen”, Minhen; Bosanskohercegovačko-belgijsko udruženje Gent, Belgija; Braco Bećirović, Sarajevo; Bud import, Sarajevo; Comite catholique contra la faim et pour le developpment, Francuska; Daniel Lindval, Švedska; Ecoliers du Monde, Belgija, Edina Rešidović, Sarajevo; Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH; Elma Krajčin, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Energoinvest, Sarajevo; Fatima Smajić, Sarajevo; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Fondacija “Mozaik”, Sarajevo; Fondacija “Namekata”, Japan; Francois Voltz, Francuska; Fructas, Sarajevo; Fudbalski klub “Nirnberg”, Nirnberg, Njemačka; Gradska uprava Grada Sarajeva; Grafičar promet, Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Hasan Muratović, Sarajevo; Henry Tham, Švedska; Husein Dropić, Tuzla; Interex, Sarajevo; Jasminko Halilović, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Jesenko Galijašević, Hag, Holandija; JOB BH Pošta, Sarajevo; Josip Frančić, Sarajevo; Jovan Divjak, Sarajevo; JP Elektroprivreda BiH; JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, Sarajevo; Julia Bogoeva, Holandija; Koordinacioni odbor “BosnaLuksemburg”, Luksemburg; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lejla Omeragić, Sarajevo; Lijanovići, Široki Brijeg; Lions club, Italija; Marijana Mavrak, Sarajevo; Mario Veršić, Sarajevo; Mediline, Sarajevo; Merhamet BiH; Merkator BH, Sarajevo; Merkur BH osiguranje, Sarajevo; Michael Hehn, Holandija; Michael Humphres, Holandija; Ministarstvo obrazovanja i sporta Kantona Sarajevo; Mirjana Oklobdžija, Holandija; Mirna Milanović-Lalić, Sarajevo; Mješovita srednja drvno-šumarska škola Sarajevo; Murat Bajrić, Švedska, Nadin Blanchon, Francuska; NatašaLanšćak, Slovenija; Nena Tromp, Holandija; Neretva rafting, Konjic; Općina Doboj; Općina Konjic; OSCE BiH; Oslobođenje, Sarajevo; OŠ “Gata Ilidža Vrsta” Bihać, Ovako, Sarajevo; Ozren i Amra Kebo, Sarajevo; Petar Amhof, Švicarska; Plamenko Čustović, Sarajevo; porodica Ibrahima Koludera, Sarajevo; Privredna štampa, Sarajevo; Ranka Cvijić, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Redina Filipović, Sarajevo; Redžad Ćatić, Sarajevo; Sabrina i Saša Savić, SAD; Salem Trebo, Sarajevo; Samir Mulasailović, Švedska; Sinalco, Sarajevo; Slavica Talbot, Engleska; Snežana Kapidžić, Sarajevo; SPKD Prosvjeta, Sarajevo; Sprofondo, Italija; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Swiss cooperation, Švicarska; Turistička zajednica Konjic; Udruženje “BH 92”, Švedska; Udruženje “Zlatni ljiljan” Manhajm, Njemačka; UPI banka, Sarajevo; Vegafruit, Doboj Istok; Vendomatik, Sarajevo; Vispak, Visoko; Vitamedia doo, Sarajevo; William Hunt, SAD; WVP, Sarajevo; Žarko Bulić, Sarajevo; Živex, Sarajevo.