2010.

 • Kalendar pod nazivom “Ljekovito bilje BiH” štampan je u 25.000 primjeraka, čijom prodajom su obezbijeđene stipendije za 55 djece I mladih.
 • Udruženje je u cilju povećanja informatičke pismenosti sa 10 stipendista romske nacionalne manjine realizovalo projekat “Total” (Francuska).
 • Udruženje su posjetili Meliha Alić, ministrica obrazovanja I nauke Federacije BiH, Alija Behmen, gradonačelnik Grada Sarajeva i Jure Franko, osvajač srebrne medalje na XIV olimpijskim igrama 1984. U Sarajevu sa predstavnicima Skijaškog saveza BiH.
 • Održani su humanitarni koncertiu Hadžićima I u Švicarskoj.
 • Zaključen je ugovor sa Gradom Sarajevom o stipendiranju 50 studenata, Ambasadom Holandije u BiH o nabavci opreme romskoj nacionalnoj manjini I nevladinom organizacijom “Total” (Francuska) o nabavci školskog pribora. Comite Catholique contra la Faim et pour Development (Francuska) odobrio je sredstva za projekat psihosocijalne rehabilitacije te je Asocijacija Emmaus, Sassenage (Francuska) sredstva za projekat ljetovanja na Boračkom jezeru.
 • Zaključen je ugovor između International Management Group i Udruženja o podršci programskim ciljevima.
 • Održan je okrugli stol “S obrazovanjem u budućnost “.
 • Na zimovanju u Švedskoj i Kladnju i ljetovanju u Hrvatskoj, Francuskoj, Italiji i na Boračkom jezeru boravilo je 257 učesnika.
 • Općina Novo Sarajevo, povodom 16. maja Dana Općine dodijelila Udruženju Plaketu za izuzetan doprinos u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.
 • Na Festivalu “Dani Sarajeva u Beogradu” učestvovalo 5 članova Udruženja; uz podršku Udruženja za djecu Sarajeva organizovana pozorišna predstava “Plavi zec”.
 • U svrhu pribavljanja sredstava za program Udruženja realizovana je izložba slika “Sva moja neba”, autorice Melise Selesković – Kapić.
 • Udruženje je obaviješteno o testamentu Pavao Urbana – Jusufa Ibruljevića, sina oficira austrougarske vojske, specijalnog ambasadora BiH u Austriji, kojim je dio svoje imovine zavještao za školovanje djece i mladih. S tim u vezi Udruženje je, radi stipendiranja korisničkih grupa u periodu 2011-2015. godina, formiralo Fond “Pavao Urban – Jusuf Ibruljević”.

Ako ne razmišljaš o budućnosti, ne možeš ju ni imati. (John Galsworthy)