2010.

Donatori:

5th dimension, Sarajevo; Acips, Sarajevo; Ahsun, Ilijaš; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Akroekonomik, Zenica; Alikadić Asim; Aljo Salihajić, Francuska; Almy, Zenica; Ambasada Kraljevine Španije – AECID-OTC, Sarajevo; Ambasada Kraljevine Španije, Sarajevo; Ambasada Republike Francuske, Sarajevo; Ambasada Republike Italije, Sarajevo; Ambasada SAD, Sarajevo; Ambasada Švicarske, Sarajevo; Apomedical, Sarajevo; Amira i Amina Čehić, Švedska; Amra Ćenanović i Amar Hadžić, Švedska; Amra Serdarević-Offermann, Švicarska; Apoteka Delfin, Sarajevo; Apoteka Denida, Sarajevo; ASDŽ DOO, Sarajevo; Association Emmaus, Grenoble, Francuska; Association La Rotllana, Badalona, Španija; Association Cercle du Rhin, Strasbourg, Francuska; Associazione onlus B-H Piacenza, Italija; Associazione Tenda per la Pace e i Diritti, Italija; AVC, Sarajevo; Babić trade, Sarajevo; BBI Real Estate, Sarajevo; Benardeau Gilles; Berlin-Chemie AG, Sarajevo; BH MAC, Sarajevo; BH Telecom, Sarajevo; BH 4, Jajce; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK , Sarajevo; Bill Tomljanović, Holandija; Booc, Sarajevo; BOR banka, Sarajevo; Bosnia-hoteli i restorani, Sarajevo; Brčko distrikt-odjel za obrazovanje; Brštanica, Sarajevo; BTS Company, Sarajevo; BUD Import, Sarajevo; Catherine Flex; Comite catholique contra la Faim et pour developmment, Francuska; Catholique Relief Service, Sarajevo; Damir Karahasanović; Direkcija za evropske integracije, Sarajevo; DUF Naprijed invest, Sarajevo; Ecoliers du monde, Belgija; Edina Rešidović,Sarajevo; Eding telecom, Sarajevo; Ehlimana Memišević, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Elektrodistribucija Sarajevo; Elektroinstalater ADI AM, Tešanj; Elektronski računski centar zdravstva i penzionog osiguranja, Sarajevo; Elektrotehnička škola Tuzla; Emir Kapidžić, Sarajevo; Enol, Sarajevo; Fabrika duhana Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Fakultet za javnu upravu, Sarajevo; Familie Berbezier, Francuska; Famus gradnja 3, Tešanj; Farmavita, Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo; Federalna uprava Civilne zaštite; Federalni zavod zaagropedologiju; Federalno ministarstvo kulture i sporta; Federalno ministarstvo obrazovanja; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Federalno ministrstvo razvoja poduzetništva i obrta; Ferid Jakupović, Maroko; FOD Soroš, Sarajevo; Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova; Fond Namekata, Japan; Fondacija za izdavaštvo, Sarajevo; Forum mladih, Stolac; Francois Voltz, Francuska; Golijat, Sarajevo; Goražde Auto, Goražde; GP Bosna, Sarajevo; Grad Sarajevo; Gradur TGI, Sarajevo; Grafičar promet, Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Halima Prežić, Sarajevo; Helena Habreken, Holandija; Helsinški komitet za ljudska prava BiH; Hidrogradnja, Sarajevo; Hilfswerk Austrija, Sarajevo; Hotel Europe, Sarajevo; Hotel Hollywood, Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; IBHI, Sarajevo; IGM Visoko; IMG, Sarajevo; Imperial Tabacco BH, Sarajevo; Institut za genetički inžinjering i biotehenologiju, Sarajevo; Institut za istoriju, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Intrade energija, Sarajevo; Iris Print, Sarajevo; Iskraemeco, Sarajevo; Jasmina Pašalić, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Jesenko Galijašević, Holandija; JKP Vodostan, Ilijaš; Josip Frančić, Sarajevo; JP Bosansko podrinjske šume; JP Direkcija cesta FBiH; JP Međunarodni aerodrom Sarajevo; JU Apoteke Sarajevo; JU Historijski arhiv, Sarajevo; JU Studenski centar, Sarajevo; Julija Bogoeva, Holandija; Kantonalna Uprava Civilne zaštite;
Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo; Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo; Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla; Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; KJKP Pokop, Sarajevo; KJP ZOI 84, Sarajevo; Klimotehna, Sarajevo; Knjigovodstveni biro Conto-rent, Sarajevo; Komar tvornica gipsa, Donji Vakuf; Krajinalijek, Banja Luka; Krug, Sarajevo; Lejla Agić, Sarajevo; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lejla Sijerčić, Sarajevo; Lejla Somun – Krupalija, Sarajevo; Lisca moda, Sarajevo; Logosoft, Sarajevo; LOK Mikrokreditna fondacija, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Marc Jeffrey,Holandija; Markan, Sarajevo; MDD Merhamet, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutskakomora, Sarajevo; Metalka trade, Sarajevo; Michael Hehn, Holandija; Middle point, Sarajevo; Mikrokreditna fondacija Sunrise, Sarajevo; Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo;Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo; Ministarstvo sigurnosti BiH; Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo; Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo; Mirjana Oklobdžija, Holandija; Mirna i Michael Doyle; Mirsad Letić, Sarajevo; Mješovita srednja drvno-šumarska škola, Sarajevo; Monografija „Zbogom Bosno, odoh u Sarajevo“ – Frank Levasseur, Francuska; Muhamed Mujagić, Švicarska; MSA Company, Zenica; MUP Kantona Sarajevo; Muriz Softić;Nadin Blanchon, Francuska; Nedžad Mutevelić, Sarajevo; Nena Tromp, Holandija; Neuron commerce, Sarajevo; New Horizons, Sarajevo; Nogometni/Fudbalski savez BiH; Norveška narodna pomoć-program deminiranja BiH, Sarajevo; Novogradnja, Sarajevo; NVO AltruistaSvjetlo; Oktal Pharma, Sarajevo; Olimpijski komitet BiH, Sarajevo; Oniprom, Goražde; Općina Gračanica; Općina Konjic; Općina Novi grad, Sarajevo; Općina Stari grad, Sarajevo; Općina Tuzla; Opera cubo in, Sarajevo; Organizacija porodice šehida i poginulih boraca Ilidža, Sarajevo; OŠ “Čengić vila I”, Sarajevo; OŠ “Edhem Mulabdić”, Sarajevo; OŠ “Hamdija Kreševljaković”, Sarajevo; OŠ “Harmani”, Bihać; OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Sarajevo; OŠ “Osman Nakaš”, Sarajevo; OŠ “Podlugovi”, Podlugovi; OŠ “Porodice Ef. Ramić”, Sarajevo; OŠ “Saburina”, Sarajevo; OŠ “Safvet beg Bašagić”, Sarajevo; OŠ Srednje, Srednje; OSCE, Sarajevo; Osnovna muzička škola, Sarajevo; Peta gimnazija, Sarajevo; Pingi, Sarajevo; Plamenko Čustović, Sarajevo; Pliva Hrvatska, Sarajevo; Pobjeda rudet, Goražde; Pobjeda sport, Goražde; Podravka, Sarajevo; Polikem ading, Goražde; Poliklinika Sunce-Agram, Sarajevo; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo; Porodica Koluder, Sarajevo; Prevent BH, Visoko; Prevent Sarajevo, Visoko; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora FBiH; Privredna komora Kantona Sarajevo; Privredna štampa, Sarajevo; Proma, Sarajevo; Prva osnovna škola Srebrenik; QS consulting group, Sarajevo; Radio televizija FBiH; Ranka Cvijić, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Restoran Kibe, Sarajevo; Ricardo Mutti – Amadeus (koncert), Italija; Robot general trading, Sarajevo; Rudis BH, Sarajevo; Sabrina i Saša Savić, SAD; Samostalni sindikat šumarstva PDP BiH; Sarajevo osiguranje, Sarajevo; Sarajevo putevi, Sarajevo; Sarajevo tekstil, Sarajevo; Sarajevogas, Sarajevo; Sarajevolijek, Sarajevo; SASE, Sarajevo; Savez izviđača odred izviđača Konjic; Savez samostalnih sindikata BiH; Sead Spahović, Sarajevo; Serda, Sarajevo; Sindikalna organizacija JKP Komunalac, Sarajevo; Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH; Sindikat Općine Ilijaš; Singor, Sarajevo; Šipad komerc, Sarajevo; Senka Nožica, Sarajevo; Skupština Kantona Sarajevo; Srednja
medicinska škola, Sarajevo; Slavica i Pol Talbot, Velika Britanija; Snežana Kapidžić, Sarajevo; Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Srednja ugostiteljska turistička škola, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Subito, Tuzla; Sulejman Tihić, Sarajevo; SV RSA, Sarajevo; Svjetska banka, Sarajevo; SZR Begraf, Sarajevo; SZR Cetex, Sarajevo; SZR Emsa, Sarajevo; Timur Delić, Sarajevo; Treća osnovna škola Bugojno; Turistička zajednica FBiH; Udruženje PRAVNIK, Sarajevo; Udruženje BH 92, Švedska; UG Unija veterana JOB DF PIO, Sarajevo; Union banka, Sarajevo; Unioninvest, Sarajevo; Uniqa osiguranje, Sarajevo; Unis Valjčići, Konjic; Unitrade, Sarajevo; Unix ginex, Goražde; UPI Poslovni sistemi, Sarajevo; Valbih, Konjic; Vendomatik, Sarajevo; Vipox, Sarajevo; Vitamedia, Sarajevo; Vildana Kaltak; Vlada kantona BPK; Vrhovni sud FBiH; Wolf Theiss, Sarajevo; Zavod Mjedenica, Sarajevo; Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije, Sarajevo; Zavod za saobraćaj građevinskog fakulteta, Sarajevo; Zavod za vodoprivredu, Sarajevo; Zulfikar Ališpago, Sarajevo.