2011.

 • Upravni odbor je izvršio analizu rada u 2010. godini a radno osoblje je sačinilo Težišne zadatke za 2011. Godinu.
 • Udruženje je nastavilo uspostavljenu saradnju sa VITA Media doo o učlanjenju apoteka FBiH čime su osigurana značajna sredstva za realizaciju programa.
 • U Beču po difuznoj potjernici Republike Srbije zadržan Jovan Divjak, izvršni direktor Udruženja.
 • Zaključeni donatorski ugovori između Udruženja i Ureda Svjetske banke o podršci ljetovanja članova Udruženja u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Fonda otvoreno društvo BiH o sedmom uzastopnom projektu stipendiranja 101-og učenika srednjih škola romske nacionalne manjine,  sa Gradskom upravom Grada Sarajeva o stipendiranju 80 studenata, Sa Association Emmaus, Sassenage (Francuska) odobrila je sredstva za 17 stipendija I za 15 korisnika Comite Catholique contra la Faim et pour Development (Francuska).
 • Sa stipendistima romske nacionalne manjine održan je u junu Okrugli sto “Moji motive za školovanje”.
 • Općina Novi Grad dodijelila je Udruženju Srebrnu plaketu “Safet Hadžić”.
 • Udruženju su dodijeljene i Plaketa Odreda izviđača “Neretva” Konjic, Zahvalnica Udruženja za održivi povratak Podrinja, Zahvalnica Udruženja Oaza i Zahvalnica UG Sedef.
 •  Na zimovanju u Švedskoj i ljetovanju u Francuskoj i na Boračkom jezeru boravilo 275 učesnika.
 • Udruženje počelo realizaciju projekta “Priče jednog grada”, u saradnji sa Sandom Hubmanom, volonterkom iz Njemačke.
 • Učenicima osnovnih škola u Goraždu podijeljen školski pribor iz donacije koju su prikupili aktivisti podijeljen školski pribor iz donacije koju su prikupili aktivisti Sarajevo Quilters i Kemal Jeleček (Švedska).
 • Raiffeisen bank add donirala Udruženju 7.500 KM a NLB Banka dd organizovala donatorsku večeru u korist Udruženja.
 • 2011. godina je bila najuspješnija u 18 godina postojanja i rada Udruženja. Posebno su značajna sredstva dodijeljena Udruženju iz zaostavštine Pave Urbana-Jusufa Ibruljevića za petogodišnje stipendiranje 35 korisnika.
 • Kalendar za 2011. Pod nazivom “Fauna BiH” godinu štampan je u 30.000 primjeraka i prodajom istih su obezbjeđene stipendije za 40 djece i mladih.