2011.

Donatori:

ACIPS Sarajevo; AFIP doo Sarajevo; Agencija Kodeks Sarajevo; Agencija za državnu službu BiH; Agnes B., + Francuska; Ahsun doo Ilijaš; Aida Čikić, Sarajevo; Akademija Nauka i Umjetnosti BiH Sarajevo; Akova, Sarajevo; Alba doo Sarajevo; Alikadić Asim; Alim doo Visoko; Almy doo Zenica; Alpina Scand Sarajevo 84 Švedska; Aljo Salihajić, Francuska; Ambasada BiH u Češkoj; Ambasada Italije; Ambasada Norveške; Ambasada Palestine; Ambasada Republike Austrije; Ambasada Slovačke; Ambasada Španije; Ambasada Švicarske; Amira i Amina Čehić, Švedska; Amira Sadiković, SAD; Amra Ćenanović i Amar Hadžić, Švedska; Amra Serdarević-Offermann, Švicarska; Apomedical doo Sarajevo; Apoteka Delfin Sarajevo; Apoteka Dina Sarajevo; Apoteka Leko Sarajevo; Argeta, Sarajevo; Aquarius Media doo Sarajevo; Asocijacija Emmaus, Grenoble, Francuska; Asocijacija La Rotllana, Badalona, Španija; Assocation Cercle Du Rhin, Francuska; Associazione Onlus Piacenza-Italija; Autoprevoz Bus Mostar doo; Azel France, Sarajevo; Basket doo Sarajevo; BBI Real Estate doo Sarajevo; Benardeau Gilles; Berlin Chemie Ag D.D. Sarajevo; Bernard HenryLevy, Francuska; BH Udruženje Derbi-Engleska; Bičakčić doo Sarajevo; BIHAMK doo Sarajevo; Bill Tomljanović, Holandija; Biljana Radulović; Booc doo Sarajevo; Bosna Reosiguranje D.D. Sarajevo; Bosnavet, Sarajevo; Bosnia Hoteli i Restorani doo Sarajevo; Bošnjački institutFondacija Adila Zulfikarpašića; Brštanica doo Sarajevo; BTS Company doo Sarajevo; BUD Import –Vendomatik, Sarajevo; Catherine Flex, Francuska; Catholic Relief Service-Drvar; Catholic Relief Service-Goražde; Catholic Relief Service-Srebrenica; Centralna Banka BiH; Centralna izbornakomisija BiH; CoFarmus doo Sarajevo; Comite Catholique Contra Le Faim Et Pour Developmment, Francuska; Communis Sarajevo; Community Advice Centre London-Engleska; Conti Pro doo Sarajevo; Curanović Nizama, Pula, Hrvatska; Damir Karahasanović, Sarajevo; Direkcija za evropsko planiranje Sarajevo; DK Trade doo Sarajevo; DP Marketi, Sarajevo; Druga gimnazija Sarajevo; DSM Trade doo Sarajevo; DTP Studio Aries Sarajevo; ECP doo Sarajevo; Ecoliers Du Monde Brisel- Belgija; Edina Rešidović, Sarajevo; Ehlimana Memišević, Sarajevo; Ekin doo Sarajevo; Ekonomski fakultet Sarajevo; Elektronski i Računarski Centar PIO FBiH; Elektrotehnički fakultet Sarajevo; Elektrovod doo Fojnica; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Euro-Asfalt doo Sarajevo; Face TV Sarajevo; Fahmogradnja doo Konjic; Famus Gradnja 3 doo Tešanj; Farmavita doo Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; Federalna uprava Civilne Zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalno ministarstvo kulture i sporta; Federalno ministarstvo za boračka pitanja; Ferida Osmić Hadžimuratović; Feršped D.D. Sarajevo; Filozofski fakultet Sarajevo; Fond Namekata, Japan; Fond otvoreno društvo BiH Sarajevo; Fond za izgradnju stanova Kantona Sarajevo; Fondacija Krila Nade Sarajevo; Fondacija za izdavaštvo Sarajevo; Francois Voltz, Francuska; Gimnazija Obala Sarajevo; GP Bosna D.D. Sarajevo; GPI doo Konjic; Grad Sarajevo; Građevinski fakultet Sarajevo; Grafičar Promet, Sarajevo; Gramas doo Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Helena Habreken, Holandija; Hidria BH doo Sarajevo; Hilfswerk Austria, Sarajevo; HO Merhamet Sarajevo; Hotel Europa Sarajevo; Hotel Hollywood, Sarajevo; Humanity In Action Sarajevo; Husein Dropić, Tuzla; IBHI Sarajevo; IMG Sarajevo; Imperial Tobacco BH doo Sarajevo; Indox Sistemi, Sarajevo; Institut za inžinjering i biotehnologiju Sarajevo; Institut za istoriju Sarajevo; Institut za istraživanje zločina Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo; Intrade-Energija doo Sarajevo; Iris Print doo Rogatica; Iskraemeco doo Sarajevo; Isović Hajrudin, Minhen, Njemačka; Jasmina Pašalić, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Jesenko Galijašević, Holandija; JKP Vodostan Ilijaš; Josip Frančić, Sarajevo; JP BH Šume; JP Bosansko-Podrinjske Šume; JP Direkcija cesta FBiH; JP HT Mostar D.D.; JP Međunarodni aerodrom Sarajevo; JP Olimpijski Bazen Otoka; JU Apoteke Sarajevo; JU Dom za stara lica Zenica; JU Kantonalni Centar za socijalni rad Sarajevo; JU Služba  za zapošljavanje Kantona Sarajevo; JU Studentski Centar Univerziteta u Sarajevu; JU Zavod za agropedologiju FBiH; JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo; Julija Bogoeva, Holandija; Kanton Sarajevo; KJKP Pokop Sarajevo; KJKP Sarajevo Gas, Sarajevo; KJP Zoi 84 Ocs doo Sarajevo Kockica Mostar; Komar Tvornica Gipsa D.D. Donji Vakuf; KPZ poluotvorenog Busovača KPZ poluotvorenog tipa Bihać; KPZ poluotvorenog tipa Tuzla; KPZ poluotvorenog tipa Mostar KPZpoluotvorenog tipa Orašje; KPZ poluotvorenog tipa Sarajevo;KPZ zatvorenog tipa Zenica; Krug doo Sarajevo; KSCI Radio Ilijaš; KSRC Hadžići; Kult B Sarajevo; Laikert doo Zenica; Lake dooSarajevo; Laser Doo Sarajevo; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lijanovići, Široki Brijeg; Lutrija BiH, Sarajevo; Marc Jeffrey, Holandija; Međukantonalna farmaceutska komora Sarajevo;Međunarodni komitet Crvenog križa Sarajevo; Meggle, Bihać; Merkur osiguranje Sarajevo;Metalka Trade doo Sarajevo; Metromedia doo Sarajevo; Middle Point doo Sarajevo;  Ministarstvo pravde FBiH; Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH; Ministarstvo raseljenih
osoba i izbjeglica FBiH; Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH; Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo; Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Mirjana Oklobdžija, Holandija; Mirna i Michael Doyle; Mješovita srednja škola Ilijaš; MKF Partner doo Tuzla; Moding Junior doo; Muhamed Mujagić, Švicarska; MUP Kantona Sarajevo; Nadin Blanchon, Francuska; Nađa Pašić, SAD; Narodno Pozorište Sarajevo; NATO BiH; Nedžad
Mutevelić, Sarajevo; Nena Tromp, Holandija; Nermin Ferizović, Švedska; Nermin Zijadić, SAD; Neuron Commerce doo Sarajevo; Nidžara Beganović, Sarajevo; Nogometni/Fudbalski Savez BiH Sarajevo; Norfish, Blagaj; Norveška narodna pomoć Sarajevo; NVO Altruista Svjetlo Sarajevo; OMV Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Brčko Distrikt; Općina Breza; Općina Donji Vakuf; Općina Konjic; Općina Novi Grad; Općina Novo Sarajevo; Općina Stari Grad; Općina Visoko; Orijentalni Institut Sarajevo; OSCE BiH; Osnovna muzička škola Goražde; OŠ Aleksa Šantić Sarajevo; OŠ Edhem Mulabdić Sarajevo; OŠ Fatima Gunić Sarajevo; OŠ Hamdija Kreševljaković Sarajevo; OŠ Hasan Turčalo Brzi Goražde; OŠ Hašim Spahić Ilijaš; OŠ Meša Selimović Sarajevo; OŠ Mirsad Prnjavorac Sarajevo; OŠ Mula Mustafe Bašeskije Sarajevo; OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo; OŠ Porodice Efendije Ramić Sarajevo; OŠ Safvet Beg Bašagić Sarajevo;OŠ Skender Kulenović Sarajevo; Pekara Hujdur Jablanica; Perutnina PTUJ D.D. Breza; Peta Gimnazija Sarajevo; Peter Scheuerer i Rasema Delić, Sarajevo; Pharmacology doo Sarajevo; PKF Re Opinion doo Sarajevo; Plamenko Čustović, Sarajevo; Pliva D.D. Sarajevo; Porodica Koluder, Sarajevo; Predsjedništvo BiH – Željko Komšić Sarajevo; Prevent Sarajevo doo; Printerpapir doo Sarajevo; Privredna Banka D.D. Sarajevo; Privredna/gospodarska komora FBiH;Proma doo Sarajevo; PZU Apoteke Denida; PZU Poliklinika Sunce-Agram Sarajevo; Qbasis Invest Austrija; Qs Consulting Group doo Sarajevo; Raiffeisen Leasing doo Sarajevo; Ramiloj doo Sarajevo; Ranka Cvijić, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Restoran Kibe Sarajevo; Restoran kod Fehre Busovača; RFK Valjčići D.D. Konjic; Rimigraf doo Sarajevo; Rudis BH Inžinjering i izgradnja objekata; Sabrina i Saša Savić, SAD; Sarajevo Osiguranje D.D.; Sarajevolijek D.D. Sarajevo; Sarajevoputevi D.D. Sarajevo; Sarajevotaxi Sarajevo; Sarajevotekstil D.D. Sarajevo; SARTR Sarajevo; SASE D.D. Sarajevo; Schiedel doo Ilijaš; Secom doo Visoko; Selex doo Sarajevo; Senigor doo Sarajevo; Serda doo Sarajevo; Seul Komerc doo Hadžići; Sindikalna organizacija JKP
Komunalac Hadžići; Sindikat BH Telecoma – Vijeće zaposlenika Sarajevo; Sindikat tekstila, kože, obuće i guma Sarajevo; Snežana Kapidžić, Sarajevo; Sotamec fashion, Maroko; Sprofondo, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Srednja Mašinska škola Sarajevo Srednja škola za medicinske sestre-tehničare Sarajevo; Srednja škola za saobraćaj i kom. Sarajevo; Subito doo Tuzla; SUD BiH; Sulejman Tihić, Sarajevo; Sur Tec doo Konjic; Svjetlost Komerc D.D. Sarajevo; SZKR Kamen Bare Sarajevo; Šipad Komerc D.D. Sarajevo; Tatard Michel, Francuska; TBO Srednjebosanskog Kantona Travnik; The World Bank Sarajevo; Timur Delić, Sarajevo; Treća Osnovna Škola Bugojno; Trgoprodukt doo Konjic; Trief Commerc doo Sarajevo; Triglav BH osiguranje Sarajevo; Turistička Zajednica FBiH; Tužiteljstvo FBiH; TV 1, Sarajevo; Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža; Udruženje Infohouse Sarajevo; Udruženje Plan.-sportsko društvo Energoinvest Sarajevo; Udruženje Pravnik, Sarajevo; UG BIHAMK Sarajevo; Ug Odred Izviđača Neretva Konjic; UG Unija Veterana DF PIO BiH; Unigradnja D.D. Sarajevo; Unilab doo Sarajevo; Union Banka D.D. Sarajevo; Unioninvest D.D. Sarajevo; Uniqa Osiguranje D.D. Sarajevo; Uniqa Osiguranje D.D. Sarajevo; Unis Ginex D.D. Goražde; Unitrade doo Ljubuški; Upi Poslovni Sistemi D.D. Sarajevo; UPSEŠ- Prijatelji Srednje ekonomske škole Sarajevo; Ured Koordinatora za reformu javne uprave Sarajevo; Ured Svjetske banke, Sarajevo; Valbih doo Konjic; Vermont doo Sarajevo; Vildana Kaltak, Sarajevo; Vipox doo Sarajevo; Vitamedia doo Sarajevo; Vrhovni Sud FBiH; Window Arhitekt Design Sarajevo; Wolf Theiss, Austrija; Zavod Mjedenica Sarajevo; Zavod za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo; Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo; Zulfikar Ališpago, Sarajevo; Žica D.D. Sarajevo.