2012.

Donatori

Adela Čemer; AFIP doo Sarajevo; Agencija CC Sarajevo; Agencija za državnu službu BiH; Agencija za nadzor osiguranja FBiH; Agencija za rad zaposljavanje BiH; Agnes B., Francuska; Ahsun doo Ilijaš; Akademija nauka i umjetnosti BiH Sarajevo; Akova Impex Sarajevo; Albijana Domanagić, Sarajevo; Alem i Suad Borić, USA; Alma Ras Olovo; Alikadić Asim; Almy doo Zenica; Alpina Scand Sarajevo 84 Švedska; Alukoenigstahl Sarajevo; Ambasada Češke; Ambasada Francuske; Ambasada Hrvatske; Ambasada Kuvajta; Ambasada SAD; Ambasada Slovačke; Ambasada Španije; Ambasada Švicarske; Amela Gacanović Tutnjević, Sarajevo; Amira i Amina Čehić, Švedska; Amira Sadiković, SAD; Amra Ćenanović i Amar Hadžić, Švedska; Amra Serdarević – Offermann, Švicarska; An-ka, Sarajevo; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Apoteka Dina, Sarajevo; Apoteka Novak, Gradačac; Apoteke M, Gradačac; Argeta, Sarajevo; Asocijacija Emmaus, Grenoble, Francuska; Association Cercle du Rhin, Francuska; Associazione Onlus, Piacenza, Italija; Azel France, Sarajevo; Badžo, Gradačac; Bayer, Sarajevo; Benardeau Gilles, Francuska; Berlin Chemie AG, Sarajevo; BH Telecom, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; Bilhallen ab Orebro, Švedska; Bill Tomljanović, Holandija; Biljana Radulović; Booc doo, Sarajevo; BOR banka, Sarajevo; Bosna Reosiguranje D.D., Sarajevo; Bosnia Hoteli i Restorani doo, Sarajevo; Bošnjački institut-Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo; Brštanica doo, Sarajevo; BTS Company doo, Sarajevo; BUD import – Vendomatik, Sarajevo; Care Deutschland, Luxemburg; Catherine Flex, Francuska; Catholic Relief Service – Goražde; Catholic Relief Service – Ilidža, Foča; Catholic Relief Service – Mostar, Prijedor; Catholic Relief Service –Drvar; Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Sarajevo; Centar za ljudska prava UNSA, Sarajevo; Centar za stara i iznemogla lica, Sarajevo; Centralna Banka BiH, Sarajevo; Christian Pavioni, Francuska; Comite catholique contra le faim et pour development, Francuska; Comodi Passi, Gradačac; Conti Pro doo, Sarajevo; Deila Dedić; Denta, Sarajevo; Diplomatski zimski bazar, Sarajevo; Direkcija cesta FBiH; Dom za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Sarajevo; Dr. Mirsad Muftić, Sarajevo; Druga gimnazija, Sarajevo; Druga osnovna škola, Bugojno; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; ECP doo, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Ehlimana Memišević, Sarajevo; Ekonomski fakultet, Sarajevo; Elektronski i Računarski Centar PIO FBiH, Sarajevo; Elektroprivreda – Eldis tehnika, Sarajevo; Elektroprivreda podružnica Kakanj; Elektrotehnička škola, Sarajevo; Elektrotehnički fakultet, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Elza Hasanamidžić, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Eurotrans, Gradačac; Fabrika, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Fakultet za kriminalističke i sigurnosne studije, Sarajevo; Farmavita, Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod za PIO/MIO; Federalni zavod za programiranje; Federalno ministarstvo za boračka pitanja; Ferida Osmić Hadžimuratović; Filozofski fakultet, Sarajevo; Fond Namekata, Japan; Fond Otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Fond Pavao Jusuf Urban Ibruljević – ostavština, Austrija; Fond za izgradnju stanova Kantona Sarajevo; Fond za zaštitu okoliša FBiH; Fondacija za izdavaštvo, Sarajevo; Frank Levasseur, Francuska; GDF Suez Foundation, Francuska; Genera, Sarajevo; Gimnazija Dobrinja, Sarajevo; GP Bosna D.D., Sarajevo; Gradur TGI, Sarajevo; Građevinski fakultet, Sarajevo; Grafičar promet, Sarajevo; Hafjell Vaktmester kompani, Švedska; Hajra Borovina, Sarajevo; Helena Habreken, Holandija; Hidrogradnja Sigma, Sarajevo; Hilfswerk Austria, Sarajevo; Hoše komerc, Sarajevo; Hotel Europa, Sarajevo; Hotel Hollywood, Sarajevo; HP Fluid, Gradačac; Husein Dropić, Tuzla; IGM, Visoko; IMG, Sarajevo; Imperial Tobacco BH doo, Sarajevo; Indox sistemi, Sarajevo; Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija; Institut za istoriju, Sarajevo; Interclima, Sarajevo; Intrade Pharm, Sarajevo; IPSA institut, Sarajevo; Iskraemeco doo, Sarajevo; Jasmin M, Žepče; Jasmina Pašalić, Sarajevo; Jasna Kopčić, Sarajevo; Jenny Judith; Jesenko Galijašević, Holandija; JKP Vodostan, Ilijaš; Josip Frančić, Sarajevo; Jovan Divjak – knjiga “Očekujući istinu i pravdu”, Sarajevo; JP BH Šume, Sarajevo; JP Bosansko-Podrinjske Šume, Sarajevo; JP Direkcija cesta FBiH; JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo; JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo; JP Olimpijski Bazen Otoka, Sarajevo; JU Apoteke Sarajevo, Sarajevo; JU Biblioteke Sarajeva, Sarajevo; JU Djeca Sarajeva, Sarajevo; JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo; JU Dom zdravlja Olovo; JU Kantonalni Centar za socijalni rad Sarajevo; JU Narodna biblioteka, Sanski Most; JU Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevo; JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo; JU Zavod za agropedologiju FBiH; Julija Bogoeva, Holandija; Jupiter company, Konjic; JZU BRC Aquaterm, Olovo; Kamerni teatar 55, Sarajevo;Kantonalna bolnica Goražde; Kantonalna uprava civilne zaštite, Sarajevo; Kantonalni zavod za zaštitu kulturnih i historijskih spomenika, Sarajevo; Karbon nova, Sarajevo; KJKP Pokop, Sarajevo; KJKP Sarajevo Gas doo, Sarajevo; KJKP Tržnice Pijace, Sarajevo; KJP Zoi 84 Ocs doo, Sarajevo; Komar tvornica gipsa D.D., Donji Vakuf; KPZ poluotvorenog tipa Bihać; KPZ poluotvorenog tipa Mostar; KPZ poluotvorenog tipa Orašje; KPZ poluotvorenog tipa Tuzla; KPZ poluotvorenog tipa Zenica; Krug doo, Sarajevo; KV TEAM, Sarajevo; Laikert doo, Zenica; Lejla Hrasnica, Sarajevo; Lijanovići, Široki Brijeg; Lutrija BiH, Sarajevo; Magma oil, Sarajevo; Marc Jeffrey, Holandija; Medhija Maglajlić, Sarajevo; Medicinski fakultet, Sarajevo; Međukantonalna farmaceutska komora, Sarajevo; Meggle, Bihać; Mercator BH, Sarajevo; Middle Point doo, Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo; Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH; Ministarstvo pravde FBiH; Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo; Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH; Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša Kantona Sarajevo; Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH; Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za puteve, Sarajevo; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo; Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Ministarstvo za pitanje boraca FBiH; Mirjana Oklobdžija, Holandija; Mirsad Čorbo, Sarajevo; Mješovita srednja elektrotehnička škola, Tuzla; MKF Mikro Aldi, Sarajevo; Muzej književnosti, Sarajevo; Nadin Blanchon, Francuska; Nađa Pašić, SAD; Nedžad Mutevelić, Sarajevo; Nena Tromp, Holandija; Nermin Zijadić, SAD; Neuron Commerce doo, Sarajevo; Nidea, Sarajevo; Nidžara Beganović, Sarajevo; NLB Tuzlanska banka, Sarajevo; Nogometni/Fudbalski Savez BiH Sarajevo; Norfish,Blagaj; Nota design, Sarajevo; Nova Gama, Sarajevo; Novartis pharm services inc., Sarajevo; Oaza zdravlje, Sarajevo; Obrtnička radnja Leon, Sarajevo; OI Neretva, Konjic; Oktal pharm, Sarajevo; OMŠ “Avdo Smajlović”, Goražde; Oner, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Donji Vakuf; Općina Kakanj; Općina Konjic, Općina Novi Grad – služba za boračka pitanja; Općina Novi Grad Sarajevo; Općina Novo Sarajevo; Općina Olovo; Općina Stari Grad Sarajevo; Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Zlatni ljiljan, Zenica; Osterbil Orebro, Švedska; OŠ “Čengić Vila I”, Sarajevo; OŠ “Alija Nametak”, Sarajevo; OŠ “Ćamil Sijarić”, Sarajevo; OŠ “Edhem Mulabdić”, Sarajevo; OŠ “Fatima Gunić”, Sarajevo; OŠ “Grbavica II”, Sarajevo; OŠ “Grbavica”, Sarajevo; OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Goražde; OŠ “Hašim Spahić”, Ilijaš; OŠ “Meša Selimović”, Sarajevo; OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Sarajevo; OŠ “Mula Mustafe Bašeskije”, Sarajevo; OŠ “Musa Ćazim Ćatić”, Sarajevo; OŠ “Osman Nakaš”, Sarajevo; OŠ “Porodice Efendije Ramić”, Sarajevo; OŠ “Safvet Beg Bašagić”, Sarajevo; OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamakovića”, Sarajevo; Pavao Jusuf Urban Ibruljević- ostavština, Austrija; Pekara Pastrik, Olovo; Peter Scheuerer i Rasema Delić, Sarajevo; Plamenko Čustović, Sarajevo; Planet TEEKANE, Sarajevo; Pliva D.D., Sarajevo; Pobjeda Rudet, Goražde; Polikem ading, Goražde; Porodica Kopčić, Sarajevo; Potpredsjednik FBiH; Prevent BH, Sarajevo; Prijatelji iz Splita, Hrvatska; PRISTOP BH, Sarajevo; Privredna/gospodarska komora FBiH; Proma doo, Sarajevo; PZU Apoteke Denida Sarajevo; PZU Apoteke Leko, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce-Agram, Sarajevo; QS Consulting group doo, Sarajevo; Radio Stari grad, Sarajevo; Raiffeisen Leasing doo, Sarajevo; Ramiloj doo, Sarajevo; Ranka Cvijić, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Refresh production, Sarajevo; Renata Kahvedžić, Sarajevo; RFK Valjčići D.D., Konjic; RTV BiH; Rudis BH Inžinjering i izgradnja objekata, Sarajevo; Sabahudin Saša Vugdalić, Sarajevo; Sabrina i Saša Savić, SAD; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja BiH; Samra Voljevica, Norveška; Sanja Kahvedžić, Sarajevo; Saplast, Sarajevo; Sarajevo Osiguranje D.D., Sarajevo; Sarajevolijek D.D., Sarajevo; Sarajevoputevi D.D., Sarajevo; Sarajevotekstil D.D., Sarajevo; SASE D.D., Sarajevo; Savez RVI SBK, Travnik; Savez samostalnih sindikata BiH; Schiedel doo, Ilijaš; SDP BiH Novo Sarajevo; SDP, Sarajevo; Senabil, Sarajevo; Senigor doo, Sarajevo; Serda doo, Sarajevo; Sindikat Općine Ilijaš; Sindikat JKP Komunalac, Hadžići; Sindikat NLB Tuzlanske banke, Tuzla; Sindikat tekstila, kože, obuće i guma, Sarajevo; Služba za zapošljavanje BPK; Snežana Kapidžić, Sarajevo; Soko gradnja, Sarajevo; Sprofondo, Sarajevo; Srđan Dizdarević, Sarajevo; Srednja Medicinska škola, Sarajevo; Srednja Muzička škola, Sarajevo; Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo; Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Srednja tehnička škola, Bugojno; Srednja ugostiteljskoturistička škola, Sarajevo; Srednjoškolski centar, Sarajevo; SUR Din – Restoran kod Kibeta, Sarajevo; SUR Tec Eurosjaj, Konjic; Šipad Komerc D.D., Sarajevo; Tarik Jašarević, Sarajevo; Tatard Michel, Francuska; TBO Srednjebosanskog kantona, Travnik; Termomepros, Sarajevo; The World Bank, Sarajevo; Thema, Gradačac; Timur Delić, Sarajevo; Triglav osiguranje, Sarajevo; Trio-edox, Sarajevo; TV 1, Sarajevo; Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Općine Novo Sarajevo; Udruženje Oaza, Sarajevo; Udruženje penzionera Centar , Sarajevo; Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža; Udruženje poslodavaca komunalne privrede FBiH; Udruženje žena Zeleni vir, Olovo; UG BIHAMK, Sarajevo; UG Unija veterana JOB DF PIO/MIO, Sarajevo; UNDP, Sarajevo; Unicredit leasing, Sarajevo; Unigradnja DD, Sarajevo; Union Banka D.D., Sarajevo; Unioninvest D.D., Sarajevo; Unis Ginex DD, Goražde; Unis, Sarajevo; UNITIC, Sarajevo; Unitrade doo, Ljubuški; Upi Poslovni Sistemi D.D., Sarajevo; UPSEŠ- Prijatelji Srednje ekonomske škole, Sarajevo; Ured za reviziju institucija FBiH; Uslužnost, Sarajevo; Valbih doo, Konjic; Vanjskotrgovinska komora BiH; Vegafruit, Vildana Kaltak, Sarajevo; Vipox doo, Sarajevo; Vitamedia doo, Sarajevo; Vizija, Sarajevo; Vlada Federacije BiH; Vrhovni Sud FBiH; Weller, Sarajevo; Wolf Theiss, Austrija; Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo; Zavod za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo; Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta, Sarajevo; Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo; Zulfikar Ališpago, Sarajevo.