2015.

Donatori

ACIPS, Sarajevo; Adazal doo, Sarajevo; Adela Čemer, Švedska; Adi Tunović, Sarajevo; Admir Jazvin, Sarajevo; AFIP dd, Sarajevo; Agencija Poslovnost doo, Sarajevo; Ahsun, Ilijaš; Aida Commerce doo, Sarajevo; Aida Pavlović, Sarajevo; Alikadić Asim; Akademija nauka i umjetnosti BiH; Akova impex doo, Sarajevo; Almir Razić, Sarajevo; Alukoenigstahl doo, Sarajevo; Almy doo, Zenica; Ambasada Kraljevine Španije, Sarajevo; Ambasada Republike Francuske, Sarajevo; Ambasada Republike Italije, Sarajevo; Ambasada Republike Turske, Sarajevo; Ambasada Švicarske, Sarajevo; Amir Hadžiahmetović, Švedska; Amira Sadiković, SAD; Amra Ćenanović i Amar Hodžić, Švedska; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder, Sarajevo; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka “Delfin 1”, Sarajevo; Apoteka “Delfin 2”, Sarajevo; Apoteka “Dina”, Sarajevo; Apoteka “M”, Gradačac; Apoteka “Unipharm”, Zavidovići; Apoteka Viva 7, Sarajevo; Argeta, Sarajevo; Arhiv Federacije BiH; Association Emmaus; Grenoble, Francuska; Azel France, Sarajevo; Belif doo, Jelah; Berlin-chemie AG, Sarajevo; BH Telecom dd, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK, Sarajevo; BOOC doo, Sarajevo; BosnaRe osiguranje, Sarajevo; Bosna Sunce Osiguranje, Sarajevo; Bosmal City Centar doo, Sarajevo; Bošnjački institut – Fondacija Adil-beg Zulfikarpašić, Sarajevo; Brigitte Schaller-Schoepf, Švicarska; Bud Import-Vendomatik doo, Sarajevo; Butmir doo, Sarajevo; Catholic Relief Service Derventa-Brod; Catholic Relief Service Ilidža-Foča; Catholic Relief Service Mostar-Prijedor; Catholic Relief Service Olovo-Goražde; Catholic Relief Service – Mostar; Catholic Relief Service – Senad Kapetanović; Catholic Relief Service – Srebrenica; Centralna banka BiH; Centrotrans Eurolines doo, Sarajevo;Cercle Du Rhin International, Strasbourg, Francuska; Comite catholique contra la Faim et pour le Development, Francuska; Comodi passi doo, Gradačac; Conti pro, Sarajevo; Crveni križ Novi Grad, Sarajevo; Ćamila Ademović, Sarajevo; Delta petrol doo, Kakanj; Direkcija za ekonomsko planiranje BiH; Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo; Druga gimnazija Sarajevo; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Edina Mašić, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Edvin Dervišević, Slovenija; Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo; Elektrotehnički fakultet Sarajevo; Elkomont, Sarajevo; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Elsa trade doo, Sarajevo; Emina Abaz, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Enes Kišija, Švicarska; Esso Petrol, Gornji Vakuf – Uskoplje; Fadil Dizdarević, Švedska; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Faruk Jabučar, Sarajevo; Faruk Pršeš, Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod za PIO/MIO; Federalni zavod za programiranje razvoja; Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; Fond otvoreno društvo BiH; Fond za zaštitu okoliša FBiH; Fondacija za izdavaštvo, Sarajevo; Fondacija “Dokukino – UNICEF BiH”, Sarajevo; Grad Barcelona-“City to City”, Španija; Grafičar Promet  doo, Sarajevo; Grafikon doo, Sarajevo; Gender centar FBiH; Grad Zenica; Gradmont doo,Gradačac; Građevinski fakultet, Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Hajrudin Isović, Minhen, Njemačka; Halima Prežić, Zenica; Haris Halilović, Sarajevo; Haris Tarabar, Sarajevo; Haris Kremo, Japan; Husein Dropić, Tuzla; Hercegovinalijek doo, Mostar; Hidroinvest doo, Sarajevo; Hifa Petrol doo, Tešanj; Hilfswerk Austria International, Sarajevo; HMI Inženjering doo, Sarajevo; HO “Karitas Švicarske”, Sarajevo; HO “Sprofondo”, Sarajevo; Hoše komerc doo, Sarajevo; IGM Visoko; International Management Group, Belgija; In time doo, Sarajevo; Infohouse, Sarajevo; Institut za istoriju, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Intrade energija doo, Sarajevo; Intrade pharm doo, Sarajevo; Iskraemeco doo, Sarajevo; Izvor Bosne, Sarajevo; Jasmila Talić, Sarajevo; Jasmina Pašalić, Sarajevo; JKP Radnik doo, Zavidovići; JKP Vodostan, Ilijaš; Josip Frančić, Sarajevo; JP BH pošta, Sarajevo; JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo; JP Elektroprivreda BiH ZD – Rudnik mrkog uglja, Kakanj; JP HT dd; JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u FBiH, Sarajevo; JU Dom zdravlja KS; JUB doo, Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; JU OŠ “Aleksa Šantić”, Sarajevo; JU OŠ “Ćamil Sijarić”, Sarajevo; JU OŠ “Grbavica II”, Sarajevo; JU OŠ “Hašim Spahić”, Ilijaš; JU OŠ “Meša Selimović”, Sarajevo; JU OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Sarajevo; JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić”,Sarajevo; JU OŠ “Osman Nuri Hadžić”, Sarajevo; JU OŠ “Podlugovi”, Podlugovi; JU OŠ “Pofalići”, Sarajevo; JU OŠ “Semizovac”, Semizovac; JU OŠ “Silvije S. Kranjčević”, Sarajevo; JU OŠ “Srednje”, Srednje; JU OŠ “Umihana Čuvidina”, Sarajevo; JU OŠ “Vladislav Skarić”, Sarajevo; Kablovska televizija HS doo, Sarajevo; Kamerni teatar 55, Sarajevo; Kemal i Suada Hanjalić, Sarajevo; Kemal Jakić, Sarajevo; Kenan Nalbantić, Sarajevo; KJKP Park, Sarajevo; KJKP Rad, Sarajevo; KJKP Tržnice – Pijace, Sarajevo; Komar tvornica gipsa doo, Donji Vakuf; Krug doo, Sarajevo; Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo; La Benevolencija-Fond Tanje Mihać, Sarajevo; La Viva, Francuska; Lagermax, Blažuj; Laikert doo, Zenica; Laser doo, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Mario Cvitković, Poljska; MI Sistem doo, Sarajevo; Ministarstvo kulture i sporta KS; Ministarstvo privrede KS; Ministarstvo prostornog uređenja KS; Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo; Ministarstvo za boračka pitanja ZD Kantona; Mirza Kušljugić, Sarajevo; Montaža, Tuzla; Mubina Isović, Luksemburg; MUP FBiH; MUP KS; M&H Company doo, Sarajevo; Nađa Pašić, SAD; Nedžad Mutevelić,Sarajevo; Neuron commerc doo, Sarajevo; Nidea doo, Sarajevo; Nihad Borovina, Sarajevo; Nijaz Mujkanović, Švedska; Nobel ilac, predstavništvo u BiH; Norveška narodna pomoć – Program za deminiranje; Novo Nordisk Pharma, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Donji Vakuf; Općina Gornji Vakuf – Uskoplje; Općina Konjic; Općina Stari Grad Sarajevo; Općina Vareš; Općina Vogošća Sarajevo; Partner mikrokreditne fondacije, Tuzla; Pavao Jusuf Urban Ibruljević – ostavština, Austrija; Pedagoški fakultet Sarajevo; Pharmas doo, Sarajevo; Pivnica Brew, Sarajevo; PM Company, Mostar; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo; porodica Abazović, Sarajevo; porodica Kopčić, Sarajevo; Potpredsjednik Federacije BiH; Prijatelji iz Barcelone; Privredna banka Sarajevo; Privredna komora KS; Privredna-gospodarska komora FBiH; Proma doo, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce – Agram, Sarajevo; Radio Kameleon, Tuzla; Radio Stari Grad, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Remedia doo, Sarajevo; Restoran Park prinčeva, Sarajevo; Revicon doo, Sarajevo; Reviform doo, Sarajevo; RFK Valjčići, Konjic; Rocco Lioy, Njemačka; Sabrina i Saša Savić, SAD; Samir Geko, Sarajevo; Samir Sevlić, Švedska; Sajam knjiga, Sarajevo; Salveo doo, Sarajevo; Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FBiH; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH; Saraj inženjering doo, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Sarajevofarm doo, Sarajevo; Sedma osnovna škola, Ilidža; Sela doo, Sarajevo; Selma Mameledžija, Sarajevo; Semin Petrović, Sarajevo; Senada Alajbegović, Sarajevo; SHL, Sarajevo; Sindikalna organizacija JKP “Komunalac”, Ilijaš; Sindikat Općine Ilijaš; Sotamec Fashion, Tangier, Maroko; Srednja stručnatehnička škola Bugojno; Srednja tehnička škola Bugojno; SSVOONK BiH; Suad Ibranović, Zenica; Suada Muminagić, Sarajevo; Svjetlan Filipović, Švedska; Šipad komerc doo, Sarajevo; Tapetar doo, Sarajevo; Transkultural, Sarajevo; Trgoprodukt doo, Konjic; Triglav osiguranje dd, Sarajevo; TTI doo, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj dd, Kakanj; Udruženje logoraša Geteborg, Švedska; Udruženje “Farmaceutsko društvo u FBiH”, Sarajevo; Udruženje “NIPPON”, Sarajevo; Udruženje ”Osmijeh” Olovo; Udruženje “Pomozi.ba”, Sarajevo; Udruženje “Prijatelji srednje ekonomske škole”, Sarajevo; Udruženje “Vijeće roditelja OŠ Kantona Sarajevo”; Udruženje penzionera Centar; UG “Unija veterana” JOB DF PIO, Sarajevo;UG “Unija veterana” JOB DF PIO; Unicredit leasing doo, Sarajevo; Unioninvest dd, Sarajevo; Unitic doo, Sarajevo; U.R. “DIN”, Sarajevo; UPI poslovni sistemi dd, Sarajevo; VCAG-KMAG, Ljubljana, Slovenija; Vesna Cwielong, Njemačka; Vijeće ministara BiH – Ured koordinatora reforme javne uprave; Vita Media doo, Sarajevo; Vlada FBiH; Vlatko Doleček, Sarajevo; Vrhovni sud FBiH; Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Zavod za izgradnju KS; Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju; ZD Kanton – Kabinet Premijera Vlade; ZD Kanton – Kantonalna direkcija za robne reserve; ZD Kanton – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove; ZD Kanton – Služba za zajedničke poslove; ZU Apoteka “Zenilijek”, Zenica; Zulfikar Ališpago, Sarajevo; Željezničarska štedno kreditna zadruga Sarajevo; Žuti Taxi, Sarajevo.