2017.

Donatori

A Dizajn, Sarajevo; Adi Tunović, Sarajevo; Aida Budžak, Švedska; Aida Commerce doo, Sarajevo; Aida Hanjalić-Beck, Njemačka; Aida i Mensur Vojniković, Prijedor; Aida Karahmet; Ajlin Muharemović, Katar; Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo; Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo; Alma i Sead Nurkić, SAD; Alikadić Asim;  Almy doo, Zenica; Alukönigstahl, Sarajevo; Amar Hadžić, Švedska; Ambasada Brazila, Sarajevo; Ambasada Češke Republike; Ambasada Japana;Ambasada Kraljevine Španije; Ambasada Republike Italije; Ambasada Republike Slovenije; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder, Sarajevo; Američki Univerzitet u BiH; Amina Rayman; Amir Hadžiahmetović, SAD; Amira i Seno Arslanagić, SAD; Amra Ćenanović, Švedska; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka “Delfin 1”, Sarajevo; Apoteka “Delfin 2”, Sarajevo; Apoteka “Dina”, Sarajevo; Apoteka “M”, Gradačac; Apoteka “Remedia”, Sarajevo; Argeta doo, Sarajevo; Asocijacija Emmaus – Grenoble, Francuska; Associazione Onlus Piacenza, Italija; Autoškola “Lifeline”, Sarajevo; Berlin-Chemie AG, Sarajevo; BH Telecom, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK UG, Sarajevo; Bosman doo, Sarajevo; BosnaRE osiguranje, Sarajevo; Bud Import, Sarajevo; CCFD-Terre solidaire, Pariz, Francuska; Centralna Banka BiH, Sarajevo; Centrotrans Eurolines dd, Sarajevo; Cercle du Rhin International, Strasbourg, Francuska; Clima-Trade, Sarajevo; Conti Pro, Sarajevo; Crveni Križ Općine Novi Grad, Sarajevo; Ćazim Hamzić, Jelah; Diplomatski zimski bazar; Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Stari Vitez, Vitez; Druga Gimnazija, Sarajevo; Duljević doo, Sarajevo; Dženita Pašić, SAD; Ecoliers Du Monde, Brisel, Belgija; Edin Mehanović, SAD; Edina Mašić, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Edvin Dervišević, Slovenija; EKI Mikrokreditna Fondacija, Sarajevo; Elizabeth Mehanović, SAD; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emina Gvožđar, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Energoinvest dd, Sarajevo; Enes Kišija, Švicarska; Enisa Abdurahmanović, SAD; Erol Rahmanović, Sarajevo; Ešefa Hadžiahmetović, SAD; Euro-Asfalt doo, Sarajevo; Fabrika doo, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Fame Mink doo, Podgrab; Farmavita doo, Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; FBiH – Ministarstvo prometa i komunikacija; FBiH – Ministarstvo rada i socijalne politike; FBiH – Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; FBiH – Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata; Federalna uprava civilne zaštite; Federalna uprava za inspekcijske poslove; Federalni zavod za agropedologiju; Fikret Hodžić, Sarajevo; Fond Kemal Hasibović – Butmir doo, Sarajevo; Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Fondacija SHL, Sarajevo; Gimnazija Dobrinja, Sarajevo; Gordana i Ferid Jakupović, Maroko; Građevinski Fakultet, Sarajevo; Grafičar promet, Sarajevo; Grawe osiguranje dd, Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Hajrija Grubert, Sarajevo; Halid Bikić, Sarajevo; Haris Halilović, Sarajevo; Haris Kremo, Japan; Hayat doo, Sarajevo; Hifa doo, Sarajevo; Hilfswerk Austria International, Sarajevo; HO “Sprofondo”, Sarajevo; Hoše komerc doo, Sarajevo; Hyundai Auto BH, Sarajevo; IGM, Visoko; Igman dd Konjic; In Time doo, Sarajevo; Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo; Institut za jezik, Sarajevo; Interclima doo, Sarajevo; IPSA institut, Sarajevo; Jasmin Bekto, SAD; Jasmina Pašalić, Sarajevo; JKP Radnik, Zavidovići; JP Autoceste FBiH, Mostar; JU Apoteke Sarajevo, Sarajevo; JU Djeca Sarajeva, Sarajevo; JU Psihijatrijska bolnica, Sarajevo; JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo; JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; Kabinet Potpredsjednice FBiH; Kantonalna agencija za privatizaciju, Sarajevo; Kemal Jakić, Sarajevo; Kenan Nalbantić, Sarajevo; Kijana Seferović, SAD; KJKP Park, Sarajevo; KJKP Pokop, Sarajevo; Komar Tvornica Gipsa ZDD, Donji Vakuf; La Benevolencija-Fond Tanja Mihać, Sarajevo; La Viva, Auvergne, Francuska; Laikert doo, Zenica; Lutrija BiH, Sarajevo; Maguba, Turbe; Mahira i Semir Tanović, SAD; Matica BiH, Švicarska; Maxi Shop doo, Sarajevo; Megamix doo, Sarajevo; Michel Tatard, Francuska; Milan Dunović, Sarajevo; Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Kantona Sarajevo; Mirsad Mešić, Zenica; Muhamed Bašić, Sarajevo; Muhamed Hujdur, SAD; Munib Kulašin, Austrija; Nađa i Hajrudin Pašić, SAD, Navitas Engineering & Automation doo, Sarajevo; Nedžad Mutevelić, Sarajevo; Neimari doo, Sarajevo; Nerma i Malik Prohić, Švicarska; Nermana Bekto, SAD; Nermin Halvadžija, SAD; Nicole i Semir Arslanagić, SAD; Nihad Borovina, Sarajevo; Nihad Latić, SAD; Niva M, Zavidovići; Norveška Narodna Pomoć – Program za deminiranje, Sarajevo; Odred izviđača “Neretva”, Konjic; OHR, Sarajevo; Oktal Pharma doo, Sarajevo; Opća biblioteka Zenica; Općina Bosanska Krupa; Općina Bugojno; Općina Centar Sarajevo; Općina Glamoč – KUD Budućnost; Općina Ilijaš, Sarajevo; Općina Konjic; Općina Novi Grad, Sarajevo; Općina Stari Grad, Sarajevo; Općina Visoko; Općina Vogošća, Sarajevo; Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža; Ortopedija International doo, Sarajevo; OŠ “Aleksa Šantić”, Sarajevo; OŠ “Hašim Spahić”, Ilijaš; OŠ “Meša Selimović”, Sarajevo; OŠ “Osman Nakaš”, Sarajevo; OŠ “Podlugovi”, Podlugovi; OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević”, Sarajevo; OŠ “Stari Ilijaš”, Ilijaš; OŠ “Vladislav Skarić”, Sarajevo; Pavao Jusuf Urban Ibruljević – ostavština, Austrija; Perutnina Ptuj, Breza; Pharma Maac doo, Sarajevo; Podravka,Sarajevo; Poliklinika “Sanasa”, Sarajevo; Poljoprivredno-Prehrambeni fakultet, Sarajevo; Porodica Kopčić; Prirodno-Matematički fakultet, Sarajevo; Privredna komora Kantona Sarajevo; Profi-Tex doo, Vareš; Proma doo, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce Agram, Sarajevo; Radiotelevizija BiH, Sarajevo; Regional Cooperation Council Secretariat, Sarajevo; Reufik Čolpa,- SAD; Rocco Lioy, Njemačka; RSG grupacija, Sarajevo; Sabrina i Saša Savić, SAD; Salveo doo, Sarajevo; Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH, Sarajevo; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Sarajevo; Saraj Inžinjering doo, Sarajevo; Sarajevo city centar, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Sase dd, Sarajevo; Scnet, Sarajevo; Securitas BH doo, Sarajevo; Selma Gaši, Sarajevo; Selma Mameledžija, Sarajevo; Semikem doo – Merdić Hašim, Sarajevo; Semin Petrović, Sarajevo; Senada Alajbegović, Sarajevo; Serda doo, Sarajevo; Sindikalna podružnica Graewe Tadiv, Konjic; Snježana Vidović, Sarajevo; Srednja građevinsko – geodetska škola, Sarajevo; Srednja ugostiteljsko – turistička škola, Sarajevo; Suada i Kemal Hanjalić, Sarajevo; Suada Muminagić, Sarajevo; Svjetlan Filipović, Švedska; Šipad Komerc dd, Sarajevo; TV Konjic, Konjic; Tvornica Cementa Kakanj dd, Kakanj; TVSA, Sarajevo; Udruženje „Pomozi.ba“, Sarajevo; Udruženje „Prijatelji Srednje ekonomske škole“, Sarajevo; Udruženje „Žena za Ženu“, Konjic; Udruženje Penzionera Centar, Sarajevo; Udruženje za razvoj kulture „Transkultural“, Sarajevo; UG “Unija veterana” JOB DF PIO, Sarajevo; Unis dd, Sarajevo; Unis Fagas dd, Sarajevo; Unis Ginex dd, Goražde; Univerzitet SSST, Sarajevo; UPI Poslovni Sistemi dd, Sarajevo; UR “Din”, Sarajevo; Ured Svjetske Banke za BiH; Ured Vlade FBiH za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH; Ustavni Sud BiH, Sarajevo; Velpro BH – Šteta Adnan, Sarajevo; Wiliam Hunt, SAD; Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo; Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo; ZD Rudnik mrkog uglja, Kakanj; Zejna i Vildan Rustemov, SAD; Zenko doo, Zenica; Zijad Jakupović, SAD; Zlata i Denijel Jazvin, Sarajevo; Željezničarska ŠtednoKreditna Zadruga, Sarajevo.