2018.

Donatori

Adazal doo, Sarajevo; Adi Tunović, Sarajevo; Adnan Selak, SAD; Agencija za bankarstvo FBiH, Sarajevo; Agencija za savjetovanje Riddle, Sarajevo; Ahmed Osmanović, Njemačka; Aida Commerce doo, Sarajevo; Aida Hanjalić-Beck, Njemačka; Aida i Mensur Vojniković, Prijedor; Aida Karahmet; Ajlin Muharemović, Katar; Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo; ALDA doo, Sarajevo; Alikadić Asim; Almy doo, Zenica; Alukoenigstahl doo, Sarajevo; Ambasada Češke Republike; Ambasada Indonezije; Ambasada Japana; Ambasada Republike Francuske; Ambasada Republike Italije; Ambasada Republike Turske; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder, Sarajevo; Amina Rayman; Amir Hadžiahmetović, SAD; Amira i Seno Arslanagić, Švicarska; Amra Ćenanović, Švedska; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka “Delfin”, Sarajevo; Apoteka “Dina”, Sarajevo; Argeta doo, Sarajevo; A-SDA, Cazin; ASSECO SEE doo, Sarajevo; Avaks doo, Sarajevo; BerlinChemie AG, Sarajevo; Besser doo, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK UG, Sarajevo; BIHEXO doo, Sarajevo; Bosanac dd, Orašje; Bosna Reosiguranje dd, Sarajevo; Bosnaexpress dd, Doboj Istok; Bosnalijek dd, Sarajevo; CCFD-Terre solidaire, Pariz, Francuska; Centralna banka BiH, Sarajevo; Cercle du Rhin International, Strasbourg, Francuska; Conti Pro doo, Sarajevo; Crveni križ Općine Novi Grad, Sarajevo; Čip sistemi doo, Sarajevo; Diplomatski zimski bazar; DSC doo, Sarajevo; Džebrail Bajramović, Švedska; Dženita Pašić; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Edin Mehanović, SAD; Edina Mašić, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Ekonomski fakultet, Sarajevo; Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo; Elektrotehnički fakultet, Sarajevo; ELine doo, Sarajevo; Elizabeth Mehanović, SAD; Elko-Marić doo, Mostar; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emina Gvožđar, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Energoinvest dd, Sarajevo; Enes Kišija, Švicarska; Ešref Gačanin, Sarajevo; Euro-asfalt doo, Sarajevo; Fabrika doo, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; Federalna uprava civilne zaštite, Sarajevo; Federalna uprava za inspekcijske poslove, Sarajevo; Federalni zavod za PIO/MIO, Mostar; Fikret Hodžić, Sarajevo; Fond Kemal Hasibović – Butmir doo, Sarajevo; Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Fond za zaštitu okoliša FBiH, Sarajevo; Fondacija SHL, Sarajevo; Gianluca Paciucci, Italija; Gimnazija Dobrinja, Sarajevo; Gordana i Ferid Jakupović, Maroko; Grad Sarajevo; Grad Tuzla; Grad Zenica; Građevinski fakultet, Sarajevo; Grafičar promet doo, Sarajevo; Grawe osiguranje dd, Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Hajrija Grubert, Sarajevo; Halid Bikić, Sarajevo; Haris Halilović, Sarajevo; Haris Kremo, Japan; HIFA doo, Tešanj; Hilfswerk Austria International, Sarajevo; HO Sprofondo, Sarajevo; Hoše komerc doo, Sarajevo; IGM doo, Visoko; Igman dd, Konjic; In Time doo, Sarajevo; Infodom doo, Sarajevo; Insider doo, Sarajevo; Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Integral, Kladanj; Interclima doo, Sarajevo; IPI Akademija, Tuzla; IPSA institut doo, Sarajevo; Jasmina Pašalić, Sarajevo; JKP Vodovod i kanalizacija doo, Tuzla; JP Autoceste FBiH, Mostar; JP Elektroprivreda BiH – Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja, Kakanj; JP Elektroprivreda BiH dd, Sarajevo; JP Televizija Sarajevo; JU “Osnovna muzička i baletska škola”, Sarajevo; JU Biblioteka Sarajeva, Sarajevo; JU OMŠ “Mladen Pozajić”, Sarajevo; JU OŠ “Čengić vila I”, Sarajevo; JU OŠ “Fatima Gunić”, Sarajevo; JU OŠ “Grbavica II”, Sarajevo; JU OŠ “Osman Nakaš”, Sarajevo; JU OŠ “Pofalići”, Sarajevo; JU OŠ “Porodice Ef.Ramić”, Sarajevo; JU OŠ “Šejh Muahmed ef.Hadžijamaković”, Sarajevo; JU OŠ “Umihana Čuvidina”, Sarajevo; JU OŠ “Vladislav Skarić”, Sarajevo; JU Psihijatrijska bolnica, Sarajevo; JU Srednja građevinsko-geodetska škola, Sarajevo; JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo; JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola, Sarajevo; JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; Kamer commerce doo, Sarajevo; Kantonalna uprava civilne zaštite, Sarajevo; Keega doo, Sarajevo; Kemal Jakić, Sarajevo; Kenan Nalbantić, Sarajevo; KJU Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Sarajevo; KJU Gerontološki centar, Sarajevo; Komar tvornica gipsa doo, Donji Vakuf; Komora magistara farmacije FBiH, Sarajevo; KS – Ministarstvo finansija; KS – Ministarstvo privrede; KS – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša; KS – Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, Sarajevo; KS – Ministarstvo unutrašnjih poslova; KS – Ministarstvo za boračka pitanja; KS – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice; La Benevolencija-Fond Tanja Mihać, Sarajevo; La Viva, Auvergne, Francuska; Laikert doo, Zenica; Lejla Dizdarević, Sarajevo; Lutrija BiH, Sarajevo; Maguba doo, Travnik; Mahira i Semir Tanović, SAD; Megamix doo, Sarajevo; Mikado doo, Sarajevo; Mikrokreditna fondacija Sunrise, Sarajevo; Milan Dunović, Sarajevo; Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH; Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH; Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH; Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH; Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona; Ministartvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona; Mirsad Mešić, Zenica; Mirza Musić-Zander, Njemačka; Mrkulić Company doo, Sarajevo; Munevera Fočo, Goražde; Munib Kulašin, Austrija; Nađa i Hajrudin Pašić, SAD; Nedim Uzunović, Sarajevo; Nedžad Mutevelić, Sarajevo; Neimari doo, Sarajevo; Nerma i Malik Prohić, Švicarska; Nicole i Semir Arslanagić, SAD; Nihad Borovina, Sarajevo; Norveška Narodna Pomoć – Program za deminiranje, Sarajevo; OHR, Sarajevo; OI Neretva, Konjic; Oktal pharma doo, Sarajevo; Opća biblioteka “Muhamed Kantardžić“, Breza; Opća biblioteka Zenica; Općina Bosanska Krupa; Općina Centar Sarajevo; Općina Donji Vakuf; Općina Ilijaš; Općina Konjic; Općina Lukavac; Općina Stari grad, Sarajevo; Općina Visoko; Općina Vogošća, Sarajevo; Pavao Jusuf Urban Ibruljević – ostavština, Austrija; Perutnina PTUJ doo, Breza; Planjax komerc doo, Tešanj; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo; Porodica Kopčić, Sarajevo; Potpredsjednica FBiH – gđa Melika Mahmutbegović, Sarajevo; Predsjedavajuća Skupštine KS – Ana Babić; Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; Privredna komora Kantona Sarajevo; Privredna/Gospodarska komora FBiH; Profi-tex doo, Vareš; Proma doo, Sarajevo; PZU Poliklinika Sunce-Agram, Sarajevo; Radio Stari Grad doo, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Regional cooperation council secretariat, Sarajevo; Regulatorna komisija za energiju FBiH – FERK, Mostar; Remedia doo, Sarajevo; Revicon doo, Sarajevo; Roberta Biagiarelli, Italija; Rocco i Sabine Lioy, Njemačka; Roche doo, Sarajevo; Salveo doo, Sarajevo; Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Sarajevo; Sanam Styrka doo, Sarajevo; Sanja Ivić, Sarajevo; Saraj inženjering doo, Sarajevo; Sarajevo city centar, Sarajevo; Sarajevo gas doo, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; SASE – Sarajevska berza/burza, Sarajevo; SCNET BH doo, Sarajevo; Selma Mameledžija, Sarajevo; Semin Petrović Sarajevo; Senada Alajbegović, Sarajevo; SERDA, Sarajevo; Služba za zapošljavanje BPK, Goražde; Softhouse doo, Sarajevo; Suada i Kemal Hanjalić, Sarajevo; Suada Muminagić, Sarajevo; Sud BiH, Sarajevo; Svjetlan Filipović, Švedska; Šumarstvo Prenj, Konjic; Tafro Haris, Sarajevo; Taib Šarić, Sarajevo; Tatard Michel, Vannes, Francuska; Termomontaža doo, Kakanj; Tvornica cementa Kakanj dd, Kakanj; Udruženje Duga, Švicarska; Udruženje Nova nada, Norveška; Udruženje penzionera Centar, Sarajevo; Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža, Sarajevo; Udruženje poslodavaca Federacije BiH; Udruženje Žena za ženu, Konjic; UG JOB Unija veterana –sekcija BHPošta – Centar pošta, Sarajevo; UG Unija veterana JOB DF PIO; Ulusoy Trabzon, Turska; Unifarm doo, Lukavac; Unioinvest Holding dd, Sarajevo; Unis Fagas doo, Sarajevo; Unis Ginex dd, Goražde; Universal Media soo, Sarajevo; Univerzitet SSST, Sarajevo; UR DIN, Sarajevo; Ured Vlade FBiH za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH; Ured za reviziju institucija u FBiH, Sarajevo; Ustavni sud BiH, Sarajevo; Verd agencija, Sarajevo; Wiliam Hunt, SAD; Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo; Zejna i Vildan Rustemov, SAD; Zenko doo, Zenica; ZIRA doo, Sarajevo; Zlata, Denijel, Rijad, Imran i Rukaja Jazvin, Sarajevo; Željezničarska štedno-kreditna zadruga, Sarajevo.