2019.

  • Izvršni direktor je sa radnim osobljem izvršio analizu realizacije Plana rada u 2018., te su utvrđeni težišni zadaci za 2019. godinu, sa fokusom na obilježavanju 25. godišnjice od formiranja Udruženja – pod mantrom Četvrt vijeka trijumfa filantropije.
  • U januaru tokom posjete Gradu Girona (Katalonija) sa gradonačelnikom, gospodinom Miquel Noquer I Planas, postignut je sporazum o doniranju sredstava za realizaciju PTSP programa u 2019. godini.
  • Izvršena je redovna podjela stipendija u prvom polugodištu 2019. za korisnike Udruženja u visini od oko 130.000 KM.
  • Članovi Udruženja (6) učestvovali u Milanu u realizaciji projekta “Kampus edukacije o miru”, čiji je nosilac Don Giovanni Salatino.
  • U prvih šest mjeseci Udruženje je posjetilo dvadesetak grupa djece, mladih i starijeg uzrasta iz Italije, Danske, Holandije (preko 300 osoba) i tom prilikom im je govoreno o radu Udruženja i aktuelnim problemima obrazovanja u BiH.
  • Mirsad Čabaravdić donirao je Udruženju 10.000 KM koje će biti upotrebljene za stipendiranje 10 korisnika Udruženja u školskoj 2019./2020. godini.
  • Sa uspjehom je nastavljen projekat “Podrška aktivnostima Udruženja sa glavnim fokusom na prevazilaženje posttraumatskih posljedica djece, mladih i roditelja/staratelja” sa ženama iz Visokog i Hadžića, kao i sa grupom mladih koji prvi put učestvuju u projektu.
  • U sredstvima informisanja obilježili smo godišnjice smrti  istaknutih članova Udruženja, gospođe Madžire Pavlović, gospodina Veljka Droce i Petra Skerta.
  • Kalendar „Zimski sportovi – EYOF 2019“ štampan je u 20.000 primjeraka, te su od prodaje izdvojena sredstva za stipendiranje 23 mladih, korisnika Udruženja.

Dobro poučava onaj ko dobro razlikuje. (Latinska  poslovica)