2019.

Donatori
Adazal doo, Sarajevo; Adi Tunović, Sarajevo; Adnan Selak, SAD; Agencija Poslovnost, Sarajevo; Agencija za bankarstvo FBiH, Sarajevo; Ahmed Osmanović, Njemačka; Aida Hanjalić-Beck, Njemačka; Ajlin Muharemović, Katar; Akademija 387, Sarajevo; Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo; ALDA doo, Sarajevo; Alikadić Asim; Alkaloid doo, Sarajevo; Alma-Ras doo, Olovo; Almy doo, Zenica; Alukoenigstahl doo, Sarajevo; Ambasada Republike Francuske; Ambasada Republike Italije; Ambasada Republike Turske; Amela, Amra, Bahrija i Ibrahim Koluder, Sarajevo; Amir Hadžiahmetović, SAD; Amira i Seno Arslanagić, Švicarska; Amra Ćenanović, Švedska; Apomedical doo, Sarajevo; Apoteka Delfin, Sarajevo; Arifagić Investment doo, Kozarac; Berlin-Chemie AG, Sarajevo; Beymen BH company doo, Sarajevo; BH Telecom dd, Sarajevo; Bičakčić doo, Sarajevo; BIHAMK UG, Sarajevo; Bosman doo, Sarajevo; Bosnia Bank International dd, Sarajevo; BP Revizor doo, Sarajevo; Centralna banka BiH, Sarajevo; Clima-trade doo, Sarajevo; Crveni križ Općine Novi Grad, Sarajevo; Deling doo, Tuzla; Demus doo, Sarajevo; Digital line doo, Sarajevo; Din BAU GMBH, Offenbach, Njemačka; Dragana Strauss, Njemačka; DSC doo, Sarajevo; Džebrail Bajramović, Švedska; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Edin i Elizabeth Mehanović, SAD; Edina  Mašić, Sarajevo; Edina Rešidović, Sarajevo; Ekonomski fakultet, Sarajevo; Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo; Elko-Marić doo, Mostar; Elmedin Bajramović, Sarajevo; Emir Kapidžić, Sarajevo; Energoinvest dd, Sarajevo; Ervena doo, Sarajevo; Ešref Gačanin, Sarajevo; Euro-asfalt doo, Sarajevo; EYOF 2019. doo, Istočno Sarajevo; Fabrika doo, Sarajevo; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo; Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Kiseljak; Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Farmavita doo, Sarajevo; Fatima Spahović, Sarajevo; Federalna uprava za inspekcijske poslove, Sarajevo; Fikret Hodžić, Sarajevo; Fondacija SHL, Sarajevo; Gianluca Paciucci, Italija; Gimnazija Dobrinja, Sarajevo; Gordana i Ferid Jakupović, Maroko; Gradska biblioteka Zenica; Građevinski fakultet, Sarajevo; Grawe osiguranje dd, Sarajevo; Grey worldwide doo, Sarajevo; Hajra Borovina, Sarajevo; Hajrija Grubert, Sarajevo; Haris Halilović, Sarajevo; Haris Kremo, Japan; HDI doo, Sarajevo; Hetmos Mostar Hoteli, Mostar; Hidroinvest doo, Sarajevo; HIFA doo, Tešanj; HMI Inženjering, Sarajevo; Hotel Europa, Sarajevo; IGM doo, Visoko; Igman dd, Konjic; Impre impex doo, Mostar; Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo; Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo; Interclima doo, Sarajevo; Intrade-pharm doo, Sarajevo; IPI Akademija, Tuzla; IPSA institut doo, Sarajevo; Jasmina Pašalić, Sarajevo; JKP Vodovod i kanalizacija doo, Tuzla; JP Autoceste FBiH, Mostar; JP Elektrodistribucija Sarajevo; JP Elektroprivreda BiH dd, Sarajevo; JP Željeznice FBiH, Sarajevo; JU Biblioteka Sarajeva, Sarajevo; JU Psihijatrijska bolnica, Sarajevo; JU Srednja građevinsko-geodetska škola, Sarajevo; JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo; JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Sarajevo; Jupiter Company doo, Konjic; Kamer commerce doo, Sarajevo; Kantonalna uprava civilne zaštite, Sarajevo; Kemal Jakić, Sarajevo; Kenan Nalbantić, Sarajevo; KJKP Toplane – Sarajevo, Sarajevo; KJU Gerontološki centar, Sarajevo; Komora magistara farmacije FBiH, Sarajevo; Kupres-milch doo, Kupres; Lejla Dizdarević, Sarajevo; Living deco doo, Sarajevo; MBA Centar, Sarajevo; Medicinski fakultet, Sarajevo; Mikado doo, Sarajevo; Mikrokreditna fondacija Partner, Tuzla; Mikrokreditna fondacija Sunrise, Sarajevo; Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo; Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo; Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo; Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH; Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo; Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo; Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona; Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH; Mirsad Čabaravdić, Sarajevo; Mirza Musić-Zander, Njemačka; Mistral technologies doo, Sarajevo; Mostarlić doo, Sarajevo; Mrkulić Company doo, Sarajevo; Munevera Fočo, Goražde; Nađa i Hajrudin Pašić, SAD; Nedim Uzunović, Sarajevo; Nedžad Mutevelić, Sarajevo; Nerma i Malik Prohić, Švicarska; Nicole i Semir Arslanagić, Švicarska; Nihad Borovina, Sarajevo; Norveška Narodna Pomoć – Program za deminiranje, Sarajevo; OHR, Sarajevo; OI Neretva, Konjic; Oktal pharma doo, Sarajevo; Općina Bosanska Krupa; Općina Centar, Sarajevo; Općina Donji Vakuf; Općina Ilijaš; Općina Konjic; Općina Lukavac; Općina Stari grad, Sarajevo; Općina Visoko; Općina Vogošća, Sarajevo; OŠ “Grbavica II”, Sarajevo; OŠ “Osman Nakaš”, Sarajevo; OŠ “Osman Nuri Hadžić”, Sarajevo; OŠ “Pofalići”, Sarajevo; OŠ “Šejh Muahmed ef.Hadžijamaković”, Sarajevo; OŠ “Umihana Čuvidina”, Sarajevo; OŠ “Vladislav Skarić”, Sarajevo; PAK centar doo, Sarajevo; Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo; Porodica Kopčić, Sarajevo; Potpredsjednica FBiH – gđa Melika Mahmutbegović, Sarajevo; Prevent components doo, Goražde; Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo; Privredna komora Kantona Sarajevo; Privredna/Gospodarska komora FBiH; Proma doo, Sarajevo; Radio Stari Grad doo, Sarajevo; Rasema Bašić, Švicarska; Regional cooperation council secretariat, Sarajevo; Remis doo, Visoko; Revicon doo, Sarajevo; Roberta Biagiarelli, Italija; Rocco i Sabine Lioy, Njemačka; Salveo doo, Sarajevo; Sanja Ivić, Sarajevo; Saraj inženjering doo, Sarajevo; Sarajevo osiguranje dd, Sarajevo; Schiedel sistemi dimnjaka, Sarajevo; SCNET BH doo, Sarajevo; SDC doo, Sarajevo; Selma Gaši, Sarajevo; Selma Mameledžija, Sarajevo; Semin Petrović, Sarajevo; SERDA, Sarajevo; Služba za zapošljavanje BPK, Goražde; Suada i Kemal Hanjalić, Sarajevo; Suada Muminagić, Sarajevo; Sud BiH, Sarajevo; Sur Tec Eurosjaj, Konjic; Svjetlan Filipović, Švedska; Taib Šarić, Sarajevo; Tarik Kurbegović, Sarajevo; Tatard Michel, Vannes, Francuska; Telemach doo, Sarajevo; Tvin-komerc doo, Sarajevo; Tvornica cementa Kakanj dd, Kakanj; Udruženje JOB Unija veterana Sekcija DF PIO BiH, Sarajevo; Udruženje penzionera Centar, Sarajevo; Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža, Sarajevo; UG JOB Unija veterana – sekcija BH Pošta, Sarajevo; Ugarak – produkt doo, Visoko; Unioinvest Holding dd, Sarajevo; Unis Fagas doo, Sarajevo; Unis Ginex dd, Goražde; Unitic, Sarajevo; Universal Media doo, Sarajevo; Univerzitet SSST, Sarajevo; UR DIN, Sarajevo; Ured za reviziju institucija u FBiH, Sarajevo; Verd agencija, Sarajevo; Zenko doo, Zenica; ZIRA doo, Sarajeva; Zlata, Denijel, Rijad, Imran i Rukaja Jazvin, Sarajevo.