Konkurs_slika

KONKURS za dodjelu stipendija studentima koji su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnim, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2019. godine. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata: A (dijete koje je u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubilo jednog ili oba roditelja) B (invalidno dijete) C (talentovano dijete) D (dijete u stanju socijalne potrebe) Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama. Prijave kandidata koji su u školskoj 2018/2019. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje. Prijave kandidata iz kategorija B,C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje. Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otisaka pečata pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta. Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini možete preuzeti u privitku ispod.

podijeli objavu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email