Konkurs_slika

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni. Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske/akademske 2018/2019. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2019/2020. godini. U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu. Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumantima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruđenje "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu", Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom "Prijava na konkurs - ne otvaraj". Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2019. godine, a za studente do 12.10.2019. godine. Obrazac prijave za konkurs možete preuzeti u privitku ispod. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

podijeli objavu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email