Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte s naznakom „Prijava na konkurs“. Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama. Prijave kandidata koji su u školskoj 2019/2020. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje. Prijave kandidata iz kategorija B, C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje. Datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima sa otisaka pečata pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i bit će vraćene na adresu aplikanta. Konkurs i obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini možete preuzeti u privitku ispod.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: 

                         Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, 
                                       Dobojska 4, 71000 Sarajevo
                       s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj (i slovnom
oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

A (student koji je u ratu u BiH 1992-1995. godina izgubilo jednog ili oba roditelja)
B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
C (talentovani učenik/student)
D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)”.

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 21.09.2020. godine, a za studente do 12.10.2020. godine. 

bahsegelbahis.com -

tikobahis

-
meritroyalbet giriş