Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte s naznakom „Prijava na konkurs“. Prijave kandidata koji su u školskoj 2020/2021. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje. Prijave kandidata iz kategorija B, C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje. Datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima sa otisaka pečata pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i bit će vraćene na adresu aplikanta. Konkurs, obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini kao i izjave možete preuzeti u privitku ispod.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: 

                         Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, 
                                       Dobojska 4, 71000 Sarajevo
                       s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj (i slovnom
oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

A (student/učenik iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)
B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
C (talentovani učenik/student)
D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)”.

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine. 

bahsegelbahis.com -

tikobahis

-
meritroyalbet giriş