Idejom uposlenika Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” i njihovih dosadašnjih stipendista, pokrenut je projekt “Malinjak Girona”. Novac od prodaje usmjeren je na stipendiranje osoba s invaliditetom, talentovane djece i mladih te učenika i studenata romske nacionalne manjine.

 

Problem nezaposlenosti i teške materijalne situacije studenata-stipendista Udruženja koji potiču iz Kantona Sarajevo je sve izraženiji. Studenti, zbog takvog stanja, postaju socijalno isključeni i zato im je potrebna pomoć u osiguranju uvjeta za adekvatno zaposlenje koje im omogućuju da obezbijede svoju budućnost. U cilju osiguranja adekvatnog studentskog standarda, Udruženje je osmislilo projekat „Zapošljavanje mladih“  koji će studentima-stipendistima  omogućiti dodatno iskustvo i edukaciju, kao i sticanje radnih navika. Projektom je predviđeno stimuliranje direktnih korisnika za rad, te će doprinijeti stabilnosti i održivosti Udruženja. U projekat je uključeno Udruženje, projektno osoblje, stručne osobe koje će nadzirati samo izvršenje projekta, te stipendisti i volonteri.

Studenti-stipendisti Udruženja koji potiču iz Kantona Sarajevo, čije porodice zbog teške materijalne situacije ulažu veliki napor za njihovo okončanje studija, suočavaju se sa brojnim preprekama, posebno problemom nezaposlenosti tokom i nakon završetka studija.  Zbog toga, studenti su prisiljeni raditi sezonske poslove.

Udruženje je  prepoznalo problem  navedene korisničke grupe u kontekstu potrebe za stvaranje dostupnog zaposlenja tokom studija, a indirektno, i dodatnih uvjeta za efikasno i kvalitetno školovanje studenata. Time bi Udruženje osiguralo adekvatan studentski standard u smislu ad hoc zaposlenja ( i stalno zaposlenje, za one koji prihvate uslove rada), kao i stvaranje kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih uvjeta kojima se podstiče sticanje obrazovanja, društvena uključenost i svestran društveni razvoj ličnosti studenata. Stoga je Udruženje odlučilo da, u skladu sa članom 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH koji glasi “Udruženje, odnosno fondacija može obavljati privredne djelatnosti samo ako je osnovna svrha takvih djelatnosti ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom”, radi osiguranja resursa za ostvarenje misije i programa, razvije poljoprivrednu djelatnost tako što će u Kantonu Sarajevo vlastitim učešćem i donatorskim sredstvima ostvariti pogodne uslove za rad i razvoj nasada malina sa pratećim sadržajem i zaposliti određen broj stipendista Udruženja i njihovih porodica kojima je potrebna finansijska pomoć. Prihod ostvaren proizvodnjom i prodajom malina, nakon podmirenja operativnih troškova i tekućeg održavanja, Udruženje će koristiti za stipendiranje korisničkih grupa i druge programske aktivnosti definirane statutom.  Takođe, naglašavamo da je Udruženje besplatno dobilo zemljište na korištenje koje je u vlasništvu donatora i prijatelja Udruženja (potpisan ugovor o besplatnom korištenju na pet godina – u prilogu ugovor i kopija katastarskog plana). Na navedenom zemljištu izvršena je analiza zemljišta od strane Federalnog zavoda za agropedologiju, čiji je zaključak da je zemljište, uz određene radnje, pogodno za uzgoj i proizvodnju malina.

Malinjak ne bi mogao biti uspostavljen bez finansijske podrške Provincije Girona iz Katalonije, Španija, koji su prepoznali dosadašnji rad Udruženja i vrijednost ideje tog projekta.

bahsegelbahis.com -

tikobahis

-
meritroyalbet giriş