OGBH Projekti

PROJEKTI FONDACIJE / UDRUŽENJA

THE PROJECTS OF FOUNDATION / ASSOCIATION

Stalni projekti /permanent projects

 

 

Godina

 

Naziv projekta

1995. – 2019.

 

“Obezbjeđenje školskog pribora i učila za djecu čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu”.*

“Obezbjeđenje sportske opreme za djecu čiji su roditelji poginuli kao  žrtve  agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu”.

“Obezbjeđenje tehničkih sredstava za funkcionisanje Fondacije/Udruženja “Obrazovanje  gradi Bosnu i Hercegovinu”.

 “Obezbjeđenje stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola i studente fakulteta iz   reda djece čiji su roditelji  poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu  i Hercegovinu”.

“Obezbjeđenje ljetovanja za djecu čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu”.

 

 

 

Značajni projekti /Significant projects

 

 

Godina

 

Naziv projekta

1998.

Kalendar 1998. – “Crteži Damira Dragulj”

1999.

Kalendar 1999. –”Dječija duša”

2000.

“Zagovaranje kampanje poboljšanja školovanja, socijalnih i materijalnih uslova djece žrtava rata”.

“Poštivanje zakona o visokoškolskom obrazovanju”.

“Mjesto i uloga stipendista i članova Udruženja u izgradnji i samoodrživosti Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”.

“Institucionalni razvoj Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”.

Ljetni kamp “Umjetničko jezgro za mir i nenasilne komunikacije”.

Kalendar 2000. – “Hoću kući”

2001.

Zagovaranje kampanje poboljšanja školovanja, socijalnih i materijalnih uslova djece žrtava rata”.

“Poštivanje zakona o visokoškolskom obrazovanju”.

“Mjesto i uloga stipendista i članova Udruženja u izgradnji i samoodrživosti Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”.

“Institucionalni razvoj Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”.

Kalendar 2001.

2002.

“Pravo na kvalitetno školovanje”.

“Podrška manjinskim povratcima u Kantonu Sarajevo – Općina Ilijaš”.

“La viva” – hor za ljudska prava u okviru projekta “I WILL BE FREE”

Kalendar 2002. – “Mi smo budućnost”

2003.

Psihosocijalne i kreativne radionice za djecu, mlade i njihove                          roditelje/staratelje”.

“La viva”- hor za ljudska prava u okviru projekta “I WILL BE FREE”.

Kalendar 2003. – “Vjerujemo u BiH”

2004.

” Psihološka podrška u ratu traumatiziranoj djeci “.

“La viva”- hor za ljudska prava u okviru projekta “I WILL BE FREE”.

“Obrazovanje, mladi i priroda”.

“Filantropija za budućnost”

Kalendar 2004. – “Volimo Bosnu i Hercegovinu”

2005.

“Psihosocijalne i kreativne radionice za djecu, mlade i njihove                          roditelje/staratelje”.

“Seksualni odgoj – zdrava porodica”

“Međunarodni kamp mira – Barcelona”, Španija

“Međunarodni susreti -Secours Populaire Francais”, Francuska

“Mladi i priroda”

“I dalje, filantropija za budućnost”

“S obrazovanjem u budućnost – I”

Kalendar 2005. – “Obrazovanje, mladi i priroda”

2006.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“Bonton komunikacije”

“Međunarodni kamp mira – Montevideo”, Urugvaj

“XIII Štafeta mira i prijateljstva”

“Međunarodna konferencija mladih – Istanbul“, Turska

“S obrazovanjem u budućnost – II”

“Treći susreti muzičke omladine Njemačke, Francuske i Bosne i Hercegovine”

“Filantropija za budućnost – II”

“Savremena oprema – uspješniji rad škola u BiH”

“Djeca i mladi u partnerstvu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine”

Kalendar 2006. – “Obrazovanje, mladi i sport”

2007.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“Rat i mir – Turska”

“S obrazovanjem u budućnost – III”

“Intimno zdravlje djece i mladih”

“Stanje i problemi ekologije”

“Učimo o ljudskim pravima”

“Saradnja sa Centrom Gaudeamus – Bratislava”, Slovačka

“La viva”- hor za ljudska prava – turneja bh horova

“Treći forum mladih svijeta – Touluse” Francuska

Kalendar 2007. – “Obrazovanje, mladi i tehnika”

2008.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – IV”

“U svijetu pravde dječije”

“Učimo o ljudskim pravima”

“Bosancar – prijatelj mladih BiH”

Kalendar 2008. – Moja, tvoja, naša BiH“

2009.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – V”

“Učimo o ljudskim pravima”

“Zdravlje i priroda”

“Svjetski marš za mir i nenasilje u Sarajevu”

“Međunarodni kamp mira – Barcelona”, Španija

“XPO-ART BAZAR”

“Wolf Theiss”

“Dani Sarajeva u Beogradu”, Republika Srbija

“Samit Beograd 2009.”, Republika Srbija

Kalendar 2009. – “Mladi hoće u Evropu”

2010.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu pomoć, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – VI”

“Wolf Theiss”

“Jeunese en action 2007-2013 – Des racines et des rêves” – Dijon, Sant Romain, Francuska

“Seksualni odgoj – zdrava porodica”,BiH

“Total-informatičke radionice”

“Osmijeh”

“Dani Sarajeva u Beogradu”, Republika Srbija

“Mladi za prijateljstvo i toleranciju Evrope“, Italija

Kalendar 2010. – “Ljekovito bilje BiH“

2011.

“Prevazilaženje posttraumatskih posljedica kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“Povećanje prostornih kapaciteta Udruženja”

“S obrazovanjem u budućnost – VII”

“Njega starih lica”

“Poslovna škola”

“Zaštitimo sebe i prirodu”

“Wolf Theiss”

“Podrška obrazovanju romske manjine u BiH”

“Sportska oprema školama”

“Mara fondacija-školski pribor”

“Diplomatski zimski sajam”

“Prva pomoć I higijena prilikom boravka u prirodi”

“Orijentacija u prirodi”

“Osnovne odredbe Zakona o mladim Federacije BiH”

“Pomoć u hrani”

“Osmijeh”

“Seksualni odgoj – zdrava porodica”

“International Management Group”

“Kalendar 2011. – Fauna BiH”

2012.

“Prevazilaženje posttraumatskih posljedica kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – VIII”

“Prva pomoć prilikom boravka u prirodi”

“Njega starih lica”

“Wolf Theiss”

“Upravljanje ličnim finansijama”

“Školski pribor i sportska oprema NVO i školama”

“Fond Pavao Urban-Jusuf Ibruljević”

“Sportska oprema učenicima srednjih škola”

“Pomoć u hrani”

“International Management Group”

“Kalendar 2012. –Književnici BiH”

2013.

“Prevazilaženje posttraumatskih posljedica kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – IX”

“Stipendiranje studenata romske manjine u BiH”

“Njega starih lica”

“Mc Donalds”

“Budi inkluzivan”

“Intimno zdravlje djece i mladih”

“Stanje i problemi ekologije”

“Upravljanje ličnim finansijama”

“Prva pomoć prilikom boravka u prirodi”

“Školski pribor i sportska oprema NVO i školama”

“Fond „Pavo Urban Jusuf-Ibruljević”

“Fond „Agnes B”

“Wolf Theiss”

“IT oprema-EU, Brisel”

“Pomoć u hrani”

“Diplomatski zimski bazar”

“International Management Group”

“Kalendar 2013.- Mostovi i rijeke BiH”

2014.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – X”

“Prva pomoć u prirodi”

“Intimno zdravlje djece i mladih”

“Orijentacija u prirodi”

“Borba protiv trgovine ljudima”

“Ekologija i društvo”

“Upravljanje ličnim budžetom”

“Učešće u obilježavanju  40. godišnjice Udruženja za istraživanje i studije ruralne historije St. Romain”, Francuska

Međunarodna ljetna mirovna škola “Glasovi građana Evrope” –  Sarajevo, Lion, Francuska

“Bosanska harmonika” –  Brisel, Belgija

Maraton “Plamen mira 2014.” –  povodom obilježavanja 100. godišnjice Prvog svjetskog rata

Fond “Pavao Jusuf Urban-Ibruljević”

Fond “Tanja Mihać”

Projekat “International Management Group”

Fond stipendiranja “JOB DF PIO/MIO”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

“Perspektiva”- TV serija o mladima Zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom i RSE

Kalendar 2014. – “20 godina u službi djece i mladih”

2015.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – XI”

“Opasnost i prva pomoć u prirodi”

“Političko uređenje BiH”

“Nasilje nad djecom”

“Borba protiv trgovine ljudima”

“Upravljanje ličnim budžetom”

Međunarodna ljetna mirovna škola “Glasovi građana Evrope” –  Berlin, Njemačka

“Ljetna škola mira VoCE 2014-2018”, Berlin, Njemačka

Festival “Falaise a la Page”, Francuska

Fond “Pavao Jusuf Urban-Ibruljević”

Fond “Tanja Mihać”

Projekat “International Management Group”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Catholic Relief Service

Projekat “District 11 – City to city”

Fond stipendiranja “JOB DF PIO/MIO”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

“Perspektiva”- TV serija o mladima Zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom i RSE

Kalendar 2015. “Lijepo ponašanje – Bonton”

2016.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – XII”

“Opasnost i prva pomoć u prirodi”

“Nasilje nad djecom”

“Borba protiv trgovine ljudima”

“Opasnosti od mina”

“Spolno prenosive bolesti”

“Ljetna škola mira VoCE 2014-2018”, Lublin, Poljska

“Bosanska harmonika”, Brisel

Malinjak “Girona”

“Diplomatski zimski bazar”

Fond “Pavao Jusuf Urban-Ibruljević”

Fond “Tanja Mihać”

Projekat “International Management Group”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Catholic Relief Service

Projekat stipendiranja u saradnji sa KMAG, Ljubljana

Fond stipendiranja “JOB DF PIO/MIO”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

“Perspektiva”- TV serija o mladima Zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom i RSE

Kalendar 2016 – “Stari zanati u BiH”

2017.

“Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, edukaciju i kreativni razvoj”

“S obrazovanjem u budućnost – XIII”

“Opasnosti prilikom boravka u prirodi”

“Prva pomoć povrijeđenim”

“Radio mreže –funkcionisanje bez interneta”

“Ljudska prava u Ustavu BiH”

“Životne vještine”

“Djelovanje deminerskog tima u otkrivanju i uništenju mina”

“Budimo humanISTI – razlike su u našim glavama“, Visoko

“Vacances Europe Jeunesse”, Choisy Le Roi, Francuska

“Mladi o suočavanju sa prošlošću”, Vukovar, Hrvatska

Malinjak “Girona”

“Ljetna škola mira VoCE 2014-2018”, Peronne, Francuska

“Diplomatski zimski bazar”

Fond “Pavao Jusuf Urban-Ibruljević”

Fond “Tanja Mihać”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Lutrijom BiH

Projekat stipendiranja u saradnji sa kompanijom Megamix

Projekat saradnje sa International BURCH University

Fond stipendiranja “JOB DF PIO/MIO”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

“Perspektiva”- TV serija o mladima Zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom i RSE

“Perspektiva Plus” – TV serija o mladima zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom

Kalendar 2017 – “Narodne nošnje u BiH”

2018.

“Podrška aktivnostima Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” sa glavnim fokusom na prevazilaženje posttraumatskih posljedica djece, mladih i njihovih roditelja/staratelja”

“S obrazovanjem u budućnost – XIV”

„Sarajevo, open your wings“, Milano, Italija

“Ljetna škola mira VoCE 2014-2018” Chamberry, Francuska – Berlin, Njemačka

“Freska mira”, Choisy Le Roi, Francuska

“Međunarodni kamp za edukaciju o miru”, Milano, Italija

 “Budimo humanISTI – razlike su u našim glavama”, Kakanj

“Mladi za mlade”

“Bonton komunikacije“

“Njega osoba treće životne dobi”

Malinjak “Girona”

“Diplomatski zimski bazar”

Fond “Tanja Mihać”

Projekat stipendiranja u saradnji sa kompanijom Megamix

Fond stipendiranja “JOB DF PIO/MIO”

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

“Perspektiva”- TV serija o mladima Zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom i RSE

“Perspektiva Plus” – TV serija o mladima zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom

Kalendar 2018.- “Bonton“

2019.**

“Podrška aktivnostima Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” sa glavnim fokusom na prevazilaženje posttraumatskih posljedica”

“S obrazovanjem u budućnost – XV”

“Prevazilaženje PTSP posljedica”

“Međunarodni kamp za edukaciju o miru”, Milano, Italija

“Open your wings“, Milano, Italija

“S inkuzijom, ljetovanje bez predrasuda”, Boračko jezero, BiH

Malinjak “Girona”

Projekat stipendiranja u saradnji sa kompanijom Megamix

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

Fond stipendiranja “JOB DF PIO/MIO”

“Perspektiva”- TV serija o mladima Zapadnog Balkana, u saradnji sa Mebius filmom i RSE

Projekat stipendiranja u saradnji sa Udruženjem “Duga” i Rasemom Bašić, Švicarska

Kalendar 2019. – “Zimski sportovi – EYOF 2019“

Obilježavanje 25. godišnjice Udruženja “Obrazovanje gradi BiH“

*Od 2000. godine, u nazivima projekata i inače u korespondenciji Udruženja, umjesto pojmadjeca čiji su roditelji poginuli kao žrtve agresije na RBiH”  biti će upotrijebljavan pojamdjeca žrtava rata u BiH

**Zaključno sa datumom štampanja Monografije

bahsegelbahis.com -

tikobahis

-
meritroyalbet giriş