Scroll Top

Historijat

 • Održavana je i proširena komunikacija sa novih 20 BH NVO, dijasporom i prijateljima iz Katalonije, Belgije, Holandije, Francuske, Njemačke, Turske, Italije i SAD koji su pokazali interes za stanje u Udruženju.
 • Štampana su dva izdanja knjige „Ne pucaj“ i prema želji osnivača Udruženja i autora knjige, pokojnog Jovana Divjaka, stvoreni su uslovi za nove prihode koje će biti usmjereni za stipendiranje djece i mladih u BiH.
 • Predstavljanje knjige „Ne pucaj!“ Jovana Divjaka, na prvu godišnjicu njegove smrti u Vijećnici 08.04.2022. godine sa direktnim prenosom na TVSA i putem Zoom platforme (sa prevodom).
 • Iz donatorskih, sponzorskih i sredstava ostvarenih članarinom, privrednim i projektnim aktivnostima osigurana su sredstva za 2.700 mjesečnih stipendija za sve korisničke grupe u iznosu 256.200 KM.
 • U 2022. godini zaključen je 17-godišnji rad na prevazilaženju PTSP-a sa ženama iz Visokog i Hadžića. Projekat „Evaluacija PTSP projekta“ implementiran je kao završnica projekta psihosocijalne rehabilitacije koji se provodio 17 godina zahvaljujući finansijskoj podršci CCFD-u iz Pariza.
 • Udruženje je podržalo osnovce povratničkih porodica na području Općine Srebrenica, ali i Grada Banja Luka i Grada Prijedor, u vrijednosti od 14.330,69 KM (192 korisnika) kroz nabavku udžbenika, školskog pribora i tableta.
 • Inicijativa za dodjelu ulice Jovana Divjaka u Bosanskoj Krupi i Sarajevu.
 • Mural sa likom Jovana Divjaka na „Dječijoj kući“ Novo Sarajevo.
 • Na prigodan način obilježena godišnjica smrti Jovana Divjaka.
 • Predstavljanje knjige „Ne pucaj!“ u Frankfurtu i  Dizeldorfu u oktobru i novembru 2022.
 • Ostvareni kontakti sa preko 20 BH nevladinih organizacija iz inostranstva.
 • Otvorena „Tvornica obrazovanja“- HUB (inspirativno radno okruženje) za učenike osnovnih i srednjih škola, pripadnike ranjivih grupa sa područja Općine Novo Sarajevo kao i stipendista Udruženja, 21.11.2022. godine.

Read More 2022.

 • Udruženje je pretrpilo veliki gubitak 8. aprila 2021. godine, kada nas je napustio inicijator ideje, jedan od osnivača i izvršni direktor Udruženja – Jovan Divjak.
 • Organizacija sahrane i komemoracije izvršnom direktoru u saradnji sa Vladimirom Divjak, Dinom Mustafićem, Duškom Jurišić, Arijanom Saračević, Vildanom Selimbegović, Danisom Tanovićem, Minkom Muftić, Muhammedom Bojadži, Mehmedom Agićem te mnogim drugim prijateljima i stipendistima.
 • Na XX Skupštini Udruženja donesena je odluka o promjeni imena Udruženja u „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“. Administrativni poslovi vezani za promjenu imena su završeni.
 • Održavana je i proširena komunikacija sa BH dijasporom i prijateljima iz Katalonije, Belgije, Holandije, Francuske, Njemačke, Turske, Italije i SAD koji su pokazali interes za stanje u Udruženju.
 • Udruženje je ostvarilo sve planirano za 2021. godinu i vratilo se sa brojkama stipendija prije epidemije COVID-19.
 • U 2021. godini rađeni su Kalendari za 2022. godinu „Safet Zec uz djecu i mlade“, na čijoj prodaji je angažovano radno osoblje, stipendisti i volonteri, te od raspoloživih prihoda stipendirana su 22 korisnika.
 • Grad Sarajevo proglasio nas je udruženjem od posebnog značaja, a Općina Novo Sarajevo udruženjem od javnog interesa. Udruženje je u 2021. godini dobilo Zlatnu plaketu Općine Novo Sarajevo i nagradu „Želimir Vidović Keli“ za humanost u sportu.
 • Tokom 2021. godine izvršena je rekonstrukcija objekta (betonska ploča) te renoviranje (krečenje i promjena podova).
 • Učešće u radnoj grupi programa „Pravni okvir za filantropiju“; učešće u aktivnostima uključivanja Grada Sarajeva u pripremi kandidature za Zimske olimpijske igre 2030. godine „Barcelona-Pirineji-Sarajevo“.
 • Rad na inicijativi izrade spomenika ženi Sarajeva.

Read More 2021.

 • Zahvaljujući ozbiljnosti i odgovornosti radnog osoblja ostvareni su pozitivni rezultati u radu Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ u najtežoj godini od formiranja zbog činjenice da je od marta 2020. godine proglašena pandemija COVID-19.
 • Stipendirali smo u prvoj polovini 2020. godine 302, a u drugoj 277 djece i mladih.
 • Zahvaljujući psihologinji Edini Mahmutović i zaposlenicama Udruženja Mersihi Turudija i Melini Dželović, u potpunosti je realiziran projekat „Podrška aktivnostima Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ sa fokusom na prevazilaženju posttraumatskih posljedica kod djece, mladih i roditelja/staratelja“ sa ženama žrtvama rata iz Visokog i Hadžića (40 korisnica na 26 radionica), sa mladima iz Sarajeva ( 10 korisnika na 12 radionica). Zbog pandemije COVID-19 održano je i nekoliko online radionica za bivše korisnice projekta iz Sarajeva.
 • Zbog pandemije, na našu žalost, nismo realizovali projekat Ljetovanje na Boračkom jezeru, kao ni posjete mnogih grupa djece i mladih, ponajviše iz Italije, ali i drugih zemalja.
 • Uspješno je realizovan projekat Kalendar „Safet Zec uz djecu i mlade“ za 2021. godinu, čijom prodajom je osigurano 30 jednogodišnjih stipendija i sredstva za funkcionisanje Udruženja.
 • U sklopu „T.E.A.“, boračke zadruge, rađeno je na berbi malina, sadnji i berbi borovnica, pri čemu su zaposlenici uložili veliki trud da se zadruga održi.
 • Reprodukcije umjetničkih djela Safeta Zeca iz Kalendara 2020., štampane su kao razglednice. Obzirom na ekonomsku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, izvršni direktor i radno osoblje donijeli su odluku da se kalendar za 2021. godinu neće štampati, već će se raditi na projektu Razglednice „Safet Zec uz djecu i mlade“ .
 • Napravljene su izmjene u Statutu, prihvaćene i ovjerene od strane Ministarstva pravde BiH.

Read More 2020.

 • Izvršni direktor je sa radnim osobljem izvršio analizu realizacije Plana rada u 2018., te su utvrđeni težišni zadaci za 2019. godinu, sa fokusom na obilježavanju 25. godišnjice od formiranja Udruženja – pod mantrom Četvrt vijeka trijumfa filantropije.
 • U januaru tokom posjete Gradu Girona (Katalonija) sa gradonačelnikom, gospodinom Miquel Noquer I Planas, postignut je sporazum o doniranju sredstava za realizaciju PTSP programa u 2019. godini.
 • Izvršena je redovna podjela stipendija u prvom polugodištu 2019. za korisnike Udruženja u visini od oko 130.000 KM.
 • Članovi Udruženja (6) učestvovali u Milanu u realizaciji projekta “Kampus edukacije o miru”, čiji je nosilac Don Giovanni Salatino.
 • U prvih šest mjeseci Udruženje je posjetilo dvadesetak grupa djece, mladih i starijeg uzrasta iz Italije, Danske, Holandije (preko 300 osoba) i tom prilikom im je govoreno o radu Udruženja i aktuelnim problemima obrazovanja u BiH.
 • Mirsad Čabaravdić donirao je Udruženju 10.000 KM koje će biti upotrebljene za stipendiranje 10 korisnika Udruženja u školskoj 2019./2020. godini.
 • Sa uspjehom je nastavljen projekat “Podrška aktivnostima Udruženja sa glavnim fokusom na prevazilaženje posttraumatskih posljedica djece, mladih i roditelja/staratelja” sa ženama iz Visokog i Hadžića, kao i sa grupom mladih koji prvi put učestvuju u projektu.
 • U sredstvima informisanja obilježili smo godišnjice smrti  istaknutih članova Udruženja, gospođe Madžire Pavlović, gospodina Veljka Droce i Petra Skerta.
 • Kalendar „Zimski sportovi – EYOF 2019“ štampan je u 20.000 primjeraka, te su od prodaje izdvojena sredstva za stipendiranje 23 mladih, korisnika Udruženja.

2019.

 • Vetrenjače” Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” i pored čestog nedostatka vjetra u jedra, zahvaljujući uspješnom radu rukovodnog sistema (Skupštini, Upravnom i Nadzornom odboru), radnom osoblju i značajnom angažovanju  članova, volontera, privrednih subjekata i individua, domaćih i inostranih donatora uspješno završava godišnji plan rada.
 • U toku devet mjeseci 314 osnovaca, srednjoškolaca i studenata svih kategorija (žrtve rata, invalidne, talentovane, romske nacionalne manjine i one u socijlanim potrebama) primilo je stipendije u vrijednosti 316.400 KM.
 • U potpunosti je realizovan projekat “Podrška aktivnostima Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ sa fokusom na prevazilaženju posttraumatskih posljedica kod djece, mladih i roditelja/staratelja” grada Sarajeva, Općine Visoko i od septembra godine Općine Hadžići.
 • Povećan je broj edukativnih projekata u kojima je učestvovalo 65 korisnika, a realizatori su bili volonteri Udruženja.
 • Organizovano je ljetovanje u saradnji sa Odredom izviđača Neretva Konjic za članove Udruženja, „Oaze“ (Sarajevo), Drina (Fojnica), korisnike iz Visokog, Skelana, Križevića, Orahovca i Vareša.
 • U 2018. godini 15 korisnika Udruženja učestvovalo je na međunarodnim  projektima za mlade u Francuskoj, Italiji i Njemačkoj, stičući i proširujući znanja o istoriji, kulturi,  umjetnosti, društvenom životu evropskih zemalja i afirmisanju Udruženja kao nevladine organizacije koja nastoji da djeci i mladima pruži priliku  da se obrazuju na temeljima savremenog evropskog obrazovnog sistema.
 • Štampan je zidni kalendar za 2018. godinu sa motivima lijepog ponašanja u društvu – od kućnog praga, preko ponašanja na ulici, poslu i drugom. Kalendar “Bonton” štampan je u 25.000 primjeraka,  a od ukupnog prihoda od prodatih kalendara izdvojena su sredstva za stipendiranje 23 mladih, korisnika Udruženja. Podatak da je smanjen  broj otkupa  kalendara u odnosu  na prethodne godine ne obeshrabruje  radno osoblje. Mi gradimo vjetrenjače, a ne zidove!! Hvala svima koji su iskazali empatiju prema djeci i mladima koji su korisnici raznih usluga Udruženja.
 • Na godišnjoj Skupštini Udruženja održanoj 23.06.2018. godine, članovi Skupštine usvojili su Statut Udruženja koji predviđa upravljačko-izvršnu strukturu: skupštinu i izvršnog direktora a bez upravnog i nadzornog odbora. Svaki član, svako prema svom opredjeljenju,  doprinio je uspješnom i društveno prepoznatljivom  radu Udruženja.
 • Upravni odbor je podržao formiranje Boračke zadruge „T.E.A“ radi projekta „Malinjak Girona“ koja ulaže velike napore da ovaj projekat zaživi.

2018.

 • Stipendirano je 324 djece i mladih ukupne vrijednosti 304.030 KM. Od ovog broja značajan je podatak o 12 godina stipendiranja djece romske nacionalne manjine, kao što je, također, važno da je 77 romskih korisnika iz školske 2016/17. nastavilo školovanje u 2017/18. godini.
 • Uspješno je realizovan projekat „Prevazilaženje posttraumatskih posljedica kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, rekreaciju i edukaciju“, sa korisnicima Udruženja (majkama/starateljima iz Sarajeva i Visokog i mladima – stipendistima), novčane vrijednosti od 47.640 KM. U projektu je u 2017. godini učestvovalo 40 majki i 20-25 mladih.
 • Realizovan je projekat „Budimo humanISTI – razlike su u našim glavama“ za dvije grupe Roma u Kaknju i Visokom u vrijednosti 5.618 KM.
 • 05. Održana XVI skupština Udruženja na kojoj su usvojeni izvještaji o radu Udruženja u prethodnom periodu i finansijski izvještaji. Članovi Skupštine su prihvatili prijedkog Godišnjeg plana rada Udruženja.
 • Kalendar za 2017. „Narodne nošnje u BiH“ štampan je u 25.000 primeraka i prodajom je ostvaren prihod za 29 jednogodišnjih stipendija. Smanjen je broj prodatih kalendara za 15 % u odnosu na prethodnu godinu, što je upozoravajući podatak.
 • Treću godinu uspješno se realizuje projekat „Perspektiva“ u saradnji sa Mebius filmom i uz finansijsku podršku američkog NED-a.
 • I ove 2017. godine, Udruženje je učestvovalo u Diplomatskom zimskom bazaru, te kao jedna od organizacija koje su podržane, dobili smo donaciju od 15.000 KM.
 • Zaključen ugovor Udruženja i Megamix doo o stipendiranju 20 korisnika u školskoj 2017/2018. godini
 • Tokom godine Udruženje je posjetilo preko 15 udruženja djece, mladih i starijih iz Italije, Belgije, Njemačke, a članovi Udruženja učestvovali su u međunarodnoj razmeni (Međunarodna ljetna škola mira, Francuska; Vacances Europe Jeunesse, Francuska), a radno osoblje bilo je u posjeti udruženjima i školama u Švicarskoj i Italiji. Nažalost, i u 2017. ostaje dugogodišnji problem volonterskog rada i učešće u obaveznoj prodaji kalendara.
 • Zbog povećanog obima zadataka u Udruženju od 01.09.2017. zaposlena je gospođica Melina Dželović, dugogodišnja stipendistica i završeni magistar psihologije.

2017.

 • Stipendirana su 343 đaka i studenta stipendijama vrijednosti 339.290 KM.
 • Osmodnevno ljetovanje na Boračkom jezeru za 105-ero djece i mladih iz Udruženja, Zavoda „Drin“ Fojnica, Udruženja „Oaza“ Sarajevo, Crvenog križa općine Novo Sarajevo, romskog Udruženja „Budi mi prijatelj“  Visoko, Choisy Le Roi Francuska, Ferijalnog saveza Sarajevo, grupe mladih iz Prijedora i članova Odreda izviđača „Neretva“ Konjic
 • Kvalitetno je realizovan projekat “Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, rekreaciju i edukaciju za djecu, mlade i roditelje/staratelje” za majke i djecu žrtava rata iz Sarajeva i Visokog.
 • Počela je realizacija projekta „Malinjak“ u namjeri da se zaposle majke i djeca koja nemaju zaposlenje. Nažalost, mali je odziv volontera za ovaj projekat.
 • Kalendar za 2016. godinu „Stari zanati u BiH“, štampan je 25.000 primjeraka, pri čemu je ostvaren prihod za 36 jednogodišnjih stipendija. Nažalost, veći broj kompanija – ranijih kupaca ove godine se nije odazvao na poziv za kupovinu.
 •   Kroz pojedinačne donacije iz Čikaga, Ciriha, Bosanske Dubice, Švedske, Australije, Japana i Bosne i Hercegovine Udruženje je dobilo dvadesetak stipendija za kalendarsku, odnosno školsku 2016/2017. godinu.
 • Za ovu godinu štampan je kalendar po nazivom „Stari zanati u BiH“ u 25.000 primjeraka. Prodajom je osigurano je 36 stipendija.
 • Vrhunac dosadašnjeg dvadesetdvogodišnjeg postojanja i delovanja Udruženja, njegovih članova, upravnih organa i radnog osoblja je priznanje Grada Sarajeva – Šestoaprilska nagrada, što nas obavezuje da i dalje istrajavamo na ostvarenju misije Djeca žrtava rata-naša trajna briga.
 • Udruženje posjetili: Ibrahim Hadžibajrić, načelnik općine Stari Grad; Muharem Šabić, Muharem Fišo, Elvir Kazazović, Mujo Fišo, ministri u Vladi Kantona Sarajevo; Ali Riza Akbas, generalni direktor Turkish Ziratbank BH d.d. i Andrej Krawczyk, ambasador Poljske u BiH, Elmedin Konaković, premijer i Amela Dautbašić ministrica u Vladi Kantona Sarajevo, Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH.Sa Fondom otvoreno društvo BiH zaključen dvanaesti ugovor o stipendiranju učenika i studenata romske manjine u školskoj 2016/17. godini i održan okrugli sto sa romskim stipendistima „Učim kako bih postao koristan član društva“.
 • Stabilnosti Udruženja doprinose dugogodišnji donatori i prijatelji, kao što su: Fond otvoreno društvo BiH, Fond-Projekat Pavao Jusuf Urban-Ibruljević, UG Unija veterana JOB DF PIO, CCFD-Terre solidaire (Pariz, Francuska), Emmaus–Grenoble (Francuska), Bud Import–Vendomatik, Grafičar promet i mnogi drugi navedeni u prilogu, kao i novi: Gradovi Barcelona i Girona, i redovni i povremeni članovi Udruženja. Četiri člana Udruženja učestvovali u projektu „Ljetna škola mira“, Poljska.
 • Održana XV skupština Udruženja, usvojena izvještajna i planska dokumenta i izvršene personalne promjene u organima Skupštine.Udruženje posjetila delegacija Barcelone: Raul Romeva i Ruida, ministar vanjskih poslova Katalonije, Manel Vila, počasni građanin Sarajeva i Pere Vila i Fulcara, predsjednik pokrajine Girona u  Kataloniji.
 • Sa Lutrijom BiH zaključen ugovor o kupovini kalendara Udruženja i osiguranju sredstava za 20 stipendija u godini.

2016.

 • Održan je prošlogodišnji nivo stipendiranja s prosjekom 370 stipendista u vrijednosti stipendija od 363.920 KM.
 • 06. aprila na prijedlog Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”, Manuel Vila – filantrop i humanista, uposlenik Skupštine Grada Barcelone, promotor Fondacije District City to City i veliki prijatelj Udruženja postao je dobitnik priznanja Počasni građanin Sarajeva.
 • Ljetovanje na Boračkom jezeru sa 120 učesnika realizovano je od 08. do 16. jula 2015. godine. I ovaj put na ljetovanju su boravili korisnici Udruženja „Oaza“, Zavoda  „Drin“ Fojnica, Crvenog križa Novo Sarajevo, OŠ Mejdan Vareš, ORI „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženja „Mala sirena“ Zavidovići i Odreda izviđača „Neretva“ Konjic. Nažalost, stipendisti Udruženja ne pokazuju dovoljan interes za ljetovanje na Boračkom jezeru. 
 • Učestovali smo u realizaciji projekata drugih organizacija: Međunarodna škola mira u Njemačkoj, sa 6 učesnika te na Festivalu “Falaise a la Page” u Francuskoj sa tri učesnika.
 • U toku godine, ostvarene su planske aktivnosti projekata „Prevazilaženje PTSP-a kroz psihosocijalnu rehabilitaciju i edukaciju“, zahvaljujući desetogodišnjoj podršci CCFD (Comite catholique contra la Faim et pour le Development (Francuska). Radionice realizovane na Boračkom jezeru, Igmanu, Vlašiću i Zenici, dok je jedan dio realizovan u prostorijama Udruženja, a organizovane su posjete pozorištu i kinu.
 • Učestvovali smo u obnovi sportskih dvorana i toaleta u opštinama Srednje i Olovo i ovim školama donirali sportske rekvizite.
 • Projektom Kalendar 2015. – „Lijepo ponašanje – Bonton“   osigurano je 42 stipendija korisničkim grupama, a štampan je u 25.000 primjeraka.
 • Tužna je činjenica da je za stipendiranje u 2015/2016. godini prijavljeno 527 kandidata, a da Udruženje raspolaže sredstvima za 370 stipendija.
 • Stabilnosti i održivosti Udruženja doprinose stalni donatori i prijatelji kao što su: Comite catholique contre la Faim et pour developpment (Francuska),  Emmaus, Sassenage (Francuska), Fond otvoreno društvo BiH, Catholic Relief Services i drugi, kao 353 učlanjenja u Udruženje, te informisanje u sredstvima javnog informisanja, posebno “Oslobođenja” i TVSA.
 • Udruženje je u toku godine posjetilo 12 grupa srednjoškolaca i studenata iz Italije, Francuske, Belgije, US pitomci, Corrado Altran, John Moore, veterani iz Poljske, ministri Vlade Kantona Sarajevo: Muharem Fišo, Elvir Kazazvović i Muharem Šabić,  Fatima Spahović, Julie Biro, Florent Schaeffer, Brigitte Schaller-Shoepf, Tobias Buchler, Edina Rešidović, Branka Pavlović, Međunarodna škola „Pravnik“.
 • Realizovali projekat City to City vrijednosti 40.000 EUR za stipendiranje korisničkih grupa i obnovu Osnovne škole u Olovu.

2015.

 • Radno osoblje je radilo na realizaciji Programa obilježavanja XX godišnjice: izrađen TV spot, svečana pjesma Udruženja, bilboard na zgradi Udruženja, značke, diplome, jubilarna priznanja, zastavice, i na izradi Almanaha XX godišnjice u ozračju djece i mladih.
 • U okviru realizacije projekta “Prevazilaženje posttraumatskih posljedica kroz psihosocijalnu rehabilitaciju, rekreaciju i edukaciju za djecu/mlade i roditelje/staratelje” radionice su održane na Igmanu, Vlašiću i u Maglaju.
 • Udruženje je posjetio gospodin Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske i iskazao čestitke za sve ono što je udruženje uradilo u toku dvadeset godina.
 • Na prijedlog Udruženja, Tilman Zulch dobio je zvanje Počasnog građanina Sarajeva 06.04.2014. godine.
 • Završen je digitalni magazin PC Školarac III, autora Mire Pandura.
 • Izvršnom direktoru 17.03.2014. u Barceloni je uručeno priznanje “Graditelj mira 2013”, od Međunarodnog instituta za mir, Barcelona.
 • U posjeti Udruženju bilo je sedam grupa učenika, studenata i nastavnika iz Danske, Italije, Njemačke, Norveške, te Merhameta Njemačke.
 • Smajo Vilić donirao je Udruženju 5.000 KM za obilježavanje XX godišnjice.
 • Najznačajniji uspjeh je – opstanak Udruženja i realizovanje mjesečnih i godišnjeg plana rada kako Upravnog odbora tako i izvršnog organa, odnosno radnog osoblja: Mersihe Turudija i Edina Bećarevića, dvoje zaposlenih po ugovoru (Mehmed Agić i Jovan Divjak) i Emine Pavice.
 • Veoma uspješno je obilježena 20.godišnjica Udruženja (1994.-2014.): XIII redovna skupština, svečana akademija i koncert Sarajevske filharmonije povodom 20 godina postojanja i djelovanja Udruženja. Za realizaciju obilježavanja 20. godišnjice i štampanje Monografije Udruženja  2014. i promotivnog materijala izdvojeno je  41.000  KM, što je dio zaostavštine  rahmetlije Pave Jusufa  Urbana – Ibruljevića.
 • Na svečanostima učestvovali su gosti iz inostranstva, donatori, partneri i prijatelji: Slavica Talbot (Engleska), Rasema Bašić (Švicarska), Enes Penez (Austrija), Hajrudin Isović (Njemačka), Jean Francois Musin (Belgija), Helmut Bauer (Francuska), Michel Pelletier (Francuska), Gerard & Francoise Cardonne (Francuska), Udruženje „Crisalida“ (Španija), Manel Vila (Španija), Jordi Rodri (Španija), Florence La Bruyere (Francuska).
 • U potpunosti smo realizovali projekat „Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu podršku, edukaciju i kreativni razvoj“ sa 30-tero djece i njihovih roditelja iz Sarajeva i Visokog u Sarajevu, na Igmanu, Vlašiću, Mostaru, Boračkom jezeru, Maglaju i Goraždu u ukupnom trajanju oko 250 sati. U saradnji sa Odredom izviđača „Neretva“ Konjic raelizovali projekat „Ljetovanje 2014.“ u kome su učestvovala djeca i mladi iz našeg Udruženja, „Zavoda „Drin“ Fojnica, Udruženja „Oaza“ Sarajevo, Udruženja Roma „Budi mi prijatelj“ Visoko, aktivista Crvenog krsta Novo Sarajevo i Odreda izviđača „Zvijezda“ Vareš.
 • Na svečanoj akademiji dodijeljena su mnogobrojna priznanja zaslužnim članovima, donatorima, sponzorima, partnerima i prijateljima, što je imalo pozitivnog efekta. Udruženje je ostvarilo budžet u visini od 1,100.000 KM od čega je oko 400.000 KM izdvojeno za stipendiranje djece žrtava rata, invalidne djece, djece romske nacionalne manjine, talentovane djece i djece u socijalnim potrebama. Inače, u prethodnih 20 godina stipendirano je 5.705-ero djece i mladih za što je uloženo 5,110.685 KM.
 • Udruženje izdalo Autobiografiju akademika prof. dr Vlatka Dolečeka, koji je donirao 200 primjeraka knjige „Od đaka pješaka do akademika“ za stipendiranje studenata bez roditelja.Povodom dvadesete godišnjice Udruženja štampan je kalendar 2014. pod nazivom „Dvadeset godina u službi djece i mladih“ u 28.000 primjeraka, a čijom prodajom je obezbijeđeno 45 stipendija za djecu i mlade.

2014.

 • Udruženje sačinilo Prijedloge za dodjelu naziva ulice po imenu Pavao Urbana-Jusufa Ibruljevića, Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva Edinu Džeki i obnovilo kandidaturu Tilmana Zulcha za počasnog građanina Grada Sarajeva i Inicijativu za dodjelu Plakete Kantona Sarajevo Redžadu Čatiću, predsjedniku Upravnog odbora Udruženja.
 • Predstavnici Udruženja posjetili Damira Marjanovića, ministra obrazovanja Kantona Sarajevo, Emira Hrenovicu, ministra privrede Kantona Sarajevo i Općinu Novi Grad, prisustvovali Svečanoj sjednici općine Visoko, te po pozivu Vijeća nacionalnih manjina Rijeka, u Hrvatskoj su boravila 3 člana Udruženja.
 • Kalendar za 2013. Godinu pod nazivom “Mostovi i rijeke BiH” je štampan u 30.000 primjeraka, a prodajom je obezbijeđeno 50 stipendija.
 • Predstavnici Udruženja učestvovali na predstavljanju knjiga “Bosanska knjiga mrtvih”, autora Mirsada Tokače i “Djetinjstvo u ratu”,  autora Jasminka Halilovića.
 • Zaključen ugovor između Ambasade Češke i Udruženja o podršci romskoj nacionalnoj manjini kroz opremanje osnovne škole u Visokom kao i nabavci udžbenika i školskog pribora romskim učenicima.
 • Udruženje doniralo OŠ Vareš kompjutere i knjige za školsku biblioteku.
 • Po pozivu Ski kluba Alpina Scand Sarajevo 84 (Švedska) u Norveškoj boravila 2 člana Udruženja: Predstavnici Udruženja boravili u radnoj posjeti Teramu (Italija); Učestvovali u obilježavanju Svjetskog dana Roma u organizaciji OSCE; po pozivu “Kuće baštine” boravili u Saint Romainu (Francuska); u Olovu učestvovali na konferenciji o inkluziji osoba sa poteškoćama…
 • Zaključen deveti grant između Fonda otvoreno društvo i Udruženja.
 • Zaključen ugovor između Belmina Biberovića i Udruženja o ustupanju autorskih prava za djelo “Map of Sarajevo 1992-1995-City Under The Siege”, prerano preminulog autora B. B.
 • Zaključen ugovor između Ambasade Holandije i Udruženja o podršci romskoj nacionalnoj manjini kroz nabavku sportske opreme.
 • Na TV Al Jazeera Balkans prikazan dokumentarni film o Udruženju “Sarajevo my Love”.
 • USAID donirao Udruženju motorno vozilo marke Toyota.
 • Na zimovanju u Švedskoj i ljetovanju u Francuskoj i na Boračkom jezeru boravilo 238 učesnika.
 • Udruženje učenicima Prve OŠ “3. Mart” u Konjicu podijelilo školski pribor i sportsku opremu.
 • Jovan Divjak, izvršni direktor, u okviru radne posjete Štokholmu održao predavanje.
 • Na Diplomatskom zimskom bazaru učestvovalo 20 volontera Udruženja, organizator Udruženju dodijelio 5.000 KM.
 • Povodom značajnih događaja Udruženje je u 2013. Godini dodijelilo 18 nagrada i pismenih priznanja.

2013.

 • U okviru projekta psihosocijalne rehabilitacije u Kamernom teatru realizovana pozorišna predstava “Šta smo to učinili”, javnosti predstavljen Fond “Pavao Urban – Jusuf Ibruljević”; u organizaciji Udruženja predstavljene knjige “Očekujući istinu i pravdu”, autora Jovana Divjaka i “Koraci”, autorice Arnele Kordić.
 • Predstavnici Udruženja učestvovali su na VI Kongresu Dijaspore, Pula, Hrvatska.
 • Po pozivu Kemala Baysaka, počasnog konzula BiH, u Turskoj boravila 2 člana Udruženja.
 • Predstavnici Udruženja prisustvovali obilježavanju 10 godina rada i postojanja Udruženja poslodavaca FBiH i tom prilikom preuzeli donatorski ček vrijednosti od 10.000 KM.
 • 20 volontera Udruženja učestvovalo u organizaciji Diplomatskog zimskog bazara.
 • Jovan Divjak, izvršni direktor, po pozivu posjetio BH Klub Čikago, SAD.
 • Iz sredstava projekta “Mara fondacija” Udruženje područnim školama Berić, Bogušići i Sadba u Goraždu podijelilo 154 kompleta školskog pribora i tehničku opremu.
 • Iz donacije Ambasade Kraljevine Holandije romskim korisnicima podijeljena sportska oprema i školski pribor; iz donacije NK Željezničar podijeljeni kompleti školskog pribora učenicima osnovnih škola u Sarajevu; u Olovu i Visokom učenicima podijeljen pribor i sportska oprema.
 • U organizaciji  Fondazione Alexander Langer, nevladine organizacije Tenda per la pace e i diriti i Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore BiH u Italiji boravila 3 člana Udruženja, dok je 5 stipendista učestvovalo na Festivalu “Dani Sarajeva u Beogradu”.
 • Zaključeni donatorski ugovori između Udruženja i Fonda otvoreno društvo BiH o stipendiranju 100 učenika srednjih škola romske nacionalne manjine i Grada Sarajeva o stipendiranju 80 studenata. 
 • Programu stipendiranja potpomogao Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije sa ugovorom o 4 godišnje stipendije.
 • Sa Fondacijom Safege zaključen ugovor o stipendiranju i ljetovanju korisničkih grupa.
 • Sa stipendistima romske nacionalne manjine u junu održan Okrugli sto: “Moji motivi za obrazovanje”, a kasnije i konferencija za novinare.
 • Udruženje posjetili Sanela Jenkins i Edin Džeko.
 • Ambasada SAD u BiH donirala putničko vozilo Ford Focus.
 • OŠ u Vitezu (dvije škole pod jednim krovom) Udruženje podijelilo 50 kompleta sportske opreme učenicima obje nacionalnosti, a izvršni direktor Udruženja finansijski je podržao održavanje turnira u malom nogometu.
 • Udruženje učestvovalo na konferenciji organizacije “Humanost u akciji”, snimanju dokumentarnog filma u produkciji Al Jazeera World
 • U Grenoblu (Francuska) i na Boračkom jezeru boravila 253 učesnika. Na ljetovanju na Boračkom jezeru, pored članova Udruženja učestvovala su djeca i mladi iz Udruženja građana “Omladinska romska inicijativa budi mi prijatelj” Visoko, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin”…
 • U organizaciji asocijacije La Viva, na muzičkim koncertima horova sa Balkana i Francuske, u Francuskoj boravilo 5 stipendista Udruženja.
 • U 2012. godini štampan je kalendar pod nazivom “Književnici BiH” u 33000 primjeraka, a čijom prodajom je obezbijeđeno 70 stipendija.

2012.

 • Upravni odbor je izvršio analizu rada u 2010. godini a radno osoblje je sačinilo Težišne zadatke za 2011. Godinu.
 • Udruženje je nastavilo uspostavljenu saradnju sa VITA Media doo o učlanjenju apoteka FBiH čime su osigurana značajna sredstva za realizaciju programa.
 • U Beču po difuznoj potjernici Republike Srbije zadržan Jovan Divjak, izvršni direktor Udruženja.
 • Zaključeni donatorski ugovori između Udruženja i Ureda Svjetske banke o podršci ljetovanja članova Udruženja u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Fonda otvoreno društvo BiH o sedmom uzastopnom projektu stipendiranja 101-og učenika srednjih škola romske nacionalne manjine,  sa Gradskom upravom Grada Sarajeva o stipendiranju 80 studenata, Sa Association Emmaus, Sassenage (Francuska) odobrila je sredstva za 17 stipendija I za 15 korisnika Comite Catholique contra la Faim et pour Development (Francuska).
 • Sa stipendistima romske nacionalne manjine održan je u junu Okrugli sto “Moji motive za školovanje”.
 • Općina Novi Grad dodijelila je Udruženju Srebrnu plaketu “Safet Hadžić”.
 • Udruženju su dodijeljene i Plaketa Odreda izviđača “Neretva” Konjic, Zahvalnica Udruženja za održivi povratak Podrinja, Zahvalnica Udruženja Oaza i Zahvalnica UG Sedef.
 •  Na zimovanju u Švedskoj i ljetovanju u Francuskoj i na Boračkom jezeru boravilo 275 učesnika.
 • Udruženje počelo realizaciju projekta “Priče jednog grada”, u saradnji sa Sandom Hubmanom, volonterkom iz Njemačke.
 • Učenicima osnovnih škola u Goraždu podijeljen školski pribor iz donacije koju su prikupili aktivisti podijeljen školski pribor iz donacije koju su prikupili aktivisti Sarajevo Quilters i Kemal Jeleček (Švedska).
 • Raiffeisen bank add donirala Udruženju 7.500 KM a NLB Banka dd organizovala donatorsku večeru u korist Udruženja.
 • 2011. godina je bila najuspješnija u 18 godina postojanja i rada Udruženja. Posebno su značajna sredstva dodijeljena Udruženju iz zaostavštine Pave Urbana-Jusufa Ibruljevića za petogodišnje stipendiranje 35 korisnika.
 • Kalendar za 2011. Pod nazivom “Fauna BiH” godinu štampan je u 30.000 primjeraka i prodajom istih su obezbjeđene stipendije za 40 djece i mladih.

2011.

 • Kalendar pod nazivom “Ljekovito bilje BiH” štampan je u 25.000 primjeraka, čijom prodajom su obezbijeđene stipendije za 55 djece I mladih.
 • Udruženje je u cilju povećanja informatičke pismenosti sa 10 stipendista romske nacionalne manjine realizovalo projekat “Total” (Francuska).
 • Udruženje su posjetili Meliha Alić, ministrica obrazovanja I nauke Federacije BiH, Alija Behmen, gradonačelnik Grada Sarajeva i Jure Franko, osvajač srebrne medalje na XIV olimpijskim igrama 1984. U Sarajevu sa predstavnicima Skijaškog saveza BiH.
 • Održani su humanitarni koncertiu Hadžićima I u Švicarskoj.
 • Zaključen je ugovor sa Gradom Sarajevom o stipendiranju 50 studenata, Ambasadom Holandije u BiH o nabavci opreme romskoj nacionalnoj manjini I nevladinom organizacijom “Total” (Francuska) o nabavci školskog pribora. Comite Catholique contra la Faim et pour Development (Francuska) odobrio je sredstva za projekat psihosocijalne rehabilitacije te je Asocijacija Emmaus, Sassenage (Francuska) sredstva za projekat ljetovanja na Boračkom jezeru.
 • Zaključen je ugovor između International Management Group i Udruženja o podršci programskim ciljevima.
 • Održan je okrugli stol “S obrazovanjem u budućnost “.
 • Na zimovanju u Švedskoj i Kladnju i ljetovanju u Hrvatskoj, Francuskoj, Italiji i na Boračkom jezeru boravilo je 257 učesnika.
 • Općina Novo Sarajevo, povodom 16. maja Dana Općine dodijelila Udruženju Plaketu za izuzetan doprinos u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.
 • Na Festivalu “Dani Sarajeva u Beogradu” učestvovalo 5 članova Udruženja; uz podršku Udruženja za djecu Sarajeva organizovana pozorišna predstava “Plavi zec”.
 • U svrhu pribavljanja sredstava za program Udruženja realizovana je izložba slika “Sva moja neba”, autorice Melise Selesković – Kapić.
 • Udruženje je obaviješteno o testamentu Pavao Urbana – Jusufa Ibruljevića, sina oficira austrougarske vojske, specijalnog ambasadora BiH u Austriji, kojim je dio svoje imovine zavještao za školovanje djece i mladih. S tim u vezi Udruženje je, radi stipendiranja korisničkih grupa u periodu 2011-2015. godina, formiralo Fond “Pavao Urban – Jusuf Ibruljević”.

2010.

 • Na XI sjednici Upravnog odbora razmatrani su i usvojeni orijentacioni plan i programplan i program obilježavanja X Skupštine Udruženja i 15. godišnjice Udruženja pod motom: “Petnaest godina u službi djece 1994-2009”.
 • Udruženje je uključeno u projekat “Putevi prijateljstva: od Sarajeva do Sarajeva”. Organizator je Riccardo Muti čiji je orkestar gostovao u Sarajevu 1997. godine. Dio prihoda od ulaznica namjenjen je za stipendiranje korisnika Udruženja.
 •  U prvih šest mjeseci Udruženje uspješno realizuje projekat “Učimo o ljudskim pravima” u partnerstvu sa Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, iz granta Ministarstva civilnih poslova BiH.
 • Izvršni direktor posjetio je gradonačelnika Sarajeva, gospodina Aliju Behmena i tom prilikom Grad je prihvatio pokroviteljstvo petnaest godina Udruženja i “Monografije 1994-2009”.
 • Kalendar za 2009. godinu pod nazivom “Mladi hoće u Europu” štampan je u 28.000 primjeraka te su prodajom osigurana sredstva za stipendiranje 70 djece.
 •  Frank Levasseur, službenik OSCE-a, knjigu fotomonografija “Zbogom Bosno, odoh u Sarajevo” poklonio je Udruženju (tri jezičke varijante) pa je izvršeno predstavljanje fotomonografije u Domu Oružanih snaga i otpočela prodaja, od koje bi trebalo da se obezbjedi najmanje 40 stipendija.
 •  U sedmoj godini realizacije projekta “Prevazilaženje posttraumatskih posljedica kroz psihosocijalnu rehabilitaciju i kreativni razvoj”, koji podržava francuska organizacija CCFD, učestvuje više od 15 roditelja i njihove djece žrtava rata, učinjen je kvalitetan skok. Učesnici su boravili u Kladnju, na Vlašiću, posjetili ćupriju u Konjicu, Počitelj…
 • Gradsko vijeće Grada Sarajeva uplatilo je 30.000 KM za stipendiranje 30 studenata.
 • Sa tvrtkom Wolf Thess je potpisan ugovor o donaciji u vrijednosti od 150.000 EUR-a koja će biti upotrebljena za stipendiranje 70 djece  do 2011/12 godine.
 • Tokom jula, augusta i septembra izvršeni su građevinski radovi na proširenju prostornih kapaciteta Udruženja za 70m2.
 • U Poljskoj, Italiji, Francuskoj, Španiji, Švedskoj, Kladnju i na Boračkom jezeru  organizovano je zimovanje i ljetovanje sa 284 učesnika.
 • Jovan Divjak, izvršni direktor Udruženja potpisao je Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i orrganizacija civilnog društva za uspostavljanje institucionalnog mehanizma za unapređenje dijaloga i partnerske saradnje.
 • Predstavljena je knjiga “Pjesme o pticama,cvijeću i drveću”, autora Atifa Kujundžića, s namjerom da sredstva od prodaje budu doprinos Udruženju.

2009.

 • Udruženje je realizovalo nekoliko projekata u ovoj godini od kojih su najvažniji: “Prevazilaženje posttraumatskog sindroma kroz psihosocijalnu pomoć, edukaciju i kreativni razvoj”, “Učimo o ljudskim pravima”, “S obrazovanjem u budućnost”, Kalendar – 2008, “Moja, tvoja, naša BiH” i Kalendar  – 2009 “Mladi hoće u Europu”.
 • Zahvaljujući francuskoj organizaciji Emmaus, Grenoble i ove godine članovima Udruženja i građanima slabog materijalnog stanja podijeljena je pomoć u 200 paketa školskog pribora i 120 paketa odjevnih paketa.
 • Donirali smo namještaj Zavodima “Pazarić” i “Drin”, Fojnica, romskoj zajednici u Visokom te ugroženim stanovnicima.
 • U 2008. godini štampano je 18.000 primjeraka kalendara sa dječijim crtežima te od ostvarenog prihoda osigurali sredstva za stipendiranje 47 djece žrtava rata, talentovane i invalidne djece.
 • U julu 2008. godine realizovali smo ljetovanje na Boračkom jezeru za 124 člana Udruženja, 79 članova NVO koje brigu o socijalnim aspektima korisnika i 85 skauta iz Belgije i Španije. 
 • Desetoro djece je ljetovalo u Republici Hrvatskoj.
 • Od izdavačke i likovne djelatnosti najvažnije su štampanje i prodaja knjiga “U svijetu pravde dječije” Velimira Miloševića i fotomonografije “Zbogom Bosno, odoh u Sarajevo” autora  Franka Levasseura.
 • Udruženje je organizovalo izložbu slika Slobodana Bobe Perišića, a prihod je bio namjenjen za stipendije.
 • Radno osoblje je posjetilo strane nevladine organizacije u Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Španiji, Švedskoj i Francuskoj te mnoge nevladine organizacije i vladine institucije u BiH.

2008.

 • Kalendar za 2007. godinu, pod nazivom “Obrazovanje, mladi i tehnika”, štampan je u 20.000 primjeraka te je ostvaren prihod za 54 godišnje stipendije.
 • Organizovana su ljetovanja za 265 korisnika i članova Udruženja, 89 članova nevladinih organizacija i ustanova iz BiH koje brinu o socijalnim aspektima korisnika i 26 učesnika iz Belgije, što je za 144 učesnika više u odnosu na 2006. godinu.
 • Organizovane su posjete s 44 učesnika Centru “Gaudeamus” Bratislava, Slovačka.
 • Organizovan je jednodnevni izlet sa 40 učesnika u Dubrovnik.
 • Doniran je namještaj Zavodu “Drin”, Fojnica i Zavodu “Pazarić”.
 • Od OSCE-a smo prihvatili donaciju terenskog vozila Mitsubischi.
 • U saradnji sa Općinom Stari Grad Udruženje je u aprilu učestvovalo u akciji čišćenja šetališta Bentbaša – Kozija ćuprija.
 • Uspostavili smo saradnju sa Udruženjem “Nutrivita” u vezi promocije zdrave ishrane.

2007.

 • U sali Općine Stari Grad 17. juna 2006. godine održano je IX zasjedanje Skupštine Udruženja.
 • Kalendar za 2006. godinu štampan je u 18.000 primjeraka pod nazivom “Obrazovanje, mladi i sport” – ostvaren je prihod za 54 godišnje stipendije.
 • Izrađena su dva pamfleta o Udruženju, štampano je pismo-letak za donaciju Udruženju i distribuiralismo ga preko BH pošte u 490.000 primjeraka.
 • Uputili smo više od 2.000 pisama poziva za aukciju slika i otkup kalendara, te za VIII Skupštinu Udruženja.
 • Tehnički smo obradili i 18.000 primjeraka pristupnica uručili ili uputili na adrese članova Udruženja.
 • Organizovali smo štampanje i prodaju knjige poezije i organizovali smo prodaju slika.
 • Članovi Udruženja su učestvovalina 17 međunarodnih i lokalnih seminara, konferencija, i okruglih stolova.
 • Prihvatili smo 10 grupa iz inostranstva – partnera Udruženja, između ostalih: Emmaus, Grenoble, Francuska; Mir Sada, Lyon – Francuska; Ecoliers du Monde, Brisel, Belgija; Pour que vive Sarajevo, Albertvil, Francuska; La Rotllana, Španija i CCFD, Francuska. 
 • Posjetili smo i predstavili svoju misiju u partnerskim organizacijama u Italiji, Francuskoj, Belgiji i Španiji.
 • U prostorijama Udruženja obavljeni su razgovori sa preko 300 građana, novinara i prijatelja Udruženja o pitanjima materijalne pomoći i rada Udruženja.
 • Značajnu pomoć u radu Udruženja pruža 10-15 stipendista koji su s preko 7.000 sati dobrovoljnog rada efikasnost radnog osoblja podigli na viši nivo.

2006.

 • Kalendar za 2005. godinu štampan je u 20.000 primjerakapod nazivom “Obrazovanje, mladi i priroda” i njegovom prodajom osiguran je prihod za 42 godišnje stipendije.
 • Plan rada Upravnog odbora realizovan je u potpunosti
 •  Rad Udruženja u izvještajnom period u cijelosti je bio u skladu s misijom “Djeca žrtava rata – naša trajna briga”.
 • Radno osoblje činilo je jedan uposlenik na stalnim poslovima tehničkog sekretara, tri uposlenika na povremenim poslovima, izvršni director, finansijski knjigovođa, spremačica te 58 članova Udruženja u funkciji menadžmenta projekata.
 • Podjeljene su stipendije, realizovane psihosocijalne i edukativne radionice, prikupljene su članarine, organizovana ljetovanja…
 • Ažurirana je web stranica Udruženja
 •  U izvještajnom periodu Udruženje je značajno intenziviralo programske i projektne aktivnosti s ciljem prikupljanja sredstava za stipendiranje, edukaciju, ljetovanje i osiguranje obrazovnih i drugih potreba za sve korisničke grupe.
 • Iz donacija, preko obrazovnih institucija doprinjeli smo boljoj materijalnoj i tehničkog opremljenosti škola u Bosni i Hercegovini i udruženja građana, a preko ustanova koje brinu o socijalno ugroženim kategorijama pomogli smo drugim korisnicima da u kroatkoročnom periodu prevaziđu nepovoljnu ličnu i porodičnu ekonomsku i socijalnu situaciju.

2005.

 • Obilježeno 10 godina rada Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“, u toku kojih je stipendirano više od 700 djece i mladih žrtava rata.
 • Realizovan projekat „Filantropija za budućnost“ koji je imao za cilj da kod građana razvije kulturu filantropije. Uz finansijsku podršku USAID i tehničku asistenciju UMCOR Bosna, kroz učlanjenje, aukcije fotografija i slika i druge aktivnosti obezbijeđena su značajna sredstva za stipendiranje.
 • Organizovano ljetovanje za 210 djece i mladih i to u Hrvatskoj, Njemačkoj i Bosni Hercegovini. Naši korisnici su učestvovali i u projektu „12. štafeta mira i prijateljstva“ u okviru kojeg su psojetili 5 evropskih zemalja.
 • U cilju prikupljanja finansijskih sredstava za stipendiranje, Ibrica Jusić je održao donatorski koncert.
 •  I estradni umjetnici Tuzlanskog Kantona su podržali stipendiranje naših korisnika održavanjem donatorskog koncerta.
 • Uspješno realizovan projekat „Psihosocijalne i kreativne radionice za djecu, mlade i roditelje/staratelje“ uz finansijsku podršku Katoličkog komiteta protiv gladi i za razvoj iz Francuske.
 • Osma Skupština je održana u dva dijela. U prvom, radnom dijelu, Skupština je donijela odluku o pokretanju procedure za donošenje statuta, te usvojila izvještaje o radu. U drugom dijelu je održana Svečana Akademija posvećena desetoj godišnjici postojanja i rada Udruženja.
 • Kalendar pod nazivom „Volimo BiH“ je štampan u 18.000 primjeraka a njegovom prodajom ostvaren je prihod za 57 godišnjih stipendija.

2004.

 • Aktivnosti u ovoj godini bile su u funkciji ostvarivanja misije i programskih zadataka Udruženja. Upravni odbor je rad temeljio na Statutu, Programu rada Udruženja za period 2002-2004.  godine i Planu rada Odbora za 2003. godinu. 
 • Ostvaren je konkretan doprinos članova kroz prodaju kalendara i ostvarivanje saradnje sa inostranim irganizacijama: “Swiss help for peace in Bosnia”, Švicarska; “Emmaus”, Francuska; “Morska zvijezda”, Hrvatska; “Agnes B”, Francuska; zatim domaćim “BH inicijativa žena”, Sarajevo; Odred izviđača “Neretva”, Mostar; Savez izviđača Kantona Sarajevo i predstavnicima Vlade Federacije BiH, Vlade Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva.
 • Radno osoblje je od juna realizovalo više od 250 zadataka.
 • U ovoj godini stipendirano je 199 učenika i studenta: 121 student, 45 učenika srednjih škola i 34 učenika osnovnih škola. 
 • Na ljetovanju u Švicarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini učestvovalo je 203-je djece.
 • Udruženje je realizovalo tri humanitarna koncerta od čijih prihoda su obezbijeđena sredstva za 21 stipendiju. Donatorski koncert opernog pjevača svjetskog renomea Jose van Damma, održan 2. maja predstavljao je izuzetan umjetnički događaj koji su podržali: Ministarstvo nauke, kulture i sporta Federacije BiH; Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Nova banka Sarajevo, “UPI banka” Sarajevo, Univerzal banka Sarajevo, Komerc banka Sarajevo, Gospodarska banka Sarajevo, BIHAMK Sarajevo, “Bosnia Bank International” Sarajevo i Ambasada Belgije u Beču.
 • UNITIC Sarajevo je bez naknade ustupio salu za koncerte Sarajevskog gudačkog kvarteta i violiniste Jovana Kolundžije.
 • Započeli smo aktivnosti iz projekta “Psihosocijalne i kreativne radionice za djecu, mlade i roditelje/staratelje” 01.03.2003. godine.
 • Kalendar za 2003. godinu štampan je u 12.000 primjeraka pod nazivom “Vjerujemo u BiH”.
 • Sredstva informisanja pratila su rad Udruženja u kontinuitetu.
 • U prostorije vlasništva Udruženja u ulici Dobojska 4. uselili smo 29.12.2003. godine.

2003.

 • U školskoj 2002/2003. godini stipendirano je 116 studenata, 52 srednjoškolca i 23 učenika osnovnih škola.
 •  Prikupljenim donacijama obezbijeđen je školski pribor i sportska oprema u vrijednosti od 75.000 KM.
 • Kalendar za 2003. godinu štampan je u 12.000 primjeraka, a njihovom prodajom su obezbijeđene 24 godišnje stipendije.
 •  Na sedmom zasjedanju skupštine, usvojena je, između ostalog, i Odluka o registraciji Udruženja na nivou Bosne i Hercegovine kao i Statut.
 •  Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Nediljko Bilić, dok su za članove Upravnog odbora izabrani: Mehmed Agić, Redžad Ćatić, Fejsal Hrustanović, Almir Hodžić, Veljko Droca, Ibrahim Koluder i Silvana Marić. U Nadzorni odbor izabrani su: Jagoda Bejtić, Milomir-Mile Plakalović i Mirsada Bilalić.
 •  U ovoj godini 59 djece i mladih je boravilo u Hrvatskoj, Francuskoj i na Boračkom jezeru. Naši korisnici su bili učesnici Međunarodne štafete mira i prijateljstva.

2002.

 • Tokom godine Upravni odbor je održao pet sjednica, često na ivici kvoruma. Stoga je, među aktivnim članovima, u cilju efikasnosti u izvršavanju upravljačke uloge, prevladalo mišljenje da se Skupštini Udruženja predloži smanjenje broja sa 15 na 7 članova Odbora.
 • Udruženje je u novembru preselilo u zgradu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”, radi znatno manje najamnine i povoljnijih uslova za rad.
 • U školskoj 2001/2002. godini stipendirano je 215 stipendista:  81 student, 98 učenika srednjih škola i 36 učenika osnovnih škola.
 •  U okviru projekta ljetovanja, u Hrvatskoj, Francuskoj, Španiji, Kanadi, Boračkom jezeru i Bugojnu, boravilo je 132-je djece sa 10 pratilaca. Procijenjena vrijednost uloženih donatorskih sredstava za ljetovanje iznosila su oko 54.800 KM.
 • Iz donacija je podijeljen školski pribor, športska oprema i druge materijalne potrebe u vrijednosti od oko 85.000 KM.
 • Udruženje je iz donacija, nastavnim sredstvima, školskim priborom i kompjuterima pomoglo rad osnovnih škola: “Hasan Kikić” Sarajevo, “Solun” Olovo, “Čengić Vila” Sarajevo i “Hrasno” Sarajevo.
 • U saradnji sa njemačkom Fondacijom Heinrich Boll, projektom “Pravo na kvalitetno školovanje” stipendirano je 14 studenata i osigurano 14.000 KM za organizaciju okruglih stolova i seminara.
 • U saradnji sa austrijskom organizacijom “Hilfswerk” Austrija, Udruženje je organizovalo kurs informatike za službenike i povratnike u Opštini Ilijaš.
 • Kroz projekat USAID – ORT ostvarena je saradnja sa 18 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine.
 • Grad Sarajevo, Opštine Centar i Stari Grad podržale su projekte stipendiranja i izdavačke djelatnosti. Opština Novo Sarajevo je nižom cijenom iznajmljenog radnog prostora značajno doprinijela finansijskoj stabilnosti Udruženja. 
 • Nastavljena je saradnja sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Federacije BiH i Ministarstvom za obrazovanje, kulturu i sport Kantona Sarajevo.
 • Štampana je i promovirana knjiga pjesama “Toliko rasta” Mirzete Memišević, stipendistice Udruženja.
 • Krajem godine evidentirano je 589 članova.

2001.

 • Programom rada Udruženja sačinjeno je 20 zadataka kroz koje će se realizovati stalni projekti stipendiranja, nabavke školskog pribora i sportske opreme kao i ljetovanje djece žrtava rata.
 • U okviru USAID-ovog projekta „Program demokratske mreže“ prilagođena je unutrašnja organizacija prema međunarodnim standardima organizovanja i djelovanja nevladinih organizacija. Ovim projektom je definisana i misija Udruženja djeca žrtava rata-naša trajna briga.
 • Održana je i Šesta sjednica Skupštine Udruženja. Pored Izvještaja o radu iz prethodne godine, Programa rada, Plana prihoda i rashoda za 2000. godinu, Skupština je usvojila i odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja. Najznačajnije izmjene se odnose na jačanja upravljačke uloge Upravnog odbora i umjesto dotadašnje funkcije predsjednika, ustanovljenje funkcije izvršnog direktora.
 • Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora za predsjednika je izabran Ibrahim Koluder a za potpredsjednika Mehmed Agić. Jovan Divjak je izabran za izvršnog direktora Udruženja.
 • Na početku školske 2000/2001. godine, Udruženje je stipendiralo 216 korisnika, i to 70 studenata, 110 srednjoškolaca i 36 učenika osnovnih škola. Stipendije su omogućili: Organizacija „Siročići Bosne“, Luksemburg; „BH osiguranje“, Sarajevo; Hotel „Saraj“, Sarajevo; djl „Lovački dom“, Jablanica; BIHAMK, Sarajevo; SUBNOAR BiH, Sarajevo; Udruženje građana „Žene ženama“, Sarajevo; Jedinica SFOR-a, Sarajevo; „Bahaie“, Franuska; Muzička akademija Sarajevo; Ured Evropske unije Sarajevo; porodica Khan, Engleska; Glynis Watkins, Engleska; Richard P. Curie, SAD; Markus Troendle, Švicarska; Šandor Tenze, Italija; Alexandra Godffrey, Engleska; William Hunt, SAD; Mubina Isović, Luksemburg; Adem Karup, Njemačka; Patrick Traumann, SAD; Srđan Dizdarević; Nora Petrić; Vera Jovanović; Faruk Hujić; Slavko Šantić; Adem Jež; Jasna Šaković; Lejla Omeragić; Senada Kahriman; Edina Rešidović; Melita Sultanović; Senka Nožica; porodica Koluder i porodica Koristović, Sarajevo.
 • Ljetovanje za 123 djece i mladih je organizovano u Hrvatskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Belgiji, Italiji i u našoj domovini. Troškovi ovih putovanja procijenjeni su na 56.9000 KM.
 • Iz donacije Masters per Bosnia iz Španije, podijeljeno je 250 kompleta školskog pribora i 280 torbi sa školskim priborom, dobijenih od grčkog bataljona SFOR-a.
 • Od prodaje kalendara, sredstvima u iznosu 101.000 KM stipendirano je 60 korisnika.

2000.

 • Ministarstvo pravde Federacije BiH, 27. januara 1999. godine dostavilo je jedan primjerak Statuta Udruženja ovjerenog u skladu sa Članom 11. stav 3. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja registra udrzženja građana (Službene novine Federacije BiH)
 • Za manje od pet godina postojanja, stručna služba je imala na raspolaganju odgovarajuće prostorije, uredski namještaj i birotehnička sredstva ukupne vrijednosti 19.000 KM.
 • Krajem 1999. godine, Udruženje je na evidenciji imalo 193 stipendista od kojih: 82 studenta, 85 učenika srednjih škola i 26 učenika osnovnih škola.
 • Iz vlastitih sredstava, najviše prodajom kalendara za 2000. godinu, obezbijeđena su sredstva za 34 stipendije, tako da je u školskoj 1999/2000. godini ukupno stipendirano 227 učenika i studenata.
 • Funkcionalne troškove Udruženja finansijski su podržali: Mr. i Mrs Khan iz Engleske, Libralije Galrec, Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo, Patrik R. Marina iz Njemačke, USAID, JP PTT Saobraćaja BiH, Projekat psihorehabilitacije iz Danske, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Opština Centar Sarajevo.
 • Na ljetovanjima širom Europe boravilo je 65-ero djece.
 • U subotu, 25. septembra 1999. godine održana je svečana sjednica Skupštine Udruženja na kojoj je prisustvovalo 212 članova i 136 predstavnika stranih ambasada, donatora, partnerskih organizacija, organa Federacije BiH, Kantona Sarajevo, međunarodnih organizacija…
 • Promovisan je kalendar Udruženja za 2000. godinu. 
 • U okviru obilježavanja 5. godišnjice organizovana je izložba slika Nade Dimić i Milana Jakšića iz Pančeva. Od 22 prodate slike ostvaren je za stipendije prihod u iznosu od 7.000 KM.
 • Krajem godine Udruženje je imalo 546 članova, što je za 36 više u odnosu na stanje iz 1998. godine.

1999.

 • Tokom ove godine osigurana su sredstva za 212 godišnjih stipendija, i to za 106 studenata, 76 srednjoškolaca te 30 učenika osnovnih škola. Prodajom kalendara za 1998. godinu, Fondacija je osigurala 41 stipendiju.
 •  Donacijama u školskom priboru, sportskoj opremi i raznim robama u vrijednosti 546.490 KM pomognuto je 8.000 djece iz cijele Federacije BiH. Donatori koji su ovo omogućili su Ambasada Republike Francuske u Sarajevu, La Benevolencija, “Love in Action”SAD, “Solidarite” Francuska, ISC Sarajevo, Radio Libertas Danska, “Samaritan Purse” SAD, “Brits Aid For” Engleska, Maruf Mrzić iz Holandije i Caritas Sarajevo.
 •  Na ljetovanjima u Francuskoj, Luksemburgu, Austriji i na Boračkom jezeru boravilo je 150 djece, uz pomoć donatora Fondacije.
 •  Krajem 1998. godine, Fondacija “Obrazovanje gradi BiH” brojala je 510 članova, što je rast od prethodne godine.
 •  Održana je i peta Skupština u Domu policije Sarajevo uz prisustvo 258 članova i gostiju. Skupština je donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fondacije, kojom se naziv Fondacije mijenja u: Udruženje građana Obrazovanje gradi BiH. Skupština je za predsjednika Udruženja izabrala Jovana Divjaka, a za potpredsjednike Nediljka Bilića i Namika Silajdžića, a za generalnog sekretara izabran je Veljko Droca.
 •  Konstituirajuća sjednica upravnog odbora Udruženja održana je u novembru ove godine gdje je za predsjednika izabran Muhamed Abadžić, a za zamjenika predsjednika Petar Skert.

1998.

 • Upravni odbor Fondacije je 3. januara donio Program rada Fondacije za 1997. godinu. Programom su utvrđene najvažnije aktivnosti Fondacije.
 • Uspostavljeni su funkcionalni odnosi sa ministarstvima za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica u svim kantonima u cilju preduzimanja mjera i zajedničkih aktivnosti na pružanju pomoći djeci žrtava rata.
 • Dugoročno je riješeno pitanje prostora za rad službe, nabavljena je birotehnička oprema i realizovano je uključenje u sistem Interneta. 
 • Iz finansijskih sredstava Fonda otvoreno društvo BiH u iznosu od 6.500 DEM štampan je prospekt Fondacije na bosanskom, engleskom francuskom i njemačkom jeziku.
 • Štampano je 3.000 kalendara za 1998. godinu čijom prodajom je planirano prikupljanje sredstava za 15 godišnjih stipendija. 
 • Ostvareno je stipendiranje za 62 studenta,153 učenika srednjih škola i 8 učenika osnovnih škola, odnosno, 220 učenika i studenata.
 • Raznim oblicima pomoći obuhvaćeno je oko 5.000 djece. 
 • Fondacija je, iz različitih donacija, pomogla: Dječiji dom “Bjelave”, Predškolsku ustanovu “Jekovac”, Udruženje slijepih Sarajevo, Udruženje paraplegičara Sarajevo i druge. Osnovnim školama “Hamdija Kreševljaković”, “Čengić Vila I” i “Mak Dizdar” Sarajevo podijelila je školski namještaj.
 • Na trećem Sarajevo Film Festivalu, kao suorganizator, Fondacija je podijelila nagrade u školskom priboru i sportskoj opremi za 30-tero djece.
 • Tokom godine Fondacija je ostvarila više od 100 kontakata sa međunarodnim organizacijama, institucijama o pojedincima iz: SAD, Njemačke, Austrije, Norveške, Danske, Francuske, Luksemburga, Holandije, Italije i sa ambasadama stranih zemalja u Sarajevu.
 • Četvrta skupština Fondacije je 27. septembra 1997. godine usvojila izvještaj o radu između zasjedanja i jednogodišnju aktivnost ocijenila uspješnom. 
 • Usvojen je prijedlog Upravnog odbora Udruženja o visini članarine u 1998. godini u iznosu od 30 DEM.
 • Donesen je Pravilnik ponašanja stipendista Fondacije.
 • U skupštinskom materijalu zabilježen je podatak da su u Fondaciju učlanjena 424 člana, uglavnom iz Sarajeva.

1997.

 • 1996. godina bila je veoma značajna. 17.1.1996. godine Viši sud u Sarajevu donio je rješenje o izmjenama i dopunama Statuta Fondacije po kojem se u registru mijenja naziv Fondacija Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu u Udruženje građana Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu.
 • 26.2.1996. godine podjeljene su prve stipendije za tri studenta i tri učenika srednjih škol, a već u aprilu stipendije dobija još 5 đaka. Do kraja školske 1996/97. godine stipendirano je ukupno 38-ero djece žrtava rata.
 • U prvoj polovini ove godine usvojen je novi znak Udruženja, Fondacija je iznajmila prostor u ulici Kaptol 18 u Sarajevu, sačinjeni su projekti za obezbjeđenje stipendiranja funkcionalnih potreba i ljetovanja djece žrtava rata.
 • 1.8.1996. sačinjen je projekat obezbjeđenja sportske opreme za 1500 učenika srednjih škola.
 • 7.9. u Domu Armije RBiH održano je Treće zasjedanje Skupštine Fondacije. 
 • U Goraždu je formirana podružnica Fondacije, a aktivnosti su proširene u Maglaju, Olovu, Tuzli, Kladnju i Jablanici.
 • Donatori Ruth Miksche i Henry Tham iz 1švedske, P. P. “Zeba”, Sarajevo i “Unis” Sarajevo, podržali su projekat tehničkog opremanja Fondacije.
 • Dnevni listovi: “Oslobođenje”, “Večernje novine” i “Dnevni Avaz”, zatim NTV “Hayat” i Studio 99″ posvetili su, u odnosu na raniji period, veći značaj radu Fondacije.
 • Projekat finansiranja funkcionalnog djelovanja Fondacije za pet mjeseci 1996. godine, sa 10.625 DEM podržao je IBHI Sarajevo.
 • Za ljetovanje su putem donacija obezbijeđeni prehrambeni artikli u vrijednosti oko 30.000 DEM
 • Za doprinos u radu Fondacije, odlukom Skupštine nagrađeni su: Veljko Droca, Edin Bećarević, Mirsada Poturković i Miomir-Mile Plakalović.

1996.

 • Za 1995. godinu utvrđene su aktivnosti na izradi i ponudi projekata za obezbjeđenje školskog pribora i učila, sportske opreme i stipendiranje studenata.; organizaciji priredbe uz prigodan kulturno – zabavni program i podjelu poklona: pripremi i štampanju kalendara Fondacije; štampanju i distribuciji razglednica i organizaciji saradnje sa humanitarnim organizacijama koje se bave pitanjima brige o djeci poginulih roditelja.
 • Za generalnog sekretara izabran je Husein Kurtagić
 • Potpisan je protokol o saradnji između dvije humanitarne organizacije “S.O.S.” i Fondacije (saradnja je, međutim, kratko trajala i prekinuta je polovinom jula).
 • U periodu januar-mart, asocijacija “Sprofondo” iz Italije otkupila je 5.000 razglednica sa motivima ratnog Sarajeva, 500 je preuzeo egipatski bataljon UNPROFOR-a, a preostali broj podijeljen je prilikom promocije kataloga “Moje Sarajevo”, dječaka Damira – Dade Dragulja. Sa Birotehnikom Energoinvest sklopljen je ugovor za štampanje 30.000 razglednica i 150 knjiga kataloga “Moje Sarajevo”.
 •  Iz donacije asocijacije “Sprofondo”, za 150-ero djece žrtava rata podijeljeno je ukupno 15.000 DM.
 • Fondacija je u ovom periodu prigodnim donacijama pomogla 43 štićenika Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj “Mjedenica” u Sarajevu, 11-ero djece žrtava rata u Opštini Skender Vakuf i 146-ero djece sa područja Opštine Jajce.
 • Izvršene su pripreme za održavanje Skupštine Fondacije. Sa JP PTT Saobraćaja BiH dogovorena je prodaja 46.000 razglednica.
 • U okviru konkretne materijalne pomoći, za 100 djece žrtava rata iz Opština Centar i Novo Sarajevo podijeljeni su kompleti školskog pribora.
 • Drugo zasijedanje Skupštine Fondacije Obrazovanje gradi BiH, održano je 24.6.1995. godine u zgradi Vlade Republike Bosne i Hercegovine.
 • U izvještaju se navodi kontinuirana saradnja sa Sekretarijatom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Grada Sarajeva i povremena sa organizacijama: “Naša djeca”, “Biseri”, “Blaženi graditelji mira”, “Ikre”, SOS “Kinderdorf”… te da su Fondaciju materijalno podržali brojni donatori od kojih se izdvajaju: BH Banka, NIP “Oslobođenje”, GIK “OKO”, “Birotehnika – Energoinvest”, “Fotooptik” Sarajevo, “TPK “Šahinpašić”, Caritas i Merhamet.
 • Do kraja godine, sa JP PPT Saobraćaja BiH zaključen je ugovor o prodaji razglednica na neograničeno vrijeme, odnosno, do prodaje cijele količine.
 • Krajem godine, na sastanku Sekretarijata Fondacije doneseni su Kriteriji i prioriteti za dodjelu stipendija.

1995.

 • Ideja o osnivanju nevladine organizacije koja će moralno i materijalno pomagati obrazovanje djece žrtava rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, te invalidne i talentovane djece, javila se kod grupe građana Sarajeva i Republike BiH u prvoj polovini 1994. godine.
 • U junu 1994. godine, u Sarajevu su se sastala 33 građanina radi dogovora o obliku organizovanja, nazivu organizacije, razlozima i ciljevima osnivanja, načinu rada te njenom prvom predsjedniku.
 • Na sastanku je zaključeno da se formira Fondacija Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koja će na organizovan i profesionalan način preuzeti brigu za obrazovanje i stručno osposobljavanje djece žrtava rata i izrazito talentovane djece putem stipendiranja u osnovnom, srednjem i visokom školovanju, za nabavku nastavne literature i sredstava za obrazovne institucije.
 • Jednoglasno je zaključeno da se za prvog predsjednika Fondacije predloži brigadni general Armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Prijedlog je usvojen.
 • Urađena je početna strategija i plan aktivnosti.
 • Advokat Namik Silajdžić je pripremio Statut a grafički dizajner Mirza Pepić je kreirao amblem Fondacije.
 • Za potpredsjednike su izabrani Tvrtko Nevjestić i Hašim Salčinović. Za generalnog sekretara izabran je Srđan Obradović a u Nadzorni odbor Fondacije izabrani su Muriz Hašimović, Branka Pavlović i Mladen Davidović.
 • Za članove Upravnog odbora izabrani su: Dragoljub Stojanov, Mehmed Drino, Muhamed Cico, Enes Šipraga, Mirsad Delimustafić, Zlatko Lagumdžija, Mustafa Beganović, Petar Skert, Gertruda Munitić, Vladimir Bilić, Muhamed Abadžić, Salko Hasanefendić, Hamdija Tutić, Hasan Muratović, Izet Muhamedagić, Zijad Kafedžić, Namik Silajdžić, Nediljko Bilić, Franjo Topić i Aleksandar Kalman.

1994.