MISIJA

Misija Udruženja, pod motom „djeca žrtava rata – naša trajna briga“, definirana je građanskom sviješću i odgovornosti da se na organizovan način pomognu iznimno ranjive kategorije djece i mladih u zadovoljavanju obrazovnih, rekreativnih i kulturnih potreba kako bi postali korisni i progresivni članovi zajednice, i u suglasju je s društvenim interesima i općeprihvaćenim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i pravima djeteta, te vrijednostima filantropije-čovjekoljublja.

KORISNIČKE GRUPE

 Djeca i mladi porodica šehida i poginulih boraca u ratu 1992.-1995.
 Djeca i mladi koji su radi ratnih dejstava 1992.-1995. postala invalidna
 Djeca i mladi s izrazitim talentom u oblasti nauke, kulture, umjetnosti i sporta
 Djeca i mladi romske nacionalne manjine i drugih nacionalnih manjina
 Djeca i mladi iz socijalno ugroženih porodica

PROGRAMSKI CILJEVI

 Zalaganje za razvijanje moralnih vrijednosti i pozitivnog odnosa djece i mladih iz porodica šehida i poginulih boraca, civilnih žrtava rata, invalidnoj i talentovanoj djeci, djeci romske i drugih nacionalnih manjina i socijalno ugroženoj djeci (u daljem tekstu “korisničke grupe”) prema općeprihvaćenim društvenim vrijednostima;
 Pomoć pri stvaranju preduvjeta da se omogući evropski nivo obrazovanja i stjecanja znanja;
 Rad na razvijanju svijesti o potrebi učešća korisničkih grupa u razvoju civilnog društva u lokalnoj zajednici i uključivanja u društveni život;
 Zalaganje za poštivanje Konvencije o pravima djeteta i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
 Podrška korisničkim grupama čija su međusobno priznata ljudska prava i slobode ugrožene;
 Rad na zadovoljavanju zajedničkih i pojedinačnih potreba korisničkih grupa u skladu sa društvenim interesom i zakonom;
 Pomoć kroz stipendiranje, ljetovanje, zimovanje i druge oblike pomoći korisničkim grupama:
 Zalaganje za utjecaj na javnost kroz predavanja, seminare, radionice, medije, izdavačku djelatnost i drugo, u skladu sa zakonom, radi podrške korisničkim grupama;
 Saradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u cilju realizacije svrhe i programskih ciljeva Udruženja u nastojanju da se obrazovanje i odgoj stave u funkciju humanijeg svijeta i ljudskih sloboda.

Programski ciljevi, definirani statutom Udruženja 1994., 2002., 2013. i 2018. godine, prepoznatljivi su po kontinuiranom, stručnom i transparentnom radu, i mjerljivim rezultatima rada izvršnog i radnog osoblja, aktivnostima stipendista u funkciji ad hoc volontera i menadžmenta projekata na uspješnoj realizaciji programa i planova, te rada Skupštine i podržani od brojnih relevantnih društvenih subjekata u bh. i inozemnoj javnosti.

bahsegelbahis.com -

tikobahis

-
meritroyalbet giriş