Postani član Udruženja "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu"

Poštovani građani, podržite školovanje djece.

Od osnivanja, 1994. godine, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ pomaže djeci žrtava rata u BiH 1992-1995., djeci i mladima sa invaliditetom, talentovanima, djeci i mladima romske nacionalne manjine kao i onima u stanju socijalne potrebe da uspješno završe školovanje i postanu korisni članovi društva. Ostvarujući misiju – djeca žrtava rata – naša trajna briga širom smo otvorili vrata kuće u ulici Dobojska 4 za one kojima je potrebna moralna i materijalna podrška. Sa četvero zaposlenih i na desetke volontera dodijelili smo 7623 godišnje stipendije  u vrijednosti od 6.907.635 KM i podijelili školski pribor, odjeću, obuću, hranu, keramičke table, kompjutere i druga nastavna pomagala u vrijednosti od 3.516.802 KM za 46.043 djece i mladih. Igra brojki je veoma zanimljiva pa ističemo da je 4.463 djece ljetovalo i učestvovalo u kampovima i putovanjima mira u 19 evropskih zemalja, Kanadi i Urugvaju, u novčanoj protuvrijednosti od 1.176.993 KM. Mnogi od njih završili su fakultete i zaposlili se! Organizirali smo više od 60 edukativnih projekata kroz koje je prošlo više od hiljadu djece i njihovih roditelja. Od školske 2005/2006. stipendiramo i djecu i mlade romske nacionalne manjine. Naši rezultati su ostvareni zahvaljujući podršci pojedinaca, grupa građana, kompanija i vladinih institucija. A, ipak najviše radom radnog osoblja Udruženja i ad hoc volontera. Udruženje štampa i prodaje godišnje kalendare, razglednice i knjige, organizuje koncerte u humane svrhe, aukcije slika i učlanjuje u Udruženje.

Poštovani građanine, da li si se pronašao u ovim retcima?!

Još je uvijek veliki broj djece i mladih kojima je potrebna moralna i materijalna pomoć.

Mislim da i Vi možete biti dio porodice Udruženja koja pruža nadu djeci da im je budućnost svjetlija. Mi naše aktivnosti temeljimo na poruci francuskog filozofa Didroa: „Najsretniji je onaj čovjek koji je učinio sretnim najviše ljudi.“

Postanite članovi Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ i učinite sretnim djecu žrtava rata, djecu i mlade sa invaliditetom i talentovanu, djecu i mlade romske nacionalne manjine kao i one u socijalnoj potrebi.

Ako popunite ovu pristupnicu i postanete član Udruženja bićete među stotinama drugih koji s ljubavlju pomažu ovoj djeci.

Zahvaljujemo Vam što ste odlučili da postanete član Udruženja koje ima humane ciljeve – Pomoć djeci i mladima u nevolji i pomoć nadarenoj djeci.

Pristupnica