Statistika

TABELARNI PRIKAZ STIPENDIRANJA 1994/1995. – 2018/2019. školska godina

TABLE REVIEW OF SCHOLARSHIPS 1994/1995. – 2018/2019. school year

 

Školska godina

Broj stipendista

Vrijednost u KM

1994./95.*

11**

3.660

1995./96.*

46

15.450

1996./97.

38                                                           38

12.980

1997./98.

221

164.820

1998./99.

212

93.750

1999./00.

227

198.520

2000./01.

216

197.490

2001./02.

215

149.370

2002./03.

191

185.350

2003./04.

199

186.970

2004./05.

200

223.000

2005./06.

254

234.560

2006./07.

274

238.105

2007./08.

303

266.930

2008./09.

326

305.470

2009./10.

437

384.210

2010./11.

499

447.870

2011./12.

554

504.250

2012./13.

504

484.960

2013./14.

436

427.660

2014./15.

376

344.620

2015./16.

365

359.910

2016./17.

318

307.070

2017./18.

328

322.680

2018./19.***

302

298.880

TOTAL:

7.052

6.358.535

STIPENDIRANJE ROMSKE NACIONALNE MANJINE U PERIODU 2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS OF ROMA NATIONAL MINORITY DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

 

 

 

 

Školska godina

Broj kandidata

Donatori, struktura stipendista i broj dodijeljenih stipendija

FOD BIH

CCFD, Francuska

Emmaus, Francuska

Wolf Theiss

M

M

D

AS

FPU

A

B

OGBiH

B

Z

A

K

G

P

F

K

H

 

 

 

 

Svega

Studenti

Učenici SŠ

Studenti

Učenici SŠ

Studenti

Učenici SŠ

Studenti

Učenici SŠ

Učenici OŠ

Učenici OŠ

Studenti

Učenici OŠ

Učenici SŠ

Studenti

Učenici SŠ

Učenici SŠ

Učenici SŠ

Studenti

Studenti

2005./2006.

69

6

54

60

2006./2007.

90

6

70

1

10

87

2007./2008.

164

8

67

15

1

91

2008./2009.

135

81

15

1

97

2009./2010.

152

95

15

1

8

119

2010./2011.

174

97

10

5

1

10

2

125

2011./2012.

163

101

10

5

1

10

2

1

2

2

134

2012./2013.

187

100

10

5

1

1

6

123

2013./2014.

172

16

100

17

1

1

135

2014./2015.

159

14

101

15

1

2

1

134

2015./2016.

165

15

104

15

1

135

2016./2017.

152

8

109

12

129

2017./2018.

139

8

109

1

1

1

120

2018./2019.

163

10

102

20

132

Svega

2.084

91

1.290

31

149

5

2

8

20

4

4

2

2

6

2

1

1

1

1

1

1.621*

*U odnosu na 2.084 prijavljenih kandidata u konkursnom roku, dodijeljeno je 1.621 stipendija ili 78%

 

 

Objašnjenje skraćenica donatora:

FOD BiH – Fond Otvoreno društvo BiH

CCFD – Comite catholique contra la Faim et pour le Development, Francuska        

EMMAUS – Association Emmaus, Grenoble, Francuska

Wolf Theiss – Advokatska firma Wolf Theiss

MMD – donator  ne želi javni publicitet

AS – donator  ne želi javni publicitet

FPU – Fond Pavo Urban

AB – Agnes B, Francuska

OGBiH – Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“

BZ – Belma Zukić, Švedska

AK – Aida Karahmet

GP – Grafičar promet

FKH – Fond “Kemal Hasibović GP Butmir”

OBRAZOVNA STRUKTURA STIPENDISTA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

U PERIODU 2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

 

EDUCATIONAL STRUCTURE OF BENEFICIARIES OF ROMA NATIONAL MINORITY

DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

Studenti

%

Učenici

%

141

9%

1.480

91%

 

 

POLNA STRUKTURA STIPENDISTA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

U PERIODU 2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

 

GENDER STRUCTURE OF BENEFICIARIES OF ROMA NATIONAL MINORITY

DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

Školska godina

Muški

%

Ženski

%

Svega

2005./2006.

28

47

32

53

60

2006./2007.

44

51

43

49

87

2007./2008.

50

55

41

45

91

2008./2009.

60

62

37

34

97

2009./2010.

63

53

56

47

119

2010./2011.

72

58

53

42

125

2011./2012.

72

54

62

46

134

2012./2013.

63

51

60

49

123

2013./2014.

73

54

62

46

135

2014./2015.

60

45

74

55

134

2015./2016.

58

43

77

57

135

2016./2017.

61

47

68

53

129

2017./2018.

55

46

65

54

120

2018./2019.

62

47

70

53

132

Svega

821

51%

800

49%

1.621

 

 

TERITORIJALNA PRIPADNOST STIPENDISTA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

U PERIODU  2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

 

CLASIFICATION OF SCHOLARSHIP HOLDERS OF ROMA NATIONAL MINORITY

BY REGION DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

Geografsko područje

Broj stipendista

Federacija BiH

583 (81%)

Republika Srpska

133 (19%)

Brčko Distrikt

6 (1%)

Ukupno

722

 

 

 

 

 

 

 

MJESTA I BROJ STIPEDNISTA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

U PERIODU  2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

 

CITIES AND NUMBER OF SCHOLARSHIP HOLDERS OF ROMA NATIONAL MINORITY

DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

 

Br.

 

Naziv mjesta

Broj

stipendista

1.        

Banovići

11

2.        

Banja Luka

9

3.        

Bihać

12

4.        

Bijeljina

13

5.        

Bilalovac

5

6.        

Bosanska Krupa

9

7.        

Breza

8

8.        

Brčko

6

9.        

Bugojno

2

10.     

Čapljina

1

11.     

Čelić

6

12.     

Derventa

13

13.     

Donja Orahovica

1

14.     

Donji Vakuf

4

15.     

Đurđevik

1

16.     

Fojnica

4

17.     

Gračanica

3

18.     

Gradiška

48

19.     

Ilidža

4

20.     

Ilijaš

4

21.     

Jajce

15

22.     

Janja

2

23.     

Kakanj

21

24.     

Kalesija

12

25.     

Kiseljak

11

26.     

Kladanj

1

27.     

Ključ

17

28.     

Lukavac

7

29.     

Mostar

7

30.     

Nemila

3

31.     

Nova Topola

1

32.     

Novi Grad

1

33.     

Pazarić

2

34.     

Prijedor

31

35.     

Prnjavor

11

36.     

Sanski Most

1

37.     

Sapna

1

38.     

Sarajevo

107

39.     

Semizovac

4

40.     

Srebrenik

1

41.     

Šibošnica

1

42.     

Tarčin

6

43.     

Travnik

6

44.     

Turbe

1

45.     

Tuzla

103

46.     

Visoko

101

47.     

Vitez

16

48.     

Vogošća

3

49.     

Vukosavlje

2

50.     

Zavidovići

6

51.     

Zenica

46

52.     

Živinice

11

Ukupno

722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTVARENI KONTINUITET STIPENDIRANJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

U PERIODU 2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

 

ACHIEVED CONTINUITY IN PROVIDING SCHOLARSHIPS FOR ROMA NATIONAL MINORITY

DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

PERIOD

BROJ KORISNIKA

Jedna godina

258

Dvije godine

175

Tri godine

176

Četiri godine

80

Pet godina

14

Šest godina

10

Sedam godina

5

Osam godina

3

Devet godina

1

Ukupno:

722

 

 

PODRŠKA STIPENDISTIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

U PERIODU 2005./2006. – 2018./2019. ŠKOLSKIH GODINA

 

SUPPORT TO THE BENEFICIARIES OF ROMA NATIONAL MINORITY

DURING THE PERIOD 2005./2006. – 2018./2019. SCHOOL YEARS

 

Stipendiranje iz donacija/grantova FOD BiH

1.289.060,00

Uključujući 2018/2019. školsku godinu

Stipendiranje iz donacija drugih organizacija

211.960,00

Učešće u aktivnostima Udruženja

49.280,00

Okrugli stolovi, ljetovanja, edukacije

 

Školski pribor, sportska oprema, kompjuteri

20.000,00

Donacija Ambasade Češke u BiH

19.000,00

Donacija Ambasade Holandije u BiH

 

Sportska oprema

 

40.000,00

Donacija Vlade Regije Girona, Katalonija, Španija

Hrana, odjeća, obuća, namještaj i dr.

1.300,00

Iz donacija domaćih i stranih donatora

Ukupno:

1.630.600,00 KM

 

 

bahsegelbahis.com -

tikobahis

-
meritroyalbet giriş