Naslovnica Struktura Projekti Donatori Stipendisti Publikacije Novosti Pristupnica Kontakt
 


P R I S T U P N I C A

Udruženje "Obrazovanje gradi BiH" formirano je 1994.godine kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija sa ciljem da pruži moralnu i materijalnu potporu djeci žrtava rata u BiH 1992-1995., djeci sa posebnim potrebama i telentovanoj djeci. Ako popunite ovu pristupnicu i postanete član Udruženja bićete među stotinama drugih koji s ljubavlju pomažu ovoj djeci.
Zahvaljujemo Vam što ste odlučili da postanete član Udruženja koje ima humane ciljeve - pomoć djeci i mladima u nevolji i pomoć nadarenoj djeci.

Jovan DIVJAK
IZVRŠNI DIREKTOR
Ibrahim KOLUDER
PREDSJEDNIK UO

 

 
GENERALNE INFORMACIJE

 


Vaše ime i prezime

Vaša e-mail adresa

Broj Vašeg telefona
Adresa stanovanja
Vaše zanimanje


1.Želim da platim godišnju članarinu od:
10, 00 KM
15, 00 KM
20, 00 KM
30, 00 KM
40, 00 KM
50, 00 KM
više
2. Članarinu ću uplatiti:
U cijelom iznosu
U dvije rate

 

 

3. Članarinu cu uplatiti:
Novcem
Na račun Udruženja

4. Doniram jednokratnu pomoć od:
100, 00 KM
150, 00 KM
200, 00 KM
više

 

Kolektivno učlanjenje


Ime kompanije

Broj telefona kompanije

Adresa kompanije

 

Kompanija će stipendirati:
1. studenta
2. studenta
3. studenta
više studenata

 

Kompanija će donirati jednokratnu pomoć:
200, 00 KM
400, 00 KM
600, 00 KM
više

Unesite bilo koji komentar za koji smatrate da je koristan.


                            
     

Član Udruženja dobija člansku kartu u koju se uvodi visina uplaćene članarine

 
OBRAZOVANJE GRADI BiH ©    Designed by SmartNet