Scroll Top

Konkurs za dodjelu stipendija studentima iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, učenicima srednjih škola i studentima sa invaliditetom, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem pošte s naznakom „Prijava na konkurs“.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu:

Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”,
Dobojska 4, 71000 Sarajevo
s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj” (i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata)

A. (student/učenik iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)
B. (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
C. (talentovani učenik/student)
D. (učenik/student u stanju socijalne potrebe)

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine.