Scroll Top

Donacije za dvije osnovne škole uz podršku Vlade regije Girone i predsjednika Miquela Noguer Planas

Uz podršku Vlade regije Girone i predsjednika Miquela Noguer Planas, uspješno smo realizovali projekat nabavke opreme za tjelesni i zdravstveni odgoj kao i kabinete za biologije, hemije i fizike dvjema osnovnim školama, JU OŠ Hrasno i JU OŠ Velešićki heroji, koje se nalaze na području Općine Novo Sarajevo. I ove godine ispunjavamo naše strateške ciljeve uspješno a opremanje i pomoć obrazovnim institucijama jedan je od najvažnijih.

Svim učenicima i nastavnicima želimo uspješnu školsku godinu!