Scroll Top

Naši stalni projekti

Stipendije za učenike

Obezbjeđenje stipendija za
djecu i mlade žrtava rata, sa invaliditetom,  talentovanu i djecu/mlade romske nacionalne manjine i onoj u socijalnim potrebama.

Ljetovanje i zimovanje za djecu

Obezbjeđenje ljetovanja i zimovanja za djecu i mlade žrtava rata, sa invaliditetom,  talentovanu i djecu/mlade romske nacionalne manjine i onoj u socijalnim potrebama.

Publikacije kalendara i razglednica

Prodajom naših kalendara i naših publikacija uspješno smo skupili dovoljna dodatna sredstva za stipendiranje djece i mladih Bosne i Hercegovine.

Svi naši projekti