Članstvo

Poštovani građani, podržite školovanje djece,

Od osnivanja, 1994. godine, Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ pomaže djeci žrtava rata u BiH 1992.-1995., invalidnoj i talentovanoj djeci da uspješno završe školovanje i postanu korisni članovi društva. Ostvarujući misiju – djeca žrtava rata – naša trajna briga širom smo otvorili vrata kuće u ulici Dobojska 4 za one kojima je potrebna moralna i materijalna podrška. Sa troje zaposlenih i na desetke volontera dodijelili smo stipendije za 7.052 djece i mladih u vrijednosti od 6.358.535 KM i podijelili školski pribor, odjeću, obuću, hranu, keramičke table, kompjutere i druga nastavna pomagala u vrijednosti od 3.451.802 KM za 45.949 djece i mladih. Igra brojki je veoma zanimljiva pa ističemo da je 4.462 djece ljetovalo i učestvovalo u kampovima i putovanjima mira u 19 evropskih zemalja, Kanadi i Urugvaju, u novčanoj protuvrijednosti to iznosi 1.177.923 KM. Više od 400 njih završilo je fakultete i zaposlilo se! Organizirali smo više od 55 edukativnih projekata kroz koje je prošlo najmanje hiljadu djece i njihovih roditelja. Od školske 2005/2006 stipendiramo i djecu romske nacionalne manjine. Naši rezultati su ostvareni zahvaljujući podršci pojedinaca, grupa građana, kompanija i vladinih institucija. A, ipak najviše radom radnog osoblja Udruženja i ad hoc volontera. Udruženje štampa i prodaje godišnje kalendare i knjige, organizuje koncerte u humane svrhe, aukcije slika i učlanjuje u Udruženje.

Poštovani građanine, da li si se pronašao u ovim retcima?!

Još je uvijek veliki broj djece i mladih kojima je potrebna moralna i materijalna pomoć.

Mislim da i Vi možete biti dio porodice Udruženja koja pruža nadu djeci da im je budućnost svjetlija. Mi naše aktivnosti temeljimo na poruci francuskog filozofa Didroa : „Najsrećniji je onaj čovjek koji je učinio srećnim najviše ljudi.“

Postanite članovi Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ i učinite srećnim djecu žrtava rata, invalidnu i talentovanu djecu.

Ako popunite ovu pristupnicu i postanete član Udruženja bićete među stotinama drugih koji s ljubavlju pomažu ovoj djeci.

Zahvaljujemo Vam što ste odlučili da postanete član Udruženja koje ima humane ciljeve – Pomoć djeci i mladima u nevolji i pomoć nadarenoj djeci.​​

 

P R I S T U P N I C A

Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” formirano je 1994.godine kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija sa ciljem da pruži moralnu i materijalnu potporu djeci žrtava rata u BiH 1992-1995., djeci sa posebnim potrebama i telentovanoj djeci. Ako popunite ovu pristupnicu i postanete član Udruženja bićete među stotinama drugih koji s ljubavlju pomažu ovoj djeci.
Zahvaljujemo Vam što ste odlučili da postanete član Udruženja koje ima humane ciljeve – pomoć djeci i mladima u nevolji i pomoć nadarenoj djeci.

 
 
Jovan DIVJAK
IZVRŠNI DIREKTOR
Ibrahim KOLUDER
PREDSJEDNIK UO

 

 
 
GENERALNE INFORMACIJE


Vaše ime i prezime

Vaša e-mail adresa

Broj Vašeg telefona 
Adresa stanovanja 
Vaše zanimanje

1.Želim da platim godišnju članarinu od:
10, 00 KM
15, 00 KM
20, 00 KM
30, 00 KM
40, 00 KM
50, 00 KM
više
 
2. Članarinu ću uplatiti:
U cijelom iznosu
U dvije rate

 

3. Članarinu cu uplatiti:
Novcem
Na račun Udruženja
 
4. Doniram jednokratnu pomoć od:
100, 00 KM
150, 00 KM
200, 00 KM
više

Kolektivno učlanjenje


Ime kompanije

Broj telefona kompanije

Adresa kompanije

 

 

Kompanija će stipendirati:
1. studenta
2. studenta
3. studenta
više studenata

 

Kompanija će donirati jednokratnu pomoć:
200, 00 KM
400, 00 KM
600, 00 KM
više

Unesite bilo koji komentar za koji smatrate da je koristan.

      

Član Udruženja dobija člansku kartu u koju se uvodi visina uplaćene članarine