Scroll Top

ESEJ o Udruženju „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“

1994-2024 / 30 godina

28. jula 1994. godine 58 građana Sarajeva – intelektualaca, pozorišnih, likovnih i književnih uposlenika, vojnika i policajaca i običnih građana formiralo je Fondaciju/Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, s misijom djeca žrtava rata-naša trajna briga, što je krucijalna vizija koja je razaznala suštinske posljedica rata – razaranja obrazovnih institucija i urušavanje sistema edukacije.

Nakon 27 godina rada, 2021. godine, napustio nas je inicijator ideje, jedan od osnivača i naš dugogodišnji izvršni direktor Jovan Divjak. U znak sjećanja na njega, Udruženje je promijenilo naziv u Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“.

U trideset godina rada Udruženje je na svakodnevnoj usluzi djeci i mladima žrtava rata, djeci i mladima sa invaliditetom, kao i talentovanoj djeci/mladima, djeci/mladima romske nacionalne manjine i onoj u socijalnim potrebama. Udruženje – otvorenih vrata, u potpunosti je ostvarilo osnovni dio misije – bili smo prvo moralna, a zatim materijalna podrška djeci, mladima i njihovim roditeljima/starateljima u Bosni i Hercegovini.

61.729 djece, mladih i njihovih porodica koristilo je usluge Udruženja u vrijednosti 13.571.276,25 KM (EUR 6.938.883,36/ USD 7.456.523,95)[1]:

  • 415 godišnjih stipendija u vrijednosti od 7.641.145 KM (EUR 3.906.855,40 / USD 4.198.306,75); – Zaključno sa školskom/akademskom 2023/2024. godinom
  • Za183 korisnika, majki i mladih, organizovali smo psihosocijalne radionice u vrijednostiod 1.011.901,14 KM (EUR 517.376,84 / USD 555.973,14);
  • 469 djece i mladihiz korisničkih grupa primilo je odjeću, obuću, školski pribor, laptope, sportsku opremu, poklon pakete, hranu i razne edukacije u vrijednosti od 3.271.724,11 KM (EUR 1.672.805,97 / USD 1.797.597,27);
  • Za 662 korisnika obezbijedili učešće u edukacijskim projektima i boravak u 18 evropskih država, Kanadi i Urugvaju, te na Boračkom jezeru u BiH, a ukupna vrijednost projekata iznosila je 1.225.506 KM (EUR 626.591,27 / USD 673.334,96);
  • Udruženje je podržalo dvadeset i četiri školeu BiH donacijom raznih školskih i sportskih pomagala, informatičke opreme, knjiga te obnovilo školske zgrade i sportske sale ukupne vrijednosti 000 KM (EUR 215.765,17 / USD 231.861,25);

[1] Zaključno sa 31.12.2023. (uključujući stipendije za školsku 2023/2024. godinu)

Trideset godina postojimo i ostvarujemo ciljeve zahvaljujući velikom broju donatora, sponzora, članova i prijatelja iz Bosne i Hercegovine, Evrope, SAD i Australije – pojedinaca, grupa, nevladinih organizacija, institucija.

Udruženje nije na budžetu državnih institucija tako da sredstva za stipendiranje i ostale aktivnosti osigurava kroz: članarinu, organizovanjem filantropskih kulturnih događanja (koncerti, izložbe i sl.), izdavačkim aktivnostima, obrazovno-odgojne projekte, donacije privrednih subjekata i individualne priloge. Značajno je napomenuti da Udruženje raspolaže sopstvenom imovinom i materijalno-tehničkim sredstvima što omogućuje neometan rad sa korisnicima.

Najznačajnije aktivnosti koje je realizovalo Udruženje:

  1. Štampanje i prodaja kalendara (25 godina)
  2. Prevazilaženje posttraumatskih posljedica djece/mladih i roditelja/staratelja (22 godine)
  3. Obrazovno – inkluzivni kamp „Boračko jezero“ (19 godina)
  4. „S obrazovanjem u budućnost“ – podrška djeci i mladima romske nacionalne manjine (18 godina)
  5. Zimski obrazovni kamp u Švedskoj (u organizaciji AlpinaScand Sarajevo ‘84 – 7 godina)

Ponosni smo na činjenicu da su mnogi u Udruženju prepoznali i njegovu humanu bitnost – najvrijedniji od svih kapitala je onaj uložen u čovjeka. Posebno se iskazuju značajni Fondovi iz kojih su dugi niz godina stipendirani mladi, kao što su Fond „Pavao Jusuf Urban Ibruljević“, Fond „Tanje Mihać“ te Fond „Kemal Hasibović“.

U 2021. godini proglašeni smo Udruženjem od posebnog značaja za Grad Sarajevo i Udruženjem od javnog interesa za Općinu Novo Sarajevo. Također, ponosni smo na činjenicu da smo 2016. godine dobili Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Pored ove, nosioci smo i Nagrade Sloboda (Međunarodni centar za mir), Plakete Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Zlatne plakete Općine Novo Sarajevo 2010. i 2021., Plakete Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca, Zahvalnice Univerziteta u Sarajevu, nagrade BH telecoma za ponosne partnere te preko 100 zahvalnica partnerskih organizacija i škola. Povodom 25. godišnjice rada Udruženja JP BH Pošta doo izdalo je poštansku marku „25 godina Udruženja Obrazovanje gradi BiH“.