Scroll Top

Esej o udruženju

28. jula 1994. godine 58 građana Sarajeva – intelektualaca, pozorišnih, likovnih i književnih uposlenika, vojnika i policajaca i običnih građana formiralo je Fondaciju/Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, s misijom djeca žrtava rata-naša trajna briga, što je krucijalna vizija koja je razaznala suštinske posljedica rata – razaranja obrazovnih institucija i urušavanje sistema edukacije.

Nakon 27 godina rada, 2021. godine, napustio nas je inicijator ideje, jedan od osnivača i naš dugogodišnji izvršni direktor Jovan Divjak. U znak sjećanja na njega, Udruženje je promijenilo naziv u Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“.

U dvadeset i devet godina rada Udruženje je na svakodnevnoj usluzi djeci i mladima žrtava rata, djeci i mladima sa invaliditetom, kao i talentovanoj djeci/mladima, djeci/mladima romske nacionalne manjine i onoj u socijalnim potrebama. Udruženje – otvorenih vrata, u potpunosti je ostvarilo osnovni dio misije – bili smo prvo moralna, a zatim materijalna podrška djeci, mladima i njihovim roditeljima/starateljima u Bosni i Hercegovini.

60.551 djece, mladih i njihovih porodica koristilo je usluge Udruženja u vrijednosti 13.268.345,85 KM (EUR 6.783.997,52)[1]:

  • 8.164 godišnjih stipendija, uključujući stipendije za 2.077 učenika i studenta romske nacionalne manjine, u vrijednosti od 7.425.825 KM (EUR 3.796.764,04); – Zaključno sa školskom/akademskom 2022/2023. godinom
  • Za 4.587 korisnika obezbijedili učešće u edukacijskim projektima i boravak u 18 evropskih država, Kanadi i Urugvaju, te na Boračkom jezeru u BiH, a ukupna vrijednost projekata iznosila je 1.212.238 KM (EUR 619.807,48);
  • 46.637 djece i mladih iz korisničkih grupa primilo je odjeću, obuću, školski pribor, laptope, sportsku opremu, poklon pakete, hranu i razne edukacije u vrijednosti od 3.201.801,71 KM (EUR 1.637.055,22);
  • Za 1.163 korisnika, majki i mladih, organizovali smo psihosocijalne radionice u vrijednostiod 1.007.901,14 KM (EUR 515.331,67);
  • Udruženje je podržalo dvadeset i dvije škole u BiH donacijom raznih školskih i sportskih pomagala, informatičke opreme, knjiga te obnovilo školske zgrade i sportske sale ukupne vrijednosti 420.580 KM (EUR 215.039,14);

Dvadeset i devet godina postojimo i ostvarujemo ciljeve zahvaljujući velikom broju donatora, sponzora, članova i prijatelja iz Bosne i Hercegovine, Evrope, SAD i Australije – pojedinaca, grupa, nevladinih organizacija, institucija.

Udruženje nije na budžetu državnih institucija tako da sredstva za stipendiranje i ostale aktivnosti osigurava kroz: članarinu, organizovanjem filantropskih kulturnih događanja (koncerti, izložbe i sl.), izdavačkim aktivnostima, obrazovno-odgojne projekte, donacije privrednih subjekata i individualne priloge. Značajno je napomenuti da Udruženje raspolaže sopstvenom imovinom i materijalno-tehničkim sredstvima što omogućuje neometan rad sa korisnicima.

 Najznačajnije aktivnosti koje je realizovalo Udruženje:

  1. Projekat „Podrška aktivnostima Udruženja sa fokusom na prevazilaženje posttraumatskih posljedica djece/mladih i roditelja/staratelja“ (žene Visokog , Hadžića i Sarajeva, te mladi – stipendisti OGBH) (20 godina)
  2. Štampanje i prodaja kalendara (24 godine)
  3. Projekat „S obrazovanjem u budućnost“, stipendiranje djece i mladih romske nacionalne manjine (18 godina)
  4. Ljetni obrazovni kamp „Boračko jezero“ (18 godina)
  5. Zimski obrazovni kamp u Švedskoj (u organizaciji AlpinaScand Sarajevo ‘84 – 7 godina)

Ponosni smo na činjenicu da su mnogi u Udruženju prepoznali i njegovu humanu bitnost – najvrijedniji od svih kapitala je onaj uložen u čovjeka. Posebno se iskazuju značajni Fondovi iz kojih su dugi niz godina stipendirani mladi, kao što su Fond „Pavao Jusuf Urban Ibruljević“, Fond „Tanje Mihać“ te Fond „Kemal Hasibović“.

U 2021. godini proglašeni smo Udruženjem od posebnog značaja za Grad Sarajevo i Udruženjem od javnog interesa za Općinu Novo Sarajevo. Također, ponosni smo na činjenicu da smo 2016. godine dobili Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Pored ove, nosioci smo i Nagrade Sloboda (Međunarodni centar za mir), Plakete Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Zlatne plakete Općine Novo Sarajevo 2010. i 2021., Plakete Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca, Zahvalnice Univerziteta u Sarajevu, nagrade BH telecoma za ponosne partnere te preko 100 zahvalnica partnerskih organizacija i škola. Povodom 25. godišnjice rada Udruženja JP BH Pošta doo izdalo je poštansku marku „25 godina Udruženja Obrazovanje gradi BiH“.

[1] Zaključno sa 30.06.2023. (uključujući stipendije kako je već navedeno)