Scroll Top

Donatori u 1998. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 1998 Adem Jež, Sarajevo
2 1998 Air commerce, Sarajevo
3 1998 Aleksandra Godffrey, Velika Britanija
4 1998 Ambasada Francuske, Sarajevo
5 1998 Ambasada Švicarske
6 1998 Ambasada Velike Britanije, Sarajevo
7 1998 Amira Kapetanović, Sarajevo
8 1998 BH osiguranje d.d., Sarajevo
9 1998 Bosanska knjiga Sarajevo
10 1998 Brits Aid Fer, Velika Britanija
GODINA DONATOR