Scroll Top

Donatori u 1999. godini

wdt_ID GODINA DONATOR
1 1999 Adem Jež, Sarajevo
2 1999 Aleksandra Godfrey, Velika Britanija
3 1999 Ambasada Norveške, Sarajevo
4 1999 Amira Kapetanović, Sarajevo
5 1999 Asocijacija “Dobro pile”, Španija
6 1999 Asocijacija “Humanitarna pomoć BiH”, Francuska
7 1999 Association “Aide Humanitarie Bosnie-Herzegovine”, Francuska
8 1999 BH osiguranje d.d., Sarajevo
9 1999 BIHAMK, Sarajevo
10 1999 Bosnia S.G., Canada
GODINA DONATOR